Lakossági fórum

2023-04-05 16:17:51


HIRDETMÉNY


Tisztelt Lakosság!
Tisztelt Körmenden működő érdekképviseleti szervezetek, civil szervezetek, gazdálkodó szervezetek és vallási közösségek!


Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Körmend Város Önkormányzata az 5/2023. (II.9.) önkormányzati határozatában Körmend Város településrendezési eszközeinek módosítása mellett döntött, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban rendelet) előírásai szerinti egyszerűsített eljárásban.
 
Az elkészült munkaközi dokumentáció ismertetése céljából, valamint a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet alapján Körmend Város Önkormányzata
 
LAKOSSÁGI FÓRUMOT

tart, amelyre tisztelettel meghívom az érdeklődőket.

A fórum időpontja: 2023. április 11. kedd 11:00 óra
Helyszíne: Polgármesteri Hivatal I. emeleti nagyterme, Körmend, Szabadság tér 7.


A módosítás tárgya: Körmend 1895, 1920/19 helyrajzi számú ingatlanok és környezetük egységes kereskedelmi, szolgáltató területbe és egységes Gksz 6 jelű övezetbe sorolása.

A településrendezési eszközök módosításának partnerségi tervdokumentációja a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodáján (Körmend, Szabadság tér 7. II. emelet) ügyfélfogadási időben, valamint a www.kormend.hu honlapon megtekinthető.

Véleményüket a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 65. § (5) bekezdése alapján a lakossági fórumon szóban, a lakossági fórumot követő 5 napon belül írásban (9900 Körmend, Szabadság tér 7. vagy varosfejlesztes@kormend.hu) illetve az E-TÉR felületen tehetik meg.


Körmend, 2023. április 5.

                            Tisztelettel:


 
Bebes István
polgármester s.k.
Körmend Város Önkormányzata


 Letölthető dokumentum:


Körmend Város Településrendezési eszközeinek 11. sz. módosítása
 
 
 
HIRDETMÉNYTisztelt Lakosság!
Tisztelt Körmenden működő érdekképviseleti szervezetek, civil szervezetek, gazdálkodó szervezetek és vallási közösségek!


Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Körmend Város Önkormányzata a 6/2023. (II.9.) önkormányzati határozatában Körmend Város településrendezési eszközeinek módosítása mellett döntött, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban rendelet) előírásai szerinti általános eljárásban.
 
Az elkészült munkaközi dokumentáció ismertetése céljából, valamint a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet alapján Körmend Város Önkormányzata

 
LAKOSSÁGI FÓRUMOT

tart, amelyre tisztelettel meghívom az érdeklődőket.


A fórum időpontja: 2023. április 11. kedd 11:00 óra
Helyszíne: Polgármesteri Hivatal I. emeleti nagyterme, Körmend, Szabadság tér 7.

A módosítás tárgya: Körmend 790/1 helyrajzi számú ingatlan különleges közlekedési területbe sorolása.
 
A településrendezési eszközök módosításának partnerségi tervdokumentációja a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodáján (Körmend, Szabadság tér 7. II. emelet) ügyfélfogadási időben, valamint a www.kormend.hu honlapon megtekinthető.

Véleményüket a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 65. § (5) bekezdése alapján a lakossági fórumon szóban, a lakossági fórumot követő 5 napon belül írásban (9900 Körmend, Szabadság tér 7. vagy varosfejlesztes@kormend.hu) illetve az E-TÉR felületen tehetik meg.


Körmend, 2023. április 5.

                            Tisztelettel:
 

Bebes István
polgármester s.k.
Körmend Város Önkormányzata


 
Letölthető dokumentum:

Körmend Város településrendezési eszközeinek 12. számú módosítása