Ülésezik Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2023-02-06 10:14:06


KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL
 
M E G H Í V Ó


Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. február 9-én (csütörtökön) 14.00. órai kezdettel a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.
 
N A P I R E N D


Nyílt ülés keretében:

 
 1. Beszámoló a polgármester két ülés közötti munkájáról
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

   
 2. 2022. évi költségvetési rendelet módosítása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

   
 3. Adósságot keletkeztető ügylet
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

   
 4. Körmend Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

   
 5.  Folyószámlahitel felvétele
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

   
 6. A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 13/2017 (IX.1) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. Pályázat kiírásának jóváhagyása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. Ingatlanértékesítés megtárgyalása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. Döntés Körmend város településrendezési eszközeinek módosításáról
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. Támogatási kérelem benyújtása Országos Bringapark Programra
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. Körmend Város Gondnoksága Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. Szabadság megállapítása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. Tájékoztató a 2022. december 15- i Képviselő- testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről.
Kérdések, Interpellációk


Zárt ülés keretében:


 
 1. Ingatlanrész telekalakítással történő értékesítésének megtárgyalása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
   
 2. Kitüntetési javaslatok megtétele
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
   
 3. Szociális és Egészségügyi Bizottságában megüresedett hely betöltése
  Előterjesztő: Bebes István polgármesterKörmend, 2023. február 3. 
Bebes István

polgármester

 
Az előterjesztéseket letöltheti >>>itt a hivatal honlapjáról