· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2006. évi
előző2006. január 26.    2006. november 30.következő

2006. március 30.

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

 

 

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 

 

 

2006. március 30-i üléséről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozat:

70 - 94. számú

Rendelet:

6/2006. (IV.01.)

7/2006. (IV.01.)

8/2006. (IV.01.)

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült:

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. március 30-i üléséről

 

Jelen vannak:

Bebes István, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, Czvitkovics Gyula, Csák Tamás, Egyed Gyula, dr. Fehér Tamás, Geosics László, Horváth Sándor, Karakai József, Kozó József, Nagy Gábor, Dr. Nagy Zoltán, Dr. Stipkovits Ferenc, Szabadi István, dr. Szabó Barna, Szabó Ferenc, Tóth Imre, Tóth László képviselő-testületi tagok

 

Távol:           -    

 

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

 

 

 

Dr. Stankovits György jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Dr. Stepics Anita titkárságvezető

Tóthné Dudás Mónika, a Hatósági Iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda és Gyámhivatal vezetője

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Horváth Sándor, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke

 

 

Bebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselő-testületi tagból valamennyi képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Javasolja az ÖNHIKI pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést az 5. napirendi pontban megtárgyalni, majd ezen módosítással kéri a napirend elfogadását.   

 

A képviselő-testület a javaslatot  egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:

 

NAPIREND:

 

Nyilvános ülés keretében tárgyalja a képviselő-testület:   

 

1.      Tájékoztató a 8-as főutat elkerülő út tervezésének jelenlegi állapotáról, összefoglaló helyzetjelentés        

Előadó: Tóthné Temesi Kinga, a Magyar Közút Kht. Vas Megyei Területi Igazgatóságának főmérnöke   

 

 

 

2.      Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről       

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

3.      Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II.01.) számú rendeletének módosítása        

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

4.      Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyása       

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

5.      ÖNHIKI pályázat benyújtása    

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

6.      A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 10/1996. (III.26.) számú rendelet módosítása      

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző

 

7.      Intézményvezetői beszámoló a Mátyás Király Utcai Óvoda működéséről     

Előadó: Nagyné Vadász Mária intézményvezető 

 

8.      Jelentés a 2005. évi belső ellenőrzésekről      

Előterjesztő: Bebes István polgármester  

 

Folyó ügyek:

 

9.      A Batthyány-Strattmann László Kórház Egészségügyi Kft. címzett támogatás iránti pályázatához önrész biztosítása 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

10. Pályázati önrész biztosítása a Szociális Szolgáltató és Információs Központ által benyújtandó pályázathoz    

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

11. A piaci alapú bérlakás építésére és üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálása     

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

12. Olip-Hungary Kft. kérelme körforgalmi csomópont kiépítésének támogatására vonatkozóan      

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

13. A helyi személyszállításra irányuló közszolgáltatási szerződéshez a közbeszerzési ajánlati felhívás megtárgyalása     

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

14. Közoktatási feladatok ellátásának lehetősége társulásban 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

15. A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság előterjesztése:  

a.)   Javaslat civil szervezetek működésének, programjainak 2006. évi támogatására

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

 

16. A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság előterjesztései:  

a.)   Önkormányzati intézmények hőellátó rendszereinek rekonstrukciója

Előterjesztők: Bebes István polgármester

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

b.)  Körmend 125 hrsz-ú ingatlan értékesítése

Előterjesztők: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

Bebes István polgármester

 

c.)   Újváros utca lakóinak kérelme

Előterjesztők: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

Bebes István polgármester

 

d.)  Kovátsik Tamás kérelme

Előterjesztők: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

Bebes István polgármester

 

e.)   Csácsics Autóház Kft. kérelme

Előterjesztők: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

Bebes István polgármester

 

f.)    Ragasits és Társa Kft. kérelme

Előterjesztők: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

Bebes István polgármester

 

17. Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása - településpolitikai döntés       

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

18. Benedek Krisztián kérelme      

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

19. V & M Bt. ingatlanvásárlási kérelme       

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

20. Ritmo Kft. ingatlanvásárlási kérelme       

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

21. Szabó Gyula ingatlanvásárlási kérelme      

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

22. Ismételt pályázat kiírás a körmendi 1491/48 hrsz-ú ingatlanra

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

23. A Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása     

Előterjesztő: Dr. Déri Miklós, a kuratórium elnöke

Bebes István polgármester, a kuratórium tagja

 

24. A 339/2005. számú határozat visszavonása      

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

25. Tájékoztató a Batthyány ösztöndíj elbírálásáról     

Előterjesztők: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke

Bebes István polgármester

 

26. Együttműködési lehetőség Fehring és Beltinci városokkal Roots Josef uniós projektben       

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

-         Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

-         Interpellációk

 

Zárt ülés keretében tárgyalja a képviselő-testület:  

 

1.      A Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár igazgatójának megbízása      

Előterjesztő: Bebes István polgármester

A Bizottsági vélemény tekintetében: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

 

2.      Kitüntetési javaslat Vas Megye Közgyűlése Gayer Gyula Emlékplakettjére      

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

 

3.      Farkas Csaba jelzálogjog ügye 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

4.      Horváth Imre és neje jelzálogjog ügye  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

5.      Lakner Krisztián jelzálogjog ügye  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

6.      Wagner Zoltán jelzálogjog ügye  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

 

NAPIREND:

 

1.      Tájékoztató a 8-as főutat elkerülő út tervezetének jelenlegi állapotáról, összefoglaló helyzetjelentés  

Előadó: Tóthné Temesi Kinga, a Magyar Közút Kht. Vas Megyei Területi Igazgatóságának területi főmérnöke      

 

Bebes István polgármester köszönti Tóthné Temesi Kinga főmérnököt, és kéri hogy adjon tájékoztatást a 8-as főutat elkerülő út terveiről, a megvalósítás várható időpontjáról.

 

Tóthné Temesi Kinga főmérnök tájékoztatóját az előzményekre történő visszatekintéssel kezdi: melyek azok a törvényi dokumentumok, melyek erősítik a 8-as számú főút gyorsforgalmi úttá történő megépítését, különös tekintettel a Körmendet elkerülő útszakaszra. A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 2. számú mellékletében a 2003-2007 között előkészítés alatt álló gyorsforgalmi utak közt megjelenik az M8 Szentgotthárd-Veszprém-Dunaújváros szakasza, mint autóút. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium megállapodása az M8-M4 gyorsforgalmi út előkészítésére vonatkozóan az út 2015-ig való megépítését tartalmazza, melyben az országhatár és a Veszprém közötti szakasz 2003-2006. közötti tervezési előkészítése szerepel, majd 2007-2015-re prognosztizálja annak megvalósítását. Első ütemben 2 x 1 forgalmi sávos út, majd 2 x 2 forgalmi sáv, már mint autópálya jelenik meg a tervben. Az M8-as folytatása ausztriai oldalon S7-es gyorsforgalmi útként kerülne megépítésre. Az Osztrák Köztársaság és a Magyar Köztársaság illetékes miniszterei közös szándéknyilatkozatot adtak ki, melynek a közúti közlekedésről szóló 4. pontja megerősíti, miszerint 2009-ig az ausztriai oldalon az országhatárig megépül a gyorsforgalmi út. Közös szándék, hogy a találkozás magyar oldalon is megtörténjen.

A gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési program többszöri egyeztetésen esett át, jelenleg is szakmai vita alatt áll. A Körmendet elkerülő út megépítésének első üteme az első programciklusban szerepel, ami 2007-2010-re tervezett állapotot jelent. Magyarország közlekedésfejlesztési programjában - mely az említett gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési programját tartalmazza - első programciklusban történő megvalósításban szerepel az M8 Körmendet elkerülő út első üteme, mint autópályává fejleszthető autóút 2 x 1 sávval.   Síkvidékeken 20 %-ban, dombvidékeken 50 %-ban 2 x 2 sáv épülne ki, előzési szakaszok közbeiktatásával.  

A Körmendet elkerülő út építési engedélye kiadásra került. 2005. március 23-án az építési engedély határozat megszületett, azonban az elmúlt egy évben nem tudott jogerőre emelkedni. Az eredeti tervek 2000-ben készültek, azóta a szükséges módosítások műszaki szempontból átgondolásra kerültek. Meghatározták, hogy mely az a szakasz, amelyet első ütemben, minimális feltételként szükséges megépíteni ahhoz, hogy a városfejlesztési tervek mielőbb megvalósíthatók legyenek. Ez a szakasz a 86-os főúttal alkotott csomóponttól a Körmend-Ják-Szombathely útig terjedő szakasz. Műszaki szempontból elképzelhető, hogy az útszakasz ideiglenes visszacsatlakoztatást kapjon a Körmend-Ják-Szombathely úton keresztül az ADA Bútorgyár mellett.

Közbeszerzés került kiírásra az M8 autópályává fejleszthető autóút, országhatár és Körmend közötti szakasza teljes tanulmánytervének elkészítésére, beleértve a környezeti hatástanulmányt is. A munka befejezési határideje 2008 augusztusa.

Bár a fejlesztési tervekben 2 x 1 sáv kialakítása szerepel, ennek ellenére az ívviszonyok, valamint a csomópontok távolsága miatt egyes szakaszokon 2 x 2 sáv megépítése lenne szükséges az előzések biztosítása és a forgalombiztonság miatt.

Elképzelésük szerint a 86-os számú főúttal alkotott csomópontnak már a végleges formában kell kiépülnie. Megfontolandó felülvizsgálati tényező az egyházasrádóci út elkerülő úton felül vagy alul való átvezetése.  

 

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke arra szeretne választ kapni, hogy a 2006. évi állami költségvetésben a Körmendet elkerülő út kialakításához szükséges fedezet betervezésre került-e, illetve a kisajátítások mikor kezdődhetnek el.   

 

Tóthné Temesi Kinga főmérnök elmondja, hogy az idei évi költségvetés a kivitelezés megkezdésére nem tartalmaz fedezetet. A kisajátítások kapcsán hozzáteszi, hogy a tervfelülvizsgálat 5-6 hónapot vehet igénybe. A nyomvonal módosítás következtében a kisajátítási terveket is módosítani szükséges. A végleges tervek után a szakértői értékbecslést követően a területek megvásárlása a 2. félévben elkezdődhet.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke megjegyzi, hogy az út megépítésével az északi városrészt környezeti terhelés fogja érni, kérdése, hogy az út és a lakóterület közti szakaszra zajvédő fal, vagy erdősáv telepítése szerepel-e a tervekben.  

 

Tóthné Temesi Kinga főmérnök hozzáteszi, hogy az út vonalvezetése nem teszi indokolttá zajvédő fal, illetve védősáv telepítését. A tervekhez természetesen környezetvédelmi tervfejezet is tartozik.    

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke ennek ellenére úgy véli, hogy a város ragaszkodjon a zajvédő fal és az erdősáv telepítéséhez, hiszen a károsanyag kibocsátás problémákat okozhat az északi városrészen és a Felsőberkiben élőknek.

 

Bebes István polgármester kérdésként fogalmazza meg, hogy az ipari feltáró út északi oldalán az elkerülő útra a közvetlen lehajtás biztosítható-e.  

 

Tóthné Temesi Kinga főmérnök hozzáteszi, hogy az ipari út északi csomópontjára a Magyar Közút Kht-hez még nem érkezett tervjavaslat. A javaslatokat a terv felülvizsgálatba be kell építeni.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy az ipari területre és az érintett területrészre vonatkozó szabályozási tervben kell azokat a területeket kialakítani, ahol az útcsatlakozás megtörténhet. Ezt követően lehet az északi út terveivel együtt a berki úti csomópont csatlakozását megtervezni. Elsődleges, hogy az önkormányzat biztosítsa a területeket.  

 

Bebes István polgármester úgy látja, hogy 2007. II. fele előtt nem történik előrelépés, a beruházás 2008. II. félévben kezdődhet el.

Köszöni a beszámolót Tóthné Temesi Kinga főmérnöknek és további eredményes munkát kíván.   

2.     Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről 

Előadó: Bebes István polgármester 

 

Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2006. február 24-én Győrben az Eurégió ülésével kapcsolatos egyeztetésen vett részt. 

Február 27-én a Tűzoltóság munkáját értékelő beszámolót hallgatta meg, majd az ipari feltáró út infrastrukturális vízelvezetésével kapcsolatban folyt egyeztetés az EYBL cég képviseletében Csillag Balázzsal, valamint a Linakron Mérnökiroda Kft. képviselőjével, Török Bélával.

Február 28-án az APEH vezetőjével folytatott megbeszélést, majd a Betonút Rt. részéről Lőrinczky Lajossal tárgyalt.  

Március 2-án Palkó Imre, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója kereste fel, majd Danka Lajossal, a MÁV Rt. igazgatójával, valamint Viniczay Tiborral, Szentgotthárd polgármesterével a szentgotthárdi vasútvonallal kapcsolatosan folytattak megbeszélést.   

Március 3-án a roznovi testvérvárosi kapcsolatról és az idei tervekről tartott tájékoztatót.  

Március 6-án kistérségi tanácsülésre került sor.  

Március 9-én Németh Istvánnal, a Régióhő Kft. igazgatójával folytatott megbeszélést.

Március 13-án pályázati megbeszélésre került sor a Mahill Kft. képviselőjével, Czafit Csaba irodavezetővel és Páli János pályázati referenssel.  

Március 14-én az Olip Hungary Kft. képviselőjével, valamint a Magyar Közút Kht. illetékesének részvételével tárgyalt a 8-as számú főúton körforgalmi csomópont kialakításával kapcsolatban. Ezt követően a szombathelyi Zsidó Hitközség elnökével a körmendi zsidó temető és zsinagóga ügyében került sor megbeszélésre.

Március 15-én a városi ünnepségen vett részt. Ezúton köszöni a civil szervezeteknek a színvonalas ünnepi műsort.

Március 16-án az OTP Rt. újonnan kinevezett régió igazgatójával folytatott megbeszélést, aki egyben a szombathelyi fiók igazgatója is. Ezen a napon került sor a kistérségi tanácsülésre Nádasdon, melynek témája a körmendi sportpálya felújítására benyújtandó pályázat.  

Március 17-én az Országos Területfejlesztési Tanács ülésén vett részt Budapesten.

Március 20-án az E-On Rt. képviselőjével folytatott megbeszélést, majd a Batthyány emlékév rendezvénysorozat értékelésére került sor.

Március 21-én a Promen Tanácsadó Kft. képviselőjét fogadta, aki a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács megbízásából a térség logisztikai programját készíti.

Március 22-én dr. Stepics Anita titkárságvezetővel és dr. Gyimesi József ügyvéddel Kremsbe utazott, ahol az EYBL cég vezetőivel tárgyalt.  

Március 23-án Güssing polgármesterével, Peter Vadas-sal folytatott megbeszélést a két város közti további együttműködésről.

Március 27-én Horváth Norberttel, a Betonút Rt. főmérnökével egyeztetésre került sor.  

Március 28-án a Dept Invest Kft. képviselőjének, valamint Tóth Lászlónak, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének részvételével zajlott tárgyalás. Ezt követően a Váti Kht. részéről Polgár Tibor és burgenlandi kollégája Interreg és európai unós pályázatokkal kapcsolatban adott tájékoztatást.   

Március 30-án a Vas Megyei Területfejlesztési Tanács ülésére került sor.

 

Bebes István polgármester kéri a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló beszámoló elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy ő és Horváth Sándor képviselő társa lemondott a Körmendi Helyi Közlekedési Kft. felügyelőbizottságában betöltött tisztségéről. Lemondásukat az ügyvezetőhöz eljuttatták.  

 

 

3.     Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II.01.) számú rendeletének módosítása   

Előterjesztő: Bebes István polgármester   

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. 

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva a felhalmozási kiadásokra vonatkozóan elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetben foglaltakat.

 

Bebes István polgármester javasolja Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II.01.) számú rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltak szerint.    

 

A képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

 

 

 

 

6/2006. (IV.01.) számú rendelet:

 

Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II.01.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

4.     Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyása   

Előterjesztő: Bebes István polgármester   

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester köszönti Horváth Ferenc könyvvizsgálót, és kérdezi, hogy kíván-e a könyvvizsgálói jelentéshez szóbeli kiegészítést fűzni.

 

Horváth Ferenc könyvvizsgáló bevezetőjében elmondja, az önkormányzatnak jogszabályadta kötelezettsége, hogy minden évben könyvvizsgálóval ellenőriztesse éves gazdálkodását. A könyvvizsgálat - kapcsolódóan az elkészített zárszámadáshoz és a zárszámadásról szóló rendelet-tervezethez - megtörtént. Könyvvizsgálói oldalról megállapítható, hogy olyan ellentmondás nem volt tapasztalható, ami nem tenné lehetővé a hitelesítő záradék megfogalmazását. 

Horváth Ferenc könyvvizsgáló elmondja továbbá, hogy a vizsgálatnak az alábbi területekre kellett kitérnie: számvitel, nyilvántartás, szabályozottság, belső ellenőrzés, továbbá a pénzügyi munka színvonala. Ezen területeken alapvetően gond, probléma nem mutatkozott.

A könnyvizsgálói jelentés másik fejezete az önkormányzati vagyoni helyzet értékelése, a vagyonban történt mozgások, csökkenések vagy növekedések, illetve a tulajdonképpeni mérleg valódiság elvének való megfelelés. A jelentés részletesen tartalmazza az eszközökben és a forrásokban történt változásokat, és tükrözi a jelenlegi állapotot. E tekintetben a nyilvántartások vezetése szabályosan történt.   

A jelentés külön kitér az ingatlanvagyon állapotára, annak alakulására. Vizsgálni kell, hogy a számvitel, a vagyonkimutatás, az ezzel kapcsolatos statisztika és a zárszámadás adatai egyezőek-e a könyvvizsgálati megállapításokkal. Ennek alapján megállapítható, hogy a mérlegvalódiság elve betartásra került, az a jogszabályi kötelezettségeknek megfelel.

A költségvetési gazdálkodás helyzete, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán a jelentés értékeli a bevételek és kiadások alakulását. Megállapítható, hogy nincs olyan ellentmondás, ami problémát vethetne fel. Részletesen foglalkozik a jelentés a tárgyi eszköz gazdálkodással, a kataszterrel, a kötelezettségekkel, a tartozásokkal és a kintlevőségekkel. Felhívja a figyelmet a kintlevőségek és a hátralékok beszedésére, ami azért fontos feladat, hogy az állampolgári fegyelem megfelelően érvényesüljön és az önkormányzatot megillető  költségvetési bevétel is teljesüljön. A pénzmaradvány esetében meg kell állapítani annak összegét és döntést kell hozni sorsáról: visszaadásra kerüljön az intézményeknek, avagy elvonják.

Horváth Ferenc könyvvizsgáló végül javasolja a zárszámadási beszámoló és a rendelet-tervezet elfogadását, valamint a könyvvizsgálói jelentésben foglaltak tudomásul vételét.  

 

Bebes István polgármester köszöni a szóbeli kiegészítést.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a könyvvizsgálói jelentést és a gazdálkodásról szóló rendelet-tervezetet.

 

Bebes István polgármester úgy véli, a pénzmaradvány olyan mértékben kerül elvonásra, ahogy a feladatok azt igénylik. A költségvetési tárgyalások során a felmerülő problémákat az intézmények esetében kezelni kellett. Köszöni a könnyvizsgáló beszámolóját, továbbá a Pénzügyi Iroda munkatársainak az elmúlt hónapokban - sok esetben erőn felül - végzett munkáját. 

 

Bebes István polgármester javasolja Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi gazdálkodásáról szóló rendelet-tervezet elfogadását.  

 

A képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja: 

 

7/2006. (IV.01.) számú rendelet:

 

Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról   

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

Bebes István polgármester javasolja Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását.  

 

A képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:  

 

 

 

 

 

70/2006. számú határozat:

 
Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2005. évi költségvetési bevételét 3.693.807 eFt-tal, kiadását 3.630.439 eFt-tal, pénzmaradványát a költségvetés teljesítéséről szóló rendelet 7. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá oly módon, hogy a működési szabad maradványból az intézményektől elvon összesen 8.117 eFt-ot.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Némethé Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

5.     ÖNHIKI pályázat benyújtása            

Előterjesztő: Bebes István polgármester  

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Bebes István polgármester javasolja ÖNHIKI pályázat benyújtását a határozati javaslatban foglaltak szerint.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

71/2006. számú határozat:

 

I.        Körmend város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 16. § (1) bekezdése és 6. számú mellékletének 1. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására.

II.     Körmend város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:

1/a. Az önkormányzat lakosságának száma 2005. január 1-jén 500 fő feletti.

2/a. Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatalon túl intézmény(eke)t tart fenn.

3/b.  Az önkormányzat 2005. január 1-jei lakosságszáma 3.000 fő feletti és

3/bb.) nevelési, alapfokú oktatási intézmény(eke)t tart fenn és ezek

3/bba.) intézményenkénti kihasználtsága a 2005/2006-os, valamint a 2006/2007-es tanévre vonatkozóan a 70 %-ot eléri. 

 

4/a. Az önkormányzat 3 hónapra vagy ennél hosszabb időre lekötött tartós bankbetéttel - intézményeit is beleértve - nem rendelkezik.

5.             Az önkormányzat az iparűzési helyi adó bevezetéséről döntött, és költségvetésben ilyen bevételt tervez és a gazdálkodás során realizál.  

6/a. Az önkormányzat a 2005. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. §-a alapján könyvvizsgálatra kötelezett.

 

Határidő: 2006. április 20. a benyújtásra

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

 

6.     A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 10/1996. (III.26.) számú rendelet módosítása             

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Stankovits György jegyző kiegészítésül elmondja, hogy magasabb szintű jogszabály változása tette szükségessé a módosítást, melyben a jelentősebb változások 2006. július 1-jén lépnek hatályba. Elmondja továbbá, hogy a következő átfogóbb módosítás helyett új rendeletet terjesztenek a képviselők elé, mivel a jelenlegi rendelet számos módosítást tartalmaz.  

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva javasolják a rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását.

 

Bebes István polgármester javasolja a címben szereplő rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltak szerint.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

 

8/2006. (IV.01.) számú rendelet:

 

A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 10/1996. (III.26.) számú rendelet módosításáról  

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

 

 

 

 

 

 

7.     Intézményvezetői beszámoló a Mátyás Király Utcai Óvoda működéséről 

Előadó: Vadász Mária intézményvezető  

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester köszönti Vadász Máriát, a Mátyás Király Utcai Óvoda vezetőjét és kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni az írásbeli beszámolóhoz.

 

Vadász Mária óvodavezető kiegészítve szóbeli beszámolóját elmondja, hogy a 2005. esztendő és a 2006. év eleje jelentős állomása volt a Mátyás Király Utcai Óvodának, mivel a központi óvoda fennállásának 100., míg a tagóvoda fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte. A központi óvodában rendezvénysorozattal emlékeztek meg a jeles évfordulókról: óvónők és gyermekek munkáiból szerveztek kiállítást, emléktáblát avattak, kiadványt jelentettek meg és régi fotókat állítottak ki. A nádaljai tagóvoda 25. évfordulóját nem is ünnepelhették volna méltóbb módon, mint az önkormányzat által felújítatott épületben, ami különböző funkciókat lát el: óvoda, könyvtár, orvosi rendelő és kultúrház is működik egyben. Ezúton mond köszönetet a képviselő-testületnek e nagyszabású beruházásért, ami által megfelelő feltételeket biztosítottak a gyermekek óvodai neveléséhez. Megállapítható, hogy rendelkeznek a feladatellátáshoz szükséges személyi feltételekkel; valamennyi óvónő felsőfokú végzettségű, további 6 óvónő pedig másoddiplomával is rendelkezik. Van fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus végzettségű, három fő közoktatási vezetőképzőt végzett. A továbbképzések adta lehetőségeket a jövőben is szeretnék kihasználni, lehetőség szerint logopédust szeretnének képeztetni.   

A tárgyi feltételekben jelentős változások következtek be az elmúlt időszakban. Bővültek a szakmai anyagok, az udvari játékok, ezeket költségvetésükből, illetve pályázatok útján szerezték be. Nagy segítséget jelent a Mátyás Ovi Alapítvány, aminek számlájára az adó 1 %-ából évente jelentős összeg kerül.  A szülők segítségére is számíthatnak, akik aktívan vesznek részt a rendezvényeiken. A karbantartások, beruházások terén további feladatok vannak, ehhez kéri az önkormányzat segítségét.  A nádaljai tagóvodában szükséges az udvar rendbetétele, hogy a korábbi játékok visszakerülhessenek. A központi óvoda Arany János utcai bejáratánál továbbra is fennáll a parkolási probléma, amit az utca egyirányúsításával, illetve a gazdasági területből kialakítandó parkoló létesítésével lehetne orvosolni.  

A szakmai munkával kapcsolatban elmondható, hogy az óvoda kihasználtsága egyenletes, a gyermeklétszám jelenleg is a törvényi maximum vagy a fölötti a csoportokban. Az intézmény Körmend és környéke fejlesztőpedagógusainak bázisóvodája. Segítik az óvónőképzőt végző hallgatók szakmai gyakorlatát; a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését saját gyógypedagógus végzi, mivel vannak cukorbeteg és beszédfogyatékos gyermekek is.

Kiemelt területeik a játék, a mozgás, az anyanyelvi nevelés, és a külső világ tevékeny megismerése. Szakmai munkaközösség és színjátszó csoport is működik az óvodában. Rendezvényeik és ünnepeik - mint a gyermeknap, ősz-záró rendezvény, nagycsoportosok búcsúztatása - jó hangulatban telnek. Második éve folyik sikeresen a néptánc oktatás. Évente felmérik a partneri igényeket, amiből visszajelzéseket kapnak munkavégzésükre, mik az erősségeik és mi az, amin változtatni szükséges.  

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke elfogadásra ajánlja a beszámolót. A bizottsági ülésen feltett kérdésekre az intézményvezető válaszai megerősítették azt, hogy a nevelési programban foglaltak a város szülői közösségének érdekeit szolgálják. Érzékelni lehetett a játékosságot, és az életkorhoz igazított nevelési programrészletek erősítését. Szerencsés, hogy az intézményen belül a személyi állományt illetően konszolidált viszonyok jellemzőek. Tettrekészség, vállalkozói hajlandóság, egy-egy képesítés megszerzése jól kiegészíti a szülői igényeket olyan szempontból, hogy a gyermekekkel helyben megoldható a foglalkozás. Az óvoda esetében az eszközfejlesztési tervben meghatározottakat figyelembe véve az udvari feltételeket javítani lehet; a játékok beszerzését támogatni kell, az épületek állagának karbantartását el kell végezni. A Városfejlesztési Bizottságnak figyelmébe ajánlja a parkolási problémák megoldását.

Az elhangzottak alapján kiegyensúlyozott létszámmal, jól tervezhető, gazdasági alapon is jól működtethető intézménye lesz a városnak a Mátyás Király Utcai Óvoda.  

 

Szabadi István képviselő-testületi tag kérdésként fogalmazza meg, mi lehet az oka annak, hogy egyre nő azon gyermekek száma, akik egyéni fejlesztésre, ellátásra szorulnak.

 

Vadász Mária óvodavezető úgy látja, hogy a rohanó élet, a gyermekekkel való foglalkozásra szánt egyre kevesebb idő lehet az oka. Az óvodába bejövő gyermekek közt sok a megkésett beszédfejlettségű és a beszédhibával rendelkező. Ezért képeztetnek speciális szakembereket, így a magas létszámú csoportokon túl egyénileg is fejleszthetők a gyermekek.      

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke dicséretesnek tartja a benyújtott pályázatok mennyiségét és minőségét. A Mátyás Ovi Alapítvány működése figyelemre méltó, jelentős összeget tud a gyermekek javára fordítani. Hiányosságként jelentkezik az Arany János utcai parkolás problémája, amit az utca felújítása során meg kell oldani, a jelenlegi veszélyes parkolási módot meg kell szüntetni.

 

 

Bebes István polgármester hozzáteszi, hogy a Városgondnokság vezetőjének jelzi a nádaljai óvoda udvarán elvégzendő feladatokat. Az eszközfejlesztéshez hozzájárul az önkormányzat, a felújítási feladatok és a parkoló kialakítása is megvalósul az elkövetkezendő időszakban.

Az elkészített beszámoló jól bemutatja a nagy múltú intézmény működését, javasolja a Mátyás Király Utcai Óvoda működéséről készült beszámoló elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

72/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Mátyás Király Utcai Óvoda működéséről készült beszámolót - a melléklet szerint - elfogadja.

 

 

8.     Jelentés a 2005. évi belső ellenőrzésekről 

Előterjesztő: Bebes István polgármester  

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester kiegészítésül elmondja, hogy tartalmas anyag készült, mely feltárja a vizsgálat során felmerült kérdéseket.  

 

Szabadi István képviselő-testületi tag a helyiségek bérbeadása kapcsán megfontolandónak tartja, miszerint a bérleti díjak mértékére vonatkozó javaslatot az intézményvezetők évente terjesszék a képviselő-testület elé jóváhagyásra. Ezáltal a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági kontroll mellett a képviselő-testületnek rálátása lenne a bérleti díjak mértékére.     

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke úgy véli, hogy a Pénzügyi Iroda közreműködésével a pénzügyi-számviteli rendet és a gazdálkodás fegyelmét erősítendő szempontrendszert kellene kialakítani, ami szabály szerint betartandó és betartatható lenne. El kellene érni, hogy az intézményvezető a pénzügyi kötelezettségvállalását csak pénzügyi megfelelés esetén tudja aláírásával megjeleníteni. Az ellenjegyzés szabályozott számviteli rend szerint történhetne, így nem léphetnék túl a költségvetést. A pénzmaradvány az intézményektől elvonásra került, ám a szakmai megfelelést nem vizsgálták.     

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a belső jelentésben foglaltakat elfogadásra javasolja. A bérleti díjak tekintetében helyesnek tartja a képviselő-testület tájékoztatását.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke hozzáteszi, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság korábban kezdeményezte, hogy a térítésmentesen és a szolgáltatási díj ellenében kiadott helyiségekről készüljön kimutatás. A jövő évtől kezdődően új struktúra kialakítása szükséges. A Körmendi Kulturális Központ terembérleti díjainál a kiállítóterem esetében megjegyzendő, hogy a kiállítóterem működési engedélyében csak kiállítási funkció engedélyezett, fogadás céljára történő engedélyezés nem.  

 

Bebes István polgármester egyrészről helyénvalónak tartja, hogy a képviselő-testület egységes terembérleti rendszert szeretne látni, ugyanakkor elvárja az intézményvezetőktől, hogy a költségvetésben meghatározott bevételeket teljesítsék. Meglátása szerint elégséges lenne felkérni a Pénzügyi Bizottságot, hogy vizsgálja meg a terembérleti díjak mértékét.

Borsos Éva belső ellenőrnek köszöni az elvégzett munkát és javasolja a 2005. évi belső ellenőrzésekről készült jelentés elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

73/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2005. évi belső ellenőrzésekről készült jelentést - a melléklet szerint - tudomásul veszi. A belső ellenőr által tett intézkedési terv javaslatokat elfogadja. A Képviselő-testület által elfogadott intézkedési terv javaslatok alapján a belső ellenőrzési feladatok végrehajtásának módjáról, határidejéről Intézkedési tervet kell készíteni.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője az intézkedési terv elkészítéséért

Többcélú Kistérségi Társulás a 2006. évi belső ellenőrzések lefolytatásáért 

 

 

Folyó ügyek:

 

9.     A Batthyány-Strattmann László Kórház Egészségügyi Kft. címzett támogatás iránti pályázatához önrész biztosítása             

Előterjesztő: Bebes István polgármester  

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester kiegészítésül elmondja, hogy az önkormányzat a Számít Szövetkezetet bízta meg a pályázat lebonyolításával. Az elmúlt években az önrész mértéke folyamatosan emelkedett, ezért szükségesnek tartja a szerződés felülvizsgálatát, illetve megvizsgálni azt, hogy ezt a megállapodást milyen módon lehetne anyagi teher nélkül felmondani. A Kórházzal kötött megállapodás alapján a Batthyány-Strattmann László Kórház Kft. 220.742 eFt önrészt biztosít, míg az Önkormányzat részéről 50.000 eFt-ot szükséges betervezni a 2007. évi költségvetésbe. Látható, amennyiben a Kórház Kft. nem biztosítaná az önrész jelentős részét, az Önkormányzat nem lenne képes saját maga előteremteni a pályázathoz szükséges anyagi feltételeket.  

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Bebes István polgármester javasolja a Kórház címzett támogatás iránti pályázatához önrész biztosítását.  

 

A képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

74/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház Egészségügyi Szolgáltató Kft. címzett támogatására pályázatot nyújt be, amelyhez 270.742 eFt saját erőt biztosít, és azt a beruházás ütemterve szerint 2007. évtől kezdődően rendelkezésre bocsátja.

 

Felelős: Pénzügyi és Gazdasági Iroda vezetője

Határidő: azonnal

 

 

10. Pályázati önrész biztosítása a Szociális Szolgáltató és Információs Központ által benyújtandó pályázathoz             

Előterjesztő: Bebes István polgármester   

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda és Gyámhivatal vezetője hozzáteszi, hogy az önrész a pályázati alap terhére biztosítható.

 

Bebes István polgármester javasolja a Szociális Szolgáltató és Információs Központ által benyújtandó pályázatokhoz szükséges önrész biztosítását a pályázati alap terhére.   

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

75/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális Szolgáltató és Információs Központ (Körmend, Thököly u. 46.) részére az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium által kiírt pályázatokhoz az alábbi önrészeket biztosítja a pályázati alap terhére:

a.)         "Találkozó az esélyegyenlőség jegyében"      280.800 Ft

b.)         Táboroztatás: "Segítség-Segítünk"            158.000 Ft

c.)          "Együtt egy drogmentes jövőért!"                 16.250 Ft

 

Felelős: Közszolgálati Iroda és Gyámhivatal vezetője

Határidő: azonnal

 

 

11.  A piaci alapú bérlakás építésére és üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálása            

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a Vétem Rt. képviselője jelen volt a Pénzügyi-, és Városfejlesztési Bizottság együttes ülésén, míg az Első Magyar Bérlakásépítő Kft. képviselői a tegnapi napon ismertették pályázatuk tartalmát a Pénzügyi Bizottság elnökének, valamint Czafit Csaba irodavezetőnek jelenlétében.  

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottsággal közösen megtartott ülésen született szavazati arányt ismerteti, miszerint a Bizottságok 9 igen szavazattal és 3 tartózkodás mellett a határozati javaslat 2. pontjában foglaltakat támogatják. Javaslatként hangzott el továbbá, hogy tanácsos lenne, ha az önkormányzat részt venne a Kft. által megalakítandó projekttársaságban 5 % tulajdonrésszel. A fennmaradó 95 %-ot a Kft. képviselné, biztosítaná a  tőkét és a projekt megvalósításának idejére kinevezné az ügyvezető igazgatót. 

 

Bebes István polgármester úgy véli, ahhoz hogy a beruházás menetét az önkormányzat ellenőrizni tudja, fontos lenne a projekttársaságban való részvétel.  

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 2. pontjában foglaltakat támogatja, az alacsonyabb mértékű lakbér miatt.

Bebes István polgármester reményét fejezi ki, hogy a céggel jó együttműködést tudnak kialakítani és elkezdődhet a piaci  bérlakás építés, így a körmendi családoknak lehetőséget biztosíthatnak lakásproblémájuk megoldásához.     

 

Bebes István polgármester kéri a Bizottságok által támogatott 2. határozati javaslat elfogadását, vagyis Körmend város Önkormányzata a piaci alapú bérlakások építésére és üzemeltetésére az Első Magyar Bérlakásépítő Kft-vel kössön szerződést.

 

A képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.  

 

Bebes István polgármester javasolja továbbá felhatalmazni személyét azzal, hogy az Első Magyar Bérlakásépítő Kft. ajánlata szerinti projekttársaság létrehozásáról, az abban való részvételről - maximum 5 % erejéig -  egyeztessen a Kft-vel és ennek eredményét tárja a képviselő-testület elé.  

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a fenti szavazatok arányában a következő határozatot hozza:

 

76/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmenden kialakítandó piaci alapú bérlakások építésére és üzemeltetésére kiírt pályázatot eredményesnek ítéli meg, a pályázat alapján az Első Magyar Bérlakásépítő Kft-vel (1106 Budapest, Jászberényi út 24-36.) köt szerződést a lakások megvalósítása érdekében.

Körmend város Önkormányzata felhatalmazza Bebes István polgármestert arra, hogy az Első Magyar Bérlakásépítő Kft. ajánlata szerinti projekttársaság létrehozásáról, az abban való részvételről - maximum 5 % erejéig -  egyeztessen a Kft-vel és ennek eredményét tárja a képviselő-testület elé.  

Felhatalmazza továbbá Bebes István polgármestert, hogy a szerződéskötés részleteiről egyeztessen és a szerződést az Önkormányzat nevében megkösse.

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a projekt megvalósításáról negyedévente beszámolót készíttet.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: értesítésre azonnal, 2006. április 28. a szerződéskötésre

 

 

 

 

 

12. Olip-Hungary Kft. kérelme körforgalmi csomópont kiépítésének támogatására vonatkozóan           

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az Olip Hungary Kft. szórakoztató és wellness központot kíván létrehozni Körmenden. A beruházás feltétele körforgalmi csomópont kialakítása, mely megközelítőleg 100 millió Ft-ot tesz ki. Ennek megvalósítása érdekében az érintettek bevonásával több ízben került sor tárgyalásra. A bekerülési költséghez képest az önkormányzat által javasolt 5 millió Ft támogatás jelképes összegnek tekinthető. A beruházás megvalósítása érdekében a Magyar Közút Kht., a cég és Körmend város Önkormányzata közt háromoldalú megállapodás megkötésére kerülne sor.

A polgármester hozzáteszi: az önkormányzat két részből is profitálhat a beruházásból; egyrészt munkahelyek jönnek létre, másrészt iparűzési adó bevétele keletkezik a városnak. Ezért kéri a képviselő-testület támogatását.   

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag úgy véli, amennyiben az elkerülő út 8-as főútra való visszacsatlakozása a felsőberki út kereszteződésénél valósulna meg, ebben az esetben az önkormányzat "megtakaríthatná" az 5 millió Ft-ot.  

 

Bebes István polgármester úgy véli, amennyiben az elkerülő út csomóponti kialakítása addig a határidőig megtörténne, amire a cég a beruházását meg kívánja valósítani, az önkormányzat számára kedvezőbb helyzet is kialakulhat. Addig azonban a beruházási költség 5 %-áig, de maximum 5 millió Ft erejéig javasolja a támogatás biztosítását.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsággal közösen megtartott ülésen született döntést ismerteti, miszerint a bizottságok támogatják a körforgalmi csomópont kiépítéséhez való anyagi hozzájárulást, 5 %-os bekerülési költség erejéig, de maximum 5 millió Ft-ig.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag úgy vélekedik, mivel a cég megszüntette tevékenységét Körmenden, a munkásokat elbocsátotta, meggondolandó, hogy ezek után nyújtson-e az önkormányzat támogatást a beruházáshoz.  

 

Bebes István polgármester hozzáteszi, hogy a cég körmendi letelepedésekor a város nem vállalt anyagi szerepvállalást. Időközben a piaci helyzet úgy hozta, hogy a cég másutt folytatta a termelést. A csomópont kialakítása a városnak is érdeke. Hangsúlyozza, hogy jelenleg szándék kinyilatkoztatásáról van szó, melyhez a Közút Kht. támogatása is feltétel. 

Szabadi István képviselő-testületi tag úgy véli - mivel a Kastélyprogramban is szerepel a termálcentrum megvalósítása, újabb termálfürdő létesítésére egy ilyen kis városban nincs szükség.

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy a Kastély megvalósíthatósági tanulmányban mint kiegészítő tevékenység szerepel a termálközpont létrehozása, ami más közösséget céloz meg. Nem vállalható fel ugyanakkor az a kockázat, hogy az önkormányzat saját beruházásban valósítsa meg a termálközpont kiépítését milliárdos nagyságrendben.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője hozzáteszi, hogy forgalomtechnikai szempontból városkapu szerepet tölthet be a körforgalmi csomópont. Annak kiépítése forgalom csillapító hatással bírhat, továbbá beilleszthetők a városi érdekek is, mint a megoldatlan gyalogos és kerékpáros átvezetések. A csomópont kialakításával ezek a problémák is megoldódhatnak. Ezen programelemek beillesztéséhez az önkormányzat anyagi szerepet is vállalhat.  

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag úgy véli, hogy a körforgalmi csomópont kialakítása az ADA Bútorgyárban dolgozók 8-as főúton való átkelését is megkönnyítheti. Itt a lehetőség, hogy minimális önkormányzati hozzájárulással befektetők alakítsák ki a csomópontot.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslatban foglaltak elfogadását. Javasolja, hogy Körmend város Önkormányzata a pénzügyi támogatás mértékét a beruházási költség 5 %-ában, de maximum 5 millió Ft-ban határozza meg.

 

A képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

77/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete annak érdekében, hogy az Olip-Hungary Kft. által Körmendre tervezett komplex szórakoztató centrum létesítésére irányuló beruházás megvalósulhasson, és ezáltal új munkahelyek létesüljenek Körmend városban, a következő nyilatkozatot teszi:

Körmend város Önkormányzata pénzügyileg támogatja az Olip-Hungary Kft. körmendi telephelyére tervezett szórakoztató központ létesítéséhez a Vas Megyei Állami Közútkezelő Kht. által feltételül szabott körforgalom kiépítését. A pénzügyi támogatás mértéke a beruházási költség 5 %-a, de maximum 5 millió Ft.

 

 

A támogatás módjáról, kifizetéséről a kiviteli tervek ismeretében Körmend város Önkormányzata megállapodást köt az Olip-Hungary Kft-vel és a Vas Megyei Állami Közútkezelő Kht-vel. Ezért Körmend város Önkormányzata felkéri az Olip-Hungary Kft-t, hogy a kiviteli tervek elkészítéséről, a tervezés előrehaladtáról tájékoztassa Körmend város Önkormányzatát.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: a szakmai egyeztetésért Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Megállapodás megkötéséért dr. Stepics Anita titkárságvezető

 

 

13. A helyi személyszállításra irányuló közszolgáltatási szerződéshez a közbeszerzési ajánlati felhívás megtárgyalása            

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

 (Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag, mint a Közbeszerzési Bizottság elnöke elmondja, hogy az önkormányzat a város lakossága számára több éve biztosítja a helyi közlekedést. A szolgáltatás fenntartása érdekében ismételt közbeszerzési eljárás lebonyolítására van szükség, melyhez a közbeszerzési kiírást a Közbeszerzési Bizottság két ponton javasolja módosítani:

A szolgáltatás ellátása a munkanapokra szól, ezért javasolja a Bizottság, hogy a személyszállítást a munkaszüneti napok közül minden év november 1-jén is végezze a nyertes ajánlattevő. A kiírásban eredetileg egy Euró-II motorral rendelkező gépjárművel kell rendelkeznie a pályázónak, célszerű lenne azonban két Euro-II-es motorral rendelkező jármű előírása.   

A Bizottság további kérése, hogy a közszolgáltatási szerződés hatályát 2006. július 31-ig hosszabbítsa meg a képviselő-testület, így amennyiben a pályázat eredményesen zárul, a szolgáltatás a szeptemberi iskolakezdéstől folyamatosan biztosítható lesz.

 

Bebes István polgármester nem javasolja két Euro-II kategóriájú motorral rendelkező jármű meglétét, mivel ezáltal esetlegesen helyi vállalkozókat zárnak ki a pályázatból.  

 

Dr. Stankovits György jegyző tájékoztatásul elmondja, hogy az Euro-II. környezetvédelmi besorolást jelent. A képviselő-testület döntése, hogy a pályázó rendelkezzen-e két Euro-II. besorolású járművel, vagy annál alacsonyabb környezetvédelmi besorolású jármű meglétét írja elő.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását, kiegészítve azzal, hogy a személyszállítást meghatározott számú és helyű megállóhelyet tartalmazó menetrend szerint kell végezni munkanapokon, valamint a munkaszüneti napok közül minden év november 1-jén. Javasolja továbbá, hogy csak egy Euro-II-es motorral rendelkező jármű előírását tartalmazza az ajánlati felhívás, vagyis kéri az ajánlati felhívás e pontjának változatlanul hagyását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

78/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi személyszállítási feladatokkal kapcsolatos közszolgáltatási szerződés megkötésére vonatkozó közbeszerzési ajánlati felhívást a melléklet szerint - az alábbi módosítással - jóváhagyja, és felhatalmazza a Közbeszerzési Bizottságot a felhívás közzétételére:

-         A személyszállítást meghatározott számú és helyű megállóhelyet tartalmazó menetrend szerint kell végezni munkanapokon, valamint a munkaszüneti napok közül minden év november 1-jén.

Körmend város Önkormányzata módosítja 246/2005. számú határozatát akként, hogy a szolgáltatást jelenleg ellátó Vasi Volán Rt-vel a közszolgáltatási szerződés hatályát az Önkormányzat a közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges időtartamra, azaz 2006. július 31-ig hosszabbítja meg.

 

Felelős: Bírálóbizottság, Közbeszerzési Bizottság

Határidő: ajánlattételi felhívás megküldésére 2006. március 31.  

 

 

Kozó József képviselő-testületi tag távozik az ülésről, így a képviselő-testület 18 fővel folytatja a tanácskozást.

 

 

14. Közoktatási feladatok ellátásának lehetősége társulásban           

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester kiegészítésül elmondja, hogy a határozati javaslatban megfogalmazottak szándékot fejeznek ki, az abban foglaltak elfogadása után kezdődhet a szakmai előkészítő munka.

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke szerint az önkormányzatoknak is érdeke, hogy kedvezőbb normatív kondíciókkal végezze az oktatás területén alapfeladatait és a kiegészítő szakfeladatokat. A bizottság javasolja, hogy szakértők bevonásával dolgozzanak ki egy olyan tervet, mely az érdeklődő önkormányzatok számára megfelelő megoldást tud kínálni. Célszerű optimálisan működtethető oktatási egységeket létrehozni, ezért támogatja ezt az elképzelést.   

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag nem tartózkodik a teremben, így a szavazáson sem vesz részt.

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

79/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete

1.      egyes közoktatási feladatok (általános iskolai ellátás Magyarszecsőd, Molnaszecsőd és Egyházashollós esetében, a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása, pedagógiai szakszolgálat) ellátását intézményei fenntartói jogának társulásba adásával tervezi.

2.      A tervezett átszervezés egyes alternatíváinak kidolgozása érdekében helyi szakemberek, a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás, valamint az érintett önkormányzatok képviselőiből álló szakmai csoportot hoz létre, mely a júniusi testületi ülésre előterjeszti javaslatait.

3.      A társulásban történő feladatellátás tervezett vállalásairól jogszabályban meghatározottak szerint kikéri az OKÉV által javasolt közoktatási szakértő, az intézményi közösségek, valamint Vas Megye Önkormányzata véleményét.

 

Határidő: 2006. május 31. a jogszabályban meghatározott közösségek véleményének kikérésére

2006. április 7. a szakmai munkacsoport létrehozására, szakértő felkérésére

Felelős: polgármester és oktatási referens

 

 

15. A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság előterjesztése:

a.)  Javaslat civil szervezetek működésének, programjainak 2006. évi támogatására           

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke  

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester hozzáteszi, hogy az önkormányzat további 250-250 eFt támogatást nyújt a testvérvárosi kapcsolatok keretein belül a Kölcsey Gimnázium diákcsere programjához, továbbá 2006 őszén a Városi Vegyeskar kranenburgi látogatásához. A finn és a magyar állam közötti kapcsolatok keretein belül a Finnországban rendezendő konferencia (6 fős delegációval) európai uniós pályázat révén kerül megvalósításra.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke tájékoztatásul elmondja, hogy az idei évben sport támogatásokra 6.500 eFt, kulturális támogatásokra 5.300 eFt került felosztásra, míg a polgármesteri keretből 3.000 eFt-ot egyházak, egyházi iskolák-, alapítványok, iskolai alapítványok, szociális terület és egyéb kulturális programok támogatására fordíthatnak. A sport támogatások keretében az Alsóberki FC, és a Körmendi Városi SE számára a 450 eFt nevesített tartalékalapból a szeptemberi szezonkezdésre 50-50 eFt-ot javasol a Bizottság átadásra.  

A kiemelt egyesületek egy részének 1.700 eFt már megítélésre került. 150 eFt értékhatárig a Bizottság saját hatáskörben döntött a támogatásokról.  

A Bizottság a kulturális és sport pályázatokat, valamint a kiemelt közösségeket a mellékelt táblázatban rögzített módon javasolja támogatni.    

 

Bebes István polgármester javasolja a 2006. évre beérkezett kulturális, tudományos, turisztikai és sport pályázatokat, valamint a kiemelt közösségeket a mellékelt táblázatban foglaltak szerint támogatni. 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

80/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2006. évre beérkezett kulturális, tudományos, turisztikai és sport pályázatokat, valamint a kiemelt közösségeket - a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság által javasolt módon, a melléklet szerint - támogatja.

 

Határidő: 2006. március 31. a támogatottak értesítésére

Felelős: oktatási és sport referens

 

 

16. A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság előterjesztései: 

a.)  Önkormányzati intézmények hőellátó rendszereinek rekonstrukciója            

Előterjesztő: Bebes István polgármester

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva a határozati javaslat első bekezdésében foglaltakat javasolják elfogadásra, vagyis támogatják a pályázat benyújtását az önkormányzati intézmények hőellátó rendszereinek rekonstrukciójára.

 

Bebes István polgármester kéri a bizottságok támogató javaslatának elfogadását. 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

81/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az UNDP-2005. "Pályázat a helyi önkormányzatok energiagazdálkodás felmérésének, javításának támogatására" című pályázati kiírásra. A pályázat benyújtásához 1.000 eFt önrészt biztosít a pályázati alap terhére.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: 2006. április 6. a pályázat benyújtására

 

 

b.) Körmend 125 hrsz-ú ingatlan értékesítése             

Előterjesztő: Bebes István polgármester

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az ingatlan értékesítését, nettó 150 Ft/m2 vételáron. Javasolja egyúttal, hogy valamennyi érintett telektulajdonosnak kerüljön felkínálásra az ingatlan megvásárlásának lehetősége.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva nettó 150 Ft/m2 áron támogatja az ingatlan értékesítését.  

 

Bebes István polgármester kéri a bizottságok javaslatának elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

82/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend 125 hrsz-ú, árok megnevezésű ingatlant forgalomképessé teszi. A kialakult használatnak megfelelő részét a telekalakítás után értékesítésre felkínálja Stojcsics Ferenc, Stojcsics Ferencné (Körmend, Berzsenyi D. u. 6.), Nagy Attila, Nagy Attiláné (Körmend, Berzsenyi D. u. 8.), Mesterházi Miklós, Mesterházi Miklósné (Körmend, Széchenyi u. 11.), Sáfár Rózsa és Bedőcs Ibolya (Körmend, Széchenyi u. 9.) szám alatti lakosok részére nettó 150 Ft/m2 vételáron.

A telekalakítással és a szerződéskötéssel kapcsolatos költségek a kérelmezőket terhelik.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: értesítésre azonnal

 

 

c.)  Újváros utca lakóinak kérelme              

Előterjesztő: Bebes István polgármester

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, valamint Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 2. bekezdésében foglaltakat támogatják.

 

Horváth Sándor képviselő-testületi tag szerint más megoldást kell találni az utca felújítására, mivel az esős időben szinte járhatatlanná válik.  

 

Tóth Imre képviselő-testületi tag elmondja, hogy a Városgondnokság vezetőjével történt bejárás során megállapítható, hogy az utca megfelelően fel lett újítva.

 

Bebes István polgármester hozzáteszi, hogy a Városgondnokságnak mihamarabb neki kell látnia a csapadékvíz elvezetés-, az árkok tisztítása tervezésének, szervezésének. A szóban forgó utcában a helyreállítás nem a legmegfelelőbb anyaggal történt, de vélhetően nem ez a végső megoldás az utca felújítását illetően.

Kéri a bizottságok javaslatának elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

83/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete az Újváros utca felújításához az érintett lakóktól nyilatkozatot szerez be, hogy a kivitelezés költségeiből milyen arányban tudnak részt vállalni.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: értesítésre azonnal

 

 

d.) Kovátsik Tamás kérelme              

Előterjesztő: Bebes István polgármester

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva az ingatlan értékesítését 1400 Ft/m2+ÁFA vételáron támogatja.    

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva az értékesítést 1600 Ft/m2+ÁFA áron támogatja.  

 

Bebes István polgármester 1500 Ft/m2+ÁFA vételáron javasolja a körmendi 1567/2 hrsz-ú ingatlan értékesítését Kovátsik Tamás részére.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

84/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend 1567/2 hrsz-ú, 1872 m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlant értékesítésre felkínálja Kovátsik Tamás Körmend, Bartók B. u. 3/b. szám alatti lakos részére 1500 Ft/m2+ÁFA vételáron. 

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: értesítésre azonnal

 

 

 

e.)  Csácsics Autóház Kft. kérelme             

Előterjesztő: Bebes István polgármester

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a szolgalmi jog bejegyzéséhez való hozzájárulást.

 

Bebes István polgármester kéri a Bizottság támogató javaslatának elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

85/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend 897/8 hrsz-ú, közforgalom elől elzárt magánút megnevezésű ingatlanra a 895 hrsz-ú ingatlant illető szolgalmi jog bejegyzéséhez hozzájárul. A bejegyzéssel kapcsolatos költségek a kérelmezőt (Csácsics Autóház Kft. Körmend, Móricz Zs. u. 5., képviseli Csácsics Ferenc) terhelik.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: értesítésre azonnal

 

 

f.)   Ragasits és Társa Kft. kérelme              

Előterjesztő: Bebes István polgármester

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a 230/4 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről szóló korábbi határozatot tekinti érvényesnek.

Dr. Stankovits György jegyző tájékoztatásul elmondja, hogy ebben az esetben a 31/2006. számú határozat hatályon kívül helyezésére nincs szükség.  

 

 

 

Bebes István polgármester javasolja a 31/2006. számú határozatban foglaltak érvényben tartását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.

 

 

17. Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása - településpolitikai döntés            

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási terv módosításának kezdeményezését. Javasolja egyben az északi városrész utcái között a kerékpáros és gyalogos forgalom részére a kiszabályozott területek felülvizsgálatát.  

 

Bebes István polgármester kéri a Bizottság javaslatának elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

86/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi a Körmend város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási tervéről szóló 36/2003. (XII.01.) számú rendelet módosítását az alábbiak szerint:

1.      A Körmend 2707-2709 hrsz-ú ingatlanok esetében a kialakult beépítésnek megfelelően mezőgazdasági területből lakóterületbe történő átsorolása.

2.      A Körmend 1522 és 1523 hrsz-ú ingatlanok átsorolása gazdasági-ipari területből lakóterületbe Horváth Ferenc és Tolnai László kérelme alapján. A módosítandó ingatlanok lakóterülethez csatlakoznak.

3.      A Körmend 1524-1531/1 hrsz-ú ingatlanok átsorolása Gip-K3 övezetből Gip-K2 övezetbe a Sza-Fa Kft. kérelme alapján a munkahelyteremtő beruházás megvalósítása érdekében.

4.      A Körmend 1539 hrsz-ú ingatlanra tervezett útterületek megszüntetése a Vasi Faüzem Kft. kérelme alapján. Az ipari park kialakításával az útterületek fenntartása indokolatlan.

5.      A Teleki utca nyomvonalvezetésének felülvizsgálata az utca lakóinak kérelme alapján.

6.      A Körmend, 1960 és 1961 hrsz-ú ingatlanok átsorolása Lk-KR övezeti besorolásból Lf-K1övezeti besorolásba az ingatlanok összevonhatósága érdekében a Veres és Társai Kft. kérelme alapján.

7.      A Körmend 0312/1 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolásának módosítása az ingatlan belterületbe vonása érdekében a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola kérelme alapján.

8.      A Körmend 0286/52 hrsz-ú és 0286/53 hrsz-ú ingatlanok övezeti besorolásának megváltoztatása Gksz övezetre a területek hasznosíthatósága érdekében a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola és a Huninvest Kft. kérelme alapján.

9.      A piac mögötti terület úthálózatának és terület felhasználásának felülvizsgálata a kialakult beépítésnek megfelelően Kántor Tibor kérelme alapján.

10. A Körmend, Mátyás király utca és Képúti liget közti tervezett gyalogos-kerékpáros kapcsolat felülvizsgálata Fülöp Zsolt kérelme alapján.

11. Az északi városrész utcái között a kerékpáros és gyalogos forgalom részére a kiszabályozott területek felülvizsgálata.

12. A hatályos szabályozási terv felülvizsgálata az egyértelmű jogalkalmazás érdekében.

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: 2006. április 28. a módosítás megindítására

 

 

18. Benedek Krisztián kérelme             

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsággal közösen megtartott ülésen született döntést ismerteti, mely szerint a bizottságok 1600 Ft/m2+ÁFA vételáron támogatják az ingatlan értékesítését. Javasolja továbbá, amennyiben a telekalakítás jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül nem jön létre a szerződéskötés, úgy a kérelmező az eredeti állapotot köteles legyen visszaállítani. 

 

Bebes István polgármester kéri a bizottságok javaslatának elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

87/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete telekhatár-rendezést követően értékesítésre felkínálja Benedek Krisztián (Körmend, Bartók B. u. 5/b.) részére a körmendi 1548/9 hrsz-ú ingatlanból a kérelmező ingatlanának északi telekhatárával megegyező hosszúságú és kb. 8 m szélességű területrészt 1600 Ft/m2+ÁFA vételáron.

Az 1548/7, 1548/10, 1548/8 és 1548/9 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekhatár-rendezéssel kapcsolatos összes költség a kérelmezőt terheli. 

Amennyiben a telekalakítás jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül nem jön létre a szerződéskötés, úgy a kérelmező az eredeti állapotot köteles visszaállítani. 

 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: értesítésre azonnal

 

 

19. V & M Bt. ingatlanvásárlási kérelme            

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsággal közösen megtartott ülésén született döntést ismerteti, miszerint a Rákóczi utcában a korábbi üzlethelyiségek értékesítésekor megállapított vételárat irányadónak tekintve, valamint azt a tényt, hogy körmendi vállalkozó kérelméről van szó, 200 eFt/m2+ÁFA vételáron javasolja az ingatlan értékesítését.

 

Bebes István polgármester kéri a bizottságok javaslatának elfogadását, vagyis a Körmend, Rákóczi u. 25. fsz. 1. szám alatti ingatlan értékesítését a V & M Bt. részére 200 eFt/m2+ÁFA vételáron.

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

88/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete értékesítésre felkínálja a Körmend, Rákóczi F. u. 25. fsz. 1. szám alatti, 200/17/A/1 hrsz-ú, 44 m2 nagyságú üzlethelyiséget a V & M Bt. (Körmend, Tavasz u. 19., képviseli Vancsik Béla ügyvezető) részére 200.000 Ft/m2+ ÁFA vételáron.

 

Határidő: 2006. április 30.

Felelős: Dr. Stepics Anita titkárságvezető

 

 

 

 

 

20. Ritmo Kft. ingatlanvásárlási kérelme             

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsággal közösen megtartott ülésen született döntést ismerteti, mely szerint a bizottságok 200 eFt/m2+ÁFA vételáron javasolják az üzlethelyiség értékesítését.  

 

Bebes István polgármester kéri a bizottságok javaslatának elfogadását, vagyis a Körmend, Rákóczi u. 31. fsz. 1. szám alatti ingatlan értékesítését a Ritmo Kft. részére 200 eFt/m2+ÁFA vételáron.   

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

89/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete értékesítésre felkínálja a Körmend, Rákóczi F. u. 31. fsz. 1. szám alatti,  200/14/A/1 hrsz-ú, 49 m2 nagyságú üzlethelyiséget a Ritmo Kft. (Szombathely, Puskás Tivadar u. 7.) részére 200.000 Ft/m2 +ÁFA vételáron.

 

Határidő: 2006. április 30.

Felelős: dr. Stepics Anita titkárságvezető

 

 

21. Szabó Gyula ingatlanvásárlási kérelme             

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsággal együttesen megtartott ülésen született döntést tolmácsolja, miszerint a Körmend, Mátyás kir. u. 26. fsz. 2. szám alatti ingatlan 28/108-ad részének értékesítését bruttó 300 eFt vételáron javasolja.  

 

Bebes István polgármester kéri a bizottságok javaslatának elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

 

90/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete értékesítésre felkínálja - amennyiben az elővásárlási jog jogosultjai elővásárlási jogukkal nem kívánnak élni - a Körmend, Mátyás király utca 26. fsz. 2. szám alatti, 519 hrsz-ú ingatlan 28/108-ad részét Szabó Gyula Körmend, Rákóczi u. 52. 2/8. szám alatti lakos részére bruttó 300.000 Ft vételáron.

 

Határidő: 2006. április 30.

Felelős: dr. Stepics Anita titkárságvezető

 

 

22. Ismételt pályázati kiírás a körmendi 1491/48 hrsz-ú ingatlanra            

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsággal közösen megtartott ülésen született döntést ismerteti, miszerint a bizottságok a határozati javaslatban foglaltakat támogatják.  

 

Bebes István polgármester javasolja az 1491/48 hrsz-ú ingatlan értékesítésére ismételt pályázat kiírását a határozati javaslatban foglaltak szerint.  

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

91/2006. számú határozat:

 

1.      Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a körmendi 1491/48 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázati eljárást arra tekintettel, hogy a pályázati felhívásra egyetlen ajánlat sem érkezett, az önkormányzati vagyontárgyak értékesítéséről, hasznosításáról szóló 14/2003. (IV.01.) számú rendelet 27. § (2) a.) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja. 

2.      Körmend város Önkormányzata ismételten nyílt pályázati eljárást hirdet a körmendi 1491/48 hrsz-ú, 2824 m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra az alábbi feltételek szerint:  

a.)    Az ingatlan irányára: 3300 Ft/m2+ÁFA.

b.)    A vételárat egyösszegben, a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetni az Önkormányzat részére.

c.)     Az ingatlanra vonatkozóan a Helyi Építési Szabályzat előírásait a pályázati felhívásban közölni kell.

d.)    Az ingatlant az Önkormányzat beépítési kötelezettség terhe mellett értékesíti. 

e.)     A beépítési kötelezettség biztosítékául elállási jog és visszavásárlási jog illeti meg az Önkormányzatot.

f.)      A pályázó pályázatában köteles bemutatni az ingatlan hasznosítására irányuló elképzeléseit, és köteles nyilatkozni arról, hogy az általa tervbe vett hasznosítási mód együtt jár-e munkahelyteremtéssel.

g.)     A pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy az egész ingatlant, vagy annak mekkora kiterjedésű részét kívánja megvásárolni.

h.)    Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot akár indokolás nélkül is eredménytelennek nyilváníthatja.

i.)      A pályázatok beadási határideje: 2006. május 15. 15.00 óra

j.)      A pályázati felhívást az önkormányzati vagyontárgyak értékesítéséről, hasznosításáról szóló 14/2003. (IV.01.) számú rendeletben meghatározottakon túl a Vas Népe című napilapban is közzé kell tenni.

 

Felelős: a pályázat felhívás közzétételéért dr. Stepics Anita titkárságvezető

Határidő: 2006. április 3. a közzétételre

 

 

23. A Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása             

Előterjesztő: Dr. Déri Miklós, a kuratórium elnöke   

Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester köszönti Dr. Déri Miklóst, a Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány kuratóriumának elnökét.

 

Dr. Déri Miklós elnök szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a Közalapítvány 2005. évi működéséről szóló beszámoló kapcsán említést tett az alapító okirat módosításának szükségességéről, az akkor ismertetettek szerint kéri a képviselő-testülettől az alapító okirat módosítását.    

 

Bebes István polgármester javasolja a Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítását a határozati javaslatban foglaltak szerint. 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

92/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány alapítója a Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1.      Az alapító okirat 7. pontjából törlésre kerül az alábbi rendelkezés:

"A Közalapítvány éves pénzügyi terv alapján gazdálkodik, mely a várható bevételeket és kiadásokat oly módon tartalmazza, hogy azok egymással egyensúlyban legyenek."

2.      Az alapító okirat 7. pontja szerint "A Közalapítvány a hatályos számviteli szabályok alapján éves beszámolót készít, amelyet okleveles könyvvizsgáló hitelesít." Az alapító okirat e rendelkezése az alábbiak szerint módosul: A Közalapítvány a hatályos számviteli szabályok alapján éves beszámolót készít.

3.      Az alapító okirat 7. pontja kiegészül az alábbiakkal:

A Közalapítvány az alapító okiratban rögzített céljai megvalósítására pályázatokon vehet részt, illetve más szerv, személy által benyújtandó pályázatokhoz csatlakozhat.

4.      Az alapító okirat 10. pontja szerint:

A Kuratórium minősített többséggel - az összes kuratóriumi tag legalább kétharmados szótöbbségével - dönt:

a.)   az Alapító Okirat módosításának kezdeményezéséről,

b.)  a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásáról, módosításáról,

c.)   a Közalapítvány megszüntetésének, más alapítvánnyal való egyesítésének kezdeményezéséről,

d.)  a Közalapítvány vállalkozási tevékenységét érintő kérdésekben,

e.)   az éves beszámoló, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadásáról,

f.)    a Közalapítvány éves pénzügyi tervének elfogadásáról.

Az alapító okirat e rendelkezése úgy módosul, hogy a fenti felsorolásból, azaz a minősített többséget igénylő döntések közül az f.) pont törlésre kerül.

 

5. Az alapító okirat 11. pontja szerint: "Az Ellenőrző Bizottság a Közalapítvány működéséről készült éves beszámolóra, illetve a könnyvizsgálói jelentésre támaszkodva vizsgálja a Közalapítvány működését." Az alapító okirat eme rendelkezése az alábbiak szerint módosul:

"Az Ellenőrző Bizottság a Közalapítvány működéséről készült éves beszámolóra támaszkodva vizsgálja a Közalapítvány működését." 

 

Az alapító okirat fentiek szerinti módosításának bírósági nyilvántartáson való átvezetését a nyilvántartásba vételt végző Vas Megyei Bíróságtól kérelmezni kell.

 

Felelős: dr. Stepics Anita titkárságvezető

Határidő: 2006. április 7. 

 

 

 

 

24. A 339/2005. számú határozat visszavonása          

Előterjesztő: Bebes István polgármester  

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Szóbeli kiegészítés, kérdés, vélemény nem hangzik el.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

93/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete tekintettel arra, hogy dr. Dlusztus Ágnes bőrgyógyász szakorvos lakóhelyének megváltoztatása miatt okafogyottá vált a Körmend, Rákóczi F. u. 5. szám alatti orvosi rendelő helyiség használatának dr. Dlusztus Ágnes részére való biztosítása, a 339/2005. számú határozatát visszavonja.

 

Felelős: visszavonásért dr. Stepics Anita titkárságvezető

Határidő: azonnal

 

 

25. Tájékoztató a Batthyány ösztöndíj elbírálásáról           

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke tájékoztatásul elmondja, hogy a kiírásra 16 pályázat érkezett, melyből 14 pályázó felelt meg a rendeletben meghatározott feltételeknek. 3 pályázó szociális és tanulmányi indokok alapján, 1 pályázó kizárólag tanulmányi eredménye alapján részesült ösztöndíjban.

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke örvendetesnek tartja, hogy nagy számú, jó tanulmányi eredménnyel rendelkező, érdemi munkát végző fiatal nyújtotta be pályázatát.

 

Bebes István polgármester ismerteti az ösztöndíjban részesülteket: szociális és tanulmányi indokok alapján: Ferencz Gábor, Horváth László, Neslanovic Eszter egyetemi hallgatók, kizárólag tanulmányi eredménye alapján Hodossy Sándor egyetemi hallgató részesült Batthyány Ösztöndíjban.

 

A képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.

 

26. Együttműködési lehetőség Fehring és Beltinci városokkal Roots Josef uniós projektben          

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester szóbeli kiegészítésül elmondja, hogy pályázati lehetőség nem adódott, így a projektben való részvétel mintegy 2,5 -3 millió Ft körüli összegbe kerülne.

 

Szabó Ferenc alpolgármester a határozati javaslat 1. bekezdésében foglaltakat javasolja elfogadásra, mivel az együttműködésben való részvétel a költségvetést terhelné.

 

Bebes István polgármester nem javasolja a címben szereplő uniós projektben való részvételt a 2006. évi költségvetésben már megtervezett más fejlesztési célok megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet lekötöttsége miatt. 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

94/2006. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a Fehring és Beltinci városok által megvalósítandó "Roots Josef, Joze, Joska" elnevezésű európai uniós projekt lényegesebb elemeit, és úgy dönt, hogy a 2006. évi költségvetésben már megtervezett más fejlesztési célok megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet lekötöttsége miatt nem tud részt venni a Fehring és Beltinci városok által megvalósítandó projektben, egyúttal azonban megköszöni Fehring városnak kezdeményező szerepét, és reméli, hogy más projektek terén sikerül a továbbiakban is jó együttműködést kialakítani Fehring városával.

 

Határidő: kiértesítésre azonnal

Felelős: Bebes István polgármester

 

 

-         Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Az interpellációkra adott válaszokat valamennyi interpelláló képviselő elfogadja.

 

Bebes István polgármester javasolja az interpellációkra adott válaszok elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.

 

-         Interpellációk

 

Nagy Gábor képviselő-testületi tag a Bartók B. ltp-en a balesetveszélyes és a vágásra érett fák kivágását, illetve nyírását kéri.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke a Dózsa György utcában a zöldterületen elhagyott trabant elszállítását kéri.  

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Várkertben a vágásra érett fák kivágását kéri.

 

Csák Tamás képviselő-testületi tag:

-         Felsőberkiben, a Berki u. 24. számú lakóépület és a bolt közötti önkormányzati területen járda kialakítását kéri,

-         Nádalján az orvosi rendelés gyakoribbá tételét (heti egy alkalom) kéri.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke kéri, hogy az Alkotás utca - Deák Ferenc utcai tömbbelsőben a kosárlabda palánk kerüljön visszahelyezésre. A fiatalok ígéretet tettek arra, hogy a pályát 09.00 - 11.00 óra és 16.00 - 21.00 óra között használják.

 

Szabó Ferenc alpolgármester elmondja, hogy a palánk áthelyezéséről képviselő-testületi határozat született. Kételyei vannak afelől, hogy a pálya használatát be lehetne tartatni, és azt ellenőrizni is lehetne. Meg kell nézni, hogy a visszaállítás milyen támogatottságot nyer.

 

Csák Tamás képviselő-testületi tag Hegedűs László ifjúsági referens képviselőkhöz intézett levelét idézi, melyben kéri, hogy a körmendi fiatalok kérését vegyék figyelembe, ne fosszák meg az ifjúságot ettől a sportolási lehetőségtől és kompromisszum révén találják meg mindkét fél számára a megfelelő megoldást.    

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke szintén úgy véli - mivel az önkormányzati határozat végrehajtása csak részben teljesült - mindkét fél számára megfelelő megoldást kell találni.

 

Bebes István polgármester szerint sajnálatos, hogy a palánk leszerelése nem lett egyeztetve. Hozzáteszi, az időpontok betartását nem tudja ellenőrizni a Hivatal.  

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke elmondja, hogy a fiatalok személyesen vállalták az időpontok betartását.

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag a határozat módosítását tartaná szükségesnek. Véleménye szerint a terület bekerítése és kulccsal zárása lehetne a megoldás.

 

Bebes István polgármester kéri, hogy az április 27-i ülésre szülessenek javaslatok a kosárpalánk ügyében.

 

Tóth Imre képviselő-testületi tag:

-         kérdezi, hogy mikor kerül sor a kátyúzásokra, útjavításokra,

-         a Berki Csárda melletti pataknál, a 8-as főút alatti hídnál kellemetlen bűz tör fel, annak megszüntetését kéri,   

-         a Prímás és Zsák utca lakóinak kérelmét tolmácsolva kéri, hogy ezen két utca ugyanazon technológiával kerüljön felújításra, mint az Újváros utca.  

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Nap utcában utcanévtábla kihelyezését kéri.

 

Dr. Fehér Tamás képviselő-testületi tag  a Gyümölcsöskert utcában kéri az utcanévtábla kihelyezését.

 

Horváth Péter, Körmend város Gondnokságának vezetője jelzi, hogy nem került valamennyi utcanévtábla legyártásra.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője hozzáteszi, hogy az utcanévtáblák elkészítéséhez fedezet biztosítása szükséges. Egy tábla költsége megközelítőleg 10 eFt összeget tesz ki.

 

Bebes István polgármester kéri, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésre készüljön egy lista a hiányzó utcanévtáblákról.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag visszatérve a kosárpalánk ügyéhez elmondja, hogy 99 fiatal írta alá azt a kérvényt, melyben az áll, hogy a piac területén alakítsanak ki kosárpályát. Kéri, hogy a 17 év óta húzódó ügyben mindkét félnek tegyenek eleget, hiszen az ott lakóknak is joga van a pihenéshez.   

Bebes István polgármester jelzi, hogy a költségvetés előkészítésekor nem került keretösszeg betervezésre e célra.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag elmondja, hogy a 8-as főúton nyugat fele haladva az aluljáró utáni szakaszon a szélső sávban, ahol az aszfalt ki lett vágva, a helyreállítás nem megfelelően történt. Tovább haladva a korábbi rendőrségi épület előtt az aszfalt megsüllyedt, ezért esőzéskor az épületet beteríti a felfröccsenő víz. Ezen problémákra kéri felhívni a Közút Kht. figyelmét.

 

 

 

Több hozzászólás nincs.

 

Bebes István polgármester a képviselő-testület ülését 17 óra 23 perckor bezárja.

 

 

 

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

Dr. Stankovits György sk.

jegyző

Bebes István sk.

polgármester