· irattár · Kérelmek · Segélykérelmek
előzőKérelem aktív korúak ellátásának megállapítására    Kérelem helyi utazási segély megállapításárakövetkező
letölthető melléklet:

12 kbyte

Kérelem helyi utazási segély igényléséhez

 

K É R E L E M


a helyi utazási segély igényléséhezKérelmező

neve: ………………………….. leánykori neve: ………………………….

anyja neve: …………………… születési hely, idő:……………………….

TAJ száma: ……………………

lakcíme: ……………………………………………………………………


Házastárs

neve: …………………………. leánykori neve: ………………………….

anyja neve:…………………… születési hely, idő: ……………………….

TAJ száma: …………………...

lakcíme: ……………………………………………………………………


Gyermek adatai:

neve: ………………………… anyja neve: ……………………………….

születési helye, ideje: ………………………………………………………

TAJ száma: …………………..

Oktatási intézmény megnevezése: …………………………………………

……………………………………………………………………………...

Diákigazolvány száma: ………………….


Azzal a kéréssel fordulok Körmend város Önkormányzatához, hogy gyermekem részére - a helyi menetrendszerinti közlekedésben érvényes kedvezményes bérletjegy árával azonos - helyi utazási segélyt természetbeni formában szíveskedjenek megállapítani. A kérelem elbírálásához az alábbi nyilatkozatot teszem:

  • hozzájárulok a személyes adataim kezeléséhez.


Dátum: ………………………………..…………………………………


Megjegyzés: Tájékoztatom, hogy az utazási segély a tanév időtartamára vonatkozik.