· irattár · Kérelmek · Segélykérelmek
előzőKérelem aktív korúak ellátásának megállapítására    Kérelem helyi utazási segély megállapításárakövetkező
letölthető melléklet:

12 kbyte

Kérelem helyi utazási segély igényléséhez

 

K É R E L E M


a helyi utazási segély igényléséhezKérelmező

neve: ??????????.. leánykori neve: ??????????.

anyja neve: ???????? születési hely, idő:?????????.

TAJ száma: ????????

lakcíme: ??????????????????????????


Házastárs

neve: ??????????. leánykori neve: ??????????.

anyja neve:???????? születési hely, idő: ?????????.

TAJ száma: ???????...

lakcíme: ??????????????????????????


Gyermek adatai:

neve: ?????????? anyja neve: ????????????.

születési helye, ideje: ?????????????????????

TAJ száma: ???????..

Oktatási intézmény megnevezése: ????????????????

?????????????????????????????...

Diákigazolvány száma: ???????.


Azzal a kéréssel fordulok Körmend város Önkormányzatához, hogy gyermekem részére - a helyi menetrendszerinti közlekedésben érvényes kedvezményes bérletjegy árával azonos - helyi utazási segélyt természetbeni formában szíveskedjenek megállapítani. A kérelem elbírálásához az alábbi nyilatkozatot teszem:

  • hozzájárulok a személyes adataim kezeléséhez.


Dátum: ????????????..?????????????


Megjegyzés: Tájékoztatom, hogy az utazási segély a tanév időtartamára vonatkozik.