· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2005. évi
előző2005. január 27.    2005. július 05. közmeghallgatáskövetkező
letölthető melléklet:

393 kbyte

2005. március 30.

 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 

2005. március 30-i üléséről

 

Határozat:

39  - 69. számú

Rendelet:

12/2005. (IV.01.) számú

13/2005. (IV.01.) számú

14/2005. (IV.01.) számú

15/2005. (IV.01.) számú

16/2005. (IV.01.) számú

17/2005. (IV.01.) számú

18/2005. (IV.01.) számú

19/2005. (IV.01.) számú

20/2005. (IV.01.) számú

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült:

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testületének 2005. március 30-i üléséről

 

Jelen vannak:

Bebes István, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, Czvitkovics Gyula, Csák Tamás, Egyed Gyula, dr. Fehér Tamás, Geosics László, Horváth Sándor, Karakai József, Kozó József, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán,                 dr. Stipkovits Ferenc, Szabadi István, dr. Szabó Barna, Szabó Ferenc, Tóth Imre, Tóth László képviselő-testületi tagok

 

Távol:          -

 

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

 

 

 

Dr. Stankovits György jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Dr. Stepics Anita titkárságvezető

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika, a Hatósági Iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda vezetője

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Horváth Sándor, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke

 

 

Bebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselő-testületi tagból 18 fő jelen van - dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag később érkezik - az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Javasolja a Savaria Takarékszövetkezet részére értékesítendő Körmend, Thököly u. 1. szám alatti ingatlanra vonatkozó határozat módosítását 25. napirendi pontként megvitatni. 

Javasolja továbbá a nyílt ülés 29. pontjában szereplő előterjesztés zárt ülés keretein belüli megtárgyalását.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke javasolja a Hunyadi úti lakótelkek értékesítési árának meghatározásáról szóló előterjesztés napirendről történő levételét, és a vagyongazdálkodási cég megalakítására irányuló döntés meghozatala után történő megtárgyalását.

 

Bebes István polgármester az elhangzott javaslatokkal kéri a napirend jóváhagyását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:

 

NAPIREND:

 

1.         Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

 

2.      Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2004. évi zárszámadásának jóváhagyása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

3.      Az Önkormányzat által működtetett főépítészi tervtanácsról szóló rendelet megalkotása

Előadó: Bebes István polgármester

 

4.      A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

5.      Az önkormányzati vagyontárgyak értékesítéséről, hasznosításáról szóló 14/2003. (IV.01.) számú rendelet módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

6.      A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 10/1996. (III.26.) számú rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

 

7.      A gyermekvédelemről és a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 4/1998. (III.17.) számú rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

 

8.      Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete által alapított díjakról, kitüntető címekről és azok adományozásának rendjéről szóló 23/2003. (VII.01.) számú rendelet módosítása

Előterjesztő: Szabó Ferenc alpolgármester 

 

9.      Az ebek tartásáról szóló 20/2000. (XI.01.) számú rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

 

10. Körmend város Helyi Építési Szabályzata és a város Szabályozási tervéről szóló 36/2003. (XII.01.) számú rendelet módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

11. Intézményvezetői beszámoló a Hunyadi utcai Általános Iskola oktató-nevelő munkájáról

Előadó: Solymár Csabáné igazgató

 

12. Beszámoló az intézmények 2004. évi pénzügyi ellenőrzésének tapasztalatairól, a 2005. évi ellenőrzési ütemterv jóváhagyása  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

Folyó ügyek:  

 

13. Normatíva igénylése a helyi személyszállítási tevékenység végzéséhez

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

14. A Batthyány-Strattmann László Kórház Egészségügyi Kft. címzett támogatás iránti pályázatához önrész biztosítása 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

15. Útfelújítási pályázathoz önrész biztosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

16. Önrész biztosítása közhasznú foglalkoztatás céljára 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

17. Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium által kiírandó pályázathoz önrész biztosítása  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

18. Batthyány Emlékévhez kapcsolódóan Phare CBC pályázat benyújtása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

19. Divodent Bt. kérelme 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

20. Pályázati kiírás a tűzoltóparancsnoki állás betöltésére

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

21. A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság előterjesztése: 

a.          Javaslat a Körmendi Zsebkalauz elkészítésére  

Előterjesztő: dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

 

22. Víz- és szennyvíz közműfejlesztési hozzájárulás mértékének megállapítása  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

23. A 3047 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

24. A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság előterjesztései: 

a.          Önkormányzati intézmények energetikai felülvizsgálata

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

b.         Az 1010/A/7. hrsz-ú ingatlan értékesítése 

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

c.          A Rákóczi u. 47. szám alatti társasház kérelme  

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

d.         Vajda János vételi ajánlata  

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

e.          Fitting 848 Kft. kérelme 

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

f.           Tolnai László ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

g.          Mosolits Ernő ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

h.         Zsebe Ferenc kérelme  

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

i.            Horváth Erzsébet kérelme 

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

j.            Móricz Sándor és neje kérelme 

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

k.          Boros László ingatlancsere kérelme 

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

l.             Babati és társa Kft. kérelme 

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

25. A 317/2005. számú határozat módosítása (Körmend, Thököly u. 1. szám alatti ingatlan értékesítése)

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

26. Közterület elnevezés iránti kérelem

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

27. Közbeszerzési eljárásokról szóló Szabályzat módosítása

Előterjesztő: Bán Miklós, a Közbeszerzési Bizottság elnöke

 

28. A 63/2000. számú határozat felülvizsgálata

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

29. Tájékoztató a Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház Egészségügyi Kft. által végzett ellátás minőségének értékeléséről

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

30. Tájékoztató a Batthyány Ösztöndíj elbírálásáról 

Előterjesztők: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke

 

 

-         Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

-         Interpellációk

 

 

 

 

 

 

 

NAPIREND:

 

1.         Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

 

Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2005. február 18-án Veszprémben a "8-as főút Térségfejlesztési Tanács" ülésén vett részt. A Tanács alelnökévé személyét, míg a Tanács elnökévé Dunaújváros polgármesterét, Kálmán Andrást választották.

Február 22-én a Kosárlabda Klub vezetőivel folytatott megbeszélést, majd a Tűzoltóság állományának teljesítményértékeléséről folyt megbeszélés.

Február 23-án a Provincia Invest ügyvezetőjével, Ragasits Kálmánnal folytatott megbeszélést a 2004. decemberében született főtéri foghíjtelket érintő döntésről.   

Február 24-én a Körmendi Rendészeti Szakközépiskolában rendezett jogásznapon vett részt.

Március 1-jén a Városgondnokságon tett látogatást, majd a Megyei Ifjúsági Nap kapcsán Hegedűs László tartott beszámolót. Ugyanezen napon került sor Rápli Pállal, a város főépítészével a rendezési tervvel kapcsolatos megbeszélésre. Ezt követően dr. Déri Miklóssal, a Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány elnökével pályázati lehetőségekről tárgyalt.  

Március 2-án a Tűzoltóság éves értékelő értekezletén vett részt, ezt követően egy osztrák befektetővel tárgyalt.

Március 3-án Tóth Andorral, a Vasi Volán Rt. igazgatójával folytatott megbeszélést a körmendi pályaudvart illetően. Ugyanezen napon a Vegyeskar képviseletében a várkoncerttel kapcsolatosan keresték fel. Ezt követően az EYBL cég képviselőjével folytatott megbeszélést.

Március 8-án a Városgondnokság hatékonyabb működését célzó, és annak módját feltáró tanulmány készítésére kiírt közbeszerzési eljárás nyertesével, a Nyugat-Pannon Fejlesztési Rt-vel került sor a megállapodás aláírása. Ugyanezen a napon Palkó Imre tűzoltó ezredessel, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójával folytatott megbeszélést, majd a  Faapríték Üzemű Távfűtőmű gyakorlati képző és bemutató hellyé fejlesztésére vonatkozó Phare CBC  pályázattal kapcsolatban folyt megbeszélés.

Március 10-én Roznovba utazott. Az előzetes megbeszélés alapján a csehországi városban 2005. június 1-4. között kerül sor Körmend bemutatkozására gasztronómiai nap, zenekari és táncos fellépés, valamint fényképkiállítás keretében.   

Március 12-15. között a nemzeti ünnep alkalmából rendezett eseményeken vett részt.

 

 

Március 16-án a Batthyány Kastély, Várkert Phare CBC pályázat keretében műhelytalálkozón vett részt. Ezt követően a kistérség iskolafenntartóival kapcsolatos megbeszélés zajlott. A pályázat benyújtásához további egyeztetések szükségesek.

Március 17-én a Körmendre látogató finn nagykövettel munkareggelin vett részt. A Körmenddel kötött testvérvárosi kapcsolat 15 éves évfordulója alkalmából Heinävesiből meghívás érkezett, melynek eleget téve a Finn-Magyar Baráti Kör által delegált Bán Miklós képviselővel közösen 2005. április 6-11. között látogatnak a finn városba. Ezt követően a Közútkezelő Kht., valamint a Közlekedési Felügyelet képviselőivel folytatott megbeszélést a rendezési tervet illetően. Szintén ezen a napon a Savaria Takarékszövetkezet képviselőjével a Thököly u. 1. szám alatti ingatlan értékesítésével kapcsolatban tárgyalt, mely során a korábbi 150.000 Ft/m2+ÁFA vételár helyett 152.431 Ft/m2+ÁFA vételárban állapodtak meg. Ezt követően a Lidl cég részére értékesített ingatlan adásvételi szerződésének aláírása került sor.

Március 22-én a Régióhő Kft. képviselőivel folytatott megbeszélést.

Március 23-án Fejes Károly tűzoltóparancsnokkal elbeszélgetés zajlott, majd Molnár Istvánnal, a Kereskedelmi és Hitel Bank helyi kirendeltségének vezetőjével folytatott megbeszélést projektekkel kapcsolatban.

Március 24-én a Régióhő Kft. közgyűlésén vett részt, majd a Vasivíz Rt. vezérigazgatójával folytatott megbeszélést az ipari park vízellátását, illetve  szennyvíz-elvezetését illetően.  

Március 29-én Güssing város polgármesterével pályázatokkal kapcsolatos  megbeszélést folytatott.  

 

Bebes István polgármester kéri a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló beszámoló elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag, mint a Közbeszerzési Bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet a közelmúltban lezajlott közbeszerzési eljárásokról, melyek az alábbiak:  

 

-         A Körmend város Gondnokságának, mint önkormányzati költségvetési szervnek hatékonyabb működését célzó, és annak módját feltáró tanulmány készítésére irányuló egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívására három ajánlat érkezett, melyből egy ajánlat érvénytelen. A pályázat nyertese a Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Rt. 

 

-         A Körmend, nyugati iparterületet feltáró út tervezésével kapcsolatos egyszerű közbeszerzési eljárás során öt ajánlat érkezett, melyből kettő érvénytelen. A nyertes pályázó a Linakron Mérnöki Kft. 

 

-         A Polgármesteri Hivatal informatikai eszközök beszerzésére irányuló egyszerű közbeszerzési eljárás során a Maxmédia Számítástechnikai Kereskedelmi Szolgáltató Kft., az INFOCOMP 2000. Számítástechnikai Kft., valamint a Pencom Technika Kft. nyújtotta be ajánlatát.  A nyertes pályázó a Pencom Technika Kft.

 

-         A költségvetési szervek személyi állománya számára adómentesen adható étkezési utalványok beszerzésére irányuló egyszerű közbeszerzési eljárás során egy ajánlattevő - a Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. - nyújtott be pályázatot, akivel a szerződés megkötésre került. 

 

-         A Körmend és Kistérsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás megbízása alapján került sor a nádasdi mikrotérség és a hegyháti szennyvízcsatorna tervezésére kiírt egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatására, mely során a beérkezett három ajánlat közül két pályázó ajánlata érvénytelen, mivel a hiánypótlásnak nem tettek eleget. A pályázat nyertese a Szemes és fia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

 

Bebes István polgármester köszöni a tájékoztatót. 

        

 

2.        Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2004. évi zárszámadásának jóváhagyása

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Horváth Ferenc könyvvizsgáló bevezetőjében elmondja, jogszabályi kötelezettsége az önkormányzatnak, hogy minden évben könyvvizsgálóval ellenőriztesse éves beszámolóját, zárszámadását és a költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet, amelyben foglaltaknak azonosnak kell lennie. Az idei évben is a zárszámadás a jogszabályoknak megfelelően készült. Jelentésében a vagyoni helyzet értékelésére, a gazdálkodás és a pénzmaradvány elemzésére, a számviteli, a pénzügyi tevékenység szabályozottságára, valamint a belső ellenőrzésre tért ki.

A vagyonmérleg egyezik azokkal a számadatokkal, amelyeket a könyvvizsgálói jelentés melléklete is tartalmaz.  Megállapítható, hogy a jogszabályok és a számviteli elvek figyelembevételével történt a vagyonmérleg készítése.

A könyvvizsgálat részéről lényeges elem volt a vagyon-átrendezés vizsgálata. Az Önkormányzatnak jelenleg két önálló intézménye van, a Polgármesteri Hivatal, valamint a Gamesz, amihez átcsoportosításra kerültek az eddig önállóan működő intézmények, mint a Tűzoltóság, a Városgondnokság, az oktatási intézmények, valamint a Művelődési Központ. A működés ebbe a két önálló intézménybe integrálódik.

Az ingatlan értékelés helyzete kapcsán elmondja, hogy 2004. évben is több helyesbítés, módosítás vált szükségessé az önkormányzat részéről ahhoz, hogy a vagyonkataszteri helyzet reális állapotba kerüljön. Mára a kataszteri nyilvántartás egyezősége biztosított.

A követelések helyzetével kapcsolatban kifejti, hogy évekre visszamenőleges tartozások vannak. A kintlévőségek beszedése az adómorál szempontjából is fontos.

Az értékpapír eladása fejlesztési célokat szolgált, ami a gazdálkodás megfelelő feltételeit biztosítja.

A gazdálkodás értékelése szintén fontos terület, a zárszámadás és a könyvvizsgálói jelentésben foglaltak szinkronban vannak e tekintetben.  

Utal arra, hogy a pénzmaradvány elszámolása kötelező az önkormányzat számára, melynek során nemcsak annak megállapítása szükséges, hogy melyik intézménynél mekkora összegű a pénzmaradvány, hanem az is, hogy milyen intézkedések várhatók e tekintetben.

A zárszámadás és a rendelet felülvizsgálatára sor került, az adategyezőségek biztosítottak.

A számvitel szabályozottsága szempontjából fontos a belső ellenőr munkája. Lényeges változást hozott az intézmények átszervezése, a Hivatalon belül és a Gamesz esetében is feladatbővülés tapasztalható. Ez átállást igényel a részben önállóan működő intézmények esetében is, melyhez igazodóan kell a szabályzatokat kialakítani. Örvendetes, hogy önálló belső ellenőrt foglalkoztat az önkormányzat. Az ellenőrzési tervet a képviselő-testület hagyja jóvá és a végrehajtás ennek megfelelően történik. A belső ellenőrzés nyomán szükséges intézkedéseket a jegyző fogja össze. A realizálásban, az intézkedésekben és a megállapítás visszacsatolásában lehetne fejlődést elérni.

Javasolja a zárszámadás elfogadását, valamint a könyvvizsgálói jelentés jóváhagyását.

 

Bebes István polgármester köszöni a szóbeli kiegészítést.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag arra szeretne választ kapni, hogy milyen módon lehetne hatékonyabbá tenni a kintlévőségek behajtását. Kérdezi, hogy a befejezetlen beruházások között élményfürdő-terv, sportcsarnok, árvízvédelmi töltés címszó alatt milyen beruházásról van szó.

 

Dr. Horváth Ferenc könyvvizsgáló elmondja, hogy befejezetlen beruházásnak minősül az is, ha pl. terv készült, de nem végeztek tényleges beruházási munkát. Ez számvitel és nyilvántartás szerint - míg a cél meg nem valósul - befejezetlen beruházásnak minősül. A behajtásokkal kapcsolatosan megjegyzi, hogy lényeges kintlévőségek vannak, ami ugyan nem jelent nagy problémát, mivel pl. egy decemberben képződött kintlévőség beszedésére folyamatosan sor kerül.

Nagyobb problémát jelentenek viszont a hátralékok. Ez esetben az adómorálnak fontos szerepe van, e téren javulás szükséges.  A hátralékok beszedése saját apparátussal, illetve ezzel foglalkozó szervezettel történhet.

Az iparűzési adó alakulása kapcsán megjegyzi, hogy a településen működő egység éves szinten várható árbevétele szerint kell kiszámítani az iparűzési adót, ám ha ezek ellenőrzése nem történik meg, kevésbé hatékony a behajtás.

 

Bebes István polgármester reagálva a befejezetlen beruházások között szereplő tételekre elmondja, hogy azokról elvi döntést hozott a testület.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag az alábbi kérdéseket teszi fel:

1.      A kintlévőségek közt van-e olyan tétel, amelynek behajtása már nem lehetséges, de szerepel a számadatok között, illetve mit tesz az önkormányzat annak érdekében, hogy ezek megszűnjenek.  

2.      Mekkora értékpapír nagysággal bír az önkormányzat.

Örömmel veszi, hogy az iparűzési adó esetében a költségvetés készítése során az önkormányzat információt kér a legnagyobb adózóktól a következő gazdasági év üzleti tervéről.

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag az ülésre megérkezik, így a testület 19 fővel folytatja a tanácskozást.

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője hozzáteszi,  vannak olyan behajthatatlan követelések, melyeket a számvitelből még nem lehet kivezetni. Pl. egy felszámolás alatt lévő cég a felszámoló végzése után  részletesen kielégíti az önkormányzat követelését, vagy bírósági határozat után kerülhet sor a behajtásra. Az iparűzési adó kapcsán megjegyzi, hogy részben az eredményes adóbehajtásnak köszönhető a jelentős növekedés. Az értékpapír állomány 319 millió Ft államkötvényből áll. A tavalyi év során a felhalmozási kiadások fedezésére szükségessé vált az OTP Optima értékpapír értékesítése 70 millió Ft értékben.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag felveti, hogy a felhalmozási kiadások közt a rendelet-tervezet 6. számú mellékletében kerékpárút kialakítása szerepel, míg a szöveges környezetben árvízvédelmi töltésről olvashatnak.

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy jelenleg árvízvédelmi töltés, szerepel, később kerékpárút kialakítása történik.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előterjesztésben foglaltakat, elfogadásra javasolja a 2004. évi gazdálkodásról szóló rendelet-tervezetet, valamint a könyvvizsgálói jelentést.

Bebes István polgármester összefoglalva elmondja, hogy az önkormányzat megfelelően igyekezett gazdálkodni és működni annak ellenére, hogy az állami finanszírozás kedvezőtlen. Mind az intézmények, mind a Gazdasági és Pénzügyi Iroda, mind a Gamesz hatásos munkát végez annak érdekében, hogy a város működőképessége fenntartható legyen. Az Önkormányzat az elmúlt időszakban lehetőségeinek határán belül mindent megtett a kintlévőségek behajtására, bár szigorúbb intézkedések foganatosítására is szükség lenne.  

 

További hozzászólás nincs, ezért Bebes István polgármester kéri a könyvvizsgálói jelentés elfogadását.

     

A képviselő-testület a javaslatot 14 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

39/2005. számú határozat:

 
Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2004. évi költségvetési bevételét 3.253.533 eFt-tal, kiadását 3.136.000 eFt-tal, pénzmaradványát a költségvetés teljesítéséről szóló rendelet 7. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá oly módon, hogy a működési szabad maradványból az intézményektől elvon összesen 17.821 eFt-ot.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Némethé Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

Bebes István polgármester javasolja a 2004. évi gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 14 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

 

12/2005. (IV.01.) számú rendelet

 

Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról 

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

 

 

 

 

 

3.        Az Önkormányzat által működtetett főépítészi tervtanácsról szóló rendelet megalkotása   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a rendelet-tervezetben foglaltakat.

 

Rápli Pál főépítész elmondja, hogy a Tervtanács legfontosabb feladata az építészeti szakmai színvonal emelése a tervezés időszakában, az építészek, megbízók segítése a tervezés korai stádiumában. A véleményezés a városépítészet szempontjából kiemelt helyi védelemmel, műemlékvédelemmel, utcaképpel kapcsolatos beruházásokat érinti. A Tervtanács munkája az engedélyezési eljárások hosszát nem érinti. Bízik abban, hogy a városképen egy-két év múlva érezhető lesz munkájuk hatása.

 

Bebes István polgármester kéri, hogy a Tervtanács ne legyen akadályozó tényező a beruházók, befektető cégek letelepedésekor. Ebben az esetben ugyanis a határidők betartása fontos szerepet játszik.

 

Rápli Pál főépítész hozzáteszi, hogy a szombathelyi tervtanácsi tapasztalok alapján került összeállításra a rendelet-tervezet, melyhez képest a leglényegesebb módosítás az volt, hogy a főépítésznek joga van mérlegelni, hogy melyik terv kerül a Tervtanács elé és melyik nem. A város érdekében gyors döntést igénylő esetekben továbbra is egy napon belül rendelkezésre tudják bocsátani a szakvéleményt. Ha megadott határidőre a Tervtanács nem tudja szakvéleményét elkészíteni, a Tervtanács véleménye megadottnak tekintendő. Kevésbé sürgető feladatok esetében hasznos tanácsokat és hosszútávú szempontokat is figyelembe tudnak venni.  

 

Bebes István polgármester kevésbé tartja szerencsésnek, hogy a Tervtanácsban helyet kap a Vas megyei Építészeti Kamara képviselője is. Ezáltal "kicsúszhatnak" a városból a hatáskörök.  

 

Rápli Pál főépítész elmondja, jogszabály írja elő, hogy az országos szakmai testületeknek véleményezési joga van, mintegy szakmai norma kontrol, de ez nem jelent kijelölési jogot. A tagok javaslatát az építész és mérnöki kamara akkor kifogásolhatja, ha pl. kiderül, hogy a szakértő nem kamarai tag, nincs jogosultsága, illetve etikai eljárás folyik ellene. A végleges tervzsűri összetételéről a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottsággal konzultálni szükséges. Szándékuk, hogy minden tervtanácsban váltó rendszerben, minden jogosult - és ezt vállaló - körmendi építész helyet kapjon. Ez garancia arra, hogy a város érdekében szülessenek a döntések.

 

Bebes István polgármester javasolja a településrendezési és építészeti - műszaki tervtanács létrehozásáról, működésének rendjéről szóló rendelet megalkotását.   

 

A képviselő-testület a javaslatot 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

 

13/2005. (IV.01.) számú rendelet

 

Településrendezési és Építészeti - Műszaki Tervtanács létrehozásáról, működésének rendjéről 

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

 

4.        A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása      

Előterjesztő: Bebes István polgármester  

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a rendelet-tervezetben foglaltakat.

 

Dr. Stankovits György jegyző szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a hivatali struktúra átalakítására tett javaslat is szerepel az előterjesztésben, a jövőben a Közszolgálati Iroda és a Gyámhivatal egy irodaként működne.

 

Bebes István polgármester kéri a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

 

14/2005. (IV.01.) számú rendelet

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2002. (XII.31.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

5.        Az önkormányzati vagyontárgyak értékesítéséről, hasznosításáról szóló 14/2003. (IV.01.) számú rendelet módosítása  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a rendelet-tervezetben foglaltakat.

 

Bebes István polgármester javasolja az önkormányzati vagyontárgyak értékesítéséről, hasznosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását.   

 

A képviselő-testület a javaslatot 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

 

15/2005. (IV.01.) számú rendelet

 

Az önkormányzati vagyontárgyak értékesítéséről, hasznosításáról szóló 14/2003. (IV.01.) számú rendelet módosításáról

 (A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

6.        A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 10/1996. (III.26.) számú rendelet módosítása   

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a rendelet-tervezetben foglaltakat.

 

Bebes István polgármester javasolja a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló rendelet-tervezet elfogadását.  

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

 

16/2005. (IV. 01.) számú rendelet

 

A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 10/1996. (III.26.) számú rendelet módosításáról

 (A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

7.        A gyermekvédelemről és a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 4/1998. (III.17.) számú rendelet módosítása  

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a rendelet-tervezetben foglaltakat.

 

Bebes István polgármester javasolja a gyermekvédelemről és a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítását.  

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

 

17/2005. (IV.01.) számú rendelet

 

A gyermekvédelemről és a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 4/1998. (III.17.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

8.        Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete által alapított díjakról, kitüntető címekről és azok adományozásának rendjéről szóló 23/2003. (VII.01.) számú rendelet módosítása   

Előterjesztő: Szabó Ferenc alpolgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Szabó Ferenc alpolgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a Díszpolgári plakett a jelenlegi formájában már átadásra nem alkalmas. A Magyar Pénzverő Rt. ajánlata szerint a korábbi 80 mm méretű bronz plakett helyett 65 mm nagyságú, ezüst plakett készülne, melyen megtalálható lenne a város címere is. Az árajánlat beszerzése megtörtént, 10 db Díszpolgári plakett készítésére a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.

A közelmúltban több ízben került sor tárgyjutalom, illetve díszoklevél átadására, melyek adományozására vonatkozó szabályok rendeletbe történő beillesztése szükséges.     

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke javasolja hogy a Körmend város Díszpolgára kitüntető címben részesültek névsora váljon mindenki számára elérhetővé, amennyiben lehetséges készüljön tabló a kitüntetettekről.  

 

Bebes István polgármester javasolja Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete által alapított díjakról, kitüntető címekről és azok adományozásának rendjéről szóló rendelet-tervezet módosítását.  

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

 

18/2005. (IV.01.) számú rendelet

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete által alapított díjakról, kitüntető címekről és azok adományozásának rendjéről szóló 23/2003. (VII.01.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

9.        Az ebek tartásáról szóló 20/2000. (IX.01.) számú rendelet módosítása  

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a rendelet-tervezetben foglaltakat, egyben kéri, hogy az abban foglaltak hatékonyan kerüljenek betartásra.

 

Dr. Stankovits György jegyző hozzáteszi, hogy a közterület-felügyelők a jövőben is fokozott figyelmet fordítanak a probléma orvoslására.

 

Bebes István polgármester javasolja az ebek tartásáról szóló rendelet módosítását.  

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

19/2005. (IV.01.) számú rendelet

 

Az ebek tartásáról szóló 20/2000. (XI.01.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

 

 

 

 

 

10.    Körmend város Helyi Építési Szabályzata és a város Szabályozási tervéről szóló 36/2003. (XII.01.) számú rendelet módosítása       

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolják a rendelet-tervezetben foglaltakat.

 

Bebes István polgármester javasolja a határozati javaslatban foglaltak jóváhagyását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

40/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend 2181, 2185/1, 2185/2 és 2183 hrsz-ú ingatlanokat tartalmazó telektömbre szabályozási terv készítését határozza el. A terület rendeltetését gazdasági-ipari területről gazdasági-kereskedelmi területre módosítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

Bebes István polgármester javasolja Körmend város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló rendelet módosítását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

 

20/2005. (IV.01.) számú rendelet

 

Körmend város Helyi Építési Szabályzata, és a város Szabályozási tervéről szóló 36/2003. (XII.01.) számú rendeletének módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

 

 

 

11.     Intézményvezetői beszámoló a Hunyadi utcai Általános Iskola oktató-nevelő munkájáról        

Előadó: Solymár Csabáné igazgató  

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester köszönti Polyák Béla igazgatóhelyettest, aki a betegsége miatt távollevő Solymár Csabáné igazgató helyett van jelen, és kérdezi, kívánja-e az írásbeli beszámolót szóban kiegészíteni.

 

Polyák Béla igazgatóhelyettes elsősorban a beiskolázás kapcsán elmondja, hogy iskolájukba a tanulók kizárólag a szombathelyi Képesség-vizsgáló Központ igazolásával nyerhetnek felvételt. Nem csupán Körmendről, hanem a környékről is több gyermek jár a Hunyadi utcai iskolába. A végzős diákok a kőszegi dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézetben, a Vépi Mezőgazdasági Középfokú Intézetben, valamint a Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskolában folytatják tanulmányaikat. Ezen iskoláktól a visszajelzések jónak mondhatók. Természetesen lemorzsolódás is tapasztalható, többnyire családi okokra visszavezethetően. A tanulókat elbeszélgetésekkel tudják irányítani a megfelelő iskolába.

A Hunyadi Utcai Általános Iskolába többnyire hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek járnak. Több esetben kérték a családsegítő-, illetve gyermekjóléti szolgálat segítségét.

Az igazgatóhelyettes eredményeik közt beszámol arról, hogy több nevelő folytat további tanulmányokat, folyamatosan képzi magát.

Az elmúlt időszakban jelentősebb technikai változások történtek az iskolában, gondol itt: a kazáncserére, a konyhai eszközök, játszóeszközök beszerzésére, tornaterem kialakítására, számítástechnika terem kialakítására, világítás korszerűsítésére, valamint az alsó szinten található "zsibongó" padozatának cseréjére. Szükséges lenne továbbá a felső szintén lévő "zsibongó" padozatának cseréje, a játszóudvar, a számítástechnika terem bővítése, továbbá nyílászárók cseréje.

Végezetül megköszöni a képviselő-testületnek az eddig nyújtott támogatást.

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag véleménye szerint a többi általános iskolához képest a szokásosnál több odafigyelést igényel az iskola, hiszen az ott dolgozó pedagógusok a szokásostól eltérő tevékenységet folytatnak, melyhez erős hivatásérzetre van szükség. Sajnálatos, hogy az egyre csökkenő gyermeklétszám mellett növekszik azon gyermekek száma, akik ilyen típusú iskolába kerülnek beiskolázásra. Ez egyben azt is jelenti, hogy az iskolával hosszú távon számolni kell.  

 

Szabadi István képviselő-testületi tag elismeri az ott tanító pedagógusok munkáját, ám fontosnak tartaná a szakemberek figyelmét felhívni a prevenció szükségességére. Az ifjúságot, a fiatal házasokat fel kell készíteni a gyermekvállalásra annak érdekében, hogy minél kevesebb sérült gyermek szülessen. A felnövendő gyermekek részére pedig megfelelő családi légkör megteremtése lenne szükséges.

 

Bebes István polgármester megköszöni a kiegészítést, a nevelőknek az elvégzett munkát és javasolja a beszámoló elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

41/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hunyadi utcai Általános Iskola (gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény) oktató-nevelő munkájáról szóló beszámolót - a melléklet szerint - elfogadja.

 

 

12.    Beszámoló az intézmények 2004. évi pénzügyi ellenőrzésének tapasztalatairól, a 2005. évi ellenőrzési munkaterv jóváhagyása           

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a 2004. évi belső ellenőrzésekről szóló jelentést elfogadásra javasolja. A 2005. évi ellenőrzésekről intézkedési terv készítését javasolja feladat, határidő, valamint a végrehajtás módjának megjelölésével.  

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag véleménye szerint a feladatok sokrétűsége miatt a belső ellenőri szakmai tevékenység ellátása a Polgármesteri Hivatalon belül lenne célszerű. Ezáltal a jelenlegi belső ellenőri munka hatékonysága fokozható lenne.

 

Dr. Stankovits György jegyző tájékoztatásul elmondja, hogy a belső ellenőr a Polgármesteri Hivatalnál történt átszervezés után került a Gamesz állományába. Célszerű lenne megvizsgálni, hogy a belső ellenőrzést bővített formában hol és milyen módon lehetne a legmegfelelőbben ellátni. Célszerű lenne továbbá a belső ellenőrzésre vonatkozó tevékenységet bővíteni.

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag elmondja, hogy valamennyi intézménynél a belső ellenőr a hivatali elöljáró közvetlen munkatársa. A megfelelő státuszt a munkahelyi struktúrába illesztve kaphatja meg.   

 

Dr. Stankovits György jegyző hozzáteszi, hogy jelenleg a belső ellenőr a Gamesz szervezetén belül az intézményvezető helyettese. A belső ellenőrnek speciális szakképesítéssel kell rendelkeznie, ami folyamatos képzést jelent.     

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke elmondja, hogy a költségvetés készítésekor mintegy tükröt állít eléjük, hogy az intézmények - kiemelten az iskolák - eleget tesznek-e törvényi kötelezettségüknek. A jelentésből megállapítható, hogy a törvényes kereteken belül dolgoznak az intézmények.  A belső ellenőr által összefoglalt javaslatok a Bizottság II. félévi munkatervében megjeleníthetők lehetnek.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag a MIK tevékenységének ellenőrzése kapcsán felveti, hogy az intézmény alaptevékenységének körébe tartozik-e azon terem bérbeadása, amit pl. egy magát felfedni nem szándékozó gyülekezet Biblia oktatás címén vesz igénybe. Véleménye szerint felül kellene vizsgálni, hogy mi az, amit finanszírozhat az önkormányzat intézménye és mi az amit nem. 

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke hozzáteszi, hogy a jelentés közművelődési intézményekre vonatkozó részei az elmúlt év első félévében készültek, melyek mára részben érvényüket vesztették. Az alaptevékenység az újjászerveződő szervezeti és működési szabályzatban megvitatásra kerül. A jelentés által felvetett problémák megoldása folyamatban van.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását, kiegészítve az intézkedési ütemterv készítésével.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

42/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2004. évi belső ellenőrzésekről készült jelentést, valamint a 2005. évi ellenőrzésekről szóló munkatervet - a melléklet szerint - elfogadja.

A belső ellenőrzési feladatok végrehajtásnak módjáról, határidejéről Intézkedési tervet kell készíteni.

 

Határidő: folyamatos, az intézkedési terv elkészítésére 2005. május 30.   

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője az intézkedési terv elkészítéséért

Borsos Éva belső ellenőr az ellenőrzések lefolytatásáért

 

Folyó ügyek:

 

13.    Normatíva igénylése a helyi személyszállítási tevékenység végzéséhez

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, valamint Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják pályázat benyújtását a helyi közforgalmú közlekedés támogatására.

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a határozati javaslat második pontjának pontosítását kéri az alábbiak szerint:

"A helyi közlekedés működtetés feltételeihez fejlesztési hozzájárulást biztosít az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II.01.) számú rendelet 6. számú mellékletében meghatározott feladatokra, vagyis buszmegállók létesítésére 2.800 eFt-ot, buszpályaudvar járda felújítására 4.500 eFt-ot."

 

Bebes István polgármester kéri a bizottságok támogató javaslatának elfogadását az irodavezető által elhangzott pontosításokkal.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

43/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a helyi közforgalmú közlekedés támogatására pályázatot nyújt be, amelyhez kapcsolódóan a következő nyilatkozatot teszi:

 

1.      Körmend város Önkormányzata a helyi közforgalmú közlekedést 2005. január 1-től 2005. december 31-ig folyamatosan fenntartja.

2.      A helyi közlekedés működtetés feltételeihez fejlesztési hozzájárulást biztosít az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II.01.) számú rendelet 6. számú mellékletében meghatározott feladatokra:

-       Buszmegállók létesítése                     2.800 eFt

-       Buszpályaudvar járda felújítása          4.500 eFt

 

Határidő: a pályázat benyújtására 2005. március 31.

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

14. A Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház Egészségügyi Kft. címzett  támogatás iránti pályázatához önrész biztosítása 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a címzett pályázathoz szükséges önrész biztosítását.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag arra szeretne választ kapni, hogy valójában mire lehet számítani, vagyis a 180 kórház közül a körmendi intézmény várhatóan hova kerül besorolásra.  

 

Bebes István polgármester hozzáteszi, hogy a Számít Kft-vel 5 évre kötött megállapodás fizetési kötelezettség nélkül nem teszi lehetővé a kilépést, a megállapodásban foglaltaknak eleget kell tenni.

 

Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda vezetője elmondja, hogy a 4 évvel ezelőtt kötött szerződés súlyos pénzeszközök kifizetése révén teszi lehetővé, hogy az önkormányzat a Számít Kft. közreműködése nélkül vegyen részt a címzett támogatások iránti pályázatban. Pozitív irányú elmozdulásra adhat lehetőséget a kórház esetében végbement átalakulási folyamat.  

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

44/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a dr. Batthyány-Strattmann László Kórház Egészségügyi Szolgáltató Kft. címzett támogatására pályázatot nyújt be, amelyhez 50 millió Ft saját erőt biztosít, és azt a 2006. évi költségvetési kiadások között megtervezi.

 

Határidő: kiértesítésre azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

 

 

 

 

15. Útfelújítási pályázathoz önrész biztosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a pályázat benyújtását. Sikeres pályázat esetén mintegy 40 millió Ft elnyerésére lenne lehetőség. 

 

Bebes István polgármester javasolja a Körmend, Thököly utca - Arany János utca - Bercsényi utca közti szakasz burkolat-felújítása érdekében pályázat benyújtását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

45/2005. számú határozat:

 

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend, Thököly Imre utca - (379 hrsz.) Arany János utca - Bercsényi utca közti szakaszának burkolat-felújítását 2005. évben elvégzi. A felújítás érdekében pályázatot nyújt be a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a 27/2005 (II.18.) Korm. rendelet alapján 2005. március 18-án kiírt "A települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatására" nevű pályázatra. A burkolat-felújítás teljes költsége 11.078.400 Ft, melyhez az Önkormányzat 5.539.200 Ft-ot biztosít Körmend város Önkormányzata 2005. évi költségvetésében rögzített aszfaltos utak nagyfelületű javítása előirányzat terhére.

 

Felelős: Czafit Csaba városfejlesztési irodavezető

Határidő: 2005. március 31. a pályázat benyújtására

 

Bebes István polgármester javasolja a Körmend, Munkácsy utca - Rákóczi út - Bercsényi utca közti szakasz burkolat-felújítása érdekében pályázat benyújtását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

46/2005. számú határozat:

 

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend, Munkácsy Mihály - (1782 hrsz.) utca Rákóczi út - Bercsényi utca közötti szakaszának burkolat-felújítását 2005. évben elvégzi. A felújítás érdekében pályázatot nyújt be a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a 27/2005 (II.18.) Korm. rendelet alapján 2005. március 18-án kiírt "A települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatására" nevű pályázatra. A burkolat-felújítás teljes költsége 10.182.500 Ft, melyhez az Önkormányzat 5.091.250 Ft-ot biztosít Körmend város Önkormányzata 2005. évi költségvetésében rögzített aszfaltos utak nagyfelületű javítása előirányzat terhére

 

Felelős: Czafit Csaba városfejlesztési irodavezető

Határidő: 2005. március 31. a pályázat benyújtására

 

 

Bebes István polgármester javasolja a Körmend, Somogyi Béla utca - Móricz Zsigmond utca vasúttól északra lévő szakaszának, valamint a Gárdonyi utca és a Batsányi utca burkolat-felújítása érdekében pályázat benyújtását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

47/2005. számú határozat:

 

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend, Somogyi Béla utca és a Móricz Zsigmond utca vasúttól északra lévő szakaszának, valamint a Gárdonyi utca - Batsányi utca  burkolatának-felújítását 2005 évben elvégzi. A felújítás érdekében pályázatot nyújt be a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a 27/2005 (II.18.) Korm. rendelet alapján 2005. március 18-án kiírt "A települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatására" nevű pályázatra. A burkolat-felújítás teljes költsége 58.903.050 Ft, melyhez az Önkormányzat 29.451.525Ft-ot biztosít Körmend város Önkormányzata 2005. évi költségvetésében rögzített aszfaltos utak nagyfelületű javítása előirányzat terhére.

 

Felelős: Czafit Csaba városfejlesztési irodavezető

Határidő: 2005. március 31. a pályázat benyújtására

 

 

16. Önrész biztosítása közhasznú foglalkoztatás céljára 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az önrész biztosítását, mely által 10 fő foglalkoztatása válna lehetővé.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az önrész biztosítását közhasznú foglalkoztatás céljára.

Bebes István polgármester szükségesnek tartja a munkavégzés folyamatos ellenőrzésének segítését, majd kéri a határozati javaslat elfogadását.  

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

48/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete közhasznú munkaerő Körmend város Gondnokságán keresztül történő foglalkoztatásához 1.271.660 Ft önrészt biztosít a 2005. évi költségvetés gazdálkodási tartaléka terhére, melyet az intézménynek finanszírozásként átad, egyúttal megnöveli az intézmény

-         személyi juttatás előirányzatát 938 eFt-tal,

-         munkaadót terhelő járulék előirányzatát 304 eFt-tal,

-         dologi kiadás előirányzatát 30 eFt-tal.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a pénzügyi átvezetésért

 

 

17. Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium által kiírandó pályázathoz önrész biztosítása  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője hozzáteszi, hogy az önrész összege a gazdálkodási tartalék terhére biztosítható, mivel a működési jellegű feladatokhoz a pályázati alap nem áll rendelkezésre.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az önrész biztosítását.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 18 szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

49/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális Szolgáltató és Információs Központ Körmend, Thököly u. 46. részére az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium által kiírt pályázatokhoz az alábbi önrészt biztosítja a gazdálkodási tartalék terhére:

a.      Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 32.000 Ft

b.      Táboroztatás: "Mindig tisztán"     165.000 Ft

 

Határidő: azonnal

Felelős: Közszolgálati Iroda és Pénzügyi Iroda vezetője

 

 

18. Batthyány Emlékévhez kapcsolódóan Phare CBC pályázat benyújtása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag felveti, hogy a "roma fesztivál" milyen módon kapcsolódik a rendezvények sorába. A Batthyány konferenciára és kiállításra a képviselő-testület a költségvetés jóvahagyása során különített el pénzeszközt. Szükségesnek tartotta volna a programtervezet ismertetését.  

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke jelzi, hogy a pályázati anyag kimunkálása folyamatban van, mely 9 fő témakör köré csoportosul. A Batthyány konferencia és kiállítás az önkormányzat által biztosított támogatásban jelenik meg, mely magában foglal többek közt:  

-         barokk lakomát a konferencia meghívott előadói és díszvendégei részére,

-         17. századot idéző menü felszolgálását,

-         18. századi kerámia asztali készlet megvásárlását.

 

Szabó Ferenc polgármester elmondja, hogy több részfeladatot fog össze a pályázat, majd ismerteti a különböző elemek költségeit. Mindezek megvalósításához sikeres pályázat szükséges. A roma fesztivállal kapcsolatban megjegyzi, hogy a Batthyány család szerves része ez a kultúra. A fesztiválra többek közt osztrák cigányzenekart is várnak.

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője hozzáteszi, hogy a gazdálkodási tartalék terhére biztosítható az önerő összege.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását. Az önerő biztosítását a gazdálkodási tartalék terhére javasolja.  

 

A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

 

 

 

50/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete

1.      Egyetért és támogatja az Ausztria-Magyarország PHARE CBC Kisprojekt Alap pályázaton való részvételt.

2.      A pályázat megvalósításához szükséges minimum 10 % önerőt, 5.500 Euro összeget biztosít a gazdálkodási tartalék terhére, így a projekt teljes költségvetése 55.000 Euro.

3.      A biztosított önerő a pályázati felhívásban megjelölt árfolyamon számolva 1.402.500 Ft.

4.      Felhatalmazza Bebes István polgármestert, hogy a projektbe bevont partnerszervezetek képviselőivel egyeztessen a projekthez szükséges előkészítő munkáról és azok elvégzéséről.

 

Határidő: 2005. április 14. a pályázat benyújtására

Felelős: Bebes István polgármester 

 

 

19. Divodent Bt. kérelme 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 2. pontjában foglaltakat támogatja.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat mindkét pontját támogatja.

    

Bebes István polgármester javasolja a Körmend, Rákóczi u. 38. szám alatti ingatlanra vonatkozóan ingatlanforgalmi értékbecslés készítését.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.

 

Bebes István polgármester javasolja az ingatlan értékesítését a Divodent Bt. részére.

 

A képviselő-testület a javaslatot 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

 

 

 

51/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete

1.      A körmendi 448/A/44 hrsz-ú, természetben a Körmend, Rákóczi u. 38. szám alatti - jelenleg Körmend város Gondnoksága kezelésében lévő - bérlemény értékére vonatkozóan ingatlanforgalmi értékbecslést készíttet.  

2.      Ezt követően az ingatlant értékesítésre felkínálja a Divodent Bt. (Körmend, Rákóczi u. 38., képviseli Dienes Rita) részére. A vételárról a képviselő-testület az ingatlanforgalmi szakértő szakvéleményében megállapítottak megismerése után dönt.  

 

Határidő: értékbecslésre 2005. április 10.

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

20. Pályázati kiírás a tűzoltóparancsnoki állás betöltésére

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előterjesztésben foglaltakat.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

52/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet tűzoltóparancsnoki állás betöltésére.

 

Pályázati feltételek:

-         felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettség,

-         felsőfokú tűzoltó szakmai képesítés,

-         legalább 5 éves hivatásos tűzoltói szolgálat,

-         hivatásos tűzoltó tiszti állományviszony,

-         tűzmegelőzési és/vagy tűzoltási területen szerzett gyakorlat,

-         egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasság,

-         magyar állampolgárság,

-         5 éves vezetői gyakorlat,

-         legalább "B" kategóriás vezetői engedély.

 

Kinevezés esetén

-         Képesítési követelmény: a 11/1997. (II.18.) BM rendelet mellékletében rögzített rendészeti szakvizsga, rendészeti vezetővé és rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam megléte vagy elvégzésére kötelezés.

-         1996. évi XLIII. törvény 245/B. pontjában rögzített vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek kell eleget tenni.

 

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény alapján történik.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

-         a pályázó személyi adatait is tartalmazó, kézzel írott szakmai önéletrajzot,

-         iskolai, szak- és egyéb végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolatát,

-         a parancsnoki beosztással kapcsolatos szakmai programot, koncepciót,

-         a hivatásos tűzoltói állományban eltöltött idő hitelt érdemlő igazolását,

-         előzetes nyilatkozatot a nemzetbiztonsági ellenőrzés elvégzéséhez szükséges hozzájárulásról,

-         a pályázat tartalmának kezelésére vonatkozó nyilatkozatot.

 

A beosztással járó feladatok:

-         a hivatásos önkormányzati tűzoltóság tűzoltási, műszaki-mentési, minősített időszaki gazdálkodási és szervezési feladatok ellátása, irányítása,

-         gondoskodás a hivatásos önkormányzati tűzoltóság működési, illetékességi területén a tűzmegelőzési, tűzvizsgálati és munkavédelmi tevékenység szakmai irányításáról.

A munkakör 2005. november 1-től tölthető be és a kinevezés határozatlan időre szól.

 

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történő megjelenést követő 30 nap.

 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatok elbírálásáról Körmend város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, a pályázat benyújtásának határidejét követő képviselő-testületi ülésen. 

 

A pályázatot - lezárt borítékban - Körmend város Polgármesterének (9900 Körmend, Szabadság tér 7.) címezve kell benyújtani.

 

A pályázat elbírálásának eredményéről a pályázók értesítést kapnak. A borítékon kérjük feltüntetni: "Pályázat Körmend város tűzoltó-parancsnoki beosztására".

 

A pályázattal kapcsolatban Körmend város aljegyzője ad bővebb felvilágosítást a 94/594-455-ös telefonon.

Határidő: a.) a pályázati felhívás elküldésére azonnal

              b.) a pályázat elbírálására a képviselő-testület 2005. júniusi rendes ülése

Felelős: a.) Dr. Stankovits György jegyző

           b.) Bebes István polgármester

 

 

21. A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság előterjesztése: 

a.     Javaslat a Körmendi Zsebkalauz elkészítésére  

Előterjesztő: dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a mindössze tenyérnyi nagyságú, három nyelven készült térkép a város turisztikai fellendülését hivatott elősegíteni. A kiadvány előállításának költsége a Bizottság kulturális tartalék alapjában rendelkezésre áll, azonban a Bizottságnak saját hatáskörben 150 eFt értékhatárig van döntési jogosultsága, ezért kéri a képviselő-testület hozzájárulását. 

Egyben javasolja, hogy az értékesítésből befolyt összeg ugyanezen tartalék alapba kerüljön visszahelyezésre.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előterjesztésben foglaltakat.

 

Bebes István polgármester javasolja a Körmendi Zsebkalauz elkészítésére 250 eFt biztosítását a kulturális tartalékalapból. Javasolja továbbá, hogy az értékesítésből befolyt összeg a kulturális tartalékalapba kerüljön elhelyezésre.

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza: 

 

53/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság a kulturális tartalékból 250 eFt-ot a Körmendi Zsebkalauz 1000 példányban történő előállítására fordítson. A munka megrendelése a Forrás Kiadónál történik.   

Az értékesítésből befolyt összeg a kulturális tartalékalapba kerül elhelyezésre.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

 

22. Víz- és szennyvíz közműfejlesztési hozzájárulás mértékének megállapítása   

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsággal közösen tartott ülésen született döntést ismerteti, miszerint javasolja, hogy a közműfejlesztési hozzájárulás mértéke a város teljes területén egységesen kerüljön megállapításra. A díjak tekintetében az alábbi javaslatot teszi:

 

Lakossági felhasználás esetén:

-       vízhálózatra történő csatlakozás               60 eFt

-       szennyvíz-hálózatra történő csatlakozás  180 eFt

 

Ipari célú felhasználás esetén:

-       vízhálózatra történő csatlakozás             100 eFt

-       szennyvíz-hálózatra történő csatlakozás 250 eFt

 

Szabadi István képviselő-testületi tag a szennyvíz-hálózatra történő csatlakozás díjának 50 eFt-ról 180 eFt-ra történő emelését túlzottnak találja. Bár a környező települések díjaihoz képest nem kimagaslóan magas ez az összeg, de gondolni kell arra is, hogy ehhez még hozzájárul a bekötés díja. Ez az összeg jelentősen növelné főleg az idősek, valamint a fiatal házasok kiadásait, ezért a 180 eFt helyett 140 eFt-ot javasol meghatározni.

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy a jelenlegi díjmérték miatt komoly vesztesége származik az önkormányzatnak.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője hozzáteszi, hogy a városban eltérő műszaki paraméterrel kerültek kiépítésre a hálózatok, ezért van kettőség a szennyvíz után fizetendő hozzájárulás mértékében. Az egységes meghatározás az egyszerűbb kezelhetőség miatt lenne célszerű. Hozzáteszi továbbá, hogy a hozzájárulások mértéke 10 éve nem változott, ettől függetlenül a rászorultság elvét mérlegelni lehet. A kiépített szennyvízcsatorna-hálózat esetében az ingatlantulajdonosoknak kötelezettsége van arra, hogy a szennyvizet a csatornába vezessék, aminek környezetvédelmi vonzata is van. Ugyanis az ivóvízbázisnál kezd megjelenni olyan szennyezési mérték, mely a jövőben befolyásolhatja az egészséges ivóvízellátást is. A megfelelő mértékű hozzájárulás megállapítása a további hálózatfejlesztések feltétele is egyben.

 

Tóth Imre képviselő-testületi tag megjegyzi, hogy a lecsatlakozások kiépítése további költségeket jelent a lakosság részére.

Bebes István polgármester javasolja a víz- és szennyvíz közműfejlesztési hozzájárulások mértékét a bizottságok által meghatározottak szerint elfogadni, egyúttal javasolja a 227/1995. számú, valamint a 173/1/1996. számú határozatokat hatályon kívül helyezni.

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag nem tartózkodik a teremben, ezért a szavazáson sem vesz részt.

 

A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

54/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a közműfejlesztési hozzájárulás mértékét a meglévő közművekre történő csatlakozás esetén a város teljes területén az alábbiak szerint állapítja meg:

 

Lakossági felhasználás esetén:

-       vízhálózatra történő csatlakozás                     60 eFt

-       szennyvíz-hálózatra történő csatlakozás         180 eFt

 

Ipari célú felhasználás esetén:

-       vízhálózatra történő csatlakozás                   100 eFt

-       szennyvíz-hálózatra történő csatlakozás         250 eFt

 

Egyúttal a 227/1995. számú, valamint a 173/1/1996. számú határozatokat hatályon kívül helyezi.

 

 

23. A 3047 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják az előterjesztésben foglaltakat.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

        

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag nem tartózkodik a teremben, ezért a szavazáson sem vesz részt.

 

A képviselő-testület a javaslatot 18 szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

55/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete Nagy Tamás és neje, valamint Körmend város Önkormányzata közt kötött, a Körmend 3047 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést a szabályozási terv alapján elvégzett telekalakítás során kialakult ingatlan nagyság ismeretében módosítja az alábbiak szerint:

A 3047/2 hrsz-ú, 753 m2 nagyságú telket értékesíti Nagy Tamás és neje Körmend, Akác u. 29. szám alatti lakosok részére 924.360 Ft vételárért. A visszamaradó 3047/1 hrsz-ú, 263 m2 nagyságú, kivett, közút megnevezésű terület Körmend város Önkormányzata tulajdonában marad.

 

Határidő: jogerős engedélyek kézhezvételétől számított 15. nap.

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

24. A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság előterjesztései: 

a.     Önkormányzati intézmények energetikai felülvizsgálata

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva szükségét látja energetikai szakértő munkájára, ezért javasolja Hevér András szakértő munkájának igénybevételét. 

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsággal közösen tartott ülésen született döntést ismerteti, miszerint a tervezési feladatok elvégzésére 500.000 Ft biztosítását javasolja az intézményfelújítási keret terhére. Javasolja továbbá a Sodexho Kft. által üzemeltett rendszerek felülvizsgálatát, valamint a  Somogyi Béla Általános Iskola teljes intézményrendszerére kiterjedő felülvizsgálatot.  

 

Bebes István polgármester felveti, hogy a sportcsarnok felújítás keretében a rendszer felülvizsgálata nem történhet-e meg. A Sodexho Kft. által üzemeltett rendszerek esetében indokolt a felülvizsgálat, mivel a Kft-vel kötött szerződés a jövő évben lejár, így a vizsgálat rámutathat arra, hogy a következő időszakban milyen feltételekkel kerüljön kiírásra a pályázat.

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője tájékoztatásul elmondja, hogy a Somogyi Béla Általános Iskolában az energetikus megbízása előtt már kész tervek álltak rendelkezésre. Időközben a megbízás kiegészült, valamennyi közműkapacitásra és az épületszerkezet vizsgálatára is kiterjedt a vizsgálat. Mivel az iskola az egyik legnagyobb fogyasztó, szükséges a nyílászárók cseréjének, az épületszerkezet állagának, valamint a megfelelő hőszigetelés vizsgálata is.  

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke úgy véli, hogy a Somogyi Béla Általános Iskola, mint multifunkciós intézmény esetében szükséges lenne átlátni a rendszert. Az energetikai felülvizsgálat megállapítása szerint a megtérülés 3-4 éven belül realizálódhat, azonban a szakemberek szerint 8-10 éven belül nem jelentkezik megtérülés. Jelentős megtakarítást lehet elérni, ezért szükséges a felülvizsgálat elvégzése. 

 

Bebes István polgármester javasolja az intézmények alapdíj csökkentéséhez szükséges tervezési feladatok elvégzésére 500.000 Ft biztosítását, valamint pályázati lehetőség megvizsgálását. Javasolja továbbá, hogy az energetikai felülvizsgálat a Sodexho Kft. által üzemeltetett rendszerekre, valamint a  Somogyi Béla Általános Iskola teljes intézményrendszerére is terjedjen ki.

        

Dr. Stipkovits Ferenc, valamint Szabadi István képviselő-testületi tagok nem tartózkodnak a teremben, ezért a szavazáson sem vesznek részt.

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

56/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati intézményekben felhasznált energiahordozók után fizetendő energetikai alapdíj csökkentéséhez szükséges tervezési feladatok elvégzésére 500.000 Ft-ot biztosít az intézmény felújítások terhére.

Javasolja az intézmények energetikai korszerűsítésére pályázat benyújtás lehetőségének vizsgálatát a KIOP 2004-1.7.0F. jelű, az energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése elnevezésű pályázati kiírásra.

Az energetikai felülvizsgálatnak a Sodexho Kft. által üzemeltetett rendszerekre, valamint a  Somogyi Béla Általános Iskola teljes intézményrendszerére is ki kell terjednie.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

b.    Az 1010/A/7. hrsz-ú ingatlan értékesítése 

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

        (Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 1. pontjában foglaltakat támogatják.

 

Dr. Stepics Anita titkárságvezető kiegészítésül elmondja, meg kell vizsgálni, hogy a társasház alapító okirata szerint az ott lakókat megilleti-e elővásárlási jog.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat 1. pontjának elfogadását, a titkárságvezető által tett kiegészítéssel.

        

Szabadi István képviselő-testületi tag nem tartózkodik a teremben, ezért a szavazáson sem vesz részt.

 

A képviselő-testület a javaslatot 18 szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

57/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete értékesíti a tulajdonát képező, a körmendi ingatlannyilvántartásban 1010/A/7 hrsz alatt felvett, természetben a Körmend, Dobó tér 4. szám alatt található komfortos lakás megnevezésű, 33 m2 nagyságú ingatlant Szíjjártó Istvánné Budapest, Kaszáló u. 125. II. em. 8. szám alatti lakos részére bruttó 4.000.000 Ft vételár összegért.

Az adásvételi szerződésben az eladó javára szolgáló kikötéseket, biztosítékokat szerepeltetni kell.    

 

Felelős: kiértesítésért, szerződéskötésért dr. Stepics Anita titkárságvezető

Határidő: kiértesítésre azonnal, szerződéskötésre: döntéstől számított 30 nap

 

 

c.     A Rákóczi u. 47. szám alatti társasház kérelme  

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

        (Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 1. pontjában foglaltakat támogatja kiegészítve azzal, hogy a végleges beépítés után a teljes tömbbelsőre készüljön közlekedési felülvizsgálat.

 

Dr. Fehér Tamás képviselő-testületi tag még a végleges beépítés előtt javasolja a felülvizsgálat elvégzését.

 

Bebes István polgármester javasolja a Körmend, Rákóczi u. 47/B-C. számú tömbbelsőre vonatkozóan közlekedési felülvizsgálat készíttetését, majd ezt követően meghozni a döntést a társasház kérelméről. 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

58/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend, Rákóczi u. 47/B-C. számú tömbbelsőre vonatkozóan közlekedési felülvizsgálatot készíttet, majd ezt követően dönt a társasház kérelméről. 

 

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

d.    Vajda János vételi ajánlata  

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

        (Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva nem javasolja az ingatlan megvásárlását.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag szerint a korábbi vásárlási ár jelenlegi értékén lehetne visszavásárolni az ingatlant.  

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a kérelmet, mivel a képviselő-testület korábbi döntése értelmében a vegyes tulajdonú társasházakban a tiszta tulajdonviszonyokra kell törekedni. A Bizottság az ár tekintetében nem hozott döntést.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke úgy véli, hogy az ingatlan megvásárlása precedens értékű lehet, hiszen akik a piacon nem tudják értékesíteni ingatlanukat, felkínálják azt az önkormányzatnak megvételre.

 

Bebes István polgármester javasolja, hogy a vagyongazdálkodási cég várható megalakulása után hozza meg döntését a képviselő-testület, melyet szakmai felmérés előzzön meg. Az előterjesztést leveszi a napirendről.

 

 

e.     Fitting 848 Kft. kérelme 

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

         (Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva 2000 Ft/m2+ÁFA összegért javasolja az ingatlanrész értékesítését.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva - a korábbi döntésnek megfelelően - 2700 Ft/m2+ÁFA összegért javasolja az értékesítést. A vételár kiegyenlítésére részletfizetés lehetőségét javasolja oly módon, hogy a vételár 60 %-ának kiegyenlítése 2005. május 31-ig, a fennmaradó vételárrész kiegyenlítése pedig 2005. október 31-ig történjen. 

 

Bebes István polgármester kéri a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság javaslatának elfogadását.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag nem tartózkodik a teremben, ezért a szavazáson sem vesz részt.

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

59/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete ingatlanmegosztás után értékesíti a Fitting 848 Kft. (Körmend, Rákóczi u. 107., képviseli: Őri László) részére a Körmend, 2007 hrsz-ú -  jelenleg "közút" megnevezésű ingatlanból, melynek megszűntetését a Szabályozási terv javasolja -  a 1992/1, 1992/2 és 1992/3 hrsz-ú telkei mögött lévő területet - a 288/2004. számú határozatában foglaltaknak megfelelően - 2700 Ft+ÁFA/m2 vételáron.

A vételár két részletben történő kiegyenlítését engedélyezi az alábbiak szerint:

-    a teljes vételár 60 %-ának kiegyenlítését 2005. május 31-ig

-    a fennmaradó vételárrész kiegyenlítését  2005. október 31-ig. 

Az ingatlanmegosztás és a kitűzés költségei a vevőt terhelik.

A terület alatti szennyvízcsatorna fenntartása érdekében az Önkormányzat a kialakuló területre szennyvízvezetési szolgalmi jogot jegyeztet fel.


Határidő: tájékoztatásra azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke az ülésről távozik, így a képviselő-testület 18 fővel folytatja a tanácskozást.

 

 

f.      Tolnai László ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

            (Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 1. pontjában foglaltakat támogatja.

 

Nagy Gábor képviselő-testületi tag nem tartózkodik a teremben, így a szavazáson sem vesz részt.

 

Bebes István polgármester javasolja a Körmend, Ady Endre utcában lévő 1522 hrsz-ú ingatlan lakóterületbe sorolása érdekében a szabályozási terv felülvizsgálatát.

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

60/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete Tolnai László Körmend, Ifjúság u. 3. szám alatti lakos kérelmét támogatja, a Körmend, Ady Endre utcában lévő 1522 hrsz-ú, "beépítetlen terület" megnevezésű, 1212 m2 nagyságú ingatlan lakóterületbe sorolása érdekében a Szabályozási tervet módosítja. A módosítást a szabályozási terv felülvizsgálatával együtt végzi el.

 

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

g.    Mosolits Ernő ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

            (Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a szabályozási terv módosítását a 200/9 hrsz-ú ingatlan bővíthetősége érdekében. A kérelmezőnek a tervezett bővítésnek megfelelő számú parkolóhelyet a helyi rendeletben foglaltak szerint ki kell alakítani.      

 

Bebes István polgármester kéri a Bizottság javaslatának elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

61/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete Mosolits Ernő Rábagyarmat, Kisgyarmati út 1. szám alatti lakos kérelmét támogatja, a Körmend 200/9 hrsz-ú ingatlan bővíthetősége érdekében a szabályozási tervet módosítja. A módosítást a szabályozási terv felülvizsgálatával együtt végzi el, illetve amennyiben a kérelmező vállalja a tervezési költségeket, tömbszabályozást készít.

A tervezett bővítésnek megfelelő számú parkolóhelyet "Az építési engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely-szükséglet biztosításának feltételeiről" szóló 16/2002. (X.01.) számú helyi rendeletben meghatározottak szerint kell a kérelmezőnek kialakítania.    

 

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

h.    Zsebe Ferenc kérelme  

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

        (Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője tájékoztatásul elmondja, hogy a Kincstári Vagyoni Igazgatóság 13.000 Ft/m2+ÁFA vételáron javasolja az ingatlan értékesítését.  

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva 15.000 Ft/m2+ÁFA vételárért javasolják az ingatlan értékesítését.

 

Bebes István polgármester javasolja a Körmend, 307/1 hrsz-ú ingatlanból megközelítőleg 32 m2 nagyságú ingatlanrész értékesítését Zsebe Ferenc részére 15.000 Ft/m2+ÁFA vételáron.  

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

62/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete értékesíti a Körmend, 307/1 hrsz-ú, "áruház" megnevezésű ingatlanon létesítendő fedett terasz építéséhez szükséges megközelítőleg 32 m2 nagyságú ingatlanrészt Zsebe Ferenc Körmend, Vasúti u. 15. szám alatti lakos részére 15.000 Ft+ÁFA/m2 vételáron.

A telekalakítás és a kitűzés költségei a vevőt terhelik.

 

Határidő: a telekalakítás jogerőre emelkedését követő 30 nap a szerződéskötésre

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

i.       Horváth Erzsébet kérelme 

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

        (Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a szabályozási terv módosítását. Ezt követően az ingatlanrész értékesítését 1500 Ft/m2+ÁFA áron javasolják. 

 

Bebes István polgármester kéri a bizottságok javaslatának elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

 

 

63/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete az Újváros utca mellett lévő, Körmend 1612/5 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó szabályozási tervet módosítja, a területet lakóterületbe kívánja sorolni.

A módosítást követően értékesít kb. 800 m2 nagyságú ingatlanrészt Horváth Erzsébet és Kocsis Tibor Körmend, Bartók ltp. 5/b. szám alatti lakosok részére 1.500 Ft+ÁFA/m2 vételárért.

 

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

        

 

j.       Móricz Sándor és neje kérelme 

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

        (Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke 6.000.000 Ft + ÁFA összegért támogatják az ingatlan értékesítését.

 

Bebes István polgármester kéri a bizottságok javaslatának elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

64/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete Móricz Sándor és neje Körmend, Molnár Lajos u. 1. I/8. szám alatti lakosok részére értékesíti a Körmend, Molnár Lajos u. 1. I/8. szám alatti, 9/2/A/4 hrsz-ú ingatlant 6.000.000 Ft+ÁFA vételáron.

 

Határidő: 2005. április 30. a szerződéskötésre

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

 

 

 

k.    Boros László ingatlancsere kérelme 

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

         (Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előterjesztésben foglaltakat.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

65/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmend 1548/3 hrsz-ú, 5300 m2 nagyságú, "agyaggödör" megnevezésű ingatlanból a telekalakítás után kialakuló részt ingatlancserére felajánlja a Boros László Körmend, Ifjúság u. 4. szám alatti lakos tulajdonában lévő 0477/4 és 0477/5 hrsz-ú, "agyagbánya" megnevezésű ingatlanokból az iparterületi út kialakításához szükséges területért.

 

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

l.       Babati és társa Kft. kérelme 

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja, hogy a kérelmező a Sport utcában, a jelenlegi árok területén közforgalom előtt megnyitott parkolót létesítsen.

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag arra szeretne választ kapni, mi az oka annak, hogy nem lehetséges a sportpályához tartozó területből 250 m2 kihasítása, amelyen a kérelmező a város számára nyitott parkolót építene.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy az ingatlan kialakításának rendezési terv szerinti akadálya van, egyrészt a sportterület miatt, másrészt az erdőművelési ág miatt. Kötelezettség áll fenn továbbá a sportpálya miatt is. Az üzem bővítésekor felmerülő többletparkoló igényt is biztosítani kell, ugyanakkor a közterületen történő biztosítás akadálya, hogy a Sport utca nem az önkormányzat tulajdonában van.   

 

Bebes István polgármester kéri, hogy a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda munkatársai a helyszínen tájékozódjanak a lehetséges megoldásról.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője hozzáteszi, hogy a Kft. telephelyével szomszédosan található olyan ingatlan, ahol telekhatár-rendezéssel, saját telken belül a cég a szükséges parkolószámot minimális költséggel ki tudná elégíteni.  

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szerint a legegyszerűbb megoldásként vízjogi létesítési engedély birtokában, az árok lecsövezésével lenne lehetőség a város számára is nyitott parkoló kiépítésére.

 

Dr. Stepics Anita titkárságvezető tájékoztatásul elmondja, hogy a képviselő-testület korábbi döntése értelmében kérték a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettől a terület ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. Az NFA a kérelemtől nem zárkózott el. Az ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülés feltétele, hogy az ingatlan termőföldet közelítsen meg, vagyis ez a feltétel adott. A kérelemről helyszíni szemle után születik döntés.

 

Mindezek ismeretében Bebes István polgármester az előterjesztést leveszi a napirendről.

 

 

25. A 317/2005. számú határozat módosítása (Körmend, Thököly u. 1. szám alatti ingatlan értékesítése)

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

Bebes István polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a Savaria Takarékszövetkezet részére értékesítendő ingatlan esetében a korábbi 150.000 Ft/m2+ÁFA vételár 152.431 Ft/m2+ÁFA összegre módosulna. Ezért javasolja a 317/2005. számú határozat módosítását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

 

66/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a 317/2004. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete értékesíti a körmendi ingatlan nyilvántartásban 380 hrsz. alatt felvett, természetben a Körmend, Thököly u. 1. Szám alatt található, önkormányzati tulajdonban lévő 380/A/1 számú, "üzlethelyiség" megnevezésű, 89 m2 nagyságú, valamint a 380/A/2 számú, "üzlethelyiség" megnevezésű, 108 m2 nagyságú tulajdoni hányadát a Savaria Takarékszövetkezet (9700 Szombathely, Petőfi S. u. 18.) részére 152.431 Ft/m2+ÁFA vételáron.

 

 

26. Közterület elnevezés iránti kérelem

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előterjesztésben foglaltakat.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke javasolja a város közterület elnevezéseinek felülvizsgálatát és szükséges esetben a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság részéről javaslattételt azok módosítására.  

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

67/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a körmendi ingatlannyilvántartásban 1536/3 és 1538/1 hrsz alatt nyilvántartott út megjelölésű ingatlanokat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés h) pontja alapján EYBL utcának nevezi el.

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottságot, hogy a város valamennyi közterületének elnevezését (utcaneveit) vizsgálja felül  és a szükséges utcanév változtatásokra tegyen javaslatot.

 

Határidő: földhivatal értesítésére azonnal

Felelős: Dr. Stepics Anita titkárságvezető

 

27. Közbeszerzési eljárásokról szóló Szabályzat módosítása

Előterjesztő: Bán Miklós, a Közbeszerzési Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Kérdés, vélemény nincs.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

68/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a "Körmend város Önkormányzata és Körmend város Polgármesteri Hivatala által lebonyolított közbeszerzési eljárások egyes kérdéseiről" szóló szabályzatot az alábbiak szerint módosítja:

 

1.      A közbeszerzési szabályzat I. fejezet (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Körmend város Önkormányzatának, továbbá Körmend város Polgármesteri Hivatalának, valamint felkérés esetén más helyi önkormányzati költségvetési szervek közbeszerzési eljárásai lebonyolítását - a tervpályázati eljárás, valamint a közszolgáltatók kiválasztására irányuló eljárások kivételével - a Közbeszerzési Bizottság végzi. A tervpályázati eljárás, valamint a közszolgáltatást nyújtó szervezetek kiválasztására irányuló eljárás lefolytatása során a Képviselő-testület jár el ajánlatkérőként.

 

2.      A közbeszerzési szabályzat III. fejezetének (1), (2), (3) és (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1)    A Közbeszerzési Bizottság feladata Körmend város Önkormányzata és Körmend város Polgármesteri Hivatala, valamint felkérés esetén más helyi önkormányzati költségvetési szervek közbeszerzési eljárásai lefolytatása, a közbeszerzési eljárás során a szükséges döntések meghozatala.

(2)    A Közbeszerzési Bizottság feladata továbbá Körmend város Önkormányzatának és Körmend város Polgármesteri Hivatalának, valamint felkérés alapján más helyi önkormányzati költségvetési szervek közbeszerzési eljárásainak lebonyolítása esetén a helyi önkormányzati költségvetési szerv képviselete az ajánlattevők, illetve a Közbeszerzési Tanács, illetve jogorvoslat esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt.

(3)    A Közbeszerzési Bizottság hatásköre a közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés megkötésére, és módosítására, valamint a szerződésekből eredő jogviták rendezésére nem terjed ki, a Közbeszerzési Bizottság elnöke azonban köteles a közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződések megkötése, módosítása, és a szerződésekből eredő jogviták rendezése során a szükséges tájékoztatást megadni Körmend város Önkormányzata, Körmend város Polgármesteri Hivatala, és felkérés alapján más helyi önkormányzati költségvetési szerv közbeszerzési eljárása lebonyolítása esetén a helyi önkormányzati költségvetési szerv  képviselői számára.

 (7) A Közbeszerzési Bizottság ülésein tanácskozási joggal vehetnek részt: a Közbeszerzési Bizottság elnöke által tanácskozási joggal meghívott személyek, továbbá kifejezett meghívás nélkül is Körmend város Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai, Körmend város jegyzője, Körmend város Polgármesteri Hivatalán belül kialakított irodák vezetői, valamint felkérés alapján helyi önkormányzati költségvetési szerv közbeszerzéseinek lebonyolítása esetén a helyi önkormányzati költségvetési szerv képviselője.

 

3.      A közbeszerzési szabályzat V. fejezet (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1)  A közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződések megkötéséért, módosításáért, jogszerűségéért Körmend város Önkormányzata, illetve Körmend város Polgármesteri Hivatala, valamint felkérés alapján más helyi önkormányzati költségvetési szerv közbeszerzési eljárásai lebonyolítása esetén a helyi önkormányzati költségvetési szerv felel.

 

4.      A Közbeszerzési szabályzat IX. fejezet (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(2) A Közbeszerzési Bizottság döntése alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevővel a szerződést, adott esetben a szerződés módosítását Körmend Város Önkormányzatának, illetve Körmend Város Polgármesteri Hivatalának, továbbá  felkérés alapján más helyi önkormányzati költségvetési szerv közbeszerzési eljárásai lebonyolítása esetén a helyi önkormányzati költségvetési szerv képviseletére jogosult, aláírási jogkörrel rendelkező személy (ek) írja (írják)  alá.

 

5.      A közbeszerzési szabályzat XII. fejezet (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(2)  A tervpályázati eljárást, és a közszolgáltatást ellátó szervezet kiválasztására irányuló eljárást a Kbt-ben és a külön jogszabályban meghatározottak szerint Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete bonyolítja le függetlenül annak értékétől.

 

Felelős: a szabályzat Képviselő-testület döntése szerinti módosításáért: Dr. Stepics Anita titkárságvezető, a Bírálóbizottság tagja

Határidő: Képviselő-testület döntését követően azonnal

 

 

 

 

28. A 63/2000. számú határozat felülvizsgálata

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 1. pontjában foglaltakat támogatja. 

 

Bebes István polgármester javasolja a Körmend város Közbiztonságáért Közalapítvány kiemelkedően közhasznú szervezetté történő nyilvánításának kezdeményezését.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

69/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Körmend város Közbiztonságáért Közalapítvány alapítója hatályban tartja 63/2000 szám alatt hozott döntését, és kezdeményezi a Körmend Város Közbiztonságáért Közalapítvány kiemelkedően közhasznú szervezetté nyilvánítását. Az alapítói okirat e célból történő módosítását a soron következő ülésén tárgyalja meg.

 

Felelős: Horváth Tibor elnök az alapító okirat módosításának előkészítéséért,

           Dr. Stepics Anita titkárságvezető a kérelem felterjesztéséért

Határidő: 2005. áprilisi ülés alapító okirat módosításáért

 

 

29. Tájékoztató a Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház Egészségügyi Kft. által végzett ellátás minőségének értékeléséről

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke hozzáteszi, hogy a kórház esetében pozitív irányú változások tapasztalhatók. Az ellátás minősége jónak értékelhető.

 

A képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.

 

 

 

 

 

 

30. Tájékoztató a Batthyány Ösztöndíj elbírálásáról 

Előterjesztők: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke tájékoztatásul elmondja, hogy az ösztöndíj pályázatra 7 pályázat érkezett. Egy pályázó az elbírálásból kizárásra került. Az együttes hatáskörben született döntés szerint három pályázó szociális indokok alapján, egy pályázó pedig tanulmányi eredménye alapján részesül ösztöndíjban.

 

A képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.

 

 

-         Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Kozó József képviselő-testületi tag, Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke, Dr. Fehér Tamás képviselő-testületi tag, Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Szabó Ferenc alpolgármester az interpellációkra adott válaszokat elfogadják.

 

Tóth Imre képviselő-testületi tag jelzi, hogy a Rákóczi u. 150. számú ház környékén az ebek továbbra is kóborolnak, tehát a probléma nem szűnt meg.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke hozzáteszi, hogy a Bercsényi utca - Honvéd utca sarkán található villanyoszlopon hiányzik a lámpatest, annak pótlásáról gondoskodni kell.

Bebes István polgármester javasolja az interpellációkra adott válaszok elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja.

 

 

-         Interpellációk

 

Szabó Ferenc alpolgármester a lakók kérését tolmácsolva a Deák Ferenc utca - Kossuth Lajos utca közötti területen található kosárpalánk áthelyezését kéri.

 

 

Nagy Gábor képviselő-testületi tag:

-         az ebtartók - a Kresz park megszűnése miatt - a Bartók lakótelep zöldövezeti területein sétáltatják az ebeket, szennyezve a környezetet. Kéri a probléma megszűntetését.

-         a Plus áruház parkolóját több gépjárművezető a zöldterületen keresztül közelíti meg, valamint a pékárut szállító jármű is ezen a területen halad keresztül az áruházhoz, ennek megszűntetését kéri,

-         felveti, hogy a Plus áruház parkolójának takarítására nagyobb hangsúlyt kell fordítani,

-         kéri polgármester urat, hogy az áruház vezetőivel történő tárgyalás során szerezzen érvényt azon korábbi ígéretnek, miszerint az árufeltöltés reggel 06.00 óra után történik,  

-         a Batthyányné Coreth Mária Óvodában április hónapban új játékok kerülnek kihelyezésre, emiatt az óvoda udvarára nagyobb mennyiségű földre lenne szükség,

-         a Hunyadi utcai járdák felújítását kéri.

 

Bebes István polgármester elmondása szerint egyeztetést folytatnak a Plus áruház vezetőivel, ahol a problémákat megbeszélik, továbbá a jegyző a jogi képviselőkkel folytat egyeztetést.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke:

-         csatlakozva Szabó Ferenc alpolgármester interpellációjához - támogatja a kosárpalánk áthelyezését. A Bizottság ülésén megvizsgálják az áthelyezés lehetséges alternatíváit.

-         A Mátyás király u. 15. számú ingatlan előtti vízelvezető rács megsüllyedt, ennek helyreállítását kéri.

-         Az Alkotás utca 8/5. számú épület előtt a kiégett lámpatest cseréjét kéri.

 

Csák Tamás képviselő-testületi tag a Vasalja u. 29. számú lakatlan ingatlan környezetének rendbetételét kéri. Hozzáteszi, hogy az ingatlanhoz tartozó telek a Kincstári Vagyoni Igazgatóság tulajdona.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke:

-         tájékoztatásul elmondja, hogy április hónapban megkezdődik a kátyúzás a város útjain.

-         A város több lakója kereste fel azzal, hogy a város tisztasága kifogásolható. Hozzáteszi, hogy a Városgondnokság folyamatosan végzi a takarítást.

-         Javasolja felhívni a MÁV illetékeseit a Somogyi Béla utcai vasúti átjáró rendbetételére.

 

Dr. Fehér Tamás képviselő-testületi tag a Mátyás király utcai vasúti átjáró felújítását is szükségesnek tartja.

 

Karakai József képviselőtestületi tag aziránt érdeklődik, hogy a Rákóczi u. 46. számú társasház parkolójának közvilágítása mikorra valósul meg.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag szintén támogatja a kosárlabda palánk áthelyezését, hiszen az ott élőknek is joguk van a pihenéshez. 

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag az önkormányzati tulajdonba került "Fényes vendéglő" mihamarabbi rendbetételét javasolja.

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy a hasznosításra vonatkozó elképzeléssel kapcsolatos munka folyamatban van, az ingatlanra jelentkezett már érdeklődő. 

 

Horváth Sándor képviselő-testületi tag az alsóberki városrészen a Zsák utca felújítását kéri, mivel az sáros és gödrökkel teli.

 

Geosics László képviselő-testületi tag:

-         érdeklődik, hogy a nádaljai temetőben a növényesítés, illetve a temető kerítésének keleti oldalán található fák kivágása mikorra várható,

-         a Vasút utca - Németújvári utca kereszteződésében az útburkolat aszfaltrétegének felújítása szükséges,

-         a nádaljai városrésztől egészen a "Kacsatelepig" a 8-as főút és a kerékpárút közötti árokból a szemét eltávolítása szükséges,

-         érdeklődik továbbá, hogy a nádaljai városrészen a csapadékvíz elvezető árkok rendbetétele mikor kezdődik.

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag a kosárlabda palánkkal és a szemeteléssel kapcsolatban felvetett interpellációkra megjegyzi, hogy ezek korábban is problémák voltak, melyeknek megoldásához az emberi együttélés szabályainak betartására és betartatására lenne szükség. Fontos lenne "rászoktatni" az embereket arra, hogy ne szemeteljenek, ezt példamutatással, a saját környezetünk rendben tartásával lehetne megvalósítani, a lakótársakkal közösen megszervezni a takarítást. Ebben a képviselőknek is fontos szerepe lehet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Több hozzászólás nincs.

 

 

Bebes István polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 16 óra 45 perckor bezárja.

 

 

 

 

 

K.m.f.

 

 

 

 

Dr. Stankovits György

jegyző

Bebes István

polgármester