· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2005. évi
előző2005. január 27.    2005. július 05. közmeghallgatáskövetkező
letölthető melléklet:

525 kbyte

2005. február 17.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 2005. február 17-i üléséről

 

Határozat:

23  -  36. számú

Rendelet:

5/2005. (III.01.) számú

6/2005. (III.01.) számú

7/2005. (III.01.) számú

8/2005. (III.01.) számú

9/2005. (III.01.) számú

10/2005. (III.01.) számú

11/2005. (II.18.) számú

 

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült:

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testületének 2005. február 17-i üléséről

 

Jelen vannak:

Bebes István, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, Czvitkovics Gyula, Csák Tamás, Egyed Gyula, dr. Fehér Tamás, Geosics László, Horváth Sándor, Karakai József, Kozó József, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán,                 dr. Stipkovits Ferenc, Szabadi István, dr. Szabó Barna, Szabó Ferenc, Tóth Imre, Tóth László képviselő-testületi tagok

 

Távol:          -

 

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

 

 

 

Dr. Stankovits György jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Dr. Stepics Anita titkárságvezető

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika, a Hatósági Iroda vezetője

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Horváth Sándor, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke

 

 

Bebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselő-testületi tagból 17 fő jelen van - Szabadi István és dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tagok később érkeznek - az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Javasolja a Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány 2004. évi működéséről készült beszámolót 2. napirendi pontként megvitatni. 

Javasolja továbbá napirendre venni és megtárgyalni:

-         Körmend város Helyi Építési Szabályzata és a város Szabályozási tervének módosításáról készült előterjesztést 11. napirendi pontként, 

-         a Hunyadi úti telekosztáshoz szükséges ingatlancsere tárgyában készült előterjesztést a folyó ügyek d.) napirendi pontjának első pontjaként, valamint a

-         a tulajdonosi hozzájárulás áruház építési engedélyéhez tárgyában készült előterjesztést a folyó ügyek e.) napirendi pontjaként. 

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:

 

 

 

 

NAPIREND:

 

1.         Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

 

2.      A Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány beszámolója a 2004. évi működéséről        

Előadó: Dr. Déri Miklós, a Kuratórium elnöke 

 

3.      Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 4/2004. (II.01.) számú rendelet módosítása  

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

4.      A lakások és helyiségek bérletéről és annak eges szabályairól szóló 38/2003. (XII.31.) számú rendelet módosítása       

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző 

 

5.      A vásárokról és piacokról szóló 4/1999. (III.25.) számú rendelet módosítása  

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

 

6.      A helyi építészeti örökség védelméről szóló 8/2004. (III.01.) számú rendelet módosítása   

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

 

7.      A szilárdhulladék összegyűjtéséről és elszállításáról szóló 11/2001. (VII.01.) számú rendelet módosítása  

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

 

8.      Az állattartás helyi szabályairól szóló 6/2004. (III.01.) számú rendelet módosítása   

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

 

9.      Az ebek tartásáról szóló 20/2000. (XI.01.) számú rendelet módosítása  

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

 

10. A távhőszolgáltatás rendjéről szóló 11/1999. (X.21.) számú rendelet módosítása       

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

 

11. Körmend város Helyi Építési Szabályzata és a város Szabályozási tervéről szóló 36/2003. (XII.01.) számú rendelet módosítása

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző

 

12. A Dr. Batthyány-Strattmann László Kórházért Alapítvány beszámolója a 2004. évi működéséről, a felügyelőbizottság kiegészítése         

Előadó: Scheiber Mihály, a Kuratórium elnöke 

 

13. Folyó ügyek:

a.)   Az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság előterjesztései:

-         Az óvodai és általános iskolai beíratási időszak meghatározása 

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

 

-         Az ifjúsági referens tevékenysége  

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

 

b.)  A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság előterjesztései: 

-         A beérkezett kulturális és sport pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

 

-         A Március 15-i városi ünnep előkészítése  

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

 

c.)   A Rába folyó gazdálkodási tervének véleményezése

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

d.)  A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság előterjesztései:

-         Hunyadi úti telekalakításhoz szükséges ingatlancsere

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

-         Közlekedési rend módosítása 

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

-         Fodor Zoltán ingatlanvásárlási kérelme 

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

-         Matáv Rt. kérelme  

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

 

-         Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem terasz beépítéséhez   

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

-         Volt téglagyári ingatlanra vonatkozó kötelezettségvállalás iránti kérelem 

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

e.)   Tulajdonosi hozzájárulás áruház építési engedélyéhez      

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 

f.)    Várkert felújításának támogatása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

-         Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

-         Interpellációk

 

NAPIREND:

 

1.         Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

 

Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2005. január 28-án az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatalban folytatott megbeszélést szociális bérlakás építésének pályázati lehetőségeiről. Ugyanezen napon a keszthelyi kastélyban tájékozódott, az ott szerzett tapasztalatok a körmendi várkastély és várkert hasznosítására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítésében hasznosíthatók.

Január 30-án a Körmendet bemutató fényképkiállítás megnyitóján vett részt Fehringben.

Január 31-én terület-vásárlással kapcsolatban folytatott tárgyalást.

Február 1-jén Király Lajos, a Tűzoltóság megbízott parancsnoka kereste fel, majd a Bölcsődébe látogatott.

Február 2-án a Mátyás Király Utcai Óvodában, valamint a Somogyi Béla Általános Iskolában tett látogatást.

 

 

Február 3-án projektmegbeszélés zajlott. E napon adta át a Polgármesteri Hivatalban Oscar Derler, az ADA Bútorgyár igazgatója részére munkahelyteremtő és -megőrző tevékenységéért a város Emlékplakettjét.  Ezt követően kistérségi ülésen vett részt.

Február 4-én a Rázsó Imre Szakközépiskola szalagavató ünnepségén vett részt.

Február 7-én a Kincstári Vagyoni Igazgatóságon folytatott megbeszélést a Batthyány kastélyt illetően, majd a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet elnökével tárgyalt területek ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését illetően. 

Február 9-én a Vas Megyei Területfejlesztési Tanács ülésén, majd a Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány ülésén vett részt, ahol pályázat előkészítése zajlott. 

Február 10-én az Olip Cipőgyár ügyvezetőjével a körmendi gyár értékesítésének lehetőségéről tárgyalt. Ezt követően az összevont kulturális intézményben, valamint a Zeneiskolában tett látogatást.  

Február 15-én projektmegbeszélés zajlott pályázatokkal kapcsolatban.

Február 16-án a Hunyadi utcai telekosztáshoz szükséges ingatlancsere lehetőségéről tárgyalt. Ezt követően megtekintette a városi kiállítóteremben "A bécsi zsidóság - holografikus közelítések" címmel nyílt hologram-kiállítást, melynek anyaga a Bécsi Zsidó Múzeumból érkezett. 

Február 17-én a Környezetvédelmi Felügyelőség igazgatójával tárgyalt a korábbi téglagyári hulladéklerakó felülvizsgálatát illetően. Ezt követően az Erste Ingatlanfejlesztő Társaság képviselőivel, mint a Styl Ruhagyár körmendi ingatlanának új tulajdonosaival folytatott megbeszélést a terület értékesítését, illetve fejlesztését illetően. E napon került sor az ADA Hungária Bútorgyár Kft. valamint Körmend város Önkormányzata közti adásvételi előszerződés aláírására.

 

Bebes István polgármester kéri a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló beszámoló elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag, mint a Közbeszerzési Bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet a közelmúltban lezajlott közbeszerzési eljárásokról. Elmondja, hogy a körmendi Batthyány-várkastély és várkert hasznosítására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány készítésére kiírt egyszerű közbeszerzési eljárás során három ajánlattevő nyújtott be pályázatot: a Mahill Mérnökiroda Kft., az Urbanitas Tervező és Tanácsadó Kft., valamint a MATERV Magasépítési Tervező Kft. Mindhárom ajánlattevőt hiánypótlásra kellett felszólítani, melynek csupán egy ajánlattevő tett eleget teljes körűen. A Bizottság a Mahill Mérnökiroda Kft. ajánlatát  fogadta el nyertes ajánlatként.

2005. február 7-én kerül sor a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos honlap kialakítása tárgyában kiírt egyszerű közbeszerzési eljárás során benyújtott pályázatok bontására. Az ajánlattételi felhívásra három pályázat érkezett: az AIRCOM Távközlési Kft., az A.COM Telekommunikációs Kft., valamint a Kulcspont 2001. Kft. részéről.  

Mindhárom ajánlattevőt hiánypótlásra kellett felszólítani, melyek közül két ajánlattevő nem tett eleget ezen kötelezettségének. A Bizottság az AIRCOM Távközlési Kft. ajánlatát jelölte meg nyertes ajánlatként.

 

Bebes István polgármester köszöni a tájékoztatót és további jó munkát kíván a bizottsági tagoknak.

        

 

2.        A Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány beszámolója a 2004. évi működéséről        

Előadó: Dr. Déri Miklós, a Kuratórium elnöke 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester köszönti dr. Déri Miklóst, a Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány kuratóriumának elnökét, és kérdezi, kívánja-e az írásos beszámolót szóban kiegészíteni.

 

Dr. Déri Miklós kuratóriumi elnök elmondja, hogy 2003-ban a közalapítvány létrehozásakor a képviselő-testület az alapítvány induló vagyonát 5 millió Ft-ban határozta meg. A kuratórium tagjai úgy döntöttek, hogy ezt az összeget nem különböző munkahelyteremtő támogatásokra használják fel, hiszen ebből az összegből mindössze 6-7 kisvállalkozást tudtak volna támogatni, hanem lehetőség szerint az összeget pályázatok útján megsokszorozzák. 

Az első évben a Közalapítvány nem tudott részt venni pályázatokon, mivel nem rendelkezett egy éves működéssel és referenciával, ami a pályázatok esetében kritérium.

A Közalapítvány Alapító Okirata szerint az alapítvány célja támogatást nyújtani a helyi vállalkozások által foglalkoztatottak képzéséhez, továbbképzéséhez azért, hogy Körmenden megfelelő szakértelemmel rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre. További célként került meghatározásra, hogy a Közalapítvány támogatást nyújt a helyi foglalkoztatáspolitika bővítését, fejlesztését célzó programok, akciótervek kidolgozásában, illetve a foglalkoztatás fejlesztése terén közvetítő munkát végez.

A Közalapítvány 2005. január 19-i ülésén döntött arról, hogy részt vesz a PHARE CBC Magyarország/Szlovénia 2005 program keretében meghirdetett "A határrégió emberi erőforrás potenciáljának maximalizálása" elnevezésű projektben a Kemenesalja Területfejlesztési Társulás partnereként. A pályázat önrészeként a Közalapítvány 3 millió Ft-ot biztosított.

Ebből az összegből - nyertes pályázat esetén - biztosítható lenne egy fő foglalkoztatása, aki az adminisztrációt végezné, valamint irodai felszerelések beszerzése is megvalósulhatna. Ezáltal megteremtődnének az induláshoz szükséges feltételek.  A pályázatot a Reginnov Kft. bérmentesen készítette el, a Közalapítvány a szlovén nyelvre történő fordítás költségét állta. 

 

A Közalapítvány részt kíván venni a Határmenti együttműködések, fejlesztések támogatására szolgáló Interreg 3A szlovén-magyar-horvát szomszédsági program pályázatában. A pályázati eljárásban Güssinggel közösen szeretnének részt venni. 

További pályázati lehetőség az EU-s mezőgazdasági pályázatokon való részvétel. Ennek keretében az Önkormányzattal közösen pályázhatnának hajtatóház létesítésére, mely a biofűtőműnél hasznosítható facsemeték hajtatására szolgálna.

 

Dr. Déri Miklós kuratóriumi elnök elmondja, hogy az Alapító Okiratban foglaltak szerint a Közalapítvány pénzügyi mérlegét könyvvizsgálóval meg kell vizsgáltatni. Mivel a Közalapítvány számláján 2004. évben semminemű pénzmozgás nem történt, ezért mellőzik a könyvvizsgálói vizsgálat elvégzését.

 

Bebes István polgármester bízik abban, hogy a pályázatokon sikeresen szerepel a Közalapítvány, a további munkához sok sikert kíván.

 

Szegedi Dezső, mint a Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány ellenőrző bizottságának elnöke tájékoztatásul elmondja, hogy a közalapítvány pénzmozgása minimális volt, ezért a képviselő-testület fele jelentenivalója nincs.

 

Bebes István polgármester javasolja a Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány 2004. évi működéséről készült beszámoló elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

        

23/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány 2004. évi működéséről készült beszámolót - a melléklet szerint - elfogadja.

 

 

 

 

3.        Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 4/2004. (II.01.) számú rendelet módosítása 

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva arra vár választ, hogy miért növekedett a kulturális központ személyi juttatás előirányzata. 

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője hozzáteszi, hogy az intézmény esetében a működési bevétel előirányzat is növekedett, melynek felhasználását kérte az intézményvezető. A működési jellegű bevételeknél jelentős növekedés látható, ami a rendezvényekkel összefüggő dologi és személyi kiadásokhoz, valamint a könyvtár pályázatokon nyert pénzösszegeihez kapcsolódik.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a 2004. évi költségvetéshez az alábbiakat fűzi:

Összességében a 2004. évi gazdálkodás megfelelőnek mondható. A Bizottság egy évvel ezelőtt 80 millió Ft működési hiány elfogadását javasolta. A rendeletben megjelölt viszonylag kedvező működési hiány mértékét jelentősen befolyásolta az iparűzési adóbevétel tervezett mértékének pozitív irányú túllépése.

A 2005. évi költségvetéshez kapcsolódóan elmondja, hogy az a Bizottság javaslatainak figyelembevételével került jóváhagyásra. Az idei évben a tervezett működési hiány mértékét remélhetőleg nem lépi túl az Önkormányzat.

A Bizottság elfogadásra javasolja a 2004. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetet. 

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.

 

Bebes István polgármester javasolja Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 14 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

 

 

 

 

5/2005. (III.01.) számú rendelet

 

Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 4/2004. (II.01.) számú rendelet módosításáról 

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

 

4.        A lakások és helyiségek bérletéről és annak egyes szabályairól szóló 38/2003. (XII.31.) számú rendelet módosítása       

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Stankovits György jegyző szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a napirendben szereplő rendelet módosítások követik az időközben bekövetkezett jogszabályi változásokat, módosításukra ennek megfelelően kerül sor. A lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet esetében egy alkotmánybírósági döntés nem teszi lehetővé az óvadék intézményét, ezért szükséges, hogy az a rendeletből kikerüljön. Szükséges továbbá az adatvédelemmel kapcsolatos szabályozás módosítása.  

 

Kozó József képviselő-testületi tag arra szeretne választ kapni, hogy az önkormányzati helyiségeket illetően valamennyi helyiséghasználó fizet-e bérleti díjat, ha nem, ennek rendezésére mikor kerül sor.  

 

Dr. Stankovits György jegyző jelzi, hogy a lakások és helyiségek bérletét a Városgondnokság kezeli. Mivel a bérleti díjak fizetéséről az intézmény rendelkezik információkkal, ezért a következő képviselő-testületi ülésen tud tájékoztatást adni a képviselőknek.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és  EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a rendelet módosítást.

 

Bebes István polgármester kéri a lakások és helyiségek bérletéről és annak egyes szabályairól szóló rendelet-tervezet elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

 

6/2005. (III.01.) számú rendelet

 

A lakások és helyiségek bérletéről és annak egyes szabályairól szóló 38/2003. (XII.31.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

5.        A vásárokról és piacokról szóló 4/1999. (III.25.) számú rendelet módosítása  

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a rendelet-tervezet elfogadását, egyben javasolja, hogy amennyiben a tartós helyhasználó reggel 08.00 óráig nem foglalja el a helyét, úgy az a hely más részére kiadható legyen.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a rendelet-tervezetben foglaltakat.

 

Bebes István polgármester javasolja a vásárokról és piacokról szóló rendelet-tervezet elfogadását a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatával kiegészítve.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

 

7/2005. (III.01.) számú rendelet

 

A vásárokról és piacokról szóló 4/1999. (III.25.) számú rendelet módosításáról 

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

Szabadi István képviselő-testületi tag az ülésre megérkezik, így a testület 18 fővel folytatja a tanácskozást.

 

 

6.        A helyi építészeti örökség védelméről szóló 8/2004. (III.01.) számú rendelet módosítása   

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva nem javasolja a rendelet-tervezetben foglaltak elfogadását.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva a rendelet-tervezet 2. § (2) bekezdésének e.) pontja kapcsán javasolja, hogy csak akkor kelljen a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szakmai véleményét a bizottság részére elkészített javaslatba beépíteni, ha a KÖH a szakmai véleményét 30 napon belül rendelkezésre bocsátja.

Javasolja továbbá, hogy az értékvédelmi támogatást országos védelem esetén, külön elbírálás alapján, kizárólag pályázatokhoz lehessen felhasználni.  

 

Dr. Stankovits György jegyző hozzáteszi, hogy a rendelet-tervezet 4. § és 8. §-ban foglaltakat magasabb szintű jogszabállyal kell összhangba hozni. A 8. § a szabálysértési tényállás pontosítását jelenti.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője jelzi, hogy a 6-7. §-ban foglaltak a vissza nem térítendő támogatás felhasználásának módját pontosítják. A támogatások esetében az értékhatárokat, a támogatási célokat és a finanszírozás módját szükséges pontosítani, mivel korábban ezek nem kerültek szabályozásra. 

 

Bebes István polgármester - figyelembe véve a bizottsági véleményeket, valamint az elhangzott kiegészítéseket - javasolja a helyi építészeti örökség védelméről szóló rendelet-tervezet 4., 6., 7., és 8. §-ának elfogadását.  

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

 

8/2005. (III.01.) számú rendelet

 

A helyi építészeti örökség védelméről szóló 8/2004. (III.01.) számú rendelet módosításáról 

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

7.        A szilárdhulladék összegyűjtéséről és elszállításáról szóló 11/2001. (VII.01.) számú rendelet módosítása  

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a rendelet-tervezetben foglaltakat.

 

Bebes István polgármester javasolja a szilárdhulladék összegyűjtéséről és elszállításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

 

 

9/2005. (III.01.) számú rendelet

 

A szilárdhulladék összegyűjtéséről és elszállításáról szóló 11/2001. (VII.01.) számú rendelet módosításáról 

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

8.        Az állattartás helyi szabályairól szóló 6/2004. (III.01.) számú rendelet módosítása   

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a rendelet-tervezetben foglaltakat.

 

Bebes István polgármester javasolja az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet-tervezet elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

 

10/2005. (III.01.) számú rendelet

 

Az állattartás helyi szabályairól szóló 6/2004. (III.01.) számú rendelet módosításáról  

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

9.        Az ebek tartásáról szóló 20/2000. (XI.01.) számú rendelet módosítása  

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja, hogy a közterület felügyelők hatékonyabban ellenőrizzék az ebtartással kapcsolatos előírások betartását. A városban jelentős mennyiségű ürülék található, ezért javasolja, hogy az ebtartóknál sétáltatáskor legyen egy olyan zacskó, mely az ürülék összegyűjtésére szolgál. Az Önkormányzat a szabadtéri hulladékgyűjtőkön helyezzen el egy olyan egységet, amibe ezek a zacskók elhelyezhetők.

 

 

 

Bebes István polgármester hozzáteszi, hogy a közterület rendjéről szóló rendelet módosítása a következő képviselő-testületi ülésen napirendre tűzhető. A tárolóedények kihelyezését támogatható javaslatnak találja, de az összegyűjtésre vonatkozó szabályozás rendeletben történő megfogalmazását jelenleg nem javasolja. Mindaddig, amíg a technikai feltételek nem teremtődnek meg, a közterületek tisztántartását ajánlásra fogalmazhatják meg a városban élők számára.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag véleménye szerint a városközpont, valamint a játszóterek környéke a legszennyezettebb területek. Ha az önkormányzat nem teszi meg a szükséges lépéseket, nem jár elől jó példával, nem fog változni a helyzet.

 

Szabadi István képviselő-testületi tag szerint eboltáskor az ebtartókat tájékoztatni lehetne a tervezett intézkedésekről, mert a város valóban nagyon szennyezett.

 

Bebes István polgármester a szakaszos bevezetést javasolja. A játszóterek környékén a tároló edények kihelyezésére két hónap határidőt javasol.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője jelzi, hogy ezen egységek elszállítását szervezett módon meg kell oldani, erre a szolgáltatóval külön szerződést kell kötni. Mindennek az anyagi fedezetét is meg kell teremteni.

 

Bebes István polgármester javasolja a rendelet-tervezet napirendről történő levételét, majd a márciusi képviselő-testületi ülésen ismételten napirendre tűzni a rendelet módosítását.

 

 

10.    A távhőszolgáltatás rendjéről szóló 11/1999. (X.21.) számú rendelet módosítása        

Előterjesztő: Bebes István polgármester 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője elöljáróban elmondja, hogy a januári képviselő-testületi ülésre készült előterjesztésben szereplő díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazták. Az akkori számítások alapján a hődíj jelentős mértékű emelkedése feltételezte, hogy az már tartalmazza az ÁFA összegét is. A Régióhő Kft. vezetője a rendelet jóváhagyása után jelezte, hogy a rendelet-tervezet mellékletében szereplő ÁFÁ-s árak az Önkormányzathoz eljuttatott javaslatukban nettó áraknak minősültek, azokra az ÁFA összegét rá kell számolni. A lakossági fogyasztók esetében az ÁFA nem igényelhető vissza, ami áremelést jelentene a korábbi állapothoz. 

A jelenlegi rendelet-tervezet mellékletében szereplő díjak azon árak, melyeket nettó értékben kért a Kft.  A januári díjakhoz viszonyítva 15 %-os ÁFÁ-val növelt összeget tartalmaz az előterjesztés.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke jelzi, hogy a Bizottság nem tárgyalta az előterjesztést, mivel az abban foglaltakat átláthatatlannak találta. 

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a rendelet-tervezetben szereplő díjtételeket.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag szerint az előterjesztés készítője nem járt el kellő gondossággal, így a helytelen adatok problémát okoznak. Ez mintegy 3-3,5 millió Ft bevétel kiesést jelent a Kft. számára. Ezért javasolja, hogy az önkormányzat térítse meg a gazdálkodó szervezet számára a helytelen tarifamegállapítás okozta árkülönbözetet. A felhasznált hőmennyiség pontosan regisztrálható, így a helytelen és a helyes tarifa közötti érték is pontosan meghatározható. A megállapított összeg a bérleti díjban kerülhet kompenzálásra oly módon, hogy az önkormányzat márciustól az érték lejártának végéig beszámítja azt, mint bérleti díjat.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke nem támogatja ezt a felvetést, hiszen a Bizottság meghatározta, hogy nem támogat olyan kiadásokat, melyek a hiány mértékét növelik. Személyi felelősség is felvetődhet, de véleménye szerint korábban kellett volna jelezni a problémát.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke úgy véli, hogy az előterjesztésből nem állapítható meg, hogy ÁFÁ-s, vagy ÁFA nélküli díjakról van szó. Amennyiben a nettó árat viszonyítják a jelenlegi nettó árhoz, úgy az áremelkedés mértéke a lakosság esetében 22 %, míg a közületi fogyasztók esetében 37 %-os. 

 

Tóth Imre képviselő-testületi tag javasolja, hogy a jövőben a távhődíjak módosításakor a Régióhő Kft. vezetőjét hívják meg a képviselő-testület ülésére.

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag véleménye szerint az előző díjakból egyszerűen megállapítható, hogy azok tartalmazzák-e az ÁFÁ-t vagy sem.

 

 

 

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője hozzáteszi, hogy nem az önkormányzati rendeletben mutatkozott a probléma, hanem a Régióhő Kft. által küldött anyagból nem derült ki egyértelműen, hogy a díjak nettó avagy bruttó értéket jelentenek.

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy az áremelkedést nem minden esetben a város generálja. Az energiahordozók ára jelentős mértékben emelkedett, ezért az áremelést az önkormányzati tulajdonú társaságnak is végre kell hajtania annak érdekében, hogy megfelelően tudjon gazdálkodni. A Hivatal megfelelő felelősségét számonkéri, de a jelenlegi javaslat nem állja meg a helyét. Véleménye szerint a szolgáltatónak jeleznie kellett volna az ÁFA összegét. A Régióhő Kft. távhődíjak megállapítása készített "Javaslat-a"  tartalmazza: "a javasolt díjtételek egyidejűleg biztosítják a költségek fedezetét és a lakossági fogyasztók részére 7,1 %-a alacsonyabb díjakat a biomassza és gázmotor üzem nélküli állapothoz képest". Ez megtévesztő lehetett az előterjesztést készítő számára. Azt, miszerint az önkormányzat térítse meg a költségkiesést, elfogadhatatlannak tartja. Úgy véli, hogy a szolgáltatónak felelősen kellett volna elkészítenie javaslatát. Tájékoztatásul elmondja, hogy a következő ülésen a teljes fűtőmű rendszerre vonatkozó vizsgálati jelentést is a képviselő-testület elé tárja. Hozzáteszi, hogy a vizsgálati anyag elkészítését késleltette, hogy a szükséges adatok nem lettek időben a vizsgálatot végző rendelkezésére bocsátva.

Nem javasolja a 2005. január 27-i ülésen jóváhagyott 2/2005. (II.01.) számú rendeletben elfogadott díjak módosítását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 12 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

24/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a távhődíjakat nem módosítja, a 2005. január 27-i ülésen jóváhagyott 2/2005. (II.01.) számú rendeletben meghatározott díjakat hagyja jóvá.

 

 

11.     Körmend város Helyi Építési Szabályzata, és a város Szabályozási tervéről szóló 36/2003. (XII.01.) számú rendelet módosítása       

Előterjesztő: dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Kérdés, vélemény nincs.

 

Bebes István polgármester javasolja Körmend város Helyi Építési Szabályzata, és a város Szabályozási tervéről szóló rendelet módosítását.

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke nem tartózkodik a teremben, így a szavazásban sem vesz részt.

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 igen szavazattal elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

 

11/2005. (II.18.) számú rendelet

 

Körmend város Helyi Építési Szabályzata, és a város Szabályozási tervéről szóló 36/2003. (XII.01.) számú rendeletének módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 

 

12.    A Dr. Batthyány-Strattmann László Kórházért Alapítvány beszámolója a 2004. évi működéséről, a felügyelőbizottság kiegészítése         

Előadó: Scheiber Mihály, a Kuratórium elnöke 

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester köszönti Nagy Sándort, a Dr. Batthyány-Strattmann László Kórházért Alapítvány Kuratóriumának titkárát.

 

Nagy Sándor titkár elmondja, hogy a Kuratórium nem tudja gyakorolni kuratóriumi tagsági megbízatását, mivel Pőcze István és dr. Mazur Sándor távozott, Bősze Zoltán pedig felmentését kérte. Szegedi Mária, a Felügyelő Bizottság elnöke szintén felmentését kérte. Ezért kéri az alapító jogokat gyakorló önkormányzatot, hogy a tagok pótlásáról adott időn belül szíveskedjen gondoskodni.

 

Bebes István polgármester javasolja, hogy a következő testületi ülésen tegyenek javaslatot a tagok pótlására.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva szintén a következő ülésen javasolja a kuratóriumi, valamint a felügyelő bizottsági tagok megválasztását.

 

Bebes István polgármester megköszöni az elvégzett munkát és javasolja a Dr. Batthány-Strattmann László Kórházért Alapítvány működéséről készült beszámoló elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

 

25/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Batthyány-Strattmann László Kórházért Alapítvány működéséről szóló beszámolót - a melléklet szerint - elfogadja.

 

        

13.    Folyó ügyek:

a.)    Az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság előterjesztései:

-         Az óvodai és általános iskolai beíratási időszak meghatározása 

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke elmondja, hogy a Bizottság átruházott hatáskörben döntött az óvodai és általános iskolai beíratási időszak meghatározásáról, mely szerint a 2005/2006. nevelési év, tanév jelentkezési, beíratási időszakát 2005. április 13., 14., 15-ében határozták meg. Felhívták az intézményvezetők figyelmét, hogy a vidékről érkező gyermekek esetében szükséges a települési önkormányzat nyilatkozata, miszerint az állami normatív támogatás és tényleges bekerülési költség közti különbözet 100%-át megtérítik. Mivel nem változott az indítható osztályok száma, ezért a kötelező körzethatárokat a Bizottság nem javasolja módosítani.

 

A képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.  

 

 

-         Az ifjúsági referens tevékenysége  

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva fontosnak tartja az ifjúság helyzetével való foglalkozást. A 2005. év programjai közül kiemeli a 24 órás középiskolai vetélkedőt, az Ifjúsági Megyenapot, valamint a döröskei ifjúsági találkozót. Bíztatja a fiatalokat, hogy a programokon minél szélesebb körben vegyenek részt. Amennyiben az önkormányzat rendelkezésre bocsátja a rendezvényekhez szükséges fedezetet a pályázaton nyerhető összegek mellé, színes programokkal gazdagodhat a város.

 

Szabó Ferenc alpolgármester jelzi, hogy a kulturális intézmény vezetőjével megtörtént az egyeztetés, az intézmény által nyert pályázati összeg felhasználása megkezdődhet.    

 

A képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.

 

 

b.)   A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság előterjesztései: 

-         A beérkezett kulturális és sport pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke elmondja, hogy az évi évben is többszörös a beérkezett pályázatok száma, mint a rendelkezésre álló keretösszeg.

A többszöri egyeztetés után a Bizottság a támogatások esetében az alábbi módosításokat javasolja:

-         a sport támogatások 14. sorában szereplő strandfoci, valamint a 17. sorában szereplő strand kosárlabda támogatási összeget a sport tartalék alapba helyezni, 

-         a kulturális támogatások 51. a)-f) pontjaiban szereplő kérelmek esetében a Bizottság javasolja, hogy a támogatás a polgármesteri keretből történjen. A támogatásokról az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke egyeztessen a polgármesterrel.

A kulturális támogatásokat illetően a Bizottság prioritást állított fel, az elbírálásnál a város kiemelkedő rendezvényeire és ünnepeire fokozott figyelmet fordítottak. Nem került nevesítésre Szabadi István Testis Temporis sorozatban megjelenő könyvének nyomdaköltsége, mely a tartalékalapból kerül biztosításra a korábbi határozatnak megfelelően.

Átruházott hatáskörben a Bizottság a 150 eFt alatti kérelmeket saját hatáskörben bírálta el.  

A Bizottság azért döntött a strandfoci és a strand kosárlabda támogatására szánt összegek tartalékalapba helyezése mellett, mert ezt az összeget a sportrendezvények, eredményes sportevékenységek díjazására fordíthatnák az év közben beérkezett igények alapján. Mivel a civil szervezetek jelentős többségénél nincs mód arra, hogy saját költségvetésükön belül kigazdálkodják ezt az összeget, ezért döntöttek úgy, hogy növelik a tartalékalapot, hogy az évközi kifizetéseket és jogos kéréseket támogatni tudják.   

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag véleménye szerint a strandfocinak és a strand kosárlabdának évek óta hagyománya van a városban, kérdezi, miért épp e két tevékenység támogatása kerül elvonásra.

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke jelzi, hogy vállalkozási alapon működő rendezvényekről van szó, ezért nélkülözik a támogatást. De természetesen nem zárják ki a két rendezvényt a jutalmazásból.

 

Kozó József képviselő-testületi tag az előterjesztést nehezen áttekinthetőnek találja. Összeadva a jelenlegi támogatásokat, a polgármesteri keretből rendelkezésre álló összegeket, a terembérleti díjakat és a 615 eFt-ot, amit a Bizottság más forrásból kíván előteremteni - kérdés, hogy milyen forrásból - összesen több mint 39 millió Ft kerül felosztásra, a sport- és kultúra támogatásokra meghatározott 30 millió Ft-tal szemben.  

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke jelzi, hogy a támogatások odaítélésénél ugyanakkora összeg áll rendelkezésre, mint két évvel ezelőtt. A pénzbeni kifizetések és a terembérleti díjak külön kerültek megjelenítésre, egyúttal a női kézilabda csapat terembérleti díját is sikerült rendezni.

 

Kozó József képviselő-testületi tag felveti, hogy a természetbeni juttatások az előző évi támogatásoknál kerültek feltüntetésre, kérdezi, hogy az idei évben javasolja-e a bizottság ezen juttatásokat. Felveti továbbá, hogy a sportcsarnok napi 18.630 Ft támogatást kap a működtetésre. Ez 3.000 Ft óránkénti bérleti díjjal elosztva napi 6 órát jelent.

 

Bebes István polgármester hozzáteszi, hogy a természetbeni juttatásokat a költségvetésről szóló rendelet tartalmazza. 

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szerint a sportcsarnok bérleti díja nem megfelelően van megállapítva, azt át kell tekinteni. Tudomása szerint a sportcsarnok üzemeltetésének díja betervezésre került a költségvetésbe.

A Bizottság véleményét tolmácsolva nem javasolja elfogadásra a 2005. évi támogatási keretet, mivel azt túlaprózottnak találja.

 

Tóth Imre képviselő-testületi tag a három futballklub - az Alsóberki Football Club, a Körmendi Városi SE, valamint a Körmendi Testedző Kör - részére a tartalékalapból 50-50-50 eFt tartalékolását javasolja az őszi idényre.

 

 

 

Nagy Gábor képviselő-testületi tag a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság tagjaként támogatja a 150 eFt nevesítését az őszi indulásra a futballklubok részére.

 

Bebes István polgármester jelzi, hogy a futballkluboknak február 28-ig kell a működésüket illetően elkészíteniük egységes koncepciójukat. Kéri, hogy az összeg ne legyen külön bontva, mert a koncepcióban foglaltak azt módosíthatják.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke a Testis Temporis sorozat köteteinek kiadásánál szereplő 615 eFt egyéb forrás biztosítása kapcsán elmondja, hogy a Megyei Önkormányzat Turisztikai Bizottságának 5 millió Ft pályázati alap áll rendelkezésre.

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület a 8/2003. és a 9/2003. számú határozataival a Körmendi Híradó, valamint a városi televízió működéséhez 2,5 millió Ft-ot biztosított, mely összegek az infláció mértékével azonos módon változnak. Míg az idei évben a városi televíziónak biztosítandó összeg 2.875 eFt, ezzel szemben a városi újság nem kap további támogatást. Korrektnek tartaná, ha a helyi újság is megkapná a kiegészítést, hiszen az újság esetében is emelkednek a nyomdaköltségek. Amennyiben nem tudják biztosítani a többlet-támogatást, határozatot kell módosítani.  

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke jelzi, hogy nem zárták ki a pályázatok sorából sem a helyi újságot, sem a városi televíziót. Hozzáteszi, hogy a városi televízió olyan filmek készítéséhez kér támogatást, ami az általános támogatás feletti szellemi tevékenység. Ha nem biztosítják ezt az összeget, három produkcióval "szegényebb" lesz a város. Megjegyzendő továbbá, hogy a többi kiemelt egyesületnek, mint a Béri Balogh Ádám Néptáncegyüttes, vagy a Városi Vegyeskar sem tudják biztosítani az inflációkövető támogatást. Ugyanakkor a televízió és a helyi újság képes arra, hogy hirdetéseivel növelje bevételeit és megtartsa működőképességét, míg a többi szervezetnek nincs erre lehetősége.  

 

Bebes István polgármester javasolja, hogy a következő ülésre kerüljön sor a városi televízió és a városi újságról szóló határozatok felülvizsgálatára.   

Javasolja továbbá:

-         a kulturális támogatások 51. sorszám a-f.) pontjaiban szereplő 1.506 eFt támogatási összeg a polgármesteri keretből kerüljön biztosításra, mely elosztásáról a polgármester az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnökével folytasson egyeztetést,  

-         a sport támogatások 14. sorszáma alatt szereplő strandfoci, illetve a 17. sorszám alatt szereplő strand kosárlabda támogatására kért támogatási összegek a sport tartalékalapba kerüljenek,

-         a Testis Temporis sorozatban megjelenő "A protestáns Batthyányak" című tanulmány nyomdaköltségének összege - 205 eFt - a kulturális tartalékalapból kerüljön biztosításra, 

-         az Alsóberki Football Club, a Körmendi Városi SE, valamint a Körmendi Testedző Kör őszi idényének támogatására a sport tartalékalapból összesen 150 eFt kerüljön biztosításra.

 

A képviselő-testület a javaslatot 10 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 26/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2005. évre beérkezett kulturális, tudományos, turisztikai és sport pályázatokat, valamint a kiemelt közösségeket - a melléklet szerint -, az alábbi módosításokkal támogatja:

-         a kulturális támogatások 51. sorszám a-f.) pontjaiban szereplő 1.506 eFt támogatási összeg a polgármesteri keretből kerül biztosításra, mely elosztásáról a polgármester az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnökével folytat egyeztetést,  

-         a sport támogatások 14. sorszáma alatt szereplő strand foci, illetve a 17. sorszám alatt szereplő strand kosárlabda támogatására kért támogatási összegek a sport tartalékalapba kerülnek áthelyezésre,

-         a Testis Temporis sorozatban megjelenő "A protestáns Batthyányak" című tanulmány nyomdaköltségének összege - 205 eFt - a kulturális tartalékalapból kerül biztosításra, 

-         az Alsóberki Football Club, a Körmendi Városi SE, valamint a Körmendi Testedző Kör őszi idényének támogatására a sport tartalékalapból 150 eFt kerül biztosításra.

 

A városi újság támogatásáról szóló 8/2003., valamint a városi televízió támogatásáról szóló 9/2003. számú határozatokat a következő képviselő-testületi ülésen felül kell vizsgálni. 

 

Határidő: 2005. március 31. a támogatottak értesítésére      

Felelős: oktatási és sport referens

 

 

 

 

 

 

 

-         A Március 15-i városi ünnep előkészítése  

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke tájékoztatásul elmondja, hogy március 15-én 16.00 órai kezdettel kerülne sor az ünnepségre a megszokott rend szerint. Az ünnepség szónokának dr. Szerdahelyi Zoltánt javasolja a Bizottság felkérni. 

 

Szabadi István képviselő-testületi tag az ünnepség kezdetének a 16.00 órai időpont helyett a délelőtt 10.00 órát javasolja.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke jelzi, hogy a 16.00 órái időpontot más rendezvényekhez igazodva jelölték meg.

 

Nagy Gábor képviselő-testületi tag hozzáteszi, hogy a megyei ünnepségre is délelőtt kerül sor.

 

Bán Miklós képviselő-testületi tag érdeklődésére, miszerint milyen műsort tekinthetnek meg Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke elmondja, hogy a program szervezése jelenleg is folyik. 

 

Bebes István polgármester javasolja a Március 15-i városi ünnep szervezésére tett javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza: 

 

27/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2005. évi Március 15-i ünnepséget az előterjesztésben rögzített módon szervezi. Az ünnep szónokának dr. Szerdahelyi Zoltánt, a Faludi Ferenc Könyvtár és Kulturális Központ igazgatóját kéri fel.

 

Határidő: 2005. március 15.  

Felelős: Bebes István polgármester a felkérésért

 

 

Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag az ülésre megérkezik, Geosics László képviselő-testületi tag pedig távozik az ülésről, így a képviselő-testület továbbra is 18 fővel folytatja a tanácskozást.

c.)    A Rába folyó gazdálkodási tervének véleményezése

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy a Rába Szövetség megfogalmazta véleményét. A Szövetség ülésén Czafit Csaba irodavezető vett részt.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője tájékoztatásul elmondja, hogy a Szövetség is megfogalmazta azt a kettőséget, amit az előterjesztés is felvázol. A Vízügyi Igazgatóság által készített anyag elsősorban árvízvédelmi és vízkár-elhárítási szempontból tervezi a folyóhasználatot. A terv tartalmazza bizonyos pontokon a folyóátvágásokat, valamint a szabadon hagyandó területeknek a minél gyorsabb vízelvezetés lehetőségét. Ezzel szemben a Rába Szövetség véleménye a vízmegtartásra irányul, vagyis olyan természetközeli felhasználást biztosítani - részben a vizes élőhelyek rehabilitációjával, részben a Rába-közi erdők telepítésével és fenntartásával, - ami a folyó mellett élőknek ökológiai szempontból kedvezőbb hasznosíthatóságot jelentene. A Várkert esetében - az árvízvédelem hangsúlyozása következtében - a talajvízszint jelentős csökkenése miatt a növényállomány pusztulása figyelhető meg. A Rába Szövetség véleménye ezért az, hogy ezen helyek rehabilitációjával kellene a folyóvízszínt ingadozást úgy kezelni, hogy az a lakóterületet ne veszélyeztesse, de a folyómenti növényállomány megtartása biztosítható legyen. A folyógazdálkodás lehetőségét ebben az olvasatban is meg kell vizsgálni és ezzel kiegészíteni a tervet.   

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

28/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Rába folyó-gazdálkodási tervvel kapcsolatban javasolja a minél szélesebb körű társadalmi egyeztetést, a véleményezésbe a helyi civil szervezetek és a Rába folyót használók bevonását.

 

 

Javasolja a folyómenti vizes élőhelyek rehabilitációjának vizsgálatát (pl. a Várkert esetén).

Az ártéri erdők megtartásával és telepítésével növelni kell a vízmegtartó képességet. A tervet összhangba kell hozni az ausztriai oldal szabályozási elképzeléseivel.

A folyó-gazdálkodási tervet a teljes vízgyűjtő területre ki kell terjeszteni.

 

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

d.)   A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság előterjesztései:

-         Hunyadi úti telekalakításhoz szükséges ingatlancsere

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az ingatlancserét a terület jelenlegi tulajdonosa is támogatja. Az ingatlancsere lehetőséget biztosít a Hunyadi úti lakótelkek kialakítására.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva - mivel az a város érdekét szolgálja - támogatja az ingatlancserét.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 29/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete elcseréli a Körmend város Önkormányzata tulajdonában lévő 1407/5 és 1408 hrsz-ú ingatlanok megosztásával létrejövő Hunyadi út melletti ingatlanrészt a Sirene Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft. tulajdonában lévő 1409 hrsz-ú ingatlan nyugati részéből a telekalakítás során kialakítandó területrészre.

A Sirene Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft. és Körmend város Önkormányzata megállapodásban rögzíti, hogy az ingatlanmegosztással létrejövő, a szabályozási terv szerint településközpont vegyes terület megjelölésű ingatlanok hasznosításában együttműködik és a mindkét fél számára legelőnyösebb megoldás elérésére törekszik.  

 

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

-         Közlekedési rend módosítása 

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a forgalmi rend változásokat.

 

Bebes István polgármester javasolja a közlekedési rend módosítását a határozati javaslatban foglaltak szerint.

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

30/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a városban a közlekedési rendet az alábbiak szerint módosítja:

-         a 208 lakásos társasház előtt a kerékpár- és gyalogút helyett lakó-pihenő övezet tábla kerül kihelyezésre, a kijelölt parkolóhelyet jelző táblával kiegészítve,

-         a Dózsa György út keleti végén, illetve a Mátyás király utca - Alkotás utca - Arany János utca közti szakaszán megállási tilalom kerül elrendelésre,

-         a település kezdetét jelző táblák mellé a 7,5 tonna feletti járművekre vonatkozó várakozási tilalmat jelző tábla kerül kihelyezésre,  

-         a Bercsényi utca Thököly utca felőli végére elsőbbségadás kötelező tábla kerül kihelyezésre. 

 

Határidő: 2005. március 15. a táblák kihelyezésére 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

 

 

 

    

-         Fodor Zoltán ingatlanvásárlási kérelme 

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 2. pontjában foglaltakat támogatja.

 

Bebes István polgármester javasolja a szabályozási terv felülvizsgálatával együtt megvizsgálni a terület-felhasználás módosításának lehetőségét, melynek ismeretében kerülhet sor az értékesítésre.

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

31/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete Fodor Zoltán Körmend, Vasútmellék u. 31/3 szám alatti lakos kérelmét jelenleg nem támogatja - a Szabályozási terv felülvizsgálatával együtt megvizsgálja a terület-felhasználás módosításának lehetőségét, melynek ismeretében dönt az értékesítésről.

   

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

-         Matáv Rt. kérelme  

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a Matáv Rt. kérelmét.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

 

32/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a körmendi ingatlannyilvántartásban 375 hrsz alatt felvett ingatlannak a Magyar Állam tulajdonában lévő 1/5 tulajdoni hányadra vonatkozó kezelői jognak a Matáv Rt. részére történő átadásához és a tulajdonjog bejegyzéséhez.

 

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

-         Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem terasz beépítéséhez   

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a tulajdonosi hozzájárulás megadását. Az ingatlanrész értékesítésére vonatkozóan javasolja, hogy a kérelmező a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal folytasson egyeztetést a Kincstári Vagyoni Igazgatóság tulajdonát képező ingatlanrész értékesítését illetően.

 

Bebes István polgármester kéri a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság javaslatának elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza: 

 

33/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete Zsebe Ferenc Körmend, Vasúti u. 15. szám alatti lakos részére a körmendi ingatlannyilvántartásban 307/1 hrsz alatt felvett ingatlanon létesítendő fedett terasz építési engedélyéhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja.

Az ingatlanrész értékesítését abban az esetben támogatja, amennyiben a Kincstári Vagyoni Igazgatóság a tulajdonát képező ingatlanrész értékesítéséhez hozzájárul.        

 

Határidő: értesítésre azonnal 

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

-         Volt téglagyári ingatlanra vonatkozó kötelezettségvállalás iránti kérelem 

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a mai napon a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség vezetőjével folytatott megbeszélést az ingatlant illetően. Hozzáteszi, hogy a korábbi kötelezettségvállalás hátrányosan érintheti az Önkormányzatot.

A megbeszélés során kérte Hompasz urat, a lehető leggyorsabban közölje állásfoglalását, hogy láthatóvá váljon milyen kötelezettsége van az önkormányzatnak a vállalás következtében, illetve milyen teher hárulhat az önkormányzatra.

A kötelezettségvállalás jogosultságát, illetve az egész témakört illetően belső vizsgálat lefolytatását kérte a Hivatalban. A város ügyvédje pedig azt vizsgálja, hogy felléphet-e követeléssel a vállalkozó.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

 

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

34/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a körmendi ingatlannyilvántartásban 1566/2 hrsz alatt felvett ingatlan vonatkozásában fennálló kötelezettségei teljesítésének módját a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség által meghatározandó rekultiváció műszaki tartalmának és az azzal kapcsolatos költségek ismeretében határozza meg.

 

Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

 

 

 

 

e.)    Tulajdonosi hozzájárulás áruház építési engedélyéhez  

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Dr. Stankovits György jegyző kéri a határozati javaslat kiegészítését azzal, hogy Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete járuljon hozzá a PRO-MÉSZ Ipari és Kereskedelmi Rt. és Körmend város Önkormányzata közötti telekalakítással vegyes közös tulajdont alapító szerződés megkötéséhez. A szerződés értelmében Körmend város Önkormányzata az 1891/3 hrsz-ú (kivett) beépítetlen terület megnevezésű, 9065 m2 területű ingatlan 5000/9065 arányú résztulajdonosává válik.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a tulajdonosi hozzájárulás megadását, illetve a telekalakítással vegyes közös tulajdont alapító szerződés megkötéséhez való hozzájárulást.

 

Bebes István polgármester kéri a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság támogató javaslatának elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 2 ellenszavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:

 

35/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a PRO-MÉSZ Ipari és Kereskedelmi Rt. (1152 Budapest, Szilas park 6.) és Körmend város Önkormányzata közötti telekalakítással vegyes közös tulajdont alapító szerződés megkötéséhez. A szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.

A szerződés értelmében Körmend város Önkormányzata az 1891/3 hrsz-ú (kivett) beépítetlen terület megnevezésű, 9065 m2 területű ingatlan 5000/9065 arányú résztulajdonosává válik.

A Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. (1027 Budapest, Tölgyfa u. 1-3.) részére a Körmend, 1891/3 hrsz-ú ingatlanon létesítendő élelmiszer-áruház építési engedélyéhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 

 

 

f.)     Várkert felújításának támogatása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bebes István polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az elmúlt év decemberében két körmendi vállalkozó kereste fel azzal, hogy a Várkert helyreállítására alapítványt szeretnének létrehozni. Mivel egy alapítvány létrehozása hosszadalmas folyamat, javasolta, hogy vegyék fel a kapcsolatot egy már működő egyesülettel. Így esett a választás az Uniclub Körmendi Kulturális Egyesületre. Az Egyesületnek megfelelő anyagi lehetőséget kell biztosítani a munkák elvégzésére. A támogatás felhasználásáról az Egyesület köteles hiteles számlamásolatokkal elszámolni. Az Egyesületnek évi két alkalommal be kell számolni az elvégzett munkáról. A pályázatokon való részvételhez szükséges további keretösszeg biztosítása.  

Javasolja, hogy a Várkert helyreállítására 2.000 eFt-ot biztosítson a képviselő-testület a pályázati alap terhére, további 2.000 eFt-ot pedig pályázati önrészként biztosítsanak - szintén a pályázati alap terhére.   

Elmondja továbbá, hogy a munkához kis- és középvállalkozók, civil szervezetek is kapcsolódnak, többek támogatásukról biztosították az Önkormányzatot. A rendészeti szakközépiskola vállalta, hogy segítséget nyújt a feladatok elvégzéséhez. Kéri, hogy a Városgondnokság a munka elvégzéséhez szükséges eszközök biztosításában nyújtson segítséget. 

 

Kozó József képviselő-testületi tag felveti, hogy miért nem a Városszépítő Egyesületet keresték fel a vállalkozók. Egyúttal kéri, hogy a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság vezetője adjon tájékoztatást a kulturális és sport támogatásoknál szereplő - többek által nem ismert - civil szervezetekről.    

 

Bebes István polgármester elmondja, hogy a magánszemélyek döntöttek úgy, hogy ezt az egyesületet keresik fel. 

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke elmondja, hogy a Bizottság pár éve megjelentetett egy "Civil kalauz" nevű kiadványt, melynek frissített változata megtekinthető a város honlapján.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előterjesztésben foglaltakat. Az összeg meghatározását a képviselő-testületre bízza.

 

 

 

 

Bebes István polgármester javasolja a Várkert helyreállítására 2.000 eFt biztosítását a pályázati alap terhére, valamint további 2.000 eFt biztosítását pályázati önrészként történő felhasználásához szintén a pályázati alap terhére, mely összegeket javasol átadni az Uniclub Körmendi Kulturális Egyesület részére. Javasolja továbbá, hogy a támogatás felhasználásáról az egyesület köteles legyen elszámolni és az elvégzett munkáról évi két alkalommal beszámolót készíteni.

 

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:   

        

36/2005. számú határozat:

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a Várkert helyreállítására 2 millió Ft-ot biztosít a pályázati alap terhére.

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete további 2 millió Ft-ot biztosít pályázati önrészként történő felhasználásra a pályázati alap terhére. Az összesen 4 millió Ft az Uniclub Körmendi Kulturális Egyesület részére kerül átadásra. A támogatás felhasználásáról az egyesület köteles hiteles számlamásolatokkal elszámolni, és az elvégzett feladatokról évi két alkalommal beszámolót készíteni. 

 

Határidő: 2005. február 28. a megállapodás megkötésére 

Felelős. Dr. Stepics Anita titkárságvezető

 

 

-         Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag, Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke, Szabadi István képviselő-testületi tag, Csák Tamás képviselő-testületi tag, valamint Szabó Ferenc alpolgármester az interpellációra kapott válaszokat elfogadják. 

 

Szabadi István képviselő-testületi tag a Vida József utcai foghíj beépítés kapcsán jelzi, hogy a vállalkozó levélben kereste meg, melyben tudatja, hogy az önkormányzat hibájából késik a terület beépítése.

 

Bebes István polgármester hozzáteszi, hogy a tulajdonos és az önkormányzat jogászok jelenlétében folytat egyeztetést a további lehetőségekről. Megkérdőjelezi a vállalkozó állításait, véleménye szerint a vállalkozó húzódik a terület beépítésétől.

 

Dr. Fehér Tamás képviselő-testületi tag elmondja, hogy az Ady Endre u. 6. szám alatti épületben a probléma továbbra is fennáll, a felülvizsgálatot el kell végezni.

 

Horváth Péter, Körmend város Gondnokságának vezetője tájékoztatásul elmondja, hogy a füstgáz visszaáramlásának és a gázkészülék egyéb paramétereinek kivizsgálására szakembert kértek fel, aki írásos szakvéleményében megállapította, hogy a gázkészülék a gyári beállításoknak megfelelően működik és füstgáz visszaáramlás sem mérhető. Felkérték továbbá az épület tervezőjét, valamint két épületgépészt annak megállapítására, hogy a beépített tokszellőző elegendő levegőt biztosít-e a helyiségek számára. A Kéményseprő Vállalat írásos szakvéleménye szerint megfelelő huzat van a kéményben, mivel huzatfokozó került beépítésre.

 

Bebes István polgármester jelzi, hogy a tragédia elkerülése érdekében a problémát meg kell szüntetni.

 

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke arra szeretne választ kapni, mikorra várható, hogy a csatorna-rendszernek megfelelő felügyelője lesz.

 

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetőjének elmondása szerint március elejétől helyi vállalkozó végzi a folyamatos karbantartást. 

 

Bebes István polgármester javasolja az interpellációkra adott válaszok elfogadását.

 

A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja.

 

-         Interpellációk

 

Kozó József képviselő-testületi tag a Somogyi Béla Általános Iskola, valamint a Rázsó Imre Szakközépiskola Kollégiuma fűtés-, és melegvíz szolgáltatásának végleges megoldását kéri.

 

Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke a Rákóczi utca - Deák Ferenc utca kereszteződése előtt található információs tábla felújítását, megfelelő módon történő dekorálását, amennyiben ez nem lehetséges, eltávolítását kéri.  

 

Bebes István polgármester javasolja a városban található valamennyi információs tábla felülvizsgálatát. Célszerűnek tartaná a vasútállomásra tájékozódást segítő tábla kihelyezését.

 

Dr. Fehér Tamás képviselő-testületi tag a Bacsányi János utca - Móricz Zsigmond utca kereszteződésébe elsőbbségadás kötelező tábla visszahelyezését kéri.

 

Tóth Imre képviselő-testületi tag jelzi, hogy a Rákóczi u. 150. számú háznál szabadon kóborló ebek az arra gyalogosan, illetve kerékpárosan haladókra támadnak. Kéri a probléma megszüntetését.

 

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:

-         a Rába-parti gát közvilágításának megoldását kéri,

-         az Olcsai tér belső udvarán a téli időjárás okozta károk helyreállítását kéri,

-         jelzi, hogy az Olcsai téri parkolóban a megállást tiltó táblával jelölt részen továbbra is parkolnak gépjárművek.

 

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke arra hívja fel a figyelmet, hogy a Bercsényi utca - Honvéd utca sarkán található villanyoszlopon a közvilágítási lámpatest nem világít.

 

Szabó Ferenc alpolgármester elmondja, hogy az Alkotás utcában, a Deák Ferenc utca - Kossuth Lajos utca közti szakaszon egy csatorna fedlap megsüllyedt, ennek helyreállítását kéri.

 

Bebes István polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a város különböző területein jelentkező problémákat a közterület-felügyelők is jelzik. Az általuk tett észrevételek teljesítésére felelős és határidő kerül megjelölésre.   

 

Több hozzászólás nincs.

 

Bebes István polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 16 óra 55 perckor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

 

 

Dr. Stankovits György

jegyző

Bebes István

polgármester