· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2003. évi
előző2003. április 24.    2003. június 26.következő
letölthető melléklet:

390 kbyte

2003. május 22.

 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATI

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2003. május 22-i üléséről
Határozat:

110-142. számú

Rendelet:

20/2003. (VI.01.) számú

21/2003. (VI.01.) számú

22/2003. (VI.01.) számúJ E G Y Z Ő K Ö N Y VKészült:

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének 2003. május 22-i üléséről


Jelen vannak:

Bebes István, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Czvitkovics Gyula, Csák Tamás, Egyed Gyula, Geosics László, Horváth Sándor, Karakai József, Kozó József, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán, Pőcze István, dr. Stipkovits Ferenc, Szabadi István, dr. Szabó Barna, Szabó Ferenc, Tóth Imre, Tóth László képviselő-testületi tagokIgazoltan távol: Bán Miklós képviselő-testületi tag


Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Dr. Stankovits György jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya a Közszolgálati Iroda vezetője

Czafit Csaba a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika a Hatósági Iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Dr. Stepics Anita titkárságvezetőBebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselő-testületi tag közül 17 fő jelen van - Nagy Gábor képviselő-testületi tag később érkezik, Bán Miklós képviselő-testületi tag igazoltan távol, - az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Javasolja a közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót második napirendi pontként tárgyalni.

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke kéri Bebes István polgármestert, hogy jelezze a Vas Népe Szerkesztősége fele azon kifogásukat, hogy a 2003. május 21-i számban közölt, az Egis Rt. által a Kórház számára ajándékozott autó átadásáról szóló cikk és a mellé közölt fotó nem áll összhangban egymással, ezért sajtó-helyreigazítást kér.


Bebes István polgármester az elhangzott módosítással javasolja a napirend elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:


NAPIREND:


 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előterjesztő: Bebes István polgármester

 1. Beszámoló Körmend város közrend- közbiztonságának helyzetéről

Előterjesztő: Szabó Miklós alezredes, kapitányságvezető


 1. Körmend város Önkormányzatának 2003. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző


 1. A közterületek használatáról, rendjéről szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző


 1. A Boldog Batthyány-Strattmann László ösztöndíj megalapításáról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Körmend város önkormányzati programjának megtárgyalása

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Folyó ügyek:


 1. A Polgármesteri Hivatal tulajdonában lévő személygépkocsi Körmend város Gondnoksága részére történő átadása

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Működési hiány fedezetére folyószámlahitel felvétele

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Előterjesztés az orvosi ügyeleti feladat ellátásáról

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Eredményességi juttatás a MARC Körmend kosárlabdacsapat számára

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Szociális bérlakások építése

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Az óvodai beíratások tapasztalatainak ismertetése

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság előterjesztései:

 • Bizottsági javaslat az óvodai csoportok számának növelésére

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke


 • Javaslat az önkormányzat 17/1997. (VIII.26.) számú rendeletének (a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól) módosítása időpontjára

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke


 • Közoktatási Megállapodás megkötése Szarvaskend önkormányzatával általános iskolai feladatok ellátásáról

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke


 1. A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság előterjesztései:

 • Táncruhák tulajdonba adása a Béri Balogh Ádám Táncegyüttes részére

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke


 • Üdvözlő táblák elhelyezése a város határán

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke


 1. Javaslat az önkormányzat 301/2002. számú határozatának visszavonására

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Megállapodás a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, valamint a Kölcsey Ferenc Gimnázium által ellátott közoktatási feladatoknak a Megyei Önkormányzat részére történő átadásáról

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-Rendelőintézet támogatási kérelme

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. A Batthyányi-Strattmann Kastély használati jogairól szóló Megállapodás tervezet módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Körmend város Gondnoksága fedezetbiztosítási kérelmei

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 1. Csapadékvíz elvezetés- vízrendezés többletigény

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke


 1. Körmend temetőinek vízellátása

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke


 1. Pályázati önrész biztosítása "Települések összképe javításához" elnevezésű pályázathoz

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. A Rába part robbanószer és harcieszköz mentesítése

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Rajzmásoló vásárlása

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. KRESZ park funkciójának meghatározása

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. ÖNO bővítéséhez telekhatár rendezése

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Kérelmek megtárgyalása

 • Szabó Gábor kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke


 • Sipőcz Jenőné és társai kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke


 • Dr. Vermes Imre szerződésmódosítási kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke


 • Nádasd község és társai kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke


 • HO-GA Média Invest Bt. kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

 1. Ingatlanvásárlási kérelmek

 • Fazekas Tibor ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke


 • Szűk Gyula ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke


 • Varga Gábor ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke


 • Alkotás utca 1. szám alatti lakók ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke


 • ZSADE Fémipari Kft. ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke


 • Király György ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke


 1. Tájékoztatók

  • Tájékoztató az ÖNHIKI-s, BÉRHIKI-s pályázatokról

Előterjesztő: Bebes István polgármester


  • Tájékoztató Körmend város Szabályozási tervéről

Előterjesztő: Bebes István polgármester


  • Tájékoztató a Szattva Kft. és Mosolits Ernő ingatlanvásárlási kérelmével kapcsolatban

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke


 • Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője


Kérdések, interpellációk

NAPIREND:


 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előterjesztő: Bebes István polgármester


Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2003. április 25-én a Béri Balogh Ádám Táncegyüttes vezetője a Táncegyüttes részére juttatott támogatások, valamint táncruhák átadása, tárolása kapcsán kereste fel, melyről előterjesztés is készült. Ugyanezen napon Peter Royski, a MARC Cipőgyár igazgatója a körmendi gyárban tervezett létszámleépítésről tájékoztatta.

Április 29-én a Rába-parti turizmussal kapcsolatos pályázati lehetőségekről folyt tanácskozás. Délután az okmányirodai ügyfélfogadás kapcsán az ügyintézők keresték fel. Elmondja, a meghosszabbított nyitvatartás jelentős terhet ró az iroda dolgozóira. Mindezzel együtt igyekeznek a városlakók kérésének eleget tenni.

Május 6-án Fodor Sándor, a MARC Körmend Sport Kft. ügyvezetője tájékoztatta a kosárlabda bajnokság lebonyolításában várható változásokról, a liga átalakulásáról. Szintén e napon került sor a Vas megye sportéletét bemutató kiállítás megnyitására. Egyben köszöni a Rázsó Imre Szakközépiskola, a MARC Cipőgyár, az EGIS Rt. és a Boldizsár Trans Kft. támogatását, hozzájárulását a kiállítás megrendezéséhez.

Május 8-án a VASIVÍZ Rt. és a WORLD PROTEIN Kft. között folyt megbeszélés, mely során a WORLD PROTEIN Kft. nyilatkozott arról, hogy a továbbiakban a korábban használt technológiát nem alkalmazza. Ezáltal kétoldalúra szűkültek a tárgyalások a szennyvíztisztító bővítése kapcsán. Május 21-én újabb tárgyalásra került sor, melynek kapcsán kéri a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetőjét, hogy 15 napon belül a végleges megoldás lehetőségét vázolja fel, a júniusi képviselő-testületi ülésre készítsen előterjesztést.

Május 9-én a temetők vízellátásával kapcsolatban felmerült problémák megvitatására került sor.

Május 6-án rendkívüli ülést tartott a képviselő-testület.

Május 7-én Körmend város Önkormányzata és a Karsai Holding Rt közötti együttműködési megállapodás aláírására került sor.

Május 9-10-én ballagásokon vett részt.

Május 13-án a PHARMATRANS Kft. képviselőivel tárgyalt területvásárlási igénnyel kapcsolatban.

Május 14-én a Mentőszolgálattal kapcsolatos tárgyalás zajlott, melyről előterjesztés is készült. Ugyanezen napon a pályázati referenssel és a kistérségi menedzserrel közösen PHARE és EU-s pályázati lehetőségekről folytatott megbeszélést.

Május 16-án Szabó Miklós rendőrkapitánnyal tárgyalt a közrend, közbiztonság helyzetéről készült beszámoló kapcsán, másrészt egy pályázati lehetőségről is tanácskoztak.

A képviselő-testület elé került Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság megalakítása is ezt célozza, mivel a bizottság megléte szükséges a pályázaton való részvételhez.

Május 19-én a Rendészeti Szakközépiskola igazgatójával tárgyalt a temető bővítése kapcsán szükséges területigénnyel kapcsolatban. Kérte továbbá, hogy a jelenlegi sportpálya területét városrendezési elképzelésekből kifolyólag bocsássák a város rendelkezésére.

Május 20-án az ÁFÉSZ képviselője a Somogyi B. utcai bolttal kapcsolatos problémákat jelezte, felvázolta a fejlesztési lehetőségeket, melyhez az önkormányzat hozzájárulását kéri.

Május 21-én a VASIVÍZ Rt. szakértői, tervezők, a hatóságok és az önkormányzat tartott egyeztetést.

Bebes István polgármester kéri a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló beszámoló elfogadását.


A képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadja. 1. Beszámoló Körmend város közrend- közbiztonságának helyzetéről

Előterjesztő: Szabó Miklós alezredes, kapitányságvezető

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester köszönti dr. Gerő Gyula ezredest, megyei rendőr-főkapitány helyettest, valamint Szabó Miklós rendőr alezredest, a körmendi kapitányság vezetőjét, majd kérdezi, kíván-e az írásbeli beszámoló mellé szóbeli kiegészítést tenni.


Szabó Miklós alezredes köszönti a megjelenteket, majd kéri az írásbeli beszámoló korrekcióját: a 4. oldal 4. bekezdésében a "visszaélés kábítószerrel bűncselekmény" 2002. évben ismertté vált esetek száma 3, a betöréses lopások számának csökkenése helyesen 23,8 %.

Úgy véli, a beszámoló felépítése követte az előző évi gyakorlatot, az abban foglaltak hűen tükrözik azt az erőfeszítést, amelyet a rendőr kollégák az önkormányzat segítségével az elmúlt évben folytattak a közrend, közbiztonság megszilárdítása érdekében. Ezúton mond köszönetet a képviselő-testületnek az előző évek pozitív gyakorlatának megfelelően a többletszolgálat, valamint a kilométer többletköltségek fedezetének biztosításáért. E segítséggel a szolgálatokat rendben végre tudták hajtani. A bűncselekmények számában jelentős csökkenés következett be az elmúlt esztendőben Körmenden, melyet ez évben is szeretnének az itt élő állampolgárok számára biztosítani.

Elmondja, sok problémával kell megküzdeni egy-egy szabálysértés, vagy bűncselekmény felderítésénél. Sajnálatos módon - bár nem nagy számmal - de emelkedett a garázdaságok száma, a 12-ről 20-ra való növekedés komoly figyelmeztetés számukra. A növekedés megfékezésére történtek intézkedések, melyek által sikerült megállítani a kedvezőtlen tendenciát. Szintén növekedés tapasztalható a súlyos testi sértések számában is. Mindez jelzi, hogy az állampolgárok türelmetlenebbek, drasztikusabban reagálnak bizonyos dolgokra. Az intézkedéseknél határozottan, jogkövetően lépnek fel a rendőrök, a problémák kezeléséhez szakmai továbbképzések folynak a kapitányságon.


Irritálta a lakosságot - különösen a boldoggá avatási ünnepség alkalmával - a városban megjelenő prostitúció, mely a korrekt rendőri és bírósági eljárásnak köszönhetően jelentősen visszaszorult, már csak elvétve van jelen. 4 esetben tettenéréssel sikerült bizonyítani a prostitúciót, valamennyi esetben a bíróság meghozta ítéletét. A gyors ítélkezés növeli a rendőri intézkedés hatékonyságát, ezáltal az üzletszerű kéjelgés visszaszorítható.

A város nyugalmát nagyban biztosítaná a Szabadság tér és környékén zajló közlekedési morál helyreállítása. Ez ügyben sikerült kompromisszumra jutni, a Közútkezelő Kht-hez tartozó területen - a Rába hídtól a Szabadság térig - sebességkorlátozó, valamint "Megállni tilos" jelzőtáblák kerülnek kihelyezésre. Szigorú rendőri intézkedésekkel együtt meg kell követelni a jelenlegi jelzések betartatását. A Rába-part kapcsán elmondja, az önkormányzati tulajdonú részen vannak ugyan kihelyezett táblák, a kiegészítő táblák némelyike időintervallumot is jelez, de nincs olyan szigorítás, mely egyértelművé tenné az ott pihenő emberek nyugalmának biztosítását (gyorshajtás, motorbőgetés) okozza a legnagyobb problémát. Kiegészítő táblák, fekvő rendőrök elhelyezése csitítaná a forgalmat.

Szabó Miklós rendőrkapitány elmondja továbbá, sok probléma, gond jelentkezik a város közterületeinek rendjét zavaró hulladékok lerakásával. A parkolókban álló utánfutókon hagyott "rosszvas" zavarja a terület esztétikai rendjét, rontja a városképet. A probléma megszűntetése komoly feladatot ró a rendőrökre.

Továbbra is megoldatlan a túlsúlyos járművek parkolása a város területén. Az, hogy a kamionok nem e célra épített parkolókban parkolnak, az a parkolók tönkretételével jár, amelyet igyekeznek a határozott rendőri fellépésekkel megakadályozni. Születtek szabálysértési eljárások, büntetések, de a probléma megoldása nehéz, hiszen e célra nincs megfelelő parkolója a városnak.

Nagy Gábor képviselő-testületi tag az ülésre megérkezik, így a testület 18 fővel folyatja a tanácskozást.

Úgy véli, a rendőri aktivitás, a fiatal kollégák szakmai felkészültsége, valamint a megye által nyújtott koordináló tevékenység alkalmas lesz arra, hogy hasonló eredményekről számolhasson be a következő évben is.

Kérdés:


Szabadi István képviselő-testületi tag arra vár választ, mit tesz a rendőrség a kerékpáros balesetek számának csökkenése érdekében.


Szabó Miklós rendőrkapitány elmondja, a kerékpárutak kiépítése jelentős összegbe kerülne az önkormányzatnak. Jelenleg a kerékpárforgalom - kényszerből - a 8-as út melletti járdán bonyolódik. Ez komoly veszélyforrás, hisz a gyalogosokkal számos ütközés történt. A kerékpárosok gyakran nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel, meggondolatlanul közlekednek, a balesetek zömét általában az idősebb korosztály okozza. A rendőrség ellenőrzi a kerékpárok felszereltségét, a hiányosságok tekintetében korrektul kezelik a problémát: egyrészt figyelmeztetéssel élnek, mely nagyon hatékony, másrészt szabálysértési eljárást kezdeményeznek a műszaki berendezések hiánya miatt.

Utal arra, hogy már az általános iskolákban is folyik a közlekedési ismeretek oktatása, különböző programokat, vetélkedőket szerveznek azért, hogy a fiatalok, mire aktív résztvevői lesznek a közúti forgalomnak, a KRESZ alapvető rendelkezéseit megismerjék, elsajátítsák.


Bebes István polgármester kéri, hogy a PENNY Áruház - Kórház kereszteződésénél fennálló balesetveszélyes közlekedés megszűntetése érdekében a megyei kapitányság illetékesei folytassanak tárgyalást a Közútkezelő Kht-vel.

Egyben megköszöni a rendőrség munkáját és kéri, hogy a közrend védelme érdekében továbbra is hatékonyan lépjenek fel. Külön köszöni, hogy a kapitányság dolgozói a vasúti átjáróknál - különösen a Somogyi Béla utcában - jelenlétükkel biztosítják a balesetveszélyes közlekedést.


Bebes István polgármester javasolja a közrend-közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

110/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a közrend - közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót - megköszönve és elismerve a rendőrkapitányság munkáját - elfogadja.


Dr. Gerő Gyula ezredes, főkapitány-helyettes és Szabó Miklós rendőrkapitány távozik az ülésről.


 1. Körmend város Önkormányzatának 2003. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a rendelet módosítását.


Bebes István polgármester nem tartózkodik a teremben, így nem vesz részt a szavazáson.


Szabó Ferenc alpolgármester javasolja a 2003. évi költségvetésről szóló rendelet módosítását.


A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


20/2003. (VI.01.) számú rendelet


Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 1/2003. (II.20.) számú rendeletének módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékleve.) 1. A közterületek használatáról, rendjéről szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Dr. Stankovits György jegyző szóbeli kiegészítésként elmondja, korábban a képviselő-testület a környezetvédelemről szóló rendeletben szabályozta a közterület rendjének használatát. Mivel az említett rendelet teljes és átfogó módosítása, újraalkotása vált szükségessé, ezért célszerű ezen rendeletből leválasztani a közterület használatát szabályozó részt és azt önálló rendeletként megjeleníteni.


Kozó József képviselő-testületi tag afelől érdeklődik, van-e jogszabályi alapja annak, hogy "közterületi munkára" kötelezze az önkormányzat a lakosságot.


Dr. Stepics Anita titkárságvezető elmondja, e kérdéskört az 1/1986. számú hatályos ÉvM-EüM. rendelet szabályozza, ez alapján került sor a helyi rendelet ezen szakaszának megalkotására.


Kozó József képviselő-testületi tag szerint ez esetben a város polgára "közmunkára" kötelezhető. Véleménye szerint a rendeletnek vannak olyan részei, amelyek végrehajtása nem várható el az állampolgároktól.


Dr. Stepics Anita titkárságvezető elmondja, a jogszabály mindenkire nézve kötelező.


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Egyúttal javasolja a mellékletben szereplő közterület-használati díjak módosítását. A három körzet helyett két körzet alkalmazását tartja szükségesnek a Bizottság.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a rendelet megalkotását, örömmel veszi a módosító javaslatot a közterület használati díjak tekintetében.

Felkéri a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetőjét, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Iroda vezetőjét, hogy a következő pénzügyi bizottsági ülésre nyújtson tájékoztatást arról, hogy a táblázatban feltüntetett közterület-használati díjakból éves szinten mennyi realizálódik.


Bebes István polgármester javasolja a közterületek használatáról, rendjéről szóló rendelet-tervezet elfogadását a módosított mellékletekkel együtt.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


21/2003. (VI.01.) számú rendelet


A közterületek használatáról és rendjéről

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 1. A "Boldog Batthyány-Strattmann László ösztöndíj" megalapításáról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


Kozó József képviselő-testületi tag jelzi, hogy értelmezése szerint a 2003/2004-es tanévben első éves főiskolai, egyetemi hallgató az első félévben nem kaphat ösztöndíjat.


Dr. Stankovits György jegyző elmondja, felsőoktatási eredmény szociális rászorultság alapján ítélhető ösztöndíj, amelynek folyósítására első alkalommal a 2003/2004-es tanév első félévében kerül sor az előző tanítási félév tanulmányi eredményei, valamint a már említett szociális rászorultság alapján, így csak azok pályázhatnak, akik a pályázat benyújtása előtt már folytattak felsőfokú tanulmányokat.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja, hogy a pályázat benyújtásának joga illesse meg azt a hallgatót is, aki kollégiumi ellátásban részesül.


Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva üdvözli a rendelet megalkotását. Egyetért a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatával, ne legyen kizáró ok a kollégiumi ellátás.


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke a Bizottság nevében szintén üdvözli az ösztöndíj megalapítását.

Mivel a 3. § (2) b.) pontjának részletezése kizáró indokokat tartalmaz - úgy véli, mivel dr. Batthyány-Strattmann László szemlélete a befogadáson, nem a kizáráson alapult -, javasolja ezen felsorolások elhagyását a rendeletből. Legyen lehetősége minden olyan hallgatónak a pályázaton való induláson, aki felsőoktatási intézményben 4,5 átlag feletti eredményt ért el, és az ösztöndíjra szociálisan rászorul. Javasolja továbbá, hogy a 3. § (2) b.) pontjában szereplő feltételek a bíráló bizottság lajstromán szerepeljenek a pályázat elbírálása során, mint irányadó szempontok.


Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke elmondja, a Bizottság egyetért a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnökének javaslatával. Indítványozza a 3. § (2) bekezdésének kiegészítését egy d.) ponttal, mely kizáró okként tűntetné fel a pályázat benyújtását megelőzően tanulmányi okokból történt félévismétlést. Ezen módosítással támogatja a Bizottság a rendelet megalkotását.


Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke szerint kell egy olyan markáns szempontrendszer - a Bursa Hungarica ösztöndíj rendszerhez hasonlóan, - amely alapján a bíráló bizottság dönteni tud.


Bebes István polgármester szerint feloldható a nézetkülönbség, ha a rendeletből a 3. § (2) b.) pontjában szereplő felsorolás kikerülne, és a bíráló bizottság beemelné a bírálati szempontjai közé.

Javasolja a "Boldog Batthyányi-Strattmann László ösztöndíj" alapításáról szóló rendelet megalkotását az elhangzott módosításokkal.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


22/2003. (VI.01.) számú rendelet


A "Boldog Batthyány-Strattmann László ösztöndíj" alapításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 1. Körmend város önkormányzati programjának megtárgyalása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester elmondja, a program a március 27-i képviselő-testületi ülésen megvitatásra került, az ott elhangzottak, valamint a különböző fórumokon felvetett javaslatok beépítésre kerültek az anyagba.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke, valamint Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a program elfogadását.


Bebes István polgármester javasolja a város 2002-2006. évre szóló önkormányzati programjának elfogadását.


Geosics László képviselő-testületi tag nem tartózkodik a teremben, így nem vesz részt a szavazáson.


A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:


111/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete Körmend város 2002-2006. évre szóló önkormányzati programját a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: 2002-2006. választási ciklus vége
Felelős: Bebes István polgármester


 1. Folyó ügyek:


   1. A Polgármesteri Hivatal tulajdonában lévő személygépkocsi Körmend város Gondnoksága részére történő átadása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag helyesli a gépkocsi átadását, ugyanakkor célszerűnek tartja a használat rendjét szabályozni.


Dr. Stankovits György jegyző úgy véli, az intézményvezető feladata a belső szabályzat elkészítése erre vonatkozólag.


Szabó Ferenc alpolgármester javasolja, az intézményvezető ezen szabályzatot a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság ülésén mutassa be.


Bebes István polgármester kéri az előterjesztés elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


112/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal tulajdonában lévő EGN-365 forgalmi rendszámú személygépkocsit térítésmentesen Körmend város Gondnoksága tulajdonába adja 2003. május 23-i határidővel.


Határidő: 2003. május 23. az átadásra

Felelős: Némethné Simon Mária, a Pénzügyi Iroda vezetője 1. Működési hiány fedezetére folyószámlahitel felvétele

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester elmondja, az előzőleg felvett 50 millió Ft-os hitelfelvétel határideje lejárt, ennek meghosszabbítása szükséges.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


113/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 2003. évi költségvetésben jóváhagyott működési hiány fedezetére folyószámla hitelt vesz fel 50.000.- eFt összegben.

A hitel felvételével kapcsolatos intézkedéseket megteszi. A hitelt a felvételtől számított egy éven belül visszafizeti, amelyet a költségvetésbe betervez és jóváhagy.


Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária, a Pénzügyi Iroda vezetője 1. Előterjesztés az orvosi ügyeleti feladat ellátásáról

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester elmondja, a 2003. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotásakor már számoltak ezzel a problémával, a kötelezettség fedezetét beépítették a tartalékok közé. A MEP-pel történt egyeztetések nem vezettek eredményre, más lehetőség nem lévén a feladat elvégzéséhez kéri a szükséges fedezet biztosítását.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, tudomásul vették, hogy kötelező feladatellátásról van szó, és bár a költségvetésre jelentős terhet ró, támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.


Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, mivel a feladatot el kell látni, támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.


Geosics László képviselő-testületi tag nem tartózkodik a teremben, így nem vesz részt a szavazáson.


Bebes István polgármester kéri az előterjesztés elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


114/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete az orvosi ügyeleti feladatot

a.) a Mentőszolgálattal látja el szerződés alapján;

b.) 2003. évre lakosonként 70,32 forintot fizet, amelyhez a különbözetet - 6.770.- eFt-ot - a gazdálkodási tartalék terhére biztosítja.


Határidő: kiértesítésre azonnal

Felelős: Bebes István polgármester 1. Eredményességi juttatás a MARC Körmend kosárlabdacsapat számára

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a kosárlabda csapat részére az eredményességi juttatás biztosítását.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag azzal a javaslattal él - mivel ebben a szezonban a csapat óriási erőfeszítéseket tett a siker érdekében -, hogy az eredményes szereplést úgy ismerje el a képviselő-testület, hogy jutalomként törölje a kosárlabda csapatnak a várossal szemben fennálló "tartozását", vagyis az ez évben előfinanszírozásként biztosított 6 millió Ft-ot. Feltételként szabja azt, hogy a testület jelentse ki: hasonló "konszolidációs" lépést a ciklus alatt nem kíván megismételni. Ez a javaslat anyagilag jelenleg nem érintené a város költségvetését. Ezen felül javasolja az első helyezés esetére a polgármesteri keretből felajánlott 500 eFt "megtoldását". Kéri, hogy a most elhangzottakkal két döntési alternatíváról tárgyaljon a képviselő-testület.


Bebes István polgármester Némethné Simon Máriát, a Pénzügyi Iroda vezetőjét arról kérdezi, hogy dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag által tett javaslat érinti-e a 2003. évi költségvetést.


Németné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője elmondja, amennyiben a testület így dönt, az előirányzat módosítást von maga után. Egyebekben a képviselő úr által felvetett javaslat pénzügyileg teljesíthető.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag egyetért dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag javaslatával, elérkezettnek látja az időt erre a lépésre. Javasolja az 500 eFt jutalmat további 1 millió Ft-tal megemelni.

Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke szerint a képviselő társuk által tett "nulla javaslat" jó konstruktív megoldás. Tájékoztatásul elmondja, az önkormányzattal kötött támogatási szerződésben benne foglaltatik, hogy a ciklus idején előtámogatást nem igényelhetnek az egyesületek, tehát a kosárlabda csapat sem. Támogatja a fennálló tartozás elengedését.


Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke úgy véli, megteremtődött az erkölcsi alapja a tartozás eltörlésének. Javasolja előteremteni az 1 millió Ft fedezetét, hisz ez méltó elismerése lenne a kosárlabdacsapat teljesítményének.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag támogatja a javaslatot, de véleménye szerint alternatívák kellenek arra az esetre, ha nem a körmendi csapat nyeri a bajnokságot.


Bebes István polgármester támogatja a további 1 millió Ft biztosítását a polgármesteri keretből, kéri azonban a képviselő-testületet, amennyiben a keret kimerülne, a szükséges "korrekciót" biztosítsa. Egyetért az ez évben nyújtott 6 millió Ft előtámogatás elengedésével, azzal a feltétellel, hogy a továbbiakban nem biztosít a testület előtámogatást. Ezen felül állják az állófogadás költségeit a polgármesteri keret terhére.


Szabadi István képviselő-testületi tag támogatja az indítványt oly módon, hogy a bajnoki cím elnyerése esetén engedik csak el az adósságot.


Bebes István polgármester javasolja már a döntőbe jutás esetén is elengedni az adósságot, valamint az állófogadás költségeit átvállalni.


Pőcze István képviselő-testületi tag javasolja, hogy a testület a jövőre vonatkozólag ne tegyen olyan kijelentést, hogy nem nyújt további támogatást, hisz várható, hogy a kosárlabdacsapat egy, vagy két év múlva újabb anyagi kéréssel fordul az önkormányzathoz.


Bebes István polgármester úgy véli, egy rendszerrel fordulnak szembe akkor, ha ezt megteszik. Minden egyesületnek az adott éves költségvetésben meghatározott összegből kell gazdálkodnia.


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke az első helyezésért 1 millió Ft-ot, a 2. helyezésért 500 eFt-ot javasol felajánlani.

Bebes István polgármester elmondja, az állófogadás költsége megközelítőleg 500 eFt.


Bebes István polgármester javasolja a Marc Kosárlabdacsapatnak a 2004. évi támogatási keret terhére nyújtott 6 millió Ft előtámogatást ez évben támogatásként biztosítani. A bajnoki cím megnyerése esetén 1 millió Ft-ot ajánl fel a polgármesteri keret terhére az állófogadás költségeinek viselése mellett. Második helyezés esetén a polgármesteri keret terhére javasolja az állófogadás költségének vállalását, a már említett 6 millió Ft előtámogatás támogatásként való biztosítása mellett.


A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


115/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a MARC Körmend kosárlabda csapat részére a 2004. évi támogatási keret terhére nyújtott előleget - 6 millió Ft-ot - 2003. évben a csapat részére támogatásként biztosítja a gazdasági tartalék terhére.

Döntőbe jutás esetén az állófogadás költségeit - kb. 500 eFt-ot - a polgármesteri keret terhére biztosítja. A Magyar Bajnokság I. helyezésért - az állófogadás költségei mellett - 1 millió Ft-ot biztosít a csapat részére a polgármesteri keret terhére.


Határidő: kiértesítésre azonnal

Felelős: Bebes István polgármester, Némethné Simon Mária, a Pénzügyi Iroda vezetője 1. Szociális bérlakások építése

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja szociális bérlakások építéséhez pályázat beadását.


Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva örömmel veszi az előterjesztést, hisz nagy igény van a bérlakásokra. Elmondja, az igénylők nagy része valóban rászoruló, vagy halmozottan rászoruló. Az előző évben átadott 12 szociális bérlakásra 10-szeres volt a jelentkezők száma. Ezen számok jelzik, mekkora szüksége van a városnak a 24 db szociális bérlakás felépítésére, átadására.


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előterjesztést.

Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

116/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy szociális bérlakások építésére a 2003. éves költségvetésben szereplő 30 millió Ft mellett további 40 millió Ft önrészt különít el a céltartalék terhére.


Határidő: 2003. október 31.

Felelős: Némethné Simon Mária, a Pénzügyi Iroda vezetője

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője 1. Az óvodai beíratások tapasztalatainak ismertetése

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


A képviselő-testület a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.


 1. Az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság előterjesztései:

 • Bizottsági javaslat az óvodai csoportok számának növelésére

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Kozó József képviselő-testületi tag afelől érdeklődik, hány óvodai foglalkoztatásra alkalmas csoportszobával rendelkezik a város.


Szekeres Gábor művelődési főtanácsos ismeretei szerint a 19 óvodai csoportszobán felül további 5 szoba áll rendelkezésre.


Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke elmondja, a Bizottság elvégezte az átruházott hatáskörben rábízott feladatát. Az idei óvodai beiratkozásnál bonyodalom nem származott, némi pozitív irányú módosulás tapasztalható a létszámok tekintetében. Ez előre vetíti, hogy az adatok alapján a törvényi keretek között a városban eggyel több, azaz 19 csoport működtetése válna lehetővé.

A létszámarányok módosulása konszolidált helyzetet teremtene a városban az óvodai működtetés területén.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva 18 óvodai csoport szervezését javasolja.


Kozó József képviselő-testületi tag véleménye szerint "drága mulatság" az önkormányzat részéről négy épületben üres óvodai csoportszobák fenntartása.


Pőcze István képviselő-testületi tag nem tartózkodik a teremben, ezért nem vesz részt a szavazáson.


Bebes István polgármester 19 csoport szervezését javasolja a város óvodáiban. Elmondja, hogy korábbi testületi ülésen már született döntés a 18 csoportról. A bizottság javaslata a költségvetés helyzetét nem javítaná, épp ellenkezőleg, rontana annak helyzetén. Módosító javaslatként teszi fel a Bizottság javaslatát.


A képviselő-testület a javaslatot 5 szavazattal, 12 tartózkodás mellett elutasítja.


Bebes István polgármester 18 csoport szervezését javasolja a város óvodáiban.


A képviselő-testület a javaslatot 12 szavazattal, 5 ellenszavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:

117/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. szeptember 1-től a város óvodáiban - a 90/2003. számú határozatának megfelelően - összesen 18 csoport szervezésére nyújt lehetőséget.


Határidő: kiértesítésre azonnal

Felelős: Szekeres Gábor művelődési főtanácsos


 • Javaslat az önkormányzat 17/1997. (VIII.26.) számú rendeletének (a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól) módosítása időpontjára

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke szóbeli kiegészítésként elmondja, a középfokú intézmények megyének történő átadása miatt a rendelet módosítása - a második féléves munkatervben szerepeltetve, a Közoktatási törvény várható módosulásának függvényében - lenne célszerű.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva az augusztusi képviselő-testületi ülésen javasolja a rendelet módosítását.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat második pontjának elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


118/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a 17/1997. (VIII. 26.) számú, "A térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól" szóló rendeletét a 2003. augusztusi ülésen módosítja.


Határidő: 2003. évi augusztusi képviselő-testületi ülés ideje

Felelős: Dr. Stankovits György jegyző • Közoktatási Megállapodás megkötése Szarvaskend önkormányzatával általános iskolai feladatok ellátásáról

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke - a szabad iskolaválasztás jogát fenntartva - javasolja a közoktatási megállapodás megkötését azzal a feltétellel, hogy a megbízó önkormányzat minden évben a költségvetési rendeletében meghatározott módon tanulónként az állami normatív támogatás és a tényleges bekerülési költség különbözetének 100%-át kitevő támogatást nyújt Körmend városa számára. A költségvetési megállapodást évenként felülvizsgálva elfogadásra javasolja a megállapodás tervezetet.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva - Szekeres Gábor művelődési főtanácsossal történt megvitatás után - elfogadásra javasolja a megállapodás-tervezetet.


Szabadi István képviselő-testületi tagnak elvi kifogása van a közoktatási megállapodás aláírásával kapcsolatban. A MIÉP csoport álláspontját tolmácsolva ellenzi az előterjesztésben foglaltakat, mivel annak elfogadása hozzájárul a falvak elnéptelenedéséhez, lassú kihalásához. Nem kíván a falvak életére "nem"-et mondani, ezért jelzi, nem vesz részt a szavazáson.


Bebes István polgármester javasolja az általános iskolai oktatás feladatainak ellátására határozatlan időre szóló közoktatási megállapodás megkötését Szarvaskend községgel.


A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


119/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete az általános iskolai oktatás feladatainak ellátására, határozatlan időre közoktatási megállapodást köt Szarvaskend községgel.


Határidő: kiértesítésre azonnal, szerződés megkötésére 2003. június 05.

Felelős: Bebes István polgármester

Szerekes Gábor művelődési főtanácsos 1. A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság előterjesztései:

 • Táncruhák tulajdonba adása a Béri Balogh Ádám Táncegyüttes részére

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke elmondja, 8-10 éve húzódó ügyről van szó. Javasolja, a Művelődési és Ifjúsági Központ véglegesen adja át a táncruhákat a Béri Balogh Ádám Táncegyüttesnek.

Bebes István polgármester kéri az előterjesztés elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

120/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Béri Balogh Ádám Táncegyüttes számára 1991. év márciusában kizárólagos használatba adott táncruhákat térítésmentesen az együttes tulajdonába adja. A Művelődési és Ifjúsági Központban az együttes által használt jelmeztár helyiséget szerződésben szabályozott módon az együttes használatába adja.


Határidő: 2003. június 10.

Felelős: Bebes István polgármester

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos • Üdvözlő táblák elhelyezése a város határán

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke úgy véli, a város feladata a Batthyányi-kultusz ápolása, amely ebben az esztendőben Batthyány-Stattmann László boldoggá avatása kapcsán különösen nagy nyilvánosságot kapott. Úgy gondolja, ne formális üdvözlő szöveg kerüljön az üdvözlő táblákra, hanem annak felirata tudatosítsa az itt tartózkodók, illetve átutazók számára, melyik városban járnak.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az üdvözlő táblák kihelyezését, egyben a táblák hátoldalára reklámszöveg megjelenítését javasolja.


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előterjesztésben foglaltakat. A táblák elkészíttetésére 500 eFt-ot javasol biztosítani.


Szabadi István képviselő-testületi tag szerint egy ilyen feliratú tábla kihelyezése kapcsán azt is tudomásul kell venni, hogy Batthyányak nem laknak a városban, síremlékük sincs, és a város a Kastélyról is lemondott. Felvetődik tehát a kérdés, mennyiben a Batthyányak városa Körmend.


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke érti Szabadi István képviselő úr aggályait, elmondja, a Batthyány Kastély áll, a kegytemplom létezik, Körmend az egyetlen város az országban, ahol a Batthyányak uradalmi központja működött, ezt nem lehet nem tudomásul venni.


Kozó József képviselő-testületi tag afelől érdeklődik, hány helyre kerülne kihelyezésre a tábla. A 8-as főút két "bejárata" mellett Szombathely és Zalaegerszeg felől érkezők irányából érkezőkre is gondolni kell, valamint az elkerülő út megépülése esetén is lesz főbejárat.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag nem javasolja reklám elhelyezését az üdvözlő táblák hátoldalán.


Szabó Ferenc alpolgármester tudomása szerint három Batthyány családtagnak állandó bejelentett lakcíme van Körmenden.

Bebes István polgármester jelzi, hogy az egyházasrádóci úton a település végét jelző tábla még mindig nem a megfelelő helyen található.


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke javasolja a város két bevezető szakaszára a 8-as főút mentén, valamint a Zalaegerszeg felől érkezők irányába elhelyezni az üdvözlő táblákat.

Felhívja a testület figyelmét, a mai ülésen került elfogadásra a reklámok elhelyezésének lehetőségeit is szabályozó, a közterület használatáról szóló rendelet.


Bebes István polgármester javasolja 500 eFt biztosítását a város három pontjára üdvözlő, illetve elköszönő tábla elhelyezéséhez.


A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

121/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a városba érkező, onnan távozó vendégek köszöntésére üdvözlő táblákat helyeztet el a város két bevezető szakaszára, valamint a Zalaegerszeg felől érkezők irányába. A táblák elkészíttetésére 500 eFt-ot biztosít a fejlesztési céltartalék terhére.


Határidő: 2003. július 30.

Felelős: Némethné Simon Mária, a Pénzügyi Iroda vezetője a pénzügyi fedezet biztosításáért

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője a táblák elkészíttetéséért 1. Javaslat az önkormányzat 301/2002. számú határozatának visszavonására

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag afelől érdeklődik, miért kell szembeállítani a könyvtárbővítést a műszaki átalakítással, hiszen korábban már döntött a könyvtár bővítéséről a testület.


Bebes István polgármester elmondja, a hő- és vízfogyasztás elkülönített mérési rendszerének kiépítése a korábban megszavazott összegből nem biztosítható. Tájékozódott a kérdéskörben, a Megyei Önkormányzat hajlandóságot mutat a probléma megoldására.


Kozó József képviselő-testületi tag afelől érdeklődik, a határozat visszavonása közvetve milyen intézkedéseket von maga után. A kollégium igényt tart arra a helyiségre, amely még mindig nem került átadásra.


Bebes István polgármester úgy gondolja, az átadás után a fenntartóval kell erre vonatkozólag egyeztetést végrehajtani.


Szabó Ferenc alpolgármester elmondja, a mérőműszerek jelenlegi megoldása nem megnyugtató, ezen változtatni kell, az átadás után pontos adatokra van szükség az elszámolás érdekében.


Bebes István polgármester kéri a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetőjét a végleges megoldás kidolgozására.


Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője hozzáfűzi, korábban olyan megoldás született, melyben a hőmennyiségmérővel és vízórával szakaszolva lett a rendszer, de ettől függetlenül az továbbra is egy rendszer. Különválasztásuk önálló bekötéssel lényegesen drágább megoldás. A kollégium kialakításakor megvalósult műszaki kivitelezés nem hozza a várt eredményt. Külön probléma, hogy a konyha a kollégium épületén belül található. Amennyiben külön akarják választani, a mostani egy rendszert három rendszerré kell alakítani.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a határozat visszavonását. Kérdezi továbbá, az átalakítás költsége várhatóan mekkora összeget jelent.


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozat visszavonását. Megerősíti, folyamatosan jelentkeznek a műszaki problémák, azokat meg kell oldani.


Bebes István polgármester javasolja a 301/2002. számú határozat visszavonását, módosító javaslatot tesz, amelynek értelmében javasolja, hogy a kollégium hő- és vízfogyasztás elkülönített mérési rendszerének kiépítésére biztosított 3 millió Ft a fejlesztési tartalékba kerüljön visszahelyezésre. Ha a végleges megoldás kidolgozásra kerül, ezt az összeget lehet majd felhasználni.


Kozó József képviselő-testületi tag egy 2001. március 29-én kelt építési engedéllyel kapcsolatos levélmásolatról, valamint egy 2001. október 4-i dátumozású, Szentgotthárd város Önkormányzata, mint szakhatóság által kiadott használatbavételi engedélyről tesz említést. Ezekben olyan kikötéseket rögzítettek, melyeket fenntartóváltásnál rendezni kell. Ennek kapcsán idézi az ÁNTSZ, valamint a Tűzoltóság kitételeit. Annak a helyiségnek a biztosítását, mely a kollégium eszközfejlesztési tervében szereplő törvényi előírás, nem biztosította az önkormányzat, kérdezi, hogy a jogszabály által meghatározottakat mikor kell végrehajtani. Korábban erre 2001. november 30-i határidőt szabott a határozat.


Bebes István polgármester elmondja, a korábbi időszakban "félmegoldások" születtek. A szolgáltatások tekintetében rendezni kell a Somogyi Béla Általános Iskola, a Kollégium és a Sodexho Kft. kérdéskörét is. Hogy a törvényi kötelezettségnek milyen formában kívánnak eleget tenni, az a megyével való tárgyalás eredménye.


Kozó József képviselő-testületi tag tisztában van azzal, hogy a megoldás elsősorban műszaki problémát takar. Mint a kollégium vezetője úgy gondolja, a felszerelt almérőkkel megoldhatók a problémák. Elmondja, különválasztott almérőkkel működik a gázfogyasztás, meleg-hidegvíz fogyasztás és a villany. A kollégium igényt tart arra a 15 m2 nagyságú helyiségre, amit ideiglenes használatra átadott a Somogyi Béla Általános Iskolának. Ezen helyiség fűtését és villany-fogyasztását jelenleg a kollégium fizeti.

Bebes István polgármester szerint rendezni kell az energiaszolgáltatás tekintetében felmerült problémákat, hogy a továbbiakban ne legyen vita.

Javasolja a 301/2002. számú határozat visszavonását.


A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:122/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a 301/2002. számú határozatát visszavonja. A 2003. évi költségvetési rendeletben e határozat nyomán elkülönített 3 millió Ft-ot a fejlesztési céltartalékba helyezi.


Határidő: azonnal

Felelős: Bebes István polgármester

Némethné Simon Mária, a Pénzügyi Iroda vezetője 1. Megállapodás a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, valamint a Kölcsey Ferenc Gimnázium által ellátott közoktatási feladatoknak a Megyei Önkormányzat részére történő átadásáról

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke a lezajlott fórumokról tájékoztatja a képviselő-testületet. Elmondja, a megye részéről mindkét intézményben tájékoztatók hangzottak el, iskolaszéket, szülők közösségét, nevelőtestületet, diákságot érintő fórumok kerültek megrendezésre. Két kérdéskör merült fel, mely a dolgozókat és a bizottságot is érintette: a dolgozók továbbfoglalkoztatása és a tanulók tanulmányi előmenetelének folytatása; valamint a vagyonjogi kérdések tisztázása.

Elmondja, a vagyon sértetlenül kerül át a megyéhez, ugyanakkor ha Körmend városa a jövőben ismét saját maga kívánja az iskolák fenntartását ellátni, a vagyon sértetlenül kerül vissza az önkormányzat tulajdonába, a közben történő gyarapodás a fenntartó tulajdonát képezi. Aláírásra javasolja a megállapodás tervezetet az önkormányzat részéről delegált két fő megjelölésével.


Szekeres Gábor művelődési főtanácsos elmondja, a megállapodásban szereplő két-két fő a megállapodás végrehajtásában közreműködő személyeket jelenti. A Megyei Önkormányzattól dr. Padányi Zsolt oktatási referens és Pataki Kornélné pénzügyi titkárságvezető, a körmendi hivatalból Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője és személye a közreműködő.

Tájékoztatja továbbá a képviselő-testületet, hogy a Megyei Önkormányzat részéről az érintett két intézményben Kapiller Sarolta művelődési titkárságvezető, valamint dr. Padányi Zsolt úr tartott tájékoztatást az intézményi közösségeknek, ahol részletesen ismertették az intézményátadás feltételeit. A közösségek megnyugvással fogadták a tájékoztatást.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag elmondja, mindkét intézmény esetében az átadás pénzügyi feltételei között kerül megfogalmazásra a 13. havi fizetés kérdésköre.


Bebes István polgármester Némethné Simon Máriát, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetőjét kérdezi arról, hogy a Kölcsey Ferenc Gimnázium átadásáról, átvételéről szóló megállapodás tervezet 27-28. pontjában foglaltak pontosan kerültek-e kimunkálásra, mivel azok a BÉRHIKI tekintetében lényeges kérdések.


Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője elmondja, természetesen megbeszélés tárgyát képezte a BÉRHIKI. A Megyei Önkormányzat elfogadta azt az elvet, ami Körmend város Önkormányzata esetében a költségvetés készítésekor bemutatásra került, miszerint a tavalyi 3 havi illetménykiegészítés alapján kerül elfogadásra a felek között. Mivel a BÉRHIKI pályázat a módosító indoklásokat követően 82 millió Ft-tal került benyújtásra, mindkét középiskola esetében a csökkentett összeg szerepel bevételként. Emiatt a csökkentett összeg bizonyos részét adja át Körmend Önkormányzata a megyei önkormányzatnak. Elmondja továbbá, minden részletre kiterjedően hétfőn kerül sor a tárgyalásokra.


Bebes István polgármester pontos, korrekt pénzügyi kimunkálást szeretne látni, hogy a várost ne sújtsa a BÉRHIKI átadásából kifolyólag veszteség.


Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője elmondja, hogy a normatív támogatás 13 egyenlő részletben érkezik. A terhek az oktatási intézményekben nagyobb mértékben az első félévben jelentkeznek - gondol itt a közüzemi kiadásokra, az oktatásból adódó terhekre, magas túlóraszámra - a normatíva pedig csak 1/13-ad. A kiadások kb. 70 %-ra teljesülnek a 6 hónap alatt, a normatíva 7/13-ad. Amennyiben július 1-től a teljes normatívát át kell adni, akkor a körmendi önkormányzat terhe összességében az időarányos tartozásnál nagyobb lesz.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


123/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kölcsey Ferenc Gimnázium, valamint a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium által ellátott közoktatási feladatoknak a megyei önkormányzat részére történő átadásáról szóló megállapodásokat változatlan tartalommal jóváhagyja, és azok aláírására felhatalmazza a polgármestert.


Határidő: 2003. június 15.

Felelős: Bebes István polgármester 1. Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-Rendelőintézet támogatási kérelme

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a lízingdíjjal kapcsolatban a tárgyalások folyamatban vannak. Jelzi, a kórház alapítványa - az előzetes megbeszélés alapján - 1/3-át állja a lízingelés díjának, 1/3-át a kórháznak kell kigazdálkodnia a HBCS pontokból.


Kérdés:


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag afelől érdeklődik, mennyi időre terheli az önkormányzatot a lízingelés díja.


Bebes István polgármester Szabadi István képviselő-testületi tag kérdésére - milyen módon lehet bevonni a környékbeli településeket a teherviselésbe - elmondja, az önkormányzatok által nyújtott hozzájárulásokat is felhasználják a különböző fejlesztésekhez. Erről a képviselők a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást kapnak.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat a.) pontját támogatja.


Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a kérelmet.


Bebes István polgármester javasolja 2 millió Ft induló összeggel támogatni a műszer beszerzését, majd a lízingelés havi részletének ismeretében újra tárgyalni az előterjesztést.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


124/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a dr. Batthyány-Strattmann László Kórház-Rendelőintézet artroscop/térdizületi videó és műtéti készlet/beszerzését 2.000 eFt induló összeggel támogatja. A lízingelés havi részletének bizonyos százalékát átvállalja, a részletes pénzügyi feltételekről a júniusi képviselő-testületi ülésen dönt.


Határidő: 2003. júniusi képviselő-testületi ülés ideje

Felelős: Bebes István polgármester

Némethné Simon Mária, a Pénzügyi Iroda vezetője 1. A Batthyányi-Strattmann Kastély használati jogairól szóló Megállapodás tervezet módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester elmondja, a módosítás a MARC Cipőgyárral való tárgyalások során vetődött fel. Körmend ragaszkodik a munkahelyekhez, ezért e pont megerősítése szükséges.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag jelzi, nem kíván részt venni a szavazáson.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:


125/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a körmendi Batthyány-Strattmann Kastély használati jogainak rendezéséről szóló Megállapodás tervezet 2. pontját az alábbi feltétellel egészíti ki:

"Körmend város Önkormányzata a Megállapodás tervezethez azzal a feltétellel járul hozzá, ha a Szeleste 2001. Kft. a MARC Cipőgyár és a Kincstári Vagyoni Igazgatóság között olyan megállapodás jön létre, amely értelmében a MARC Cipőgyár - amennyiben ez a cég gazdasági érdekeivel, foglalkoztatáspolitikai terveivel egyezik - a munkavégzést és a foglalkoztatást Körmenden továbbra is folyamatosan biztosítja."


Határidő: kiértesítésre azonnal

Felelős: Bebes István polgármester


 1. Körmend város Gondnoksága fedezetbiztosítási kérelmei

 • Fedezet biztosítása homlokrakodó alkatrész cseréjéhez

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, valamint Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a határozati javaslatban foglaltakat.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


126/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete homlokrakodó gép alkatrész cseréjéhez 800 eFt fedezetet biztosít a céltartalék terhére, melyet Körmend város Gondnoksága részére átad.


Határidő: értesítésre azonnal, 2003. június 15. a fedezet biztosítására

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Némethné Simon Mária, a Pénzügyi Iroda vezetője a fedezet biztosításért • Fedezet biztosítása Ady E. u. 2. szám alatti társasház csatornakiváltáshoz

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, valamint Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a határozati javaslatban foglaltakat.


Nagy Gábor képviselő-testületi tag emlékezete szerint korábban a képviselő-testület e munkára több mint 2 millió Ft-ot megszavazott.


Horváth Péter, Körmend város Gondnokságának vezetője elmondja, 2001-ben 2,2 millió Ft-ot biztosított a testület az Ady E. u. 2/b. lakóépület teljes csapadék- és szennyvíz-alapvezeték cseréjére. A 80-as évek elején épült társasházban a belső eternit szennyvízcsövek elöregedtek. Az ingatlannál az ÁNTSZ is kifogásolta, és a lakóközösség is jelezte az akkori Házkezelőség felé, hogy a társasház pincéjében térdmagasságig ér a szennyvíz, ezt az állapotot meg kell szűntetni. Míg az akkori probléma az épülettömbre, a jelenlegi kérés az épülettömbön kívüli vezetékre vonatkozik.


Bebes István polgármester emlékezete szerint már akkor is látható volt, hogy nemcsak belső, hanem külső problémáról is szó van, ugyanis a lakók pár hét múlva jelentkeztek, hogy a probléma továbbra is fennáll. Felszólítja a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Irodát, hogy a munkát a továbbiakban úgy végeztesse el, hogy ne "félmegoldások" szülessenek, ne kelljen újabb kérelemmel fordulni a testület felé.


Horváth Péter intézményvezető elmondja, ezzel a beruházással "nagy valószínűséggel" megoldódik a probléma. Az Ady E. u. 2/a. számú épülettömbben a szennyvíz rekonstrukciója nem történt meg, a probléma ott is jelentkezhet.


Bebes István polgármester javasolja, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda mindkét lakótömbre vonatkozóan dolgozzon ki javaslatot a probléma megoldására, s ezt követően készüljön és kerüljön előterjesztés a képviselő-testület elé. A határozati javaslatot visszavonja. 1. Csapadékvíz elvezetés- vízrendezés többletigény

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, valamint Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a határozati javaslatban foglaltakat.


Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a céltartalékban lévő intézményi felújítási alap terhére javasolja az összeg biztosítását.


Bebes István polgármester javasolja az Ady E. utca - Mátyás király utca keresztezésében csapadékcsatorna építéséhez 1.980 eFt többlet biztosítását.

A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot hozza:


127/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete az Ady E. utca - Mátyás király utca keresztezésének csapadékvíz elvezetéséhez szükséges csatorna építéséhez - a 2003. évi költségvetésben biztosított 3.600 eFt-on felül - további 1.980 eFt-ot biztosít a céltartalékban lévő intézményi felújítási alap terhére.


Határidő: azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Némethné Simon Mária, a Pénzügyi Iroda vezetője


 1. Körmend temetőinek vízellátása

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, valamint Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a körmendi temetők vízellátásához szükséges 2.960 eFt biztosítását.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


128/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a körmendi temetők vízellátásának kiépítésére 2.960 eFt-ot biztosít a fejlesztési céltartalék terhére.


Határidő: 2003. szeptember 30.

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Némethné Simon Mária, a Pénzügyi Iroda vezetője


 1. Pályázati önrész biztosítása "Települések összképe javításához" elnevezésű pályázathoz

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a pályázati önrész biztosítását.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag nem tartózkodik a teremben, ezért nem vesz részt a szavazáson.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot 17 szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:


129/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a "Települések összképe javításának támogatása a Nyugat-Dunántúli turisztikai régióban", a Széchenyi Turizmusfejlesztési program keretében kiírt pályázatra.

A 7.553.500 Ft (100 %) teljes projektösszeghez szükséges 2.553.500 Ft (33,8%) pályázati önrészt biztosítja a céltartalék terhére.


Határidő: 2003. május 31.

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Némethné Simon Mária, a Pénzügyi Iroda vezetője


 1. A Rába part robbanószer és harcieszköz mentesítése

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva - az indokolatlanul magas összeg miatt - nem támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a robbanószer és harci eszköz mentesítéshez szükséges összeg biztosítását.

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, nemcsak a partra, hanem a hozzá tartozó mederszakaszra is vonatkozik a mentesítés. Jogszabály szerint e terület a Magyar Állam tulajdona, mely a Vízügyi Igazgatóság kezelésébe tartozik. A Vízügyi Igazgatóságnak jelenleg a feladat elvégzésére nincs anyagi forrása, az önkormányzat általi fedezet biztosítása esetén azonban ígéretet tettek arra vonatkozóan, hogy a kabinsor előtti partszakasz rendezésében segítséget nyújtanak.


Bebes István polgármester javasolja a Rába-part harci eszköz mentesítésére 624 eFt biztosítását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

130/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Rába-part harci eszköz mentesítésére 625 eFt-ot biztosít a működési tartalék terhére.


Határidő: 2003. május 31.

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Némethné Simon Mária, a Pénzügyi Iroda vezetője 1. Rajzmásoló vásárlása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatják a rajzmásoló vásárlásához szükséges összeg biztosítását.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:131/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete A0-ás méretű mérnöki rajzmásoló vásárlására 495 eFt-ot biztosít a céltartalék terhére.


Határidő: 2003. május 31.

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Némethné Simon Mária, a Pénzügyi Iroda vezetője 1. KRESZ park funkciójának meghatározása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester kiegészítésül elmondja, hogy a COOP üzletlánc vezetősége is jelezte, érdeklődik a terület értékesítését illetően.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva nem javasolja a terület értékesítését, továbbra is a terület közpark funkciójának megtartását támogatja.


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva az ingatlan kereskedelmi-gazdasági területként történő hasznosítását javasolja.


Geosics László képviselő-testületi tag szerint felvetődik, szüksége van-e a városnak újabb üzletre. Véleménye szerint az amúgy is kevés zöldterületet elvenni, a várost még zsúfoltabbá tenni nem helyes. Javasolja, fontolja meg a testület döntését, kérjék ki az ott élők véleményét.


Horváth Sándor képviselő-testületi tag szerint a KRESZ park nem funkciónál közparkként, így a terület értékesítése hasznára válna a városnak.


Nagy Gábor képviselő-testületi tag javasolja, a legkedvezőbb árajánlatot tevő részére kerüljön értékesítésre az ingatlan azzal, hogy a pályázat nyertesét kötelezni kell a szerződés megkötése során a parkosításra.


Bebes István polgármester javasolja a területet kereskedelmi-gazdasági területként hasznosítani meghívásos pályázat kiírásával.


A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 3 ellenszavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:


132/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a város belterületén lévő 686/2 hrsz-ú, "közpark" megnevezésű (volt KRESZ-park) ingatlant kereskedelmi-gazdasági területként kívánja hasznosítani, melyre meghívásos pályázatot ír ki.


Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Bebes István polgármesterBebes István polgármester kéri a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottságot, dolgozza ki a pályázati feltételeket. 1. ÖNO bővítéséhez telekhatár rendezése

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Szabó Ferenc alpolgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, Szabadi István és Pőcze István lelkészekkel, valamint Czafit Csabával, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetőjével helyszíni bejárást végeztek, kompromisszumos megoldás rajzolódik ki, melyről a következő képviselő-testületi ülésre előterjesztés készül. 1. Kérelmek megtárgyalása

 • Szabó Gábor kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a kérelemnek helyt ad.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

133/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a 1399/54 hrsz-ú, "út" megnevezésű ingatlant határozatlan időre ingyenes használatba adja Szabó Gábor Körmend, Gárdonyi u. 26. szám alatti lakos részére. Az Önkormányzat a jogviszonyt bármikor indoklás nélkül felmondhatja, a használó köteles az ingatlant a felmondástól számított 30 napon belül az Önkormányzat részére átadni kártérítési igény nélkül.


Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője • Sipőcz Jenőné és társai kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva a lépcső elkészítéséhez a 160 eFt-ot túlzottnak találja, a kérelmet nem támogatja.


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke elmondja, hogy több ajánlat közül ez volt a legkedvezőbb.


Bebes István polgármester javasolja, a kérelmezők is járulnak hozzá a lépcső elkészítéséhez.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag elmondja, a kérelmezők ezt az ajánlatot nem tartják elfogadhatónak.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:
134/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Rába-parti strandlépcső készítéséhez 160 eFt-ot biztosít a nevesített céltartalék terhére.


Határidő: 2003. június 15.

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Némethné Simon Mária, a Pénzügyi Iroda vezetője


 • Dr. Vermes Imre szerződésmódosítási kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester kiegészítésként elmondja, a kérelmezőnek be kell mutatnia az adásvételi szerződést, melynek ismeretében megfelelően dönthet a képviselő-testület az elidegenítési tilalom megszüntetéséről.


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva nem ért egyet a határozati javaslatban foglaltakkal.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 3 ellenszavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:


135/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete azzal a feltétellel járul hozzá Dr. Vermes Imre ingatlan adásvételi szerződés módosítási kérelméhez, hogy a kérelmező a képviselő-testület előtt bemutatja azt az adásvételi szerződést, mellyel az ingatlanokat el kívánja idegeníteni.

A képviselő-testület ennek ismeretében dönt az ingatlant terhelő elidegenítési tilalom megszűntetéséhez való hozzájárulásról.


Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

 • Nádasd község és társai kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, valamint Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a kérelmet.


Szabadi István képviselő-testületi tag esztétikus, városképbe illő buszmegálló építését támogatja.


Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, a buszmegálló a "kimenő" oldalon kerülne elhelyezésre.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


136/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2004. évi költségvetés tervezésekor figyelembe veszi Nádasd község és társai kérelmét Körmenden, a Cipőgyár előtti buszmegállóban elhelyezendő - esztétikus, a városképbe illő - fedett beállóra vonatkozóan, a költségmegosztásról a kérelmező települések vezetőivel további egyeztetést folytat.


Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője • HO-GA Média Invest Bt. kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a HO-GA Bt. által történő köztéri hulladékgyűjtők kihelyezését.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva nem támogatja a kérelmet, hiszen Körmenden két hulladékszállítással foglalkozó cég is jelen van, harmadikat nem célszerű "beengedni" a városba.


Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, a szóban forgó cég nem hulladékszállítással foglalkozik. Jelenleg a hulladékgyűjtők kihelyezése a város költségvetésének terhére történik, hiszen a Városgondnokság fizeti ki az edényeket. A Bt. ajánlatának elfogadásával a hulladékgyűjtők elhelyezése nem kerülne költségébe a városnak.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

137/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárulását adja a HO-GA Média Invest Bt. (Maglód, Majláth u. 30-32.) által a város területén történő köztéri hulladékgyűjtők elhelyezéséhez. A vállalkozó a közterületet 2006. december 31-ig ingyenesen használhatja. A szerződést a határidő letelte után felül kell vizsgálni.


Határidő: értesítésre azonnal, szerződés megkötésére: 2003. június 15.

Felelős: Bebes István polgármester, Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője 1. Ingatlanvásárlási kérelmek

 • Fazekas Tibor ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, valamint Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva nem javasolják az ingatlan értékesítését.


Bebes István polgármester nem javasolja a terület értékesítését.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


138/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete Fazekas Tibor és neje Körmend, Rákóczi u. 18. IV/11. szám alatti lakosok kérelmét - a Körmend 4567 hrsz-ú, 639 m2 területű, "kert" művelési ágú terület értékesítésére vonatkozóan - nem támogatja, a nevezett ingatlant nem kívánja értékesíteni.


Határidő: kiértesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője


 • Szűk Gyula ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, valamint Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a határozati javaslatban foglaltakat.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


139/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete értékesíti a 3470 hrsz-ú, "beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan önkormányzati tulajdonban lévő részét Szűk Gyula Budapest, Szikszó park 7. IV/13. szám alatti lakos részére 250.000 Ft-os áron.


Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője


 • Varga Gábor ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az ingatlan értékesítését.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva nem támogatja az értékesítést.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot 9 szavazattal, 4 ellenszavazattal, 5 tartózkodás mellett elutasítja.


 • Alkotás utca 1. szám alatti lakók ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az ingatlan értékesítését.


Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke javasolja ezen zöld területet közterületként megtartani, nem javasolja értékesítését.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot 13 szavazattal, 3 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


140/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a 460/2 hrsz-ú, "játszótér" megnevezésű ingatlant megosztatja, a megosztás után keletkező 5x33 m-es területet átminősítéssel forgalomképessé teszi. Az így keletkező ingatlant értékesíti az Alkotás u. 1. szám alatti társasház lakói részére 6000 Ft/m2 áron.

Az ingatlan megosztás költsége a vevőket terheli.


Határidő: értesítésre azonnal, az ingatlan megosztására: 2003. szeptember 30.

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője • ZSADE Fémipari Kft. ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat második bekezdésében foglaltakat támogatja.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva 2000 Ft/m2 áron javasolja az értékesítést, 5 év elidegenítési tilalom, valamint 3 éven belül beépítési kötelezettség előírásával.


Bebes István polgármester kéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatának elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


141/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete értékesít a tulajdonában lévő 1500/4 hrsz-ú, "üzem" megnevezésű területből 1200 m2-t a Zsade Kft. (ügyvezető Török Csaba) részére 2000 Ft/m2 áron. Az ingatlanra 2006. május 31-ig beépítési kötelezettséget ír elő, melynek biztosítására 2008. május 31-ig elidegenítési tilalmat jegyeztet fel.

Az ingatlan megosztás költségei a vevőt terhelik.


Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője


 • Király György ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke értékesítés esetén 2000 Ft/m2 árat javasol. A Bizottság 3 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett nem döntött az értékesítést illetően.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva nem támogatja az ingatlan értékesítését. Javasolja, hogy a kérelmező nyilatkozzon, milyen célra kívánja az ingatlant hasznosítani.


Tóth Imre képviselő-testületi tag a vagyonkataszter szerint meghatározott áron javasolja az értékesítést. Elmondja továbbá, hogy értesülései szerint a kérelmező a határozati javaslatban leírt célra kívánja az ingatlant hasznosítani. A 2000 Ft/m2 árat sokallja.


Bebes István polgármester kérdezi dr. Stankovits György jegyzőt, milyen lehetőség adódik arra, hogy kizárják a kereskedelmi célú telekvásárlást.


Dr. Stankovits György jegyző elmondja, elidegenítési, beépítési kötelezettséget írhat elő a testület.


Bebes István polgármester javasolja a vagyonkataszter szerinti áron, 2.986.500 Ft-ért értékesíteni az ingatlant, 5 év elidegenítési tilalom, 3 év beépítési kötelezettség előírása mellett, a funkció megtartásával együtt.


A képviselő-testület a javaslatot 14 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


142/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete értékesíti a tulajdonában lévő 1619 hrsz-ú, 1991 m2 nagyságú "bányagödör" megnevezésű ingatlant Király György Körmend, Legény u. 20. szám alatti lakos részére 2.986.500 Ft-ért. Az ingatlant a szabályozási terv elfogadása után ipari-gazdasági funkciójú épülettel kell beépíteni.

Az ingatlanra 2006. május 31-ig beépítési kötelezettséget ír elő, melynek biztosítására 2008. május 31-ig elidegenítési tilalmat jegyeztet fel.


Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője 1. Tájékoztatók

  • Tájékoztató az ÖNHIKI-s, BÉRHIKI-s pályázatokról

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy valamennyi csökkentő tétel levonása után az ÖNHIKI pályázat 70.424 e Ft-tal, a BÉRHIKI 82.207 eFt-tal került benyújtásra.


Kérdés, vélemény nincs.


A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul veszi.


  • Tájékoztató Körmend város Szabályozási tervéről

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Kérdés, vélemény nincs.


A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul veszi.


  • Tájékoztató a Szattva Kft. és Mosolits Ernő ingatlanvásárlási kérelmével kapcsolatban

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth Imre képviselő-testületi tag javasolja a két kérelmet külön kezelni, Mosolits Ernő kérelmére a későbbiekben visszatérni.


Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, a Szabályozási tervben a IV. Béla király út városi gyűjtőúttá való fejlesztése miatt, addig amíg a Szabályozási terv hatályban van, az épület nem bővíthető.


A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul veszi. • Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője Szabó Ferenc alpolgármester interpellációjával kapcsolatosan elmondja, a helyszínen tájékozódva megállapították, hogy a forgalomterelő betongolyó eltávolítása nem indokolt, a Mátyás király utcáról megközelíthető a terület.

Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Kozó József, Pőcze István, Szabadi István, Nagy Gábor, valamint Csák Tamás képviselő-testületi tagok elfogadják az interpellációra kapott választ.


Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke a szennyvízcsatorna ügyében az egyeztetés időpontja felől érdeklődik. Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, várhatóan a júniusi képviselő-testületi ülésre elkészül a tájékoztató.


Karakai József képviselő-testületi tag kéri, a biofűtőmű beruházással kapcsolatosan a kötelező méréseket illetően hasonló módon kapjanak tájékoztatást a következő időszakban is a közelben lakók. Bebes István polgármester elmondja, Németh István, a RÉGIÓHŐ Kft. igazgatója ígéretet tett arra, hogy tájékoztató anyagot készít ez ügyben.


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke szerint az előző ülésen tett interpellációjához képest a helyzet továbbra is változatlan, a fertőzésveszély továbbra is fennáll a homokozók tekintetében.


Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, csak fedett kivitelű homokozóra vonatkozik a fertőtlenítés. Tudomása szerint a városban ilyen nincs, ehhez a homokozók átépítésére lenne szükség.


Bebes István polgármester javasolja az interpellációkra adott válaszok elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 2 ellenszavazattal elfogadja.Kérdések, interpellációk


Nagy Gábor képviselő-testületi tag a Rázsó Imre Szakközépiskolától a MOL Benzinkútig vezető kerékpárút felfestését kéri, mivel annak útburkolati jelei elkoptak.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:

 • az Olcsai téri autóparkolóban lévő fa lehajló ágának eltávolítását kéri, mivel az balesetveszélyes;

 • szintén e területen a Batthyány utcához közelebb eső járda mellett autók parkolnak, megnehezítve ezzel a parkolóba való bejutást, az ottani közlekedést. Itt "Megállni tilos tábla" kihelyezését kéri.

Csák Tamás képviselő-testületi tag a Horvátnádalja felé vezető kerékpárútra a vihar következtében lehullott faágak eltávolítását kéri. Ismételten kéri az ADA Bútorgyár előtt vámolásra váró kamionok parkolásának megszűntetését.


Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke szükségesnek tartja felhívni a strandolók figyelmet arra, hogy a Rába folyó kotrása miatt az úszók által használt rész medrének mélysége 3-4 méter mélyre változott. A "Mélyvíz" táblát - bár kint van a parton - a fürdőzők nem veszik figyelembe, kéri, hogy sajtó útján hívják fel az emberek figyelmét a balesetveszélyre.


Bebes István polgármester javasolja ennek közzétételét a városi újságban, képújságban.


Szabadi István képviselő-testületi tag a posta, valamint könyvtár épülete közötti gazos terület rendbetételét kéri. Elmondja továbbá, a gyalogos közlekedés a könyvtár fala melletti szűk járdán történik.

Kérdezi, a Kossuth L. utca egyirányúsítása, a nehézgépjárművek közlekedésének ottani megtiltása mikor valósul meg.


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke elmondja, a postánál lévő terület helyzetét már jelezte a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda fele.

A Kossuth L. utca kapcsán jelzi, a júniusi képviselő-testületi ülésre meghívják a közlekedésrendészeti hatóság illetékes képviselőjét, a felvetett probléma megbeszélés tárgyát képezi jelen pillanatban.


Geosics László képviselő-testületi tag Horvátnádalján, a 48-as utcával szembeni buszmegállóból korábban elszállított váróhelyiség visszahelyezését kéri. Szintén e városrészen az óvoda bejárata, valamint az út szintje között jelentős a szintkülönbség, ennek szintrehozását kéri.


Horváth Sándor képviselő-testületi tag a Németújváros utcai lakók kérését tolmácsolva:

 • az Alsóberki városrészen a Béke park végében játszótér létesítését kéri;

 • az ott lévő delikátesz és utcasarok közötti terület megvilágosítását kéri;

 • a kaszinó elé zebra felfestését kéri.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag Bán Miklós képviselő kérésére elmondja, a Bartók B. ltp. 10. számú ház sarkánál az ÉDÁSZ tulajdonát képező villanykábel szekrénynél hibaelhárítás miatt felásták a gyalogutat, amit nem megfelelően állítottak helyre. Ennek rendbehozatalát kéri.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag június 1 - szeptember 1. közötti időszakra mobil WC kihelyezését kéri a Rába partra.

Szabó Ferenc alpolgármester:

 • a Kossuth L. utca - Deák F. utca közti játszótérre padok kihelyezését kéri, valamint javasolja felmérni, mekkora igény van a városban padok elhelyezésére, egy pad mennyibe kerül;

 • a lakók további kérése, hogy ugyanerre a területre szeméttárolók kerüljenek kihelyezésre;

 • ugyanezen játszótéren két balesetveszélyes mászóka található, ezek elszállítását javasolja, helyette új játékok biztosítását kéri;

 • az ebek sétáltatását tiltó tábla visszahelyezését kéri a játszótér környékére.
Több hozzászólás nincs.


Bebes István polgármester a képviselő-testület ülését 18 órakor bezárja.

K.m.f.


Dr. Stankovits György

jegyző

Bebes István

polgármester