· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2003. évi
előző2003. április 24.   
letölthető melléklet:

379 kbyte

2003. december 10.

 


J E G Y Z Ő K Ö N Y V


KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATI

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2003. december 10-i üléséről
Határozat:

308-343. számú

Rendelet:

37/2003. (XII.15.) számú

38/2003. (XII.31.) számú

39/2003. (XII.31.) számú

40/2003. (XII.31.) számú

41/2003. (XII.31.) számú

42/2003. (XII.31.) számú

43/2003. (XII.31.) számú

44/2003. (XII.31.) számú

45/2003. (XII.31.) számú

J E G Y Z Ő K Ö N Y V


Készült:

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének 2003. december 10-i üléséről


Jelen vannak:

Bebes István, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, Czvitkovics Gyula, Csák Tamás, Egyed Gyula, Geosics László, Horváth Sándor, Karakai József, Kozó József, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán, Pőcze István, dr. Stipkovits Ferenc, dr. Szabó Barna, Szabó Ferenc, Tóth Imre, Tóth László képviselő-testületi tagokTávol: Szabadi István képviselő-testületi tag


Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Dr. Stankovits György jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Dr. Stepics Anita titkárságvezető

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya, a Közszolgálati Iroda vezetője

Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika, a Hatósági Iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsosA napirendi pontok megtárgyalása előtt Simon Istvánné, a Vöröskereszt helyi szervezetének vezetője köszönti Bakó Károly százszoros térítésmentes véradót, aki november 26-án, a Véradók Napján megrendezett megyei ünnepségen elismerésben részesült, melyhez a Vöröskereszt helyi vezetése nevében gratulál.

A város részéről Bebes István polgármester megköszöni az önzetlen segítséget és ajándékot nyújt át Bakó Károlynak.


Tóth László képviselő bejelenti, hogy a Polgári Összefogás Körmendért elnevezésű szervezet 2004. január 14-én bált rendez, melynek bevételét a jövő évi karácsonyi díszkivilágításra kívánják fordítják.


Bebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselő-testületi tagból 17 fő jelen van, - Szabadi István képviselő-testületi tag jelezte távolmaradását, Egyed Gyula képviselő-testületi tag később érkezik - az ülés határozatképes, azt megnyitja.


Dr. Stankovits György jegyző kéri a települési folyékony hulladékkezelésről és elszállításról szóló rendelet módosításának napirendről történő levételét, mivel a Környezetvédelmi Felügyelőséghez még nem érkezett meg az ÁNTSZ véleménye.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke javasolja az alpolgármester illetményének és a képviselők tiszteletdíjának emeléséről szóló előterjesztés megvitatását.


Bebes István polgármester javasolja Körmend város Gondnoksága pénzügyi előirányzatának módosításáról szóló előterjesztés megvitatását a folyó ügyek a.) napirendi pontjában.

Az elhangzott módosításokkal javasolja a napirend elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:

NAPIREND:


 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Körmend város Önkormányzatának a helyi adókról és a gépjárműadóról szóló 21/1997. (XII.16.) számú rendeletének módosítása

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző


 1. Körmend város Önkormányzatának a lakások és helyiségek bérletéről szóló rendeletének megalkotása

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző


 1. Körmend város Önkormányzatának a vagyontárgyak értékesítéséről, hasznosításáról szóló 14/2003. (IV.01.) számú rendeletének módosítása

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző


 1. Körmend város Önkormányzatának a lakbérek megállapításáról szóló 11/1994. (VI.30.) számú rendeletének módosítása, valamint a helyiségbérre vonatkozó javaslat megtétele

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2002. (XII.31.) számú rendeletének módosítása, valamint az alpolgármester illetményének megállapítása

Előterjesztő: Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke


 1. Körmend város Önkormányzatának a szilárdhulladék összegyűjtéséről és elszállításáról szóló 11/2001. (VII.01.) számú rendeletének módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Körmend város Önkormányzatának az építési engedélyezési eljárás során a parkolóhely-szükséglet biztosításának feltételeiről szóló 16/2002. (X.01.) számú rendeletének módosítása

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző


 1. Körmend város Önkormányzatának a vásárokról és piacokról szóló 4/1999. (III.25.) számú rendeletének módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Körmend város Önkormányzatának a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 4/1994. (II.10.) számú rendeletének módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Intézményvezetői beszámoló a Faludi Ferenc Városi Könyvtár munkájáról

Előadó: Mecsériné Doktor Rozália intézményvezető


 1. Intézményvezetői beszámoló a II. Rákóczi Ferenc Városi Művelődési és Ifjúsági Központ munkájáról

Előadó: Szalóki József intézményvezető


 1. 2004. I. félévi munkaterv elfogadása

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. A köztisztviselők teljesítményértékeléséhez kiemelt célok meghatározása

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző


 1. A Tűzoltóság állományának teljesítményalapját képező kiemelt célok meghatározása

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Hatályos képviselő-testületi határozatok felülvizsgálata

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző


 1. Folyó ügyek:

 1. Pénzügyi előirányzatok módosítása

 • Intézmények átadásával szükségszerűen együtt járó előirányzatok módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 • Somogyi Béla Általános Iskola előirányzatának módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester
 • Olcsai Kiss Zoltán Általános Iskola és Kölcsey Ferenc Utcai Általános Iskola előirányzat módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 • Faludi Ferenc Városi Könyvtár előirányzatának módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 • Művelődési és Ifjúsági Központ előirányzatának módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 • Tanulói tankönyv támogatás - előirányzat módosítás

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 • Körmend város Gondnoksága részére traktorvásárlás okán előirányzat módosítás

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 • Polgármesteri Hivatal előirányzatának módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 • Előirányzat módosítás ESZCSM-hez benyújtott pályázat, illetve a Pinka-völgyi települések szennyvízelvezetése kapcsán

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 • Körmend város Gondnokságának pénzügyi előirányzat módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Polgármesteri illetmény megállapítása

Előterjesztő: Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke


 1. Fejlesztési hitelfelvétel, hitelszerződés megkötése

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Munkahelyteremtő beruházások támogatására költségvetési keret elkülönítése

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Egyes intézmények alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. A GAMESZ és egyes intézmények közötti feladatellátásról szóló megállapodás jóváhagyása

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Az intézményi étkeztetési nyersanyagnorma, eladási ár meghatározása

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság előterjesztései:

 • Javaslat intézményvezető megbízására

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke


 • Javaslat a 2004. évi kulturális, tudományos és sport támogatási keret meghatározására

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke


 • Javaslat a Városi Televízió három éves eszközfejlesztési tervének támogatására

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke


 • Körmend várossá nyilvánításának 25. évfordulója alkalmából rendezendő ünnepség szervezése

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke


 1. Az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság előterjesztése:

 • Kérelem a kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak megvalósítása határidejének módosítására

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke


 1. Kábeltelevíziós ellátás bővítésének lehetősége Körmenden

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság előterjesztései

 • Ingatlanvásárlási kérelmek

 • Immo-03 Bt. ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke


 • Kerecsényi Sándor ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke • Hegedűs Ilona és társai ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke


 • Dancsecs Építőipari Kft. ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 • Dr. Vermes Imre hozzájárulás megadása iránti kérelme

Előterjesztő: Bebes István polgármester


 1. Králler László és neje, valamint Vajda Györgyné ingatlanának vízellátás kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke


 1. A bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepció elfogadása, pályázati önrész biztosítása

Előterjesztő: Szabó Ferenc alpolgármester


 • Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője


 • Interpellációk


NAPIREND:


 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előterjesztő: Bebes István polgármester


Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2003. november 28-án a VASIVÍZ Rt. közgyűlésén vett részt, ahol döntés született az ivóvíz szolgáltatás díjának emeléséről. Ugyanezen napon Kovács Viktória, a Transzkavics Kft. főmérnöke a Rábán aluli városrész fejlesztési elképzeléseiről kért tájékoztatást. Az esti órákban az 1. számú választási körzetben lakossági fórumon vett részt.

December 1-jén Molnár Lajossal, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vezérigazgatójával tartott megbeszélést a Batthyány Kastély kapcsán. Ezt követően ugyanezen témában dr. Veres Jánossal, a Pénzügyminisztérium politikai államtitkárával egyeztetett.

December 2-án Babati Zoltánnal folytatott megbeszélést a Sport utcai tűzivíz ellátása kapcsán, mely érinti a húsfeldolgozó üzemet, valamint a Karsai Rt. üzemét. Szintén e napon a Zelka Rt. képviselőjével, valamint jegyző úrral a körmendi kábeltelevízió hálózat fejlesztéséről tárgyalt, az erről készült előterjesztést a mai napon vitatja meg a képviselő-testület.

December 3-án a Vöröskereszt Nyugdíjas Egyesületének szervezésében kötetlen beszélgetésen vett részt.

December 4-én az Egészségügyi és Szociális Intézmény fennállásának 40. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen vett részt. Szintén e napon a Kereskedelmi és Iparkamara elnökségi ülésén vett részt, ahol véleménycserére került sor a vasúti, közúti közlekedés tárgyában, illetve különböző képzésekkel kapcsolatban. Ugyanezen napon a 2. és 8. választókörzet lakossági fórumán vett részt.

December 5-én a biofűtőművel kapcsolatos felülvizsgálati anyag tárgyalására került sor. Ezt követően a Bölcsőde működésének 30. éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen, majd a Színházteremben jótékonysági bálon vett részt, melynek bevételét a dr. Batthyányné Coreth Mária Óvodában folyó konduktív munkát segítő eszközök beszerzésére fordítják.


Bebes István polgármester kéri a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló beszámoló elfogadását.


A képviselő-testület a beszámolót 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja. 1. Körmend város Önkormányzatának a helyi adókról és a gépjárműadóról szóló 21/1997. (XII.16.) számú rendeletének módosítása

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a rendelet módosítást.


Bebes István polgármester javasolja a helyi adókról és a gépjárműadóról szóló rendelet módosítását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeltet alkotja:


37/2003. (XII.15.) számú rendelet


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének a helyi adókról és a gépjárműadóról szóló 21/1997. (XII.16.) számú rendeletének módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)


 1. Körmend város Önkormányzatának a lakások és helyiségek bérletéről szóló rendeletének megalkotása

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Dr. Stankovits György jegyző szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az elmúlt ülésen elhangzott javaslatok a rendelet-tervezetbe beépültek. A képviselő-testületnek döntést kell hoznia arról, hogy a bérbeadásnál Körmend város Gondnoksága, vagy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság járjon el.


Bebes István polgármester javasolja, hogy Körmend város Gondnoksága a bérbeadói jogok és kötelezettségek gyakorlásáról évente számoljon be a képviselő-testületnek.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a szociális alapon történő bérbeadás esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének százszorosában, azaz 2.180 eFt-ban javasolja megállapítani azt az összeget, amely feletti ingóvagyon esetében nem lehet a pályázónak szociális alapon lakást biztosítani.


Bebes István polgármester kéri a bizottságok javaslatának elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a jövedelmi-vagyoni helyzet igazolásáról szóló nyilatkozattételi kötelezettséget. Javasolja továbbá, hogy a helyiségek bérbeadása tekintetében Körmend város Gondnoksága járjon el.


Bebes István polgármester kéri a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatának elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Bebes István polgármester javasolja a lakások és helyiségek bérletéről és annak egyes szabályairól szóló rendelet megalkotását.


A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


38/2003. (XII.31.) számú rendelet

A lakások és helyiségek bérletéről és annak egyes szabályairól

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

 1. Körmend város Önkormányzatának a vagyontárgyak értékesítéséről, hasznosításáról szóló 14/2003. (IV.01.) számú rendeletének módosítása

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Dr. Stankovits György jegyző szóbeli kiegészítésként elmondja, a fenti rendelet pontosítása vált szükségessé.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a rendelet módosítását.


Bebes István polgármester javasolja a vagyontárgyak értékesítéséről, hasznosításáról szóló rendelet módosítását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


39/2003. (XII.31.) számú rendelet


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzati vagyontárgyak értékesítéséről, hasznosításáról szóló 14/2003. (IV.01.) számú rendeletének módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 1. Körmend város Önkormányzatának a lakbérek megállapításáról szóló 11/1994. (VI.30.) számú rendeletének módosítása, valamint a helyiségbérre vonatkozó javaslat megtétele

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolják a rendelet tervezetet.

Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet. Véleménye szerint a lakbérek mértéke nem teszi szükségessé lakbér-támogatási rendszer kialakítását.


Bebes István polgármester javasolja a lakbérek megállapításáról szóló rendelet módosítását.


A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


40/2003. (XII.31.) számú rendelet


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének a lakbérek megállapításáról szóló 11/1994. (VI.30.) számú rendeletének módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatja a nem lakás céljára szolgálati helyiségek bérleti díjának 6 %-al történő emelését.


Bebes István polgármester javasolja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának 6 %-os emelését.


A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


308/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete javasolja Körmend város Gondnoksága, mint bérbeadó részére, hogy 2004. évben a helyiségek bérleti díját az infláció mértékével azonos mértékben - 6 %-al - emelje meg.


Határidő: 2004. január 1.

Felelős: Felkérés alapján Horváth Péter, Körmend város Gondnoksága vezetője 1. Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2002. (XII.31.) számú rendeletének módosítása, valamint az alpolgármester illetményének megállapítása

Előterjesztő: Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előterjesztésben foglaltakat, a kettős bizottsági tagság esetén 15.000 Ft tiszteletdíjat javasol.


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke javasolja az alpolgármester illetményét a mindenkori polgármesteri illetmény 50 %-ában meghatározni.

Bebes István polgármester javasolja a testületi tag tiszteletdíját 80 eFt-ban, a bizottságság esetében 100 eFt-ban megállapítani. A második bizottsági tagság esetén 15 eFt, a bizottsági elnök részére 130 eFt tiszteletdíjat javasol. A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíját 30 eFt-ban javasolja meghatározni.


A képviselő-testület a javaslatot 14 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


41/2003. (XII.31.) számú rendelet


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2002. (XII.31.) számú rendeletének módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)


Bebes István polgármester javasolja az alpolgármester illetményét a mindenkori polgármesteri illetmény 50 %-ában megállapítani.


A képviselő-testület a javaslatot 14 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


309/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 4. § (1) bekezdésében való jogkörében az alpolgármester tiszteletdíját 2004. január 1-jei hatállyal 206.250 Ft-ban állapítja meg.


Határidő: 2004. január 1.

Felelős: Dr. Stankovits György jegyző 1. Körmend város Önkormányzatának a szilárdhulladék összegyűjtéséről és elszállításáról szóló 11/2001. (VII.01.) számú rendeletének módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a rendelet módosítását, ezzel egyidejűleg a támogatásra jogosultak körének meghatározását.


Bebes István polgármester javasolja a szilárdhulladék összegyűjtéséről és elszállításáról szóló rendelet módosítását.


A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


42/2003. (XII.31.) számú rendelet


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2002. (XII.31.) számú rendeletének módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 1. Körmend város Önkormányzatának az építési engedélyezési eljárás során a parkolóhely-szükséglet biztosításának feltételeiről szóló 16/2002. (X.01.) számú rendeletének módosítása

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Dr. Stankovits György jegyző szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a közterületen önkormányzat által kialakított parkolóhely megváltási díja jelenleg 400 eFt+ÁFA, a közterületen építtető által kialakított parkolóhely összege pedig 100 eFt+ÁFA.


Bán Miklós képviselő-testületi tag szerint - bár az OTÉK előírja, - hogy a vállalkozást indítók meg kell hogy váltsák a parkolóhelyet, de az nem lesz saját tulajdonuk. Kérdezi, van-e lehetőség arra, hogy a parkolóhely megváltása után a vállalkozó tulajdonába kerüljön a terület. Van-e lehetőség továbbá a parkolóhely megváltási díjából befolyó összeg visszaforgatására, a közterület használati díjba történő beépítésére.


Dr. Stankovits György jegyző elmondja, hogy profilváltás, illetve üzletbővítés esetén a növekvő ügyfélforgalom számára biztosítani kell a parkolóhelyet. Amennyiben a vállalkozó saját területén, saját költségen ki tudja alakítani a parkolót, abban az esetben saját tulajdona lesz, de közterületen erre nincs lehetőség. Az önkormányzatnak a befolyó összeget parkoló építésre kell fordítania, az igénybevétel helyétől számított 500 m-en belül.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva nem javasolja a rendelet módosítását.


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a rendelet módosítását, a közterületen önkormányzat által kialakított parkolóhely megváltási díját 425 eFt + ÁFA összegben, a közterületen építtető által kialakított parkolóhely megváltási díját 110 eFt + ÁFA összegben javasolja meghatározni.


Bebes István polgármester kéri a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság javaslatának elfogadását a parkolóhely megváltási díjakra vonatkozóan.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag nem tartózkodik a teremben, így nem vesz részt a szavazáson.


A képviselő-testület a javaslatot 12 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja.


Bebes István polgármester javasolja az építési engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhelyek biztosításának feltételeiről szóló rendelet módosítását.


A képviselő-testület a javaslatot 13 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


43/2003. (XII.31.) számú rendelet


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének az építési engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely-szükséglet biztosításának feltételeiről szóló 16/2002. (X.01.) számú rendeletének módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 1. Körmend város Önkormányzatának a vásárokról és piacokról szóló 4/1999. (III.25.) számú rendeletének módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatja a rendelet módosítását.


Bebes István polgármester javasolja a vásárokról és piacokról szóló rendelet módosítását.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag nem tartózkodik a teremben, így nem vesz részt a szavazáson.


A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


44/2003. (XII.31.) számú rendelet


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének a vásárokról és piacokról szóló 4/1999. (III.25.) számú rendeletének módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 1. Körmend város Önkormányzatának a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 4/1994. (II.10.) számú rendeletének módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag aziránt érdeklődik, hogy miért következik be az inflációt meghaladó mértékű díjemelés.


Bebes István polgármester elmondja, hogy a VASIVÍZ Rt. közgyűlése 95 %-ban támogatta a szolgáltatás díjának emelését hivatkozva az ÁFA változásokra, villamos energia árának emelésére. Javasolja, hogy amennyiben az infláció ennél alacsonyabb mértékű lesz, a következő díjemelés esetén, 2004. év végén ezt jelezzék a szolgáltató fele.


Kozó József képviselő-testületi tag szeretné, ha a VASIVÍZ Rt. felügyelő bizottsági tagja jelen lenne az ülésen.


Bebes István polgármester kéri dr. Stankovits György jegyzőt, hogy a jövőben értesítse a felügyelő bizottsági tagokat az ülés időpontjáról.

Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a díjemelésre tett javaslatot.


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva 6-7 %-os mértékű díjemelést tart elfogadhatónak.


Bán Miklós képviselő-testületi tag hiányolja azt az átfogó, összehasonlító listát, melyet korábban megkaptak a környező települések szolgáltatási díjairól.


Bebes István polgármester jelzi, hogy a vízdíjak esetében valamennyi településen egyforma a díj mértéke, eltérés a szennyvízelvezetés díjában mutatkozik. Az amortizáció mértékével emelte díját a fejlesztések érdekében a VASIVÍZ Rt. más településeken. Javasolja a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló rendelet módosítását.

A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


45/2003. (XII.31.) számú rendelet


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 4/1994. (II.10.) számú rendeletének módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)


 1. Intézményvezetői beszámoló a Faludi Ferenc Városi Könyvtár munkájáról

Előadó: Mecsériné Doktor Rozália intézményvezető

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester köszönti Mecsériné Doktor Rozáliát és felkéri írásos beszámolójának szóbeli kiegészítésére.


Mecsériné Doktor Rozália, a Faludi Ferenc Városi Könyvtár igazgatója szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az elmúlt két esztendő örömeiről, sikereiről, tevékenységéről és természetesen nehézségeiről szól a jelen beszámoló. Ez idő alatt töretlen fejlődés valósult meg az intézményben, jelentős tárgyi, technikai fejlesztés ment végbe. A város ismételten átvehette a Könyvtárpártoló Önkormányzat címet. Az elmúlt időszakban jelentős mértékű felújításokra került sor, emellett egyéb fejlesztéseket is végrehajtottak, melyhez köszöni az önkormányzat támogatását. Ugyanakkor elmondható, hogy nehéz évet zártak, hiszen pénzügyi elvonásokra került sor, mely komoly racionalizálási intézkedéseket vont maga után mind dologi, mind személyi téren. Ennek ellenére úrrá tudtak lenni a nehézségeken. Örvendetes, hogy a lakosság részéről töretlen az érdeklődés az általuk nyújtott szolgáltatások iránt. Míg Vas megye más városaiban a könyvtárhasználók aránya 13,3 %, addig Körmenden ez lényegesen nagyobb szám. A könyvtárigazgató elmondja, hogy a hagyományos szolgáltatások mellett elektronikus úton terjedő szolgáltatásokat is nyújtanak az itt élőknek. Januártól lehetővé válik a DVD kölcsönzés és a hangos könyvállomány is kialakulóban van. Költségvetésük - nagymérvű megtakarítások mellett - minimális szinten biztosította a működéshez szükséges pénzeszközöket. A pályázati lehetőségeket igyekeztek kihasználni, melyen döntő részt sikerrel szerepeltek. Legutóbbi pályázatukon 335 eFt-ot nyertek egy nemzetközi szakmai konferencia megrendezéséhez. Ezúton is köszöni az önkormányzatnak a pályázati önrész biztosítását, hiszen ez az a pénzeszköz, mely révén fejlődni tud a könyvtár.

Mecsériné Doktor Rozália véleménye szerint az intézmény iránti nagyfokú érdeklődés annak eredménye, hogy megbízhatóan működnek, stabil a nyitvatartásuk, kiépített szolgáltatásaik vannak. A könyvtár a településen az esélyegyenlőség egyik fontos intézménye, hiszen egyre inkább nehézségekbe ütközik, hogy a kulturális termékeket a családok meg tudják vásárolni. Így - viszonylag kedvező áron - egész évben igénybe lehet venni az általuk nyújtott szolgáltatásokat.


Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke az ülésre megérkezek, így a testület 18 fővel folytatja a tanácskozást.


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a példásan összefoglalt, konkrétumokat tartalmazó, valós statisztikai adatokra támaszkodó és értékelő beszámolót elfogadásra javasolja.


Bebes István polgármester örömét fejezi ki, hogy az intézmény nagy számban nyújt be pályázatokat, reményét fejezi ki, hogy az önrészt az önkormányzat a jövőben is biztosítani tudja ahhoz, hogy töretlen fejlődés valósuljon meg. Negatívumként említi viszont azt a tényt, hogy a könyvtár pincefalának újravakolása nem megfelelő módon történt, ezáltal a mész lehullik a falról. A jövőben az intézményi felújítások esetében törekedni kell a megfelelő minőségű végrehajtásra.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a beszámolót.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag "polgárbarát, olvasóbarát" jelzőkkel illeti az intézményt, hiszen ha a könyvtárlátogató olyan szolgáltatást akar igénybe venni, ami éppen nem érhető el, a könyvtár dolgozói nagy készséggel, udvariassággal ajánlatot tesznek, hogy beszerzik a szükséges szolgáltatást. Más könyvtárakban ezt a kényelem miatt nem teszik meg. Elismerésre méltó a könyvtár tevékenysége, melyet a fél évszázados jubileumi rendezvények alkalmával a szakemberek is elismerésre méltattak. A könyvtár kiérdemelte, hogy büszkék legyenek rá a körmendiek még akkor is, ha nagy nehézségek árán kellett ezt a színvonalat teljesíteni.


Bebes István polgármester javasolja a Faludi Ferenc Városi Könyvtár munkájáról szóló beszámoló elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:


310/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Faludi Ferenc Városi Könyvtár tevékenységéről szóló intézményvezetői beszámolót elfogadja.

 1. Intézményvezetői beszámoló a II. Rákóczi Ferenc Városi Művelődési és Ifjúsági Központ munkájáról

Előadó: Szalóki József intézményvezető

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester köszönti Szalóki József igazgatót és felkéri írásos beszámolójának szóbeli kiegészítésére.


Szalóki József igazgató elmondja, hogy az intézmény tevékenységéről készített beszámolóban arra törekedett, hogy átlátható terjedelemben valósághű képet adjon a Művelődési Központban folyó sokirányú, összetett, színes munkáról, a lakossági szolgáltatásokról. Mivel a közművelődés egy életen át tartó folyamat, az eredmény akkor mérhető, ha hosszabb időszakot ölel fel az elemzés. Ezért választotta a szakmai alaptevékenységnél az öt évre vonatkozó elemzést.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által rendszeresített adatszolgáltatási tematika alapján az intézményben vezetett statisztikai adatok a munkanapló nyilvántartó könyv és vendégkönyv adataira támaszkodva kerülnek összegzésre, a belépőjegyes rendezvények értékelése pedig szigorú elszámolási nyomtatványokon, a törvényi előírásoknak megfelelően történik. Ezzel összhangban készülnek munkaterveik és beszámolóik. A beszámoló részleteket említ a különböző vizsgálatok, átvilágítások jegyzőkönyveiből, hivatkozva a külső szakemberek által végzett ellenőrzések megállapításaira. Az intézményvezető szerint fontosak ezek a megállapítások, ezért nem mellékletként kerültek a beszámolóba. Eredményeik az intézményt használók valós igényeire épülnek, a sokrétű, nagyszámú, kulturálódni, szórakozni vágyó körmendi és a kistérségben lakó polgárok aktív részvételén alapulnak. Az 1. számú melléklet tartalmazza a 2003. év legfontosabb szakmai rendezvényeit. Kéri a testületet, hogy a beszámolót fogadja el, hiszen az intézmény tevékenységének megítélése nem csak az írásos beszámolón múlik. A mindennapok során végzett munka a művelődési kisközösségek, művészeti csoportok tagjainak sokasága által megtöltött termek, művészeti bemutatók, előadások, a külső szervek rendezvényeinek magas száma jelzi az intézmény fontosságát, az ott folyó munka színvonalát.

Szalóki József igazgató kéri - mivel a Színházterem jövő évben a 25 éves jubileumát ünnepli, - hogy a költségvetés tervezésekor a képviselő-testület fordítson erre figyelmet. Végezetül köszöni az önkormányzatnak azon támogatását, mellyel a csoportjaik tevékenységéhez segítséget nyújtott.


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke elmondja, hogy a Bizottság ülésén a két intézmény együttes meghallgatása zajlott, ezért mód nyílt a közvetlen összehasonlításra. Úgy véli, hogy az értékelés során - bár nem volt meghatározva az időintervallum - a 2002-2003. évet kellett volna értékelni. A Bizottság véleményét tolmácsolva 7 ponton nem ért egyet az írásos beszámoló tartalmával. Nem tartja helyesnek az öt éves visszatekintést, mert a statisztikai adatok torzítják az elmúlt két év munkáját. Nem tartja indokoltnak a könyvvizsgálói jelentés bizonyos részeinek szerepeltetését az anyagban, valamint az EXCELLENCE Rt. által készített jelentés tartalmának kiragadását. Ez alapján elhagyható lett volna a beszámoló 3-6. oldala, így az intézményről alkotott kép összefogottabbá válna. Vitatható továbbá bizonyos statisztikai adatok megalapozatlansága, ami becsült adatokat tartalmaz.

A Bizottság a beszámolót nem javasolja elfogadásra. A februári képviselő-testületi ülésre összefogottabb, szerkesztettebb formát javasol.


Bebes István polgármester véleménye szerint a beszámolónak az intézmény jelenlegi működésével kellett volna foglalkoznia, és nem azzal a szándékkal, amit az önkormányzat gazdasági okokból is meg kíván valósítani, hogy egy magasabb szakmai lehetőségeket biztosító intézmény jöjjön létre.

Ezúton köszöni azok segítségét, akik hatékonyan segédkeztek a különböző városi rendezvények lebonyolításában.


Kozó József képviselő-testületi tag kéri a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnökét, értelmezze az előterjesztés összegzésében leírtakat, mivel véleménye szerint az ellentmondást tükröz.


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke úgy véli, nem elegendő, ha a Művelődési Központ a város lakóinak különböző rendezvényeken való megjelenését, érdeklődését figyelemmel kíséri és levonja a tapasztalatot, hanem alaposabb szociológiai módszerrel kellene felmérni a lakosság körében a közművelődési szokásokat. Az önértékelés nem elegendő egy szakszerű önkormányzati előterjesztés bírálatánál. Felmerült, hogy milyen módon és eszközökkel bírálnak egy intézményt. A "valóságot nem mindig tükröző" kifejezéssel a Művelődési és Ifjúsági Központ által üzemeltetett kiállítóhely statisztikájára utal az előterjesztés, mely régóta visszatérő probléma. Korábban a költségvetés készítésekor megfogalmazódott, hogy az ingyenjegy helyett vezessenek be pénzért árusított jegyet. Próbaszámítás szerint a 6 napos nyitva tartás alatt 38 főnek kell meglátogatnia a kiállítótermet naponta, melyet nem tart valószínűleg. Hiányzik a statisztika elemzése, megmagyarázása.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag véleménye szerint egy kulturális intézmény megítélése más módszerekkel, eszközökkel, más mérési módon történik, mint például a könyvtáré. A művelődési intézményt nem lehet egzakt módon mérni. A beszámolóban azt érdemes feltüntetni, amivel alá lehet támasztani munkájuk értelmét, vagy azt, hogy mit kellene másként végezni. Az intézményvezető által feltüntetett számadatok nem alkalmasak a mérésre. Ugyanakkor a beszámolóban nem esik szó arról, hogy a programok szervezésébe mennyi szellemi munkát, teljesítményt fektettek. A valós munkát tükrözné, ha a felesleges, ide nem illő részek nem szerepelnének az anyagban. Ehelyett elemezni kellett volna azt az összefogást, erőfeszítést, amit a programok megvalósulása érdekében kellett végezni. Javasolja, hogy az intézményvezető és intézménye számára fogalmazzák meg az elvárásokat és a jövőben ezek alapján készítse azt el az intézményvezető. Ajánlja, hogy a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság népművelési feladatokra kiképzett szakember véleményét is vegye igénybe a beszámoló meghallgatásakor. Meggyőződése, hogy több munkát végzett az intézmény, mint amiről beszámolt.


Kozó József képviselő-testületi tag javasolja, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság fogalmazzon meg ajánlást a Művelődési és Ifjúsági Központ tevékenységével kapcsolatban.


Bebes István polgármester szerint fontos tény, hogy a városban elégedettek-e az emberek az intézmény által nyújtott szolgáltatásokkal. Világos elvárások megfogalmazását tartja szükségesnek, az újbóli beszámoló elkészítéséhez két hónapot javasol.


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke reagálva dr. Stipkovits Ferenc képviselő úr által elmondottakra úgy véli, hogy a helyi teljesítmények értékelése valóban hiányzik a beszámolóból. Elmondja továbbá, hogy a Bizottság munkáját segíti a Művelődési és Ifjúsági Központ népművelője, aki tanácskozási joggal vesz részt a bizottság ülésein.

Bebes István polgármester a II. Rákóczi Ferenc Városi Művelődési és Ifjúsági Központ működéséről szóló beszámoló újbóli tárgyalásának 2004. február 19-ét javasolja.


A képviselő-testület a javaslatot 11 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 6 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


311/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a II. Rákóczi Ferenc Városi Művelődési és Ifjúsági Központ működéséről szóló intézményvezetői beszámolót nem fogadja el, az új beszámoló időpontjának 2004. február 19.-ét jelöli meg.

Felkéri a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottságot, hogy ajánlásában fogalmazza meg a Művelődési és Ifjúsági Központ beszámolójának főbb tartalmi követelményeit.


Határidő: 2004. február 11.

Felelős: Szalóki József intézményvezető


 1. 2004. I. félévi munkaterv elfogadása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester javasolja a 2004. február 19-i ülés napirendi pontjai közé felvenni a Művelődési és Ifjúsági Központ működéséről szóló intézményvezetői beszámolót. Ugyanezen ülésen a folyó ügyek a.) pontjában szereplő nevelési-oktatási intézményekben indítható csoportok, osztályok számának meghatározását javasolja a január 15-i ülésen a folyó ügyek között, a költségvetés megvitatásakor tárgyalni.


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, valamint Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva javasolják a Munkaterv elfogadását.


Szekeres Gábor művelődési főtanácsos tájékoztatásul elmondja, hogy a május 27-i ülés 3.) pontjában a kiemelt egyesületek tevékenységéről történik a beszámoló.


Bebes István polgármester javasolja a 2004. I. félévi Munkaterv elfogadását. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


312/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2004. I. félévi Munkatervet - az elhangzott módosításoknak megfelelően - a melléklet szerint jóváhagyja. 1. A köztisztviselők teljesítményértékeléséhez kiemelt célok meghatározása

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Dr. Stankovits György jegyző szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a kiemelt célok meghatározása között hangsúlyosabban szerepel az EU-s csatlakozásra való felkészülés, a helyi rendeletek EU-s jogszabályokkal való jogharmonizációja.


Bebes István polgármester javasolja kiemelt célként szerepeltetni az önkormányzati döntések szerződéseinek határidőre történő elkészítését, valamint az EU-s szakmai kapcsolatok kiépítését a partnervárosokkal.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előterjesztésben foglaltakat.


Bebes István polgármester javasolja a köztisztviselők 2004. évi teljesítményértékelés alapját képező kiemelt célok elfogadását az elhangzott kiegészítésekkel együtt.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


313/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 34. § (3) bekezdése alapján 2004. évre vonatkozóan - az elhangzott módosításoknak megfelelően - meghatározza a köztisztviselők teljesítményértékeléséhez a mellékletben foglalt kiemelt célokat.

A teljesítményértékelés szempontjait a jegyzőre vonatkozóan a polgármester, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozóan a jegyző készíti el.


Határidő: 2003. december 31.

Felelős: Bebes István polgármester

Dr. Stankovits György jegyző 1. A Tűzoltóság állományának teljesítményalapját képező kiemelt célok meghatározása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester javasolja a rend és fegyelem folyamatos betartása mellett a morális és fegyelmi kérdésekkel kapcsolatos elvárások megfogalmazását.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előterjesztésben foglaltakat.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


314/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Tűzoltóság állományának 2004. évre vonatkozó teljesítményalapját képező kiemelt célokat - az elhangzott módosításnak megfelelően - a mellékletben foglaltak szerint meghatározza.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a tűzoltóparancsnok részére állapítsa meg a 2004. évre vonatkozó teljesítmény-követelményeket.


Határidő: 2003. december 31.

Felelős: Bebes István polgármester 1. Hatályos képviselő-testületi határozatok felülvizsgálata

Előterjesztő: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslat elfogadását.


Bebes István polgármester javasolja a határozati javaslatban szereplő határozatok hatályon kívül helyezését.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


315/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1/2002., 2/2002., 4/2002., 5/2002., 5/1/2002., 13/2002., 14/2002., 15/2002., 17/2002., 18/2002., 20/2002., 21/2002., 22/2002., 31/2002., 32/2002., 33/2002., 34/2002., 35/2002., 36/2002., 38/2002., 40/2002., 43/2002., 45/2002., 46/2002., 48/2002., 49/2002., 50/2002., 51/2002., 52/2002., 53/2002., 63/2002., 64/2002., 65/2002., 67/2002., 72/2002., 73/2002., 74/2002., 75/2002., 77/2002., 78/2002., 79/2002., 80/2002., 81/2002. számú határozatait hatályon kívül helyezi.


Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Stankovits György jegyző


Kozó József képviselő-testületi tag az ülésről távozik, így a képviselő-testület 17 fővel folytatja a tanácskozást. 1. Folyó ügyek:

  1. Pénzügyi előirányzatok módosítása

 • Intézmények átadásával szükségszerűen együtt járó előirányzatok módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnökének érdeklődésére elmondja, hogy az autóbusz közlekedés térítési díja a képviselő-testület jóváhagyása után kerül átutalásra az intézmények részére.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előirányzatok módosítását.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


316/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy


1. a Rázsó Imre Szakközépiskola

 • személyi juttatás előirányzata 73.331.- eFt-tal

 • munkaadót terhelő járulék előirányzata 26.383.- eFt-tal

 • pénzbeni ellátás előirányzata 18.- eFt-tal

 • felhalmozási kiadás előirányzata 88.177.- eFt-tal

 • működési bevétel előirányzata 5.806.- eFt-tal

 • kamatbevétel előirányzata 736.- eFt-tal

 • felhalmozási bevétel előirányzata 32.- eFt-tal

 • felhalmozásra átvett bevétel előirányzata 31.883.-eFt-tal

 • pénzmaradvány előirányzata (előző évi) 58.507.- eFt-tal

Finanszírozás előirányzata csökken 115.710.-eFt-tal


2. a Kölcsey Ferenc Gimnázium

 • személyi juttatás előirányzata 32.140.- eFt-tal

 • munkaadót terhelő járulék előirányzata 10.896.- eFt-tal

 • dologi kiadás előirányzata 7.789.- eFt-tal

 • felhalmozási kiadás előirányzata 2.563.- eFt-tal

 • működési bevétel előirányzata 1.315.- eFt-tal

 • működésre átvett pénzeszköz előirányzata 300.- eFt-tal

 • féléves pénzmaradvány előirányzata 918.- eFt-tal

 • előző évi pénzmaradvány 654.- eFt-tal

Finanszírozás előirányzata csökken 50.167.- eFt-tal

3. a Polgármesteri Hivatal

 • normatív támogatása csökken 120.020.- eFt-tal

 • működésre átadott pénzeszköz előirányzata nő 26.785.- eFt-tal

 • a gazdálkodási tartalék előirányzata emelkedik 12.072.- eFt-tal

 • a működési hitel előirányzata csökken 7.000.- eFt-tal.


Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője az átvezetésért • Somogyi Béla Általános Iskola előirányzatának módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előirányzatok módosítását.


Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke szerint a személyi kérdések esetében, a 8 hónap felmondási idő kiadását a nyári szünet idejére kellett volna igazítani, és így nem terhelné a 2004. évi költségvetést.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


317/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Somogyi Béla Általános Iskola részére biztosítja, hogy

 • személyi juttatás előirányzata 4.695.- eFt-tal

 • a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 4.433.- eFt-tal

 • a dologi kiadás előirányzata 1.860.- eFt-tal

növekedjen, amelyet finanszírozásként bocsát az intézmény rendelkezésére, egyben a

 • Polgármesteri Hivatal gazdálkodási tartaléka 10.988.- eFt-tal csökken.


Határidő: 2003. december 15. a kiértesítésre

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője • Olcsai Kiss Zoltán Általános Iskola és Kölcsey Ferenc Utcai Általános Iskola előirányzat módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előirányzatok módosítását.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


318/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete elhatározza, hogy

 • a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménytől feladatelmaradás miatt 980 eFt-ot elvon oly módon, hogy a dologi kiadás előirányzatát 980 eFt-tal csökkenti a finanszírozás csökkentése mellett,

 • az Olcsai Kiss Zoltán Általános Iskolától 735 eFt-ot feladatelmaradás miatt elvon a dologi kiadás előirányzatának 735eFt-tal történő csökkentésével egyidejűleg,

 • a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási tartaléka 1.715 eFt-tal nő.


Határidő: 2003. december 15. a kiértesítésre

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője • Faludi Ferenc Városi Könyvtár előirányzatának módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előirányzat módosítását.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

319/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Faludi Ferenc Városi Könyvtár

 • személyi juttatás előirányzata 551.- eFt-tal

 • a munkaadót terhelő járuléka 560.- eFt-tal nő.

 • a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási tartaléka 1.111.- eFt-tal csökken.


Határidő: 2003. december 15. a kiértesítésre

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője • Művelődési és Ifjúsági Központ előirányzatának módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előirányzat módosítását.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


320/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Művelődési és Ifjúsági Központ

 • felhalmozási kiadási előirányzata 114.- eFt-tal

 • felhalmozásra átvett pénzeszköz előirányzata 29.- eFt-tal nő,


a Polgármesteri Hivatal

 • felhalmozási kiadási előirányzata 85.- eFt-tal csökken.

Az intézmény a 85.- eFt-ot finanszírozásként kapja.


Határidő: 2003. december 15. a kiértesítésre

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője • Tanulói tankönyv támogatás - előirányzat módosítás

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előirányzat módosítását.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


321/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete

 1. A tanulói tankönyvtámogatásra fordított összeggel 10.332.800.- Ft-tal csökkenti a gazdálkodási tartalékot, megnöveli az intézmények finanszírozását oly módon, hogy a pénzbeni juttatások előirányzata 5.892.603.- Ft-tal nő, a dologi kiadások előirányzata 966.597.- Ft-tal nő intézményenként az alábbiakban részletezettek szerint, valamint 3.473.600.- Ft-tal nő a működésre átadott pénzeszközök előirányzata.
 1. Az érettségi vizsgáztatáshoz kapott 896.000.- Ft támogatással megnöveli a Polgármesteri Hivatal működésre átvett pénzeszközeit és az összeget a gazdálkodási tartalékba helyezi.

 2. A közművelődési dolgozók továbbképzéséhez juttatott támogatással, 330.000.- Ft-tal megnöveli a működésre átvett pénzeszközök előirányzatát, és az intézmények finanszírozását. A Faludi Ferenc Városi Könyvtár esetében 180.000.- Ft-tal, a II Rákóczi Ferenc Városi Művelődési és Ifjúsági Központ esetében 150.000.- Ft-tal nő a személyi juttatás előirányzata.

 3. Az Oktatásügyi Minisztérium által a SZAK 2003. pályázatra átutalt 550.000.- Ft-tal a Polgármesteri Hivatal működésre átvett pénzeszköz és a dologi kiadás előirányzatát megemeli.


Határidő: azonnal

Felelős: kiértesítésért Némethné Simon Mária irodavezető • Körmend város Gondnoksága részére traktorvásárlás okán előirányzat módosítás

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előirányzat módosítását.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


322/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete költségvetési rendeletében jóváhagyja az előirányzatok átcsoportosítását az alábbiak szerint:

 • a Városgondnokság beruházási kiadás előirányzata (finanszírozás) csökken 7.493.750 Ft-tal,

 • a Polgármesteri Hivatal beruházási kiadás előirányzata emelkedik 7.493.750 Ft-tal.


Határidő: 2003. december 15.

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője • Polgármesteri Hivatal előirányzatának módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előirányzatok módosítását.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


323/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete költségvetési rendeletében jóváhagyja a Polgármesteri Hivatalnál az előirányzatok átcsoportosítását:

 • működési célú pénzeszköz átvétel előirányzat emelkedik 1.067.000 Ft-tal

 • működési célú pénzeszköz átadás csökken 2.484.998 Ft-tal

 • személyi juttatás kiadás előirányzata emelkedik 3.067.066 Ft-tal

 • munkaadót terhelő járulék kiadás előirányzat emelkedik 486.674 Ft-tal


Határidő: 2003. december 15.

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője • Előirányzat módosítás ESZCSM-hez benyújtott pályázat, illetve a Pinka-völgyi települések szennyvízelvezetése kapcsán

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előirányzatok módosítását.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


324/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete

1. A szociális ágazat feladatbővülésének fejlesztéseihez a

 • fejlesztési célú átvett pénzeszköz előirányzata 36.644.- eFt-tal nő

 • nevesített céltartalék előirányzata 28.970.- eFt-tal nő

 • gépjármű beruházás előirányzata 7.674.- eFt-tal nő

továbbá 2004. évben a fejlesztési feladatokat eredeti előirányzatként megtervezi.


2. A Pinka-völgyi települések szennyvízelvezetés építési beruházáshoz a

 • fejlesztési célú átvett pénzeszköz előirányzata 1.044.562.- Ft-tal nő

 • szennyvízelvezetés beruházás előirányzata 1.687.500.- Ft-tal nő

 • céltartalék előirányzata 642.938.- Ft-tal csökken.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 • Körmend város Gondnoksága pénzügyi előirányzat módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Szóbeli kiegészítés, kérdés, vélemény nincs.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


325/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2003. évi beruházási előirányzatát 2.000 eFt-tal, felújítási előirányzatát 2.458 eFt-tal csökkenti és megnöveli Körmend város Gondnoksága felhalmozási jellegű finanszírozását 4.458 eFt-tal.

Felkéri Körmend város Gondnoksága vezetőjét, gondoskodjon arról, hogy a beruházások és felújítások a vagyonkataszter-nyilvántartásba - a jogszabályok szerint - bekerüljenek.


Határidő: azonnal

Felelős: kiértesítésért Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője, felkérés alapján Horváth Péter, Körmend város Gondnoksága vezetője
 1. Polgármesteri illetmény megállapítása

Előterjesztő: Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva egyetért az előterjesztésben foglaltakkal.


Szabó Ferenc alpolgármester javasolja a polgármester illetményét 412.500 Ft-ban megállapítani, mely a törvény szerint adható legalacsonyabb összeg. Ezen felül javasolja 20 %-os költségtérítés biztosítását a polgármester részére.


Bebes István polgármester nem vesz részt a szavazáson.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:326/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete "A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról" szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. § (4) bekezdése, valamint a 4. § (1) bekezdésében való jogkörében - figyelembe véve a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát - a polgármester illetményét 2004. január 1-jei hatállyal 412.500.- Ft-ban állapítja meg. A polgármester a polgármesteri tisztség ellátásával összefüggő költségeinek megtérítésére illetménye 20 %-ának megfelelő összegű költségátalányra jogosult.


Határidő: 2004. január 1.

Felelős: jegyző (a módosító dokumentumok elkészítéséért) 1. Fejlesztési hitelfelvétel, hitelszerződés megkötése

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester elmondja, hogy a városban működő két banktól érkezett ajánlat a hitel felvétellel kapcsolatban. A Kereskedelmi és Hitel Bank hitelajánlata abban az esetben él, amennyiben az önkormányzat a számlavezetést is a banknál valósítja meg.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag aziránt érdeklődik, hogy most van-e szükség erre a fejlesztési hitelre, mivel jelenleg kedvezőtlenek a kamatok.

Bebes István polgármester elmondja, előzetes tájékoztatásról van szó, most csak a bankok közül kell választani, a hitelfelvételre később kerül sor.


Bán Miklós képviselő-testületi tag a Pénzügyi Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előterjesztésben foglaltakat.


Bebes István polgármester javasolja - amennyiben szükséges - a fejlesztési hitel felvételéhez az OTP Bank Rt-vel hitelszerződés megkötését.


A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:327/2003. számú határozat:

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete elhatározza, hogy - amennyiben fejlesztési hitel felvétele válik szükségessé - az OTP Bank Rt-vel köt hitelszerződést.

Határidő: 2004. év

Felelős: Bebes István polgármester a hitelszerződés megkötéséért

 1. Munkahelyteremtő beruházások támogatására költségvetési keret elkülönítése

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, a Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány dönt a támogatások odaítélésében a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.


Bebes István polgármester javasolja 15 millió Ft elkülönítését munkahelyteremtő vállalkozások támogatására.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


328/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete új munkahelyek létesítésének támogatására, munkahelyek számának növelése, valamint a munkanélküliség csökkentése érdekében a 2004. évi költségvetésében 15 millió Ft-ot különít el a gazdálkodási tartalékban. E keretösszeg erejéig olyan vállalkozások számára nyújtható visszatérítendő támogatás, amelyek vállalják, hogy legalább 5 éven át legalább 50 fő foglalkoztatását biztosítják Körmenden.

A támogatás odaítéléséről a Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány a jelentkező igények alapján dönt.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyalások lefolytatására.


Határidő: 2004. évi költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: Bebes István polgármester a tárgyalások lefolytatásáért

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 1. Egyes intézmények alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Szóbeli kiegészítés, kérdés, vélemény nincs.


Bebes István polgármester javasolja az intézmények alapító okiratának módosítását.


A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


329/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a II. Rákóczi Ferenc Városi Művelődési és Ifjúsági Központ, Körmend város Tűzoltósága, Körmend város Gondnoksága, valamint a GAMESZ alapító okiratát 2004. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:


II. Rákóczi Ferenc Városi Művelődési és Ifjúsági Központ

 • Jogállása: önálló jogi személy. Részben önállóan gazdálkodó, önálló bérgazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik. A gazdasági és könyvvezetési feladatokat Körmend város Önkormányzata Gazdasági Ellátó Szervezete látja el.

Körmend város Tűzoltósága

 • Gazdálkodási jogköre: részben önállóan gazdálkodó, önálló bérgazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik. A gazdasági és könyvvezetési feladatokat Körmend város Önkormányzata Gazdasági Ellátó Szervezete látja el.

Körmend város Gondnoksága

 • Jogállása: részben önállóan gazdálkodó, önálló bérgazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik. A gazdasági és könyvvezetési feladatokat Körmend város Önkormányzata Gazdasági Ellátó Szervezete látja el.

GAMESZ

 • Gazdálkodási jogköre: önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.

 • Szakfeladatok köre az alábbiakkal bővül:


701 015

Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás

751 669

Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás

751 955

Költségvetési szervek vállalkozási tevékenysége

853 279

Rendszeres pénzbeli ellátások

853 280

Eseti pénzbeli ellátások

921 716

Egyéb művészeti tevékenység

921 815

Művelődési központok tevékenysége

921 925

Egyéb szórakoztató és kulturális tevékenység

930 921

Családi ünnepek szervezése

011 011

Növénytermelés és kertészet

014 034

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

751 834

Vízkárelhárítás

751 845

Város- és községgazdálkodási szolgáltatás

902 113

Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység

930 910

Fürdő és strandszolgáltatás


Határidő: 2004. január 1.

Felelős: Dr. Stankovits György jegyző 1. A GAMESZ és egyes intézmények közötti feladatellátásról szóló megállapodás jóváhagyása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester javasolja a GAMESZ és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv közti megállapodás jóváhagyását.


A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


330/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a GAMESZ és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv közötti Megállapodást - a melléklet szerint - jóváhagyja.


Határidő: megállapodás megkötésére 2003. december 31.

Felelős: Bebes István polgármester

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője


Bebes István polgármester javasolja a Tűzoltóság, a Művelődési és Ifjúsági Központ, valamint Körmend város Gondnoksága önálló bankszámlájának megszűntetését.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


331/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a kincstári rendszer kialakításával kapcsolatban Körmend város Tűzoltósága, a II. Rákóczi Ferenc Művelődési és Ifjúsági Központ, valamint Körmend város Gondnoksága önálló bankszámláját 2004. január 1-jei hatállyal megszűnteti.

Határidő: 2003. december 31.

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 1. Az intézményi étkeztetési nyersanyagnorma, eladási ár meghatározása

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke javasolja, hogy a középiskolai és kollégiumi nyersanyagnormák is kerüljenek feltüntetésre.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.


Bebes István polgármester javasolja a 2004. évi intézményi étkeztetés nyersanyagnormáit és az eladási árakat a határozati javaslatban foglaltak szerint jóváhagyni.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


332/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete 2004. január 1-től az intézményi étkeztetés nyersanyagnormáját, valamint az eladási árakat az alábbiak szerint állapítja meg:2004. évi nyersanyagnorma

2004. évi eladási ár


gyermek

felnőtt

gyermek

felnőtt

Bölcsőde/Óvoda

T

45

45

79

79

E

136

195

245

315

U

45

45

79

79

Összesen:

226

285

403

473


Általános Iskola

T

45

45

79

79

E

144

195

255

315

U

45

45

79

79

Összesen:

234

285

413

473Középfokú okt. KollégiumR

76

76

133

133

T

34

34

59

59

E

196

196

335

335

V

152

152

237

237

Összesen:

458

458

764

764


Szociális étkeztetés


195


350


A fenti összegek az ÁFÁ-t tartalmazzák.


Határidő: 2003. december 15.

Felelős: Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a kiértesítésért 1. A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság előterjesztései:

 • Javaslat intézményvezető megbízására

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az önkormányzat 2004. január 1-jével intézmények összevonását tervezi. Ezen szándéka miatt döntenie kell arról, hogy Mecsériné Doktor Rozália könyvtárigazgató, - akinek igazgatói mandátuma ez év végén lejár - továbbra is ellássa-e az igazgatói teendőket.


Bebes István polgármester kérdezi a jelenlegi intézményvezetőt, elfogadja-e a megbízást a könyvtár igazgatói munkakör betöltésére irányuló pályázati eljárás befejeztéig.


Mecsériné Doktor Rozália elfogadja a megbízást.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

333/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a könyvtár igazgatói munkakör betöltésére irányuló pályázati eljárás befejezéséig Mecsériné Doktor Rozáliát bízza meg az intézményvezetői munkakör ellátásával.


Határidő: 2004. január 1.

Felelős: Bebes István polgármester • Javaslat a 2004. évi kulturális, tudományos és sport támogatási keret meghatározására

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke szóbeli kiegészítésként elmondja, a testület korábbi döntése értelmében a városi televízió, illetve a városi újság esetében az infláció mértékével megegyező nagyságban növeli a támogatás összegét. Ennek megfelelően a 30 millió Ft odaítélhető támogatás az idei évben 400 eFt-tal növekedett. A Bizottság a tervezett felosztásnál a tavalyi mértéket vette figyelembe.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke további 2 millió Ft-tal javasolja megemelni a sporttámogatási keretet, és azt a kiemelt sportegyesületek körében a kosárlabdacsapat javára átcsoportosítani, mivel a csapat évek óta 12 millió Ft támogatásban részesül. Ez az összeg magában foglalná az infláció mértékét.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag javasolja a költségvetés tárgyalásánál megvitatni a támogatások mértékét.


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke javasolja, hogy véglegesen kerüljön bele a költségvetésbe az előterjesztésben szereplő összeg, melyet a koncepció is tartalmazott. Eldöntendő, mekkora összeg legyen a civil szféra támogatása.


Bebes István polgármester javasolja, hogy a kulturális, tudományos és sport támogatási keret meghatározását, a városi televízió 3 éves eszközfejlesztési támogatását, valamint a várossá nyilvánítás évfordulójára szervezendő kiállítás előkészítésére kért összeget a költségvetés számainak ismeretében tárgyalják meg a január testületi ülésen.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


 • Javaslat a Városi Televízió három éves eszközfejlesztési tervének támogatására

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Bebes István polgármester javasolja a költségvetés tárgyalásakor megvitatni az előterjesztést.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


 • Körmend várossá nyilvánításának 25. évfordulója alkalmából rendezendő ünnepség szervezése

Előterjesztő: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke javasolja, hogy az évfordulóra szervezendő kiállítás előkészítéséhez szükséges 100 eFt a Művelődési és Ifjúsági Központ költségvetése terhére kerüljön elszámolásra.


Bebes István polgármester javasolja, hogy a költségvetési rendelet-tervezetében a 100 eFt az intézmény költségvetésében kerüljön megjelenítésre.


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke az ünnepség szónokának Bebes István polgármestert javasolja felkérni.


Szabó Ferenc alpolgármester a várossá nyilvánítás 25. évfordulójára szervezett kiállítás megnyitására az ünnepség szónokának Bebes István polgármestert javasolja.


A képviselő-testület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


334/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a várossá nyilvánítás negyedszázados évfordulójára szervezett kiállítás megnyitására, az ünnepség ünnepi szónokának Bebes István polgármestert kéri fel.


 1. Az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság előterjesztése:

 • Kérelem a kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak megvalósítása határidejének módosítására

Előterjesztő: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnökének elmondása szerint a pedagógiai eszköztár fejlesztése irányuló 60 millió Ft-ot elérő összeget "nyújtott ütemű" beszerzéssel kell megvalósítani.

Az arányos ütemű fejlesztést a Bizottság támogatja.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva nem támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja az előterjesztésben foglaltakat. Az építéssel járó fejlesztések, beruházások megvalósítására a Bizottság hosszútávú ütemtervet készít.


Szekeres Gábor művelődési főtanácsos tájékoztatásul elmondja, a képviselő-testületnek döntést kell hoznia arról, hogy a megvalósítást az önkormányzat vállalja, az ehhez szükséges fedezetet a költségvetésbe beépíti. Az építéssel járó fejlesztéseket a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság külön kezeli, az eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak megvalósítása érdekében pedig mintegy 60 millió Ft ráfordítására kötelezi el magát az önkormányzat 5 éves időtartamra, az állami normatíva felhasználásával együtt.


Bebes István polgármester javasolja az eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak teljesítési határidejének 2008. augusztus 31-i történő meghosszabbítását, valamint az ütemterv szerint a 6.000 eFt-nak a 2004. évi költségvetésben való meghatározását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:


335/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a mellékelt ütemtervvel és költségvetési tervvel, - melynek megvalósítását 2008. augusztus 31-ig vállalja - kérelmet nyújt be az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközponthoz a kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak teljesítése határidejének 2008. augusztus 31-ig történő meghosszabbítása érdekében.


Határidő: 2003. december 31.

Felelős: Bebes István polgármester

 1. Kábeltelevíziós ellátás bővítésének lehetősége Körmenden

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője ismerteti a ZELKA Rt. kábeltelevíziós hálózat kiépítésére tett ajánlatát:

 • Rábán aluli városrész 7.407.500 Ft + ÁFA

 • Kórház főépülete

  • Primer hálózat kiépítése 324.960 Ft + ÁFA

  • Épületen belüli szekunder rendszer 197.300 Ft + ÁFA


 • Egészségügyi és Szociális Intézmény

  • Primer rendszer 233.000 Ft + ÁFA, (csillagpontos rendszer kiépítése esetén) 544.300 Ft + ÁFA,

  • Épületen belüli szekunder rendszer 632.650 Ft + ÁFA

 • Képúti liget 427.890 Ft + ÁFA


Pete Ferenc ajánlata a kábeltelevíziós rendszer fejlesztésére:

 • Rábán aluli városrész 7.500.000 Ft + ÁFA

 • Kórház főépülete 500.000 Ft + ÁFA

 • Egészségügyi és Szociális Intézmény 420.000 Ft + ÁFA


Bán Miklós képviselő-testületi tag aziránt érdeklődik, hogy az önkormányzat saját finanszírozásában kívánja-e megvalósítani a négy projektet. Korábban az önkormányzat támogatására az ún. "holt területek", pl. ritkán lakott városrészek, nagyobb épületek áthidalása esetén volt szükség. A hálózat kiépítése az eddigiek során önkormányzati támogatás, a polgárjogi társaság által biztosított összeg, valamint a lakossági hozzájárulás segítségével valósult meg.


Bebes István polgármester elmondja, hogy a Rábán túli városrész, valamint a Képúti liget kábeltelevízió hálózat szempontjából kiépítetlen városrészek. Az önkormányzatnak biztosítania kell a lehetőséget, hogy az ott élők is rá tudjanak kapcsolódni a hálózatra, akárcsak a Kórház és a Szociális Intézmény esetében. A hálózat fejlesztése idővel internetes kapcsolat kiépítésére is alkalmassá válik.

Horváth Sándor és Tóth Imre képviselő-testületi tagok az Újváros utca lakóinak kérésére javasolják ezen utca bevonását a beruházásba.


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke a PJT kérését tolmácsolva - a társaság a testületi ülés ideje alatt ülésezik - a kivitelező személyéről való döntés elhalasztását kéri.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag jogértelmezési problémát lát, véleménye szerint a fejlesztések tekintetében a PJT dönt, az önkormányzat csak javasolhatja, hogy mely területeket vonjon be a fejlesztésbe, és ehhez bizonyos pénzeszközt átad. Ugyanakkor az önkormányzat is ugyanolyan tulajdonos mint bármelyik állampolgár, csak a tulajdoni hányad nagyobb, de a döntést e tekintetben a PJT-nek kell meghoznia.


Nagy Gábor képviselő-testületi tag tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy előzetes felmérés alapján a Rábán aluli városrészen 30 fő kíván csatlakozni a kábeltelevíziós hálózatra. A fejlesztéshez a PJT 1 millió Ft-tal járulna hozzá. Úgy véli, hogy ezen városrész lakói sem kerülhetnek hátrányos helyzetbe.

Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a kábeltelevízió hálózat fejlesztésére 7 millió Ft-ot javasol megjeleníteni a költségvetésben.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag javasolja, hogy az önkormányzat nyilatkoztassa ki szándékát a hálózat kiépítéséről, hiszen látható, hogy azt a 7 millió Ft-ot, amibe a Rábán aluli városrész kábeltelevíziós hálózat kiépítése kerül a 30 fő nem tudja előteremteni.


Csák Tamás képviselő-testületi tag javasolja, hogy ezen a testületi ülésen csak az összegről döntsenek.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szerint a ZELKA Rt. havonta karbantartási díj címén bizonyos összeghez jut, ennek fejében kedvezőbb ajánlatot kellett volna adnia.


Bebes István polgármester elmondja, hogy a PJT-nek nem áll rendelkezésére a fejlesztéshez szükséges összeg. Kéri, ne zárkózzon el a testület attól, hogy egy városrész, illetve egyes intézmények csatlakozása megtörténhessen; a fejlesztésekhez szükséges pénzösszeget akár a kórház, akár a szociális intézmény esetében az önkormányzatnak kell biztosítania.


Bán Miklós képviselő-testületi tag nem látja tisztának a felvetődött kérdés megoldását.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag szerint több alternatívára van szükség a döntéshez.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag javasolja, hogy az önkormányzat adjon át egy bizonyos pénzeszközt, majd a PJT döntsön arról, hogy melyik társasággal köt szerződést.


Bebes István polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület határozza meg azt az összeget, mellyel a projekt megvalósítható. Ezt követően a legjobb ajánlattevővel kössön szerződést az önkormányzat a PJT egyetértésével.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


336/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a kábel televízió hálózat bővítésének szándékával egyetért és e célra 7 millió Ft fedezetet biztosít a 2004. évi költségvetésében. A kivitelezési munkálatokkal a legkedvezőbb pénzügyi ajánlatot tevő céget kell megbízni. Felhatalmazza a polgármester, folytasson tárgyalásokat a PJT-vel.


Határidő: a 2004. évi költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: Bebes István polgármester

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 1. A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság előterjesztései

 • Ingatlanvásárlási kérelmek

 • Immo-03 Bt. ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva az ingatlan vételárát 7000 Ft/m2-ben javasolják megállapítani.

Toplak Tamás, az Immo-03. Bt. területi expanziós vezetője elmondja, hogy a korábbi képviselő-testületi ülésen megállapított ingatlan vételárat mind a terület elhelyezkedése, mind beépíthetősége miatt nem tudják elfogadni. Cégük által készítetett értékbecslés alapján az önkormányzat által megállapított vételár elrugaszkodik a terület értékétől. Az ingatlannak nincs főúti kapcsolata, ezért a feltáró út folytatása szükséges. További - csaknem 10 millió Ft - költséget emészt fel a terepszintbeli különbség kiegyenlítése. A teljes beruházás költségét figyelembe véve nem tudják elfogadni a korábban megállapított vételárat.


Bebes István polgármester aziránt érdeklődik, hogy van-e kialakult véleménye a társaságnak az ár tekintetében. Amennyiben a korábban meghatározott ár alatt kínálják fel az ingatlant, hozzájárulna-e a cég az ott lévő 8-as számú főút - kórház kereszteződésének átalakításához.


Toplak Tamás véleménye szerint jelen állapotában a kereszteződés elfogadható, átalakítását nem tervezik. Amennyiben szükséges, kikérik közlekedési szakember véleményét. Az ingatlan vételáraként 6000 Ft/m2-t tart elfogadhatónak.


Bebes István polgármester aziránt érdeklődik, milyen munkálatokat szükséges a területen végrehajtani.


Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, a Penny áruháztól a terület feltárható. Településszerkezeti terv módosítása, valamint Szabályozási terv is szükségessé válik. A terület közművekkel ellátható, az útcsatlakozás kiépíthető, tulajdonképpen a két terület összevonásával kiépítettnek tekinthető.


Bebes István polgármester javasolja az 1920/19 hrsz-ú ingatlan mintegy 5000 m2 nagyságú részének értékesítését 6000 Ft/m2 áron az Immo-03 Bt. részére.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


337/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1920/19 hrsz-ú "közterület" megnevezésű ingatlanból kb. 5000 m2-t megosztás után forgalomképessé tesz. Az így keletkező ingatlanokat értékesíti az Immo-03 Bt. (Veszprém, Szent István u. 65.) részére 6.000 Ft/m2 áron. Az ingatlanmegosztás költségei a vevőt terhelik.

Az ingatlanértékesítésből befolyt összeget infrastrukturális fejlesztésekre, valamint ipari terület kialakítására kell fordítani.

Határidő: szerződés megkötésére 2004. január 31.

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője • Kerecsényi Sándor ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva 3.800 eFt áron javasolják az ingatlan értékesítését.

Bebes István polgármester javasolja a 3223/2 hrsz-ú ingatlan értékesítését Kerecsényi Sándor részére 3.800 eFt vételáron.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


338/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete értékesíti a tulajdonát képező, 3223/2 hrsz-ú, 576 m2 nagyságú, "orvosi rendelő" megnevezésű ingatlant (mely területből az építmény 58 m2-en helyezkedik el) Kerecsényi Sándor Körmend, Nádaljai u. 45. szám alatti lakos részére 3.800 eFt vételáron.


Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője • Hegedűs Ilona és társai ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva 200 Ft/m2 áron javasolja az értékesítést.


Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke elmondja, hogy bizottságuk nem döntött az ár tekintetében.

Bebes István polgármester javasolja a 4412 hrsz-ú ingatlan értékesítését 200 Ft/m2 vételáron.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


339/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete értékesíti a tulajdonát képező, 4412 hrsz-ú, "kert" művelési ágú, 2032 m2 nagyságú ingatlanból:

 • 345 m2-t Hegedűs Ilona Körmend, Bem J. utca 9.,

 • 390 m2-t Jóna József Körmend, Bartók ltp. 11.,

  • 1297 m2-t Joó Lászlóné Körmend, IV. Béla kir. utca 5. szám alatti lakosok részére 200 Ft/m2 vételáron.


Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője • Dancsecs Építőipari Kft. ingatlanvásárlási kérelme

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva 4000 Ft/m2 átlagáron javasolja az ingatlan értékesítését azzal a feltétellel, hogy 2004. május 31-ig a közműveket ki kell építeni a területen.


Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva a 7500 m2 nagyságú ingatlan értékesítését 4000 Ft/m2, a 2300 m2 nagyságú terület értékesítését 6000 Ft/m2 áron javasolja 2007. december 31-ig beépítési kötelezettség előírásával, valamint visszavásárlási joggal. Javasolja továbbá, hogy az összközmű kiépítést a kérelmező végezze el a területen az önkormányzat által meghatározott műszaki tartalommal.


Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, a közművek kiépítése várhatóan 5-6 millió Ft-ot tesz ki.


Bebes István polgármester javasolja az 1920/24 hrsz-ú ingatlan 7500 m2 nagyságú részét 4000 Ft/m2, a 2300 m2 nagyságú ingatlanrész értékesítését 6000 Ft/m2 áron, 2007. december 31-ig beépítési kötelezettség, valamint az összközmű kiépítésének előírásával, visszavásárlási jog kikötésével.


A képviselőtestület a javaslatot 8 szavazattal, 9 tartózkodás mellett elutasítja.


Bebes István polgármester javasolja a nevezett ingatlanok 4000 Ft/m2 átlagáron történő értékesítését, az ingatlanon a közművek kiépítését, valamint 2007. december 31-ig beépítési kötelezettség előírását.

A képviselő-testület a javaslatot 15 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

340/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1920/24 hrsz-ú, "közterület" megnevezésű ingatlanból kb. 2.300 m2-t, illetve kb. 7.500 m2-t megosztás után forgalomképessé tesz. Az így keletkező ingatlanokat értékesíti a Dancsecs Építőipari Kft. (Körmend, Nyírfa u. 20.) részére 4000 Ft/m2 áron. Az ingatlanmegosztás költségei a vevőt terhelik.

A vevő az ingatlan közművekkel való kiépítését 2004. május 31-ig köteles biztosítani az önkormányzat által meghatározott műszaki tartalommal és területen.

A vevőt az ingatlanon beépítési kötelezettség terheli, melyet legkésőbb 2007. december 31-ig köteles teljesíteni.


Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Határidő: értesítésre azonnal • Dr. Vermes Imre hozzájárulás megadása iránti kérelme

Előterjesztő: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth Imre képviselő-testületi tag a nevezett ingatlanok környékén lakók véleményét tolmácsolva kifogásolja, hogy ezidáig nem történt meg az ingatlanok beépítése, holott már volt ilyen kötelezettsége a kérelmezőnek.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a hozzájárulás megadását.


Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva nem támogatja a hozzájárulás megadását.


Bebes István polgármester javasolja hozzájárulás megadását dr. Vermes Imre részére.


A képviselő-testület a javaslatot 13 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


341/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul a Körmend, 1974/10, 1974/11 és 1974/12 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó közös tulajdon megszüntetése megváltás útján, illetve közös tulajdon alapításával vegyes telek-összevonási megállapodásokhoz.


Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője 1. Králler László és neje, valamint Vajda Györgyné ingatlanának vízellátás kérelme

Előterjesztő: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 1. pontjában foglaltakat támogatja, a 2. pontban megfogalmazottakról nem foglalt állást.


Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva a határozati javaslat 1. pontjában foglaltakat támogatja. A 2. pont esetében a b.) változatot javasolja.


Bebes István polgármester javasolja Králler László és neje ingatlanának vízbekötéséhez szükséges fedezet biztosítását.


A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Bebes István polgármester javasolja Vajda Györgyné ingatlanának vízellátásához 812.500 Ft biztosítását. Javasolja továbbá, mivel két hasonló kérelemről van szó, hasonló megoldással történjen a kivitelezés, és az ajánlatokat is e szerint kérje be az önkormányzat.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


342/2003. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete Králler László és neje ingatlanának (Körmend 0254/166 hrsz) vízellátásához szükséges leágazó gerincvezeték kiépítésének költségét, 200 eFt-ot (160 eFt + ÁFA) beruházásként a 2004. évi költségvetésben eredeti előirányzatként megtervezi.

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete Vajda Györgyné Körmend, Horvátnádalja, 48-as út 29. számú ingatlanának vízellátását a 8-as számú főközlekedési út átfúrásával, 130 folyóméter vízvezeték kiépítésével valósítja meg, melynek bekerülési költsége 812.500 Ft (650.000 Ft+ÁFA), mely összeget a 2004. évi költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezi.


Határidő: a 2004. évi költségvetési rendelet elfogadása, 2004. március 30. a megvalósításra

Felelős: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

Némethné Simon Mária, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 1. A bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepció elfogadása, pályázati önrész biztosítása

Előterjesztő: Szabó Ferenc alpolgármester

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Szabó Ferenc alpolgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, mivel az ügyészség nem kívánt részt venni a munkában, ezért a polgárőrség vezetőjét kérték fel e feladatra. Kéri a koncepció elfogadását, valamint a pályázaton való indulás pénzügyi lehetőségének megteremtését.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a koncepció elfogadását támogatja, a pályázati önrész biztosítását nem javasolja.


Egyed Gyula az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke szerint létalapja lenne a bizottságnak, ha részt tudna venni a pályázaton. Javasolja a 200 eFt önrész biztosítását.


Bebes István polgármester javasolja a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági koncepció elfogadását, valamint a 200 eFt pályázati önrész biztosítását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


343/2003. számú határozat:


 1. Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete megismerte és elfogadja Körmend város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági koncepcióját.

 2. Felkéri a Polgárőrség vezetőjét, hogy a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság munkájában rendes tagként vegyen részt.

 3. A Biztonságos Magyarországért Közalapítvány által Bűnmegelőzés és médiumok címmel kiírt pályázathoz 200 eFt összegű pályázati önrészt biztosít a gazdálkodási tartalék terhére.


Határidő: pályázat benyújtására 2003. december 19.

Felelős: Szabó Ferenc alpolgármester • Jelentés az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)


Nagy Gábor képviselő-testületi tag a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvodában lévő kerítés javításának, illetve a földterítés elvégzésének határideje felől érdeklődik.


Bebes István polgármester 2003. december 20-i határidőt javasol.

Felelős: Körmend város Gondnokságának vezetője


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke a mozival kapcsolatos interpellációjára konkrét határidőt kér, mivel az épülettel kapcsolatban azonnali intézkedést igénylő feladatok elvégzésére van szükség.

A Mátyás Király Utcai Óvodában lévő fém mászókák eltávolítására december 6-i határidőt javasolt, ez nem valósult meg.


Bebes István polgármester a feladatok elvégzésére 2003. december 20-i határidőt javasol.

Felelős: Körmend város Gondnokságának vezetője


Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője kéri a polgármestert, hogy a Városgondnokság vezetőjét hívja meg a testületi ülésre, mivel a felmerült problémák nagy része az intézmény feladatkörébe tartozik.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy az Olcsai téri parkoló esetében nem történt intézkedés.

Felelős: Hatósági Iroda vezetője


Csák Tamás képviselő-testületi tag aziránt érdeklődik, mikor várható a horvátnádaljai kultúrházban meghibásodott gázkazán megjavítása.

Bebes István polgármester 2003. december 20-i határidőt javasol.

Felelős: Körmend város Gondnokságának vezetője


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke, valamint Pőcze István képviselő-testületi tag az interpellációra adott válaszokat elfogadják.


Karakai József képviselő-testületi tag a balesetveszélyes játszószerek elszállítására konkrét időpont meghatározását kéri.


Bebes István polgármester szintén 2003. december 20-i határidőt javasol.

Felelős: Körmend város Gondnokságának vezetője


 • Interpellációk


Szabó Ferenc alpolgármester ismételten kéri a Thököly utcában, a volt Posta épülete előtt lévő fém láda elszállítását.

Határidő: 2003. december 20.

Felelős: Körmend város Gondnokságának vezetője


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselő-testületi tag:

 • arra hívja fel a figyelmet, hogy az aluljáró szemetes, takarítatlan, a falakat feliratokkal elcsúfították,

 • az októberi ünnepségek alkalmával az emlékműveknél elhelyezett koszorúk eltávolítását kéri,

 • a Rába-parton a hinta és a hozzá tartozó játékok téli elhelyezését kéri, mivel azok még mindig a parton találhatók.

Határidő: 2003. december 20.

Felelős: Körmend város Gondnokságának vezetőjeEgyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke a Rákóczi utcai buszmegálló megrongálódott padjainak helyreállítását kéri.

Határidő: 2003. március 1.

Felelős: Körmend város Gondnokságának vezetője


Bán Miklós képviselő-testületi tag elmondja, hogy a Bartók Béla lakótelep 18-19. számú házak előtt található platánfa gyökerei felnyomták a parkoló aszfaltját, ez balesetveszélyes állapotot idézett elő.

Helyreállítás határideje: 2003. december 20.

Felelős: Körmend város Gondnokságának vezetője


Afelől érdeklődik, hogy az autóbusz pályaudvaron a kerékpár-tároló kihelyezése mikorra várható.

Kihelyezés határidője: 2003. december 31.

Felelős: Körmend város Gondnokságának vezetője


Dr. Stipkovits Ferenc képviselő-testületi tag jelzi, hogy a Bem József utca végén az út fél sávon vízzel van leöntve, mely ráfagyott az úttestre. Kéri megvizsgálni annak okát, miként került az úttestre a víz, az ingatlannál működik-e a kanáris.


Bebes István polgármester javasolja a közterület-felügyelőket kiküldeni a helyszínre.


Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke:

 • a piac téri üzletek tulajdonosainak kérését tolmácsolva az üzletsor előtt újonnan készült térburkolat megóvása érdekében a forgalom korlátozását, "Behajtani tilos" tábla kihelyezését kéri,

 • a Kölcsey F. utca - Dienes L. utca sarkán lévő "Behajtani tilos" tábla megrongálódott, annak helyreállítását, ha szükséges cseréjét kéri,

 • ugyanezen tábla lábánál lévő csapadékvíz-elvezető eltömődött, ennek tisztítását kéri.


Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, hogy a térburkolat nem gépjárműforgalom lebonyolítására készült, közlekedési tábla helyett forgalomterelő eszköz elhelyezése lenne célszerű, melyhez javasolja az üzletek tulajdonosainak hozzájárulását, mivel az útburkolat teljes kialakítása önkormányzati költségen valósult meg.


Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a mozi parkolójában lévő megrongálódott kapcsolószekrény helyreállítását kéri. A Pacsirta utca végén lévő betontörmelék, földmaradvány elszállítását javasolja 2004. április 30-i hatállyal.


Tóth László, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Rákóczi úton felszerelt karácsonyi díszek égőinek megjavítását kéri, mivel azok több helyütt nem világítanak.


Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke:

 • az Alkotás utca 9. szám előtt található nyírfa eltávolítását kéri,

 • Mátyás király utca 16. számú óvoda előtti közterületen a tujasor gátolja az útszakasz beláthatóságát, ennek eltávolítását kéri,

 • a belvárosban található Fényes vendéglő állapotát kifogásolja.


Bebes István polgármester elmondja, hogy a tulajdonos értékesíteni kívánja az épületet.


Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondja, az önkormányzatnak lehetősége van felszólítani a tulajdonost arra, hogy városképi szempontból hozza helyre az épületet.
Több hozzászólás nincs.


Bebes István polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 19 óra 33 perckor bezárja.

K.m.f.


Dr. Stankovits György

jegyző

Bebes István

polgármester