· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2002. évi
előző2002. január 24.    2002. szeptember 26.következő
letölthető melléklet:

64 kbyte

2002. szeptember 24.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATI

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK2002. szeptember 24.-iKÖZMEGHALLGATÁSÁRÓL

JEGYZŐKÖNYV


Készült:

Körmend város Önkormányzati Képviselőtestületének 2002. szeptember 24-én megtartott közmeghallgatásáról

Tárgy:

Az önkormányzat elmúlt ciklusában megvalósult beruházások, fejlesztések, az elkövetkezendő időszak célkitűzései

Előadó: Honfi József polgármester

A képviselőtestület részéről megjelent:


Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, Egyed Gyula, Geosics László, Horváth László, Kozó József, Mészáros Árpád, Nagy Gábor, Pataki Péter, Szabó Ferenc, Tóth Imre képviselőtestületi tagok

A lakosság részéről: 2 fő

Honfi József polgármester köszönti a megjelenteket, majd ismerteti az elmúlt négy év fejlesztéseit, beruházásait az alábbiak szerint:


Az 1999-2001. évek működési, fejlesztési költségeinek, valamint az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulása


Működés:


BEVÉTELEK

1999.

2000.

2001.

Összesen:

eFt-ban

- Működési bevételek

266739

252504

286824

806067

- Helyi adók

345618

362666

431869

1140153

- Gépjárműadó

9895

10453

17450

37798

- SZJA bevétel (átengedés)

173922

176036

196091

546049

- Normatív állami hozzájár.

411103

433459

496641

1341203

- Központosított támogatás

23905

10080

116817

150802

- Tűzoltóság támogatás

145373

156659

167652

469684

- MEP támogatás

26741

435642

465675

928058

- ÖNHIKI

1258212582

- Működésre átvett pénz-

eszköz

56959

102249

94698

253906

- Előző évi pénzmaradvány

40880

63939

62703

167522

ÖSSZESEN:

1513717

2003687

2336420

5853824


KIADÁSOK

1999.

2000.

2001.

Összesen:

eFt-ban

- Személyi juttatás

627681

851096

1073126

2551903

- Munkáltatót terhelő jár.

250987

338661

396886

986534

- Dologi kiadás

445673

625707

723869

1795248

- Normatív visszafiz.

11440

10130

10130

31700

- Pénzeszköz átadás

34165

53189

36753

124107

- Támogatások, juttatások

90572

83876

94692

269140

ÖSSZESEN:

1460518

1962659

2335456

5758632

Felhalmozás:
BEVÉTELEK:

1999.

2000.

2001.

Összesen:

eFt-ban

- Vagyonértékesítés

126441

92002

164741

383184

- Felhalmozásra átvett pe.

63163

76126

425847

565136

- Pénzügyi befektetések (kamatokkal együtt)

248382

127939

329386

705707

- Céltámogatás

77995

32443

38017

148455

- Pénzmaradvány

88342

14098

90461

192901

ÖSSZESEN:

604323

342608

1048452

1995383
KIADÁSOK:

1999.

2000.

2001.

Összesen:

eFt-ban

- Felújítás, beruházás

321292

198195

463206

982693

- Felh. pénzeszköz átadás

46411

19076

24850

90337

- Hiteltörlesztés

46144

650

3672

50466

- Kölcsön megnyitása (első lakáshoz jutók)

33695

12315

13200

59210

- Értékpapír befektetés

120009

6194

420005

546208

ÖSSZESEN:

567551

236430

924933

1728914
Vagyoni helyzet alakulása:
1998.dec.31.

1999.dec.31.

2000.dec.31.

2001.dec.31.

eFt

- Tárgyi eszközök

697575

850250

954393

1313685

- Részesedések (részvény, üzletrész)

444648

444648

444878

446878

- Értékpapír (államkötvény)

-

-

-

306256

- Követelések (vevők, adósok)

223458

203936

194480

203345

- Kincstárjegyek (Diszkont Kj., Optima)

345942

275256

227559

364879

- Pénzeszközök (pénztár, bankok)

139267

85294

181859

167135VAGYON ÖSSZESEN:

2144322

2215224

2359558

3173551

A vagyon kimutatás nem teljes körű. Az összeg rovat helyes, a főbb részletek vannak kiemelve, ami nagyobb értéket képvisel.Az 1999-2001. évek közötti időszak főbb fejlesztési és karbantartási tételei a teljesség igénye nélkül millió Ft-ban megadvaRázsó Imre Szakközépiskola

BSL Kórház

Szennyvíz-hálózat

ÁRT

56.708

18.900

43.6

68.2

70.700

38.10

58.5

23.2

190.5

18.3

2.0


20.0

3

2.4

3.1

8.5


Szennyvíziszap kezelő

Útépítések

Intézményi fejlesztések

Szociális bérlakás

93.6

10.7

104


7.000

18.00

15.0

40.0

106


1,7

97.5

2.7

101.9


Berki sportöltöző

Berki ravatalozó

Iparterület előkészítése

Lakótelek előkészítése

2.5


3

0.82

3.8

21.5

27.0


Millennium

Játszóterek, játékok

Kollégium

Kábel TV

2.3


2.00


31.5

14.2


EGIS Konyha

7.0
A jelen lévők az elhangzottakat tudomásul vették.


Honfi József polgármester megköszöni a részvételt, és a közmeghallgatást 16 óra 15 perckor bezárja.


Kmf.Dr. Stankovits György

jegyző

Honfi József

polgármester