· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2002. évi
előző2002. január 24.    2002. december 27.következő
letölthető melléklet:

430 kbyte

2002. december 12.

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATI

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK2002. december 12-i üléséről


Határozat:

278-301. számú

Rendelet:

20/2002. (XII.31.) számú

21/2002. (XII.31.) számú

22/2002. (XII.31.) számú

23/2002. (XII.12.) számú

24/2002. (XII.31.) számú

25/2002. (XII.31.) számú

26/2002. (XII.31.) számú

27/2002. (XII.31.) számúJ E G Y Z Ő K Ö N Y V


Készült:

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. december 12.-i üléséről


Jelen vannak:

Bebes István, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, Czvitkovics Gyula, Csák Tamás, Egyed Gyula, Geosics László, Horváth Sándor, Karakai József, Kozó József, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán, Pőcze István, dr. Stipkovits Ferenc, Szabadi István, dr. Szabó Barna, Szabó Ferenc, Tóth Imre, Tóth László képviselőtestületi tag


Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Dr. Stankovits György jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya a Jogi és Igazgatási Iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Mosonyi András műszaki főtanácsosBebes István polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselőtestületi tag közül 17 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Nagy Gábor képviselőtestületi tag jelezte, az ülésre később érkezik.

Kéri a köztisztviselőkkel kapcsolatos rendeletmódosítások felvételét 9. napirendi pontként.


Bebes István polgármester javasolja az elhangzott módosítással a napirend elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:


N A P I R E N D: 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Bebes István polgármester


 1. Körmend város Önkormányzatának 2003. évi költségvetési koncepciója

Előadó: Bebes István polgármester


 1. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

Előadó: Bebes István polgármester


 1. A szilárdhulladék összegyűjtéséről és elszállításáról szóló rendelet módosítása

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző


 1. A helyi adókról és gépjárműadóról szóló rendelet módosítása

Előadó: Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke


 1. Az építési engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely-szükséglet biztosításának feltételeiről szóló rendelet módosítása

Előadó: Bebes István polgármester


 1. Temetkezési szolgáltatási díjak megállapítása 2003. évre

Előadó: Bebes István polgármester


 1. Távhőszolgáltatás 2003. évi alapdíjának megállapítása

Előadó: Bebes István polgármester


 1. Köztisztviselők foglalkoztatási jogviszonyát érintő helyi rendeletek megalkotása

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző


 1. Intézményvezetői beszámoló a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium oktató-nevelő munkájáról

Előadó: Egyed Gyula igazgató


 1. Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének 2003. I. félévi munkaterve

Előadó: Bebes István polgármester


 1. Folyó ügyek:


 1. Javaslat egyes közoktatási feladatok ellátási módjának megváltoztatására

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester


 1. Javaslat szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátási módjának megváltoztatására

Előadó: Dr. Szabó Barna az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke


 1. Javaslat szovjet hadisírok áthelyezésére

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester


 1. Körmend város Tűzoltósága állománya teljesítményalapját képező kiemelt célok meghatározása

Előadó: Bebes István polgármester


 1. Kórház-rendelőintézet működési feltételeinek rendezése

Előadó: Bebes István polgármester


 1. A Polgármesteri Hivatal nagytermének átalakítása

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester


 1. Intézményi nyersanyagnormák megállapítása

Előadó: Bebes István polgármester


 1. Pénzügyi előirányzatok módosítása

 • Iskola-egészségügyi feladatellátáshoz fedezet biztosítása

Előadó: Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke


 • Közcélú foglalkoztatás miatti előirányzat átcsoportosítás

Előadó: Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke


 • Védőnői Szolgálat előirányzat átcsoportosítása

Előadó: Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke


 • Intézmények előirányzat átcsoportosítása

Előadó: Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke


 1. Rendőrkapitányság támogatási kérelme

Előadó: Bebes István polgármester


 1. Kórház-rendelőintézet liftvásárlásához fedezet biztosítása

Előadó: Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke


 1. Galambszaporulat gyérítése

Előadó: Bebes István polgármester


 1. Erdőgazdálkodói megbízásos szerződés megkötése

Előadó: Bebes István polgármester


 1. Belvárosi rehabilitáció management-stáb létrehozása

Előadó: Bebes István polgármester


 1. Templomok megvilágítása

Előadó: Bebes István polgármester


 1. Ingatlanvásárlási kérelmek

Előadó: Bebes István polgármester


 1. Téli útüzemelés és hóeltakarítás

Előadó: Bebes István polgármester


 1. Somogyi Béla Általános Iskola könyvtár bővítése

Előadó: Bebes István polgármester


 1. Tájékoztató interpellációkkal kapcsolatban

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző


InterpellációkNAPIREND:


 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Bebes István polgármester


Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, november 29-én a Kisvárosi Önkormányzatok Közgyűlésén vett részt, ugyanezen napon a SZÁMÍT Közbeszerzési és Beruházás Lebonyolító Kft. képviselőivel a kórház címzett és céltámogatással kapcsolatos megállapodásáról folytatott tárgyalást.

December 02-án a befektető Kft-vel a Batthyány Kastély bejárására került sor, elmondja továbbá, a szerződéskötés folyamatban van.

December 03-án a MARC Cipőgyárban tett látogatást és az elkövetkezendő időszak terveiről tárgyalt.

December 05-én a Rázsó Imre Szakközépiskola tantestületi ülésén vett részt. Délután a közoktatási feladatok ellátási módjának megváltoztatásában érintett intézmények vezetőivel tárgyalt.

December 06-án a katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője tett látogatást a hivatalban. Ugyanezen napon Nádor Istvánt, a Vízügyi Igazgatóság igazgatóját fogadta. Tárgyalást folytatott továbbá a SODEXHO Kft. képviselőivel a jövő évi étkezési nyersanyagnormák emeléséről. A délután megtartott kistérségi ülésen a kórházzal kapcsolatos kérdések kerültek napirendre.

December 09-én a Hoffmann Rt. vezetőivel közműfejlesztési kérdésekben tárgyalt. Délután az irodavezetőkkel a költségvetés egyeztetésére került sor.

December 10-én a Regionális Fejlesztési Tanács ülésére utazott Sárvárra.

December 11-én a VASIVÍZ Rt. Közgyűlésén vett részt. Ugyanezen napon kitüntetési javaslatokra érkezett megkeresés Vas Megye Közgyűlésétől, majd a Szentgotthárd-Heiligenkurz logisztikai centrum megnyitóján vett részt, ahol lehetősége nyílt a belügyminiszter asszonnyal megbeszélést folytatni a pinkamindszenti határátkelőhely megnyitása ügyében.

December 12-én délelőtt fogadóórát tartott hivatali helyiségében.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag az ülésre megérkezik, így a testület 18 fővel folytatja a tanácskozást.


Kérdés, észrevétel nincs, Bebes István polgármester kéri a két ülés közti beszámoló elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja. 1. Körmend város Önkormányzatának 2003. évi költségvetési koncepciója

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Bebes István polgármester elöljáróban elmondja, a 2003. évi költségvetés 209 millió Ft-os hiánnyal számol. A racionalizálási elképzelések megvalósításával a hiány 100 millió Ft körüli összegre történő csökkentése a cél. A bevételekhez jutásban reményt adhat a BÉRHIKI lehetősége, mely várhatóan szélesebb körben nyújt az önkormányzat számára forrást. Rendelkezésre áll továbbá a személyi jövedelemadó átengedés, mely a korábbi 5 %-ról 10 %-ra emelkedik, ez Körmend tekintetében 100 millió Ft-ot jelent. A gépjármű adóból származó növekmény további bevételi forrás.


Bebes István polgármester hangsúlyozza, a költségvetési hiány csökkentése valamennyi intézmény kötelezettsége, egyben kéri a képviselőtestületet, a döntésnél vegye figyelembe, a városnak működőképesnek kell maradnia, ehhez kér korrekt javaslatokat, együtt-gondolkodást.


Kérdés:


Kozó József képviselőtestületi tag afelől érdeklődik, a Somogyi Béla Általános Iskola dologi kiadásai hol jelennek meg a koncepcióban.


Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetőjének elmondása szerint a Somogyi Általános Iskola az iskolai feladatellátására 2003. évi szinten 15-17 millió Ft-os dologi kiadást vélelmeznek.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag kérdezi, mi az oka annak, hogy az általános iskoláknál az önkormányzati hozzájárulás mértéke két általános iskola esetében 20, illetve 22 %, míg a Kölcsey Általános Iskola esetében 30 % feletti.

Véleménye szerint ez a művészetoktatásból eredő "rejtett" költségeket jelenti.


Bebes István polgármester javasolja megvizsgálni az eltérés okát.Vélemény:


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság javaslatait ismerteti, melyet a jegyzőkönyvhöz csatolunk.

Számításaik szerint az intézmények racionalizálásával 2003. évben 85 millió Ft, 2004. évben 142 millió Ft a várható megtakarítás.


Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a koncepciót.


Egyed Gyula az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva az alábbi ajánlásokat teszi:


 • a költségvetés tervezésének szakmai előkészítettségét a Bizottság jónak minősítette;

 • a dologi vetületek 0 %-os rátával készültek, a személyi kiadásoknál a közalkalmazotti állományra vonatkozóan felmutatható fedezet nincs;

 • idő hiányában az intézményeknek nem volt lehetősége a részletek kimunkálására, nem jutott idő az elemzésekre, szakmai kimutatások készítésére;

 • az átvilágítási anyag hibájának tartja, hogy csak az intézményi megszorítások vetületében volt képes felmutatni a megtakarításokat, javasolja, alakuljon egy csoport, amely határidőn belül elvégzi az elemzéseket;

 • a nulla szemléletű bázist ilyen módon bevezetni nem lehet, de középtávú program keretében ez elérhető, a városnak fel kell mutatni bevételi középtávú tervet;

 • a szervezeti módosítások területén hangulatkeltés nélkül, jól megfontoltan együttes karcsúsítást kell végezni;

 • szükségesnek tartja a gazdálkodást érintő kiskincstári modell kialakítását, az intézmények felelőssége, hogy a kapott keretből gazdálkodjanak, ez lehet a biztonsága az éves költségvetésnek;

 • a kisvárosokat sújtó elosztási rendszerek nem megfelelőek, elveszik az a fajta élettér, ami vonzáskörzetével együtt jelentős a magyar társadalomban, ezt különböző fórumokon hangoztatni kell;

 • érvényesüljön egy erkölcsi elismerő szemlélete a városnak, a képviselőtestületnek, szülessenek elismerések és elmarasztalások az intézményekre vonatkozólag.


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a Könyvtár, valamint a Művelődési Ház "karcsúsítását" 10 %-ban irányozta elő, szükséges továbbá e két intézmény Alapító Okiratának vizsgálata.


Bebes István polgármester elmondja, a bevételek növekedése csorbát szenved, hiszen az iparűzési adó-bevétel erősen megcsappan. Olyan intézkedések szükségesek, melyek a gazdaság fellendülését elősegítik. Folytatni kell az ipari terület bővítését, a lakásépítéseket, a turisztikai elképzelések megvalósítását, a Fő tér rekonstrukcióját, meg kell oldani a szennyvíztisztító kérdését, ezek mind kiadással járnak. Ezen fejlesztések elmaradásával nincs lehetősége a városnak bevételei növelésére. A kórház működőképességének megtartásához bízik a környező önkormányzatok növekvő hozzájárulásában.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag szerint a koncepcióban kevés szó esik azokról a fontos beruházási, fejlesztési feladatokról, amelyeket rövid idő alatt meg kell oldani ahhoz, hogy bevételekhez jusson a város, gondol itt a fejlődés gátját jelentő szennyvíztisztító problémájára. Ennek hiányában az önkormányzatnak kell előteremtenie a szükséges összeget. Első lépésként olyan fejlesztéseket javasol szorgalmazni (pl. a piac rekonstrukciója), ami azonnal bevételhez juttatja a várost.


Kozó József képviselőtestületi tag javasolja a költségvetési terv elkészítésekor a beruházási kiadások rangsorolását. Rendezni kell a Somogyi Béla Általános Iskola, az Uszoda, valamint a Sportcsarnok használatát.


Szabadi István képviselőtestületi tag a MIÉP állásfoglalását ismertetve mindaddig semmiféle ingatlaneladást nem tud támogatni, amíg az ingatlanértékesítési rendszer nem működik.


Bán Miklós képviselőtestületi tag javasol kidolgozni egy olyan feladattervet, amely a bevételek növelésére ad lehetőséget. Gondol itt a kis területű ingatlanok (20-30 m2) felmérésére, ezek értékesítése bevételi forrást jelentene az önkormányzatnak.


Pőcze István képviselőtestületi tag afelől érdeklődik, mekkora a város részvényekbe fektetett vagyona, történtek-e lépések annak érdekében, hogy a ezek jobb befektetési módszerrel hasznosuljanak. Javasolja ennek felülvizsgálatát.


Némethné Simon Mária a Pénzügyi és Gazdasági Iroda vezetője tájékoztatja a képviselőtestületet, a részvények, részesedések, üzletrészek értéke közel 420 millió Ft, ebből 330 millió Ft a VASIVÍZ Rt-ben lévő részvény. A gázprivatizációból származó államkötvény értéke 306 millió Ft, melynek éves kamata 12 millió Ft.


Kozó József képviselőtestületi tag javasolja, az oktatási intézményeken túl a Pénzügyi Bizottság vizsgálja meg valamennyi önkormányzati intézmény működését.


Bebes István polgármester javasolja, a 2003. évi költségvetési hiány mértéke 100 millió Ft körül legyen.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Bebes István polgármester kéri, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatai a költségvetési koncepció készítésénél mint iránymutató szerepeljenek. Javasolja az óvodák, napközi csoportok, általános iskolák és a Zeneiskola működésének vizsgálatát az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi-, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság hatáskörébe utalni.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Bebes István polgármester javasolja, a Művelődési Ház és a Könyvtár működésének vizsgálatát a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság végezze.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Bebes István polgármester javasolja a Kórház-Rendelőintézet, valamint az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi alapellátást végző intézmények működésének vizsgálatával megbízni az Egészségügyi és Népjóléti Bizottságot.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Bebes István polgármester javasolja az itt fel nem sorolt intézmények működésének vizsgálatával a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottságot, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot megbízni.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Bebes István polgármester az intézmények működésének vizsgálatára február 10.-i határidőt javasol, majd kéri a költségvetési koncepció elfogadását.

A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


278/2002. számú határozat


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2003. évi költségvetési koncepció készítésénél az alábbiakat veszi figyelembe:

 • A költségvetési hiány mértékét 100 millió Ft körüli összegben határozza meg.

 • A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság intézmények átvizsgálására, racionalizálására tett javaslatait figyelembe véve:

 • az óvodák, napközi csoportok, általános iskolák és a Zeneiskola működésének vizsgálatát az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi-, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság hatáskörébe utalja,

 • a Művelődési Ház és a Faludy Ferenc Városi Könyvtár működésének vizsgálatával megbízza a Kulturális, Turisztikai és Sport-, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot,

 • a Kórház-Rendelőintézet, valamint az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi alapellátást végző intézmények működésének vizsgálatával megbízza az Egészségügyi és Népjóléti és Bizottságot,

 • az egyéb, fel nem sorolt intézmények működésének vizsgálatát a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs-, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság végezze el.


Határidő: 2003. február 10. az intézmények működésének átvizsgálására

2003. évi költségvetés készítése

Felelős: Szakbizottságok elnökei az intézmények működésének átvizsgálására

Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a költségvetés készítéséért 1. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Dr. Stankovits György jegyző kéri a kiegészítésekkel együtt kezelni az SZMSZ-t. Elmondja, a hozzá érkezett Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság javaslatában kérik, a kiemelt egyesületek vonatkozásában a képviselőtestület hosszabb távra ítélje meg a költségvetési támogatásokat. A Bizottság saját hatáskörben, a költségvetés függvényében 6,65 millió Ft-ot oszthatna szét évente; a kulturális és sport támogatások esetében az eddigi 30 eFt odaítélhetett támogatási összeget 150 eFt-ra kérik emelni, kivéve a tudományos és turisztikai területet, ahol nem lenne korlátozás.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag hiányolja az EU-s feladatokat a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság feladatai közül.


Bebes István polgármester elmondása szerint ezen feladatok külön javaslatban fognak szerepelni.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi felveti, a jövőben a képviselőtestületi ülések 13.00 órakor kezdődnek.


Bebes István polgármester a képviselőtestületi ülések kezdési időpontjának 14.00 órát, befejezésének 21.00 órát javasol.


A képviselőtestület 22.00 órai befejezést javasol.


Egyed Gyula az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke javasolja az óvodai, általános iskolai beíratások időpontjának meghatározását a Bizottság hatáskörébe utalni.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag javasolja a Pénzügyi és Gazdasági, valamint a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság feladatainak kiegészítését az ingatlanforgalom szabályozásának kidolgozásával.


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke a napi munkájuk megkönnyítése érdekében kéri, a 150 eFt-os hatáskör illesse meg a Bizottságot. Elmondja, a következő ülésre előterjesztésre kerül a jegyző úr által előrevetített SZMSZ módosítás, mely stabil, kiszámítható, a kulturális szférát üzemeltető konstrukciót állít elő.


Szabadi István képviselőtestületi tag a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság hatáskörén belül olyan kontroll csoport létrehozását javasolja, mely az intézmények gazdálkodását negyedévente átvizsgálná.


Dr. Stankovits György jegyző közli, a hivatal belső ellenőrt kíván alkalmazni, aki folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmények gazdálkodását. A bizottság rendelkezik azon hatáskörrel, mely lehetővé teszi az intézmények gazdálkodásába történő betekintést, ezért a bizottságon belül nem célszerű "albizottság" létrehozása.


Vélemény:


Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja az SZMSZ elfogadását.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag kéri, a benyújtott javaslatuk szerint (melyet a jegyzőkönyvhöz csatolunk) a frakciók működése az SZMSZ-ben kerüljön legalizálásra.


Szabadi István képviselőtestületi tag a MIÉP beterjesztését ismerteti, mely a név szerinti szavazás elrendelésére irányul. (A beterjesztést a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Dr. Stankovits György jegyző szerint a frakciók létrehozására irányuló javaslat szűk hatáskört biztosít a frakciónak, inkább formális jelentőségű, de az SZMSZ-be beilleszthető.

A név szerinti szavazás kapcsán elmondja, a titkos szavazás elrendelésének esélyeit csökkenteni kell, a zárt ülésen elhangzott név szerinti szavazás eredménye továbbra is titkos.


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke nem tartja helyesnek frakciók létrehozását.


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva az MSZP-nek az SZMSZ módosítására tett javaslatát nem támogatja, a MIÉP javaslatát elutasítja.


Szabó Ferenc alpolgármester véleménye szerint testület ilyen egységesen még nem kezdte munkáját. Javasolja, ne vessék el a frakciók megalakítását, negyed-, fél év múlva újra lehet tárgyalni annak szükségességét.


Geosics László képviselőtestületi tag az ülésre megérkezik, így a képviselőtestület 19 fővel folytatja a tanácskozást.


Bebes István polgármester javasolja az SZMSZ módosítására érkezett javaslatok:

 • név szerinti szavazás,

 • MSZP frakció megalakításának, valamint

 • az EU-s feladatok beépítésének lehetőségét a február 20-i ülésen megtárgyalni.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Bebes István polgármester javasolja a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság feladatainak kiegészítését az önkormányzati ingatlanok értékének meghatározásával.


A képviselőtestület a javaslatot 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Bebes István polgármester a képviselőtestületi ülések kezdési időpontjára 14.00 órát, befejezésére 22.00 órát javasol.


A képviselőtestület a javaslatot 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Bebes István polgármester javasolja az óvodai, általános iskolai beíratások időpontjának meghatározását az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság hatáskörébe utalni.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Bebes István polgármester javasolja a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság 6,65 millió Ft erejéig - kivétel a tudományos és turisztikai terület - saját hatáskörben eldönthető támogatás összegét 150 eFt-ban meghatározni.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 3 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Bebes István polgármester javasolja az SZMSZ elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


20/2002. (XII.31.) számú rendelet:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.) 1. A szilárdhulladék összegyűjtéséről és elszállításáról szóló rendelet módosítása

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Dr. Stankovits György jegyző szóbeli kiegészítésként elmondja, a szolgáltatások díjának meghatározását összefüggésben kell kezelni a helyi adókról szóló rendelet módosításával: a lakosságra vonatkozó helyi kommunális adó megszűnésével annak díjtétele beépítésre kerül a hulladékszállítási díjba. Ezen összeggel az önkormányzat szolgáltató felé fizetendő támogatása csökken. Elmondása szerint ez sem az önkormányzat költségvetését, sem a lakosságot hátrányosan nem befolyásolja. A szállítási díj befizetésére évi 4 részletben van lehetőség.


Vélemény:


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, valamint Dr. Szabó Barna az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolják a rendelet tervezetet.


Bebes István polgármester javasolja a hulladékszállítási rendelet módosítását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


21/2002. (XII.31.) számú rendelet:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének a szilárdhulladék összegyűjtéséről és elszállításáról szóló 11/2001. (VII.1.) számú rendeletének módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.) 1. A helyi adókról és gépjárműadóról szóló rendelet módosítása

Előadó: Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Vélemény:


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag szerint félő, a kommunális adó megszűntetése az ÖNHIKI esetén negatívan hat a pályázat elbírálására.

Kéri, az adónem megszűntetéséről külön történjen szavazás.


Dr. Stankovits György jegyző szerint az adónem bevezetése óta a város lakosaival nem sikerült tudatosítani annak célját. Az ÖNHIKI pályázatnál előnyös, ha az önkormányzat által a lakosság számára nyújtott támogatás csökken. Valóban az lenne az ideális, ha az önkormányzat mind a kommunális adót, mind a hulladékszállítási díjat fenn tudná tartani, de a lakosság terhelhetősége ezt nem teszi lehetővé.


Bebes István polgármester javasolja a magánszemélyek kommunális adójának megszűntetését.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.


Bebes István polgármester javasolja a helyi adókról és gépjárműadóról szóló rendelet módosítását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


22/2002. (XII.31.) számú rendelet:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének a helyi adókról és a gépjárműadóról szóló 21/1997. (XII.16.) számú rendeletének módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.) 1. Az építési engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely-szükséglet biztosításának feltételeiről szóló rendelet módosítása

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


Vélemény:


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolják a módosítást.


Bebes István polgármester javasolja a parkolóhely-szükséglet biztosításának feltételeiről szóló rendelet módosítását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:
23/2002. (XII.12.) számú rendelet:

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének az építési engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely-szükséglet biztosításának feltételeiről szóló 16/2002. (X.01.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.) 1. Temetkezési szolgáltatási díjak megállapítása 2003. évre

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a 2002. évi árakhoz viszonyítva 10 %-os emelést tart elfogadhatónak.


Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva az előterjesztésben feltüntetett árakat túlzottnak találja. Javasolja a sírásás összegét 8 eFt-ban meghatározni, a sírhelyárak tekintetében 10 %-os emelést lát reálisnak, egyéb szolgáltatások esetében 10 %-os emelést javasol.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag szerint nem történt olyan állapotfelmérés, amely megvizsgálta volna, a valós és elvégzett munka kerül-e díjazásra. Javasolja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság újra tűzze napirendjére a rendelet módosítás megvitatását.


Bebes István polgármester javasolja a sírásás összegét 8 eFt-ban meghatározni.


A képviselőtestület a javaslatot 13 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja.


Bebes István polgármester egyéb szolgáltatások esetén 10 %-os emelést javasol.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja.


Bebes István polgármester javasolja a sírhelyárak 10 %-os emelését.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 3 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadja.


Bebes István polgármester javasolja a temetőkről és temetkezésről szóló rendelet-tervezet elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


24/2002. (XII.31.) számú rendelet:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének a temetőkről és temetkezésről szóló 26/2000. (XII.21.) számú rendeletének módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Bebes István polgármester javasolja, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság a 2003. áprilisi ülésre vizsgálja meg és terjessze a képviselőtestület elé, hogy az elfogadott díjtételekben valóban az elvégzett és valós munka kerül-e díjazásra. 1. Távhőszolgáltatás 2003. évi alapdíjának megállapítása

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Bebes István polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, 2003. január 1-jétől 6 %-os gázáremeléssel tervezve a számított alapdíj növekedési ráta 6,8 %. Ennek megfelelően került kiszámításra a fűtési-, valamint a használati melegvíz alapdíj.


Kérdés:


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag az előterjesztésből hiányolja a hődíj összegének meghatározását


Vélemény:


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a 6,8 %-os emelést.


Bebes István polgármester javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:25/2002. (XII.31.) számú rendelet:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének a távhőszolgáltatásról szóló 11/1999. (X. 21.) számú rendeletének módosításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.) 1. Köztisztviselők foglalkoztatási jogviszonyát érintő helyi rendeletek megalkotása

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Dr. Stankovits György jegyző kéri, a jelenleg érvényben lévő juttatásokat a következő évre vonatkozóan is állapítsa meg a képviselőtestület.


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva egyetért a rendelet-tervezetben foglaltakkal.


Bebes István polgármester javasolja a rendelet-tervezetek elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeleteket alkotja:


26/2002. (XII.31.) számú rendelet:


A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


27/2002. (XII.31.) számú rendelet:


A vezetői pótlék megállapításáról

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.) 1. Intézményvezetői beszámoló a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium oktató-nevelő munkájáról

Előadó: Egyed Gyula igazgató

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Egyed Gyula igazgató az írásos anyag mellé szóbeli kiegészítésként elmondja, a Nemzeti Alaptanterv, a kerettanterv és a szakmai programok bevezetése komoly munkát jelentett az intézmény számára. A gazdasági szerkezetváltások a helyi szakoktatásra is nagy hatással voltak.

Mára elmondható, a szakmák modernizációs igénye megjelenik a képzési programukban. Sajnálatos módon a beiskolázási verseny, valamint a normatív támogatás miatt számolni kell a motiválatlan tanulói kör bekerülésével. Nehéz a szaktanároknak pozitív mintát állítani a diákok elé, mivel előbb hatnak a nevelésre nem kívánatos tendenciák, mint a pozitív szerep.

A munkaerőpiachoz igazodva a szakmacsoportos képzési jellegből adódóan a végzős diákok elhelyezkedése nem okoz nehézséget. Széleskörű kapcsolatrendszerüknek köszönhetően a tanulók megfelelő foglalkoztatási lehetőséggel bírnak Körmend és vonzáskörzetében.

A takarékos gazdálkodás a költségvetés mutatószámaival érzékelhető.

Dicséretre méltó a szakképzési fejlesztési alap, valamint Körmend gazdasági társaságainak, iparának évente nyújtott támogatása, mely lehetővé tette a pályázati pénzeszközökből, SULINET pályázati programból és egyéb, orientációs programokat segítő pályázatokból eszközparkuk fejlesztését.

Egyed Gyula igazgató a távlatokról elmondja, a nevelőtestület a minőségfejlesztési programba bekapcsolódva túl van a második munkaszakaszon. A szervezet-fejlesztéssel az iskola nevelőtestülete bármilyen versenyhelyzetben képes lesz boldogulni a képzési versenyben. A szakmakorszerűsítési tervek elsősorban a szolgáltatás és a modern szakmák területére irányulnak.

Végül köszönetét fejezi ki az önkormányzatnak fejlesztési törekvéseik segítéséért, egyben kéri a képviselőtestületet, mihamarabb rendezze a fenntartói jogkör körüli kérdéseket.


Kérdés:


Karakai József képviselőtestületi tag három kérdést fogalmaz meg:

 1. Érdemes-e olyan szakmát oktatni, amire nincs igény, illetve kevés a jelentkező.

 2. A kollégium kialakításának tervezett, illetve tényleges költsége mekkora összeget tesz ki.

 3. A kollégiumi szállásolás iránti megnövekedett az igény, milyen tervek, elvek alapján folytatja az intézmény ezt a tevékenységet.


Egyed Gyula igazgató a kérdésekre válaszolva elmondja, két szakma említhető, a cipőfelsőrész- és a nőiruha készítő, melyek oktatása eddig hagyományosan osztályi keretben történt. E kettőt integrált képzési formában, beszámoltató jelleggel lehetne oktatni. A kőműves, kőfaragó képzésre jelentkezések száma csökkent, azonban a körmendi munkaerőpiac érdekében ezen szakmák oktatását célszerű fenntartani.

A kollégiummal kapcsolatban elmondja, a bekerülési költség 31 millió Ft-ra tehető, ehhez hozzáadódik a saját erőből végzett festési munkálatok, pályázaton nyert számítógép felszerelés, saját költségvetésből vásárolt kondicionáló berendezés. A kollégiumi szállásolás vonatkozásában örömteli, hogy az elmúlt 1 évben nem történt rongálás, a bevétel elérte az 1 millió Ft-ot.

Nagy Gábor képviselőtestületi tag a kollégium kihasználtságával kapcsolatban kéri a kollégium vezetését, biztosítsa olyan szálláslehetőség elérését, mely lehetővé teszi a nagyobb létszámú csoportok befogadását.


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke az igazolatlan órák számának magas volta felől érdeklődik, kérdezi továbbá, felsőfokú oktatási intézménybe hány tanuló nyer felvételt.


Egyed Gyula igazgató elmondja, a 40-50 főre tehető az állandó hiányzók száma, ez többnyire a családi háttérnek tudható be. A továbbtanulás vonatkozásában a műszaki területek irányában több a felvételt nyert tanulók száma.


Vélemény:


Karakai József az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság tagja elfogadásra ajánlja a beszámolót.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag szerint az iskolának az EU-ban is van jövője.


Bebes István polgármester javasolja a beszámoló elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 18 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


279/2002. számú határozat


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium oktató-nevelő munkájáról szóló beszámolót elfogadja, egyben köszönetét fejezi ki az iskola valamennyi dolgozójának. 1. Körmend város Önkormányzati Képviselő-testületének 2003. I. félévi munkaterve

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Kozó József képviselőtestületi tag az ünnepi szónokok négy éves időszakra történő megválasztása helyett a szónokok kijelölésének módját javasolja január hónapban. Javasolja továbbá az április 24-i ülési kibővítését a kevés tárgyalandó napirendi pont miatt.


Bebes István polgármester javasolja a Városgondnokság munkájáról szóló beszámolót az áprilisi ülés napirendi pontjai közé felvenni.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag felhívja a figyelmet, a február 20-i ülés 5. pontját a képviselőtestület az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság hatáskörébe utalta.


Bebes István polgármester az elhangzott módosításokkal kéri a munkaterv elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


280/2002. számú határozat


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2003. I. félévi munkatervet az elhangzott kiegészítések figyelembevételével a mellékletnek megfelelően jóváhagyja. 1. Folyó ügyek:


 1. Javaslat egyes közoktatási feladatok ellátási módjának megváltoztatására

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szabó Ferenc alpolgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, az érintett intézmények vezetőivel egyeztetések folytak, a meghallgatásokról készült jegyzőkönyvek megtekinthetők.

Elmondja továbbá, ezen előterjesztés a megye fele bejelentés, melyet a megye várhatóan 2003. februárjában tárgyal.

Továbbra is keresik annak lehetőségét, hogy az önkormányzati finanszírozás mellett az intézmények milyen módon tudnak bevonni forrásokat. Ehhez szigorú feltételeknek kell eleget tenni, hiszen nem csak a 2003. évre, hanem a négy éves ciklusra vállalni kell a garanciát.

Hangsúlyozza, mindkét középiskola esetében a beiratkozni szándékozók biztosan működő iskolákat választanak.


Vélemény:


Egyed Gyula az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a döntést a képviselőtestületre bízza. A szülők 1800 aláírással arra kérik a képviselőtestületet, tegyen meg mindent a középiskolák helybeni működtetésére.

Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a középiskolák átadását.


Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva a Nevelési Tanácsadó és a Rázsó Imre Szakközépiskola átadását javasolja, a Kölcsey Ferenc Gimnázium esetében nem tudott dönteni a bizottság.


Szabadi István képviselőtestületi tag elmondása szerint a MIÉP helyi szervezete fórum megtartását kezdeményezte, mely nem érte el a várt eredményt. Az intézmények vezetői részben érdektelenséget mutattak kezdeményezésük komolyságára. Kéri, név szerint szavazással döntsenek e kérdésben.


Pőcze István képviselőtestületi tag szerint többről van szó, mint három intézmény létének kérdése, a döntés a város jövőjének gazdagságát nem csupán anyagi, hanem szellemi tekintetben is érinti. Megfontolásra ajánlja, a képviselőtestület külön döntsön a három intézmény vonatkozásában. Személy szerint akkor támogatja az előterjesztésben foglaltakat, amennyiben az önkormányzat kijelenti, ha a megye részéről bármilyen oknál fogva a megszűntetés veszélye fenyegeti bármelyik intézményt, a város visszaveszi és működteti azokat.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag hangsúlyozza, most elvi kérdésekről van szó, a további feladatok ezután következnek. A megyei Közgyűlés Oktatási Bizottságának előterjesztésében tárgyalandó javaslatot ismerteti.


Szekeres Gábor művelődési főtanácsos Szabó Ferenc alpolgármester kérésére ismerteti az elvi döntés lényegét. Amennyiben az önkormányzat az önként vállalt feladat ellátásáról lemond, az önkormányzati törvény értelmében 6 hónapon belül köteles arról nyilatkozni. A közoktatási feladatellátásról a törvény szabályozása szerint a bejelentést követő év július 1-jétől köteles a törvényben meghatározott közigazgatási egység gondoskodni. A decemberi határnap jelentősége, hogy az önkormányzat ne kerüljön még egy év önként vállalt feladatellátás terhe alá. Két fogalmat említ: azonos szinten való feladatellátásról való gondoskodás, valamint az aránytalan teher fogalma. Előbbi azt jelenti, a megyének az előzőekkel azonos színvonalon kell a feladatellátásról gondoskodni, utóbbi vonatkozik pl. a tömegközlekedési eszköz igénybevételére, mely a kollégistákat, bejárókat érintheti.

Az oktatást továbbra is a közoktatási törvényben meghatározott paraméterek szerint kell folytatni.

Geosics László képviselőtestületi tag a kórház átadását idézi, véleménye szerint szigorú költségvetés mellett valamennyi intézményét az önkormányzat működtetni tudja.


Kozó József képviselőtestületi tag emlékezteti a képviselőtestületet, az előző ülésen döntés született az önkormányzat valamennyi intézményének működési felülvizsgálatáról. Jelen előterjesztés nem tartalmazza az akkor született határozatban foglaltakat. Ismeretek hiányában dönt a testület az intézmények átadásáról.

Véleménye szerint nem etikus olyan előterjesztést készíteni, melyben nem szerepelnek számadatok.


Bebes István polgármester elmondja, a költségvetési koncepció készítésénél a Pénzügyi Bizottság valamennyi intézményre nézve letette javaslatát.


Karakai József képviselőtestületi tag szerint a törvényi garanciák mellett fontos, hogy a tárgyalások során a Vas megyei Önkormányzat és Körmend Önkormányzata között korrekt tárgyalási stílus alakuljon ki.


Bebes István polgármester javasolja a név szerint szavazást.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


Pőcze István képviselőtestületi tag eláll abbéli javaslatától, hogy az intézmények átadásáról külön történjen a szavazás.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


Bebes István

Igen

Nagy Gábor

Igen

Bakóczai-Ihrig Gusztáv

Tartózkodik

Dr. Nagy Zoltán

Igen

Bán Miklós

Igen

Pőcze István

Igen

Czvitkovics Gyula

Igen

Dr. Stipkovits Ferenc

Igen

Csák Tamás

Igen

Szabadi István

Igen

Egyed Gyula

Nem

Dr. Szabó Barna

Igen

Geosics László

Nem

Szabó Ferenc

Igen

Horváth Sándor

Igen

Tóth Imre

Igen

Karakai József

Igen

Tóth László

Igen

Kozó József

Nem
Bebes István polgármester megállapítja, a határozati javaslatot a képviselőtestület 15 szavazattal, 3 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


281/2002. számú határozat


 1. Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a következő közoktatási feladatok ellátását nem vállalja, és erről értesíti Vas Megye Közgyűlését:


 1. A Nevelési Tanácsadó fenntartását, az intézmény Alapító Okiratában meghatározott feladatok ellátását nem vállalja, de a feladatellátáshoz épületet, vagy épületrészt, és egy szakirányú végzettségű alkalmazott illetményét és annak járulékait biztosítja.

 2. A Kölcsey Ferenc Gimnázium fenntartását és az Alapító Okiratban meghatározott feladatok ellátását nem vállalja. Ha Vas Megye Önkormányzata a feladatot intézményfenntartással Körmenden látja el, akkor Körmend város Önkormányzata évente a normatív állami hozzájárulás(ok) és a feladatellátás során ténylegesen felmerülő költségek különbözete 50 %-ának megfelelő összeggel támogatja azt.

 3. A Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium fenntartását, és az Alapító Okiratában meghatározott feladatok ellátását nem vállalja.


 1. Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a következő közoktatási feladatok ellátását vállalja és erről értesíti Vas Megye Közgyűlését:


 1. Az alapfokú művészetoktatás terén, a

 • néptánc oktatást - az állami normatíva által finanszírozott mértékig -, és a

 • zeneoktatást.

 1. A gyógypedagógiai nevelést, oktatást, a Hunyadi Úti Általános Iskola Alapító Okiratában meghatározott területeken.


Határidő: értesítésre azonnal

Felelős: Bebes István polgármester

Szabó Ferenc alpolgármester 1. Javaslat szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátási módjának megváltoztatására

Előadó: Dr. Szabó Barna az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Dr. Szabó Barna az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke szóbeli kiegészítésként elmondja, a feladatot az Egészségügyi és Szociális Intézmény látja el, így a munka összehangoltabbá, racionálisabbá tehető.

Gombáné Nardai Ibolya a Jogi és Igazgatási Iroda vezetője szerint szükségessé vált a kis létszámú intézmény beépítése egy már meglévő intézménybe, amely szakosított feladatokat lát el. Szakmailag indokolt az összevonás.


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a határozati javaslatot.

Bebes István polgármester kéri az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 13 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

282/2002. számú határozat


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete:

 1. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot (Körmend, Hunyadi u. 8.) mint önálló intézményt 2003. február 28-al megszüntetni.

 2. Az Egészségügyi és Szociális Intézmény (Körmend, Kossuth u. 26.) Alapító Okiratának 7.) pontja az alábbiakkal egészül ki:7.) Az intézmény típusa:

A személyes gondoskodás alábbi formáit nyújtó intézmény:


Szakfeladat:

Szakfeladat megnevezése:

85316 9

Fogyatékos gondozás, otthon történő ellátás

(támogató szolgálat)


Támogató szolgálat: feladata a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, a fogyatékos személy önrendel-


kezésén alapuló önálló életvitelének megkönnyítése, elsődlegesen a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítésével, valamint az önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. 1. Az Egészségügyi és Szociális Intézmény (Körmend, Kossuth u. 26.) Alapító Okiratának 7. pontja az alábbiakkal egészül ki 2003. március 1-től:7.) Az intézmény típusa:

A személyes gondoskodás alábbi formáit nyújtó intézmény:


Szakfeladat:

Szakfeladat megnevezése:

85323 5

Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás


Családsegítés: az 1993. évi III. tv. 64-65. §-aiban meghatározott

feladatok ellátása, működési területen élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszűntetésének elősegítése.

Gyermekjóléti szolgáltatás: az 1997. évi XXXI. törvény 39-40. §-aiban meghatározott feladatok ellátása, működési területén a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszűntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.Határidő: 1.) pont esetében: 2003. február 28.

2.) pont esetében azonnal, illetve megalakításra folyamatos

3.) pont esetében 2003. március 1.


Felelős: Bebes István polgármester

Dr. Szabó Barna az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke 1. Javaslat szovjet hadisírok áthelyezésére

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szabó Ferenc alpolgármester kiegészítésében elmondja, a Fő tér rekonstrukciójának részeként az emlékmű a Köztemetőbe kerülne áthelyezésre. Ez ügyben felvette a kapcsolatot a Hadügyminisztérium Hadisírgondozó Irodájával, ők az áthelyezés feltételrendszerét megküldték.

Az áthelyezés anyagi feltételeit - mely tartalmazza az exhumálás költségét (az elhantolt személyek száma 40-45 körül lehet), a szobor áthelyezés költségét, a jelenlegi sír helyén emléktábla állítását, illetve az ünnepség költségét - az önkormányzatnak kell megteremtenie.

Szabó Ferenc alpolgármester fényképen mutatja be az emlékmű leendő helyét a temetőben.


Kérdés:


Kozó József képviselőtestületi tag felveti, mit foglal magába a 2.800 eFt.


Szabó Ferenc alpolgármester elmondja, nem tudható pontosan az exhumálandó személyek száma, ezekre a munkálatok során derül fény.


Vélemény:

Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, valamint Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják az áthelyezést.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag egyetért azzal, hogy a sírnak nincs helye a város központjában, de a fényképen bemutatott helyet nem tartja méltónak az emlékműhöz. Elvi döntést javasol, majd a város-rehabilitációval összekötve javasolja PHARE pályázat keretében az áthelyezésre szükséges összeg előteremtését.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag szerint az áthelyezés elsietett döntés, hiszen nem tudni hogy alakul a Fő tér rekonstrukciós programja. Abban az esetben kerüljön áthelyezésre, amennyiben az építész és a tervező javasolja.


Pőcze István képviselőtestületi tag a kegyeleti jelleghez és a szoborhoz is méltatlannak találja a kiválasztott helyet. Javasolja a Köztemetőn belül alternatívaként ideálisabb környezetben elhelyezni a hadisírt.


Szabó Ferenc alpolgármester javasolja a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság keressen méltó helyet a szobor elhelyezésére.


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke javasolja az áthelyezés költségét beépíteni a pályázati programba.


Bebes István polgármester javasolja a szovjet hadisírokat a Köztemetőben elhelyezni, melynek helyére a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság tegyen javaslatot. Mindehhez a Fő tér felújítási tervhez hozzárendelendő önerőt javasolja elkülöníteni.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

283/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a szovjet hadisírokat a jelenlegi helyéről a körmendi Köztemetőbe helyezi át.

E tevékenységre a 2003. évi költségvetésben a "Fő tér felújítási terv"-hez hozzárendelendő önerőt kívánja elkülöníteni.

Felkéri a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottságot, hogy a főépítésszel folytasson egyeztetést és tegyen javaslatot az emlékmű méltó helyen történő elhelyezéséről.

Határidő: a tájékoztatásra azonnal, majd folyamatos.

Felelős: Szabó Ferenc alpolgármester

 1. Körmend város Tűzoltósága állománya teljesítményalapját képező kiemelt célok meghatározása

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szóbeli kiegészítés, vélemény nincs.


Bebes István polgármester kéri az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


284/2002. számú határozat


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete Körmend város Tűzoltósága állománya 2003. évre vonatkozó teljesítményalapját képező kiemelt célokat a melléklet szerint meghatározza. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a tűzoltó parancsnok részére, a tűzoltó parancsnokot, hogy a személyi állomány részére állapítsa meg a 2003. évre vonatkozó teljesítmény-követelményeket.


Határidő: 2002. december 31.

Felelős: Bebes István polgármester 1. Kórház-rendelőintézet működési feltételeinek rendezése

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Bebes István polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, a kórháznak az adóság-könnyítési program keretében az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumhoz benyújtott pályázata elutasítást nyert.


Vélemény:


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a határozati javaslatot.


Bebes István polgármester kéri az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


285/2002. számú határozat


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Kórház-Rendelőintézet részére véglegesen átadja a 45.000 eFt-ot, amelyet az intézmény számára finanszírozásként biztosít, az intézmény dologi kiadása növelésével, az önkormányzati hiány növelésével egyidőben.


Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 1. A Polgármesteri Hivatal nagytermének átalakítása

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szabó Ferenc alpolgármester elmondja, Sólyom Miklós építésszel - a terem tervezőjével - felvette a kapcsolatot, majd felvázolja a terem átalakítását.


Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, valamint Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják az átalakítást.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv képviselőtestületi tag örömmel veszi az előterjesztést, javasolja a képviselők részére egy olyan iroda biztosítását, ahol munkájukat végezhetik.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


286/2002. számú határozat


Körmend Város Önkormányzata a Polgármesteri Hivatal nagyterme átalakításához 3.000.000,- Ft-ot biztosít a fejlesztési kiadások között a 2003. évi költségvetésben.


Felelős: műszaki iroda

Határidő: 2003. augusztus 31.


 1. Intézményi nyersanyagnormák megállapítása

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Bebes István polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, a SODEXHO képviselőivel folytatott tárgyalás során azzal a javaslattal éltek, amennyiben az önkormányzat a 8 %-os emelkedést elfogadja, az Olcsai iskolában kialakított tálalóablak költségeinek az önkormányzat részéről történő megfizetésétől eltekint a Kft.


Vélemény:


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva 6 %-os áremelést javasol.


Bebes István polgármester javasolja a nyersanyagnormák 6%-os emelését.


A képviselőtestület a javaslatot 7 szavazattal, 12 tartózkodás mellett elutasítja.


Bebes István polgármester 8 %-os áremelést javasol.


A képviselőtestület a javaslatot 12 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 6 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

287/2002. számú határozat


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete az étkezési nyersanyagnormák 2003. évi emelését 8 %-ban határozza meg.2003. évi nyersanyagnorma ÁFÁ-val

2003. évi eladási ár ÁFÁ-val


gyermek

felnőtt

gyermek

felnőtt

Bölcsőde/Óvoda

T

39

39

70

70

E

122

176

218

299

U

39

39

70

70

Összesen:

200

254

358

439


Általános Iskola

T

39

39

70

70

E

127

176

227

299

U

39

39

70

70

Összesen:

205

254

367

439


Középiskola

R

68

68

119

119

T

30

30

52

52

E

175

176

313

299

V

135

135

236

212

Összesen:

408

408

720

682


Határidő: kiértesítésre azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 1. Pénzügyi előirányzatok módosítása

 • Iskola-egészségügyi feladatellátáshoz fedezet biztosítása

Előadó: Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a határozatot.


Bebes István polgármester kéri az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


288/2002. számú határozat


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete az iskola-egészségügyi feladatellátáshoz 188 eFt-ot biztosít a gazdálkodási tartalék terhére a Polgármesteri Hivatal dologi kiadási előirányzatának növelésével egyidejűleg.


Határidő: kiértesítésre azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője az átutalásért • Közcélú foglalkoztatás miatti előirányzat átcsoportosítás

Előadó: Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Bebes István polgármester kéri az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


289/2002. számú határozat


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a központosított előirányzat növekedése mellett, - a közcélú foglalkoztatásra fordított összeggel - Körmend város Gondnoksága

személyi juttatás előirányzata 8 eFt-tal

munkaadót terhelő járulék előirányzata 2 eFt-tal

nő, amelyet finanszírozásként bocsát az intézmény rendelkezésére.


Határidő: kiértesítésre azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője az átutalásért


 • Védőnői Szolgálat előirányzat átcsoportosítása

Előadó: Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a határozatot.


Bebes István polgármester kéri az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


290/2002. számú határozat


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Védőnői Szolgálat

- működési bevétel előirányzata 95 eFt-tal csökkenjen

- OEP-től átvett pénzeszköz előirányzata 405 eFt-tal növekedjen

- személyi juttatás előirányzata 600 eFt-tal csökkenjen

- munkaadót terhelő járulék előirányzata 192 eFt-tal csökkenjen

- dologi kiadás előirányzata 233 eFt-tal csökkenjen

- gazdálkodási tartalék előirányzata 1335 eFt-tal növekedjen.


Határidő: kiértesítésre azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője az átutalásért


 • Fogorvosi Szolgálat előirányzat módosítása

Előadó: Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a határozatot.


Bebes István polgármester kéri az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


291/2002. számú határozat


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a fogászati szolgálat részére a

 • felmentéssel kapcsolatos kiadásokra 199 eFt-ot biztosít a gazdálkodási tartalék terhére, egyben a szolgálat:

- személyi juttatás előirányzata 151 eFt-tal

- munkaadót terhelő járulék előirányzata 48 eFt-tal nő.


Határidő: kiértesítésre azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője az átutalásért


 • Intézmények előirányzat átcsoportosítása

Előadó: Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elfogadásra javasolja a határozatokat.


Bebes István polgármester javasolja az intézményi előirányzatok módosítását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatokat hozza:


292/2002. számú határozat


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul az intézményi előirányzat módosításokhoz az alábbiak szerint:

 1. Háziorvosi Szolgálat

 • működési bevétel előirányzata 112 eFt-tal

 • OEP-től átvett pénzeszköz előirányzata 280 eFt-tal

 • személyi juttatás előirányzata 312 eFt-tal

 • munkaadót terhelő járulék előirányzata 80 eFt-tal nő. 1. Védőnői Szolgálat

 • működési bevétel előirányzata 131 eFt-tal

 • OEP-től átvett pénzeszköz előirányzata 461 eFt-tal

 • személyi juttatás előirányzata 480 eFt-tal

 • munkaadót terhelő járulék előirányzata 112 eFt-tal nő.


 1. Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola

 • működési bevétel előirányzata 797 eFt-tal

 • átvett pénzeszköz előirányzata 150 eFt-tal

 • dologi kiadás előirányzata 947 eFt-tal nő.


 1. Somogyi Béla Általános Iskola

 • felhalmozásra átvett pénzeszköz előirányzata 165 eFt-tal

 • működésre átvett pénzeszköz előirányzata 987 eFt-tal

 • dologi kiadás előirányzata 987 eFt-tal

 • felhalmozási kiadás előirányzata 165 eFt-tal nő.


 1. Nevelési Tanácsadó

 • működésre átvett pénzeszköz előirányzata 400 eFt-tal

 • személyi juttatás előirányzata 313 eFt-tal

 • munkaadót terhelő járulék előirányzata 47 eFt-tal

 • dologi kiadás előirányzata 40 eFt-tal nő.


 1. Pénzügyi GAMESZ

 • működési bevétel előirányzata 100 eFt-tal

 • felhalmozási kiadás előirányzata 100 eFt-tal nő.


Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője


293/2002. számú határozat


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete az intézményi előirányzat átcsoportosításokat az alábbiak szerint elfogadja:


Kölcsey Utcai Általános Iskola

- átvett pénzeszköz előirányzata emelkedik 1500 eFt-tal

- intézményi működési bevétel előirányzata emelkedik 829 eFt-tal

- dologi kiadás előirányzata emelkedik 2329 eFt-tal.

Zeneiskola

- dologi kiadás előirányzata csökken 753 eFt-tal

- beruházási kiadás előirányzata emelkedik 753 eFt-tal.

Hunyadi Utcai Általános Iskola

- működési célú pénzeszköz bevétel előirányzata emelkedik 474.916 Ft-tal

- dologi kiadás előirányzata emelkedik 474.916 Ft-tal.

Faludi Ferenc Városi Könyvtár

- működési célra átvett pénzeszköz előirányzata emelkedik 775.950 Ft-tal

- felhalmozási kiadásra átvett pénzeszköz előirányzata emelkedik 1250 eFt-tal

- intézmény finanszírozási előirányzat emelkedik 720 eFt-tal

- személyi juttatás kiadási előirányzat emelkedik 27.950 Ft-tal

- dologi kiadás előirányzat emelkedik 1468 eFt-tal

- felhalmozási kiadás előirányzat emelkedik 1250 eFt-tal.

Rázsó Imre Szakközépiskola

- működési célú pénzeszköz átvétel előirányzat emelkedik 418 eFt-tal

- személyi juttatás kiadási előirányzata csökken 133 eFt-tal

- munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzat csökken 43 eFt-tal

- dologi kiadás előirányzat emelkedik 594 eFt-tal.

Körmend Város Tűzoltósága

- forgatási célú értékpapír bevétel előirányzata csökken 3500 eFt-tal

- dologi kiadás előirányzat emelkedik 3000 eFt-tal

- felhalmozási kiadás előirányzat emelkedik 500 eFt-tal.

Dr. Batthyány S. L. Kórház-Rendelőintézet

- intézményi működési célú bevétel előirányzat emelkedik 1470 eFt-tal

- működési célú pénzeszköz átvétel előirányzat emelkedik 4360 eFt-tal

- felhalmozási bevétel előirányzat emelkedik 300 eFt-tal

- felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzat emelkedik 2309 eFt-tal

- személyi juttatás kiadási előirányzat emelkedik 4313 eFt-tal

- munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzat emelkedik 2395 eFt-tal

- felhalmozási kiadási előirányzat emelkedik 1731 eFt-tal.


Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője


294/2002. számú határozat


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul:

 1. Az intézmények étkezési tevékenységének elmaradása miatt az előirányzatok csökkentéséhez az alábbiak szerint:

Kiadás Bevétel Finanszírozás

eFt eFt eFt


Szociális Intézmény 420 107 313

 1. sz. Óvoda 545 216 329

 2. sz. Óvoda 1413 765 648

Batthyányné C. M. Óvoda 1319 726 593

Kölcsey Utcai Ált. Iskola 458 340 118

Rázsó I. Szakközépiskola 2443 803 1640

ÖSSZESEN: 6598 2957 3641


A hitel előirányzata 3.641 eFt-tal csökken.

 1. Az autóbusz közlekedés kisebb igénybevétele miatt az alábbi intézmények dologi kiadási és finanszírozási előirányzatának csökkentéséhez:


Kölcsey Utcai Általános Iskola 1800 eFt

Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola 1346 eFt

Hunyadi Utcai Általános Iskola 495 eFt

Rázsó Imre Szakközépiskola 2687 eFt

Kölcsey Ferenc Gimnázium 1064 eFt

ÖSSZESEN: 7392 eFt


továbbá a Polgármesteri Hivatal

működési bevétel előirányzatának 9240 eFt-tal,

dologi kiadás előirányzatának 1848 eFt-tal

való csökkentéséhez.


Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 1. Rendőrkapitányság támogatási kérelme

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Bebes István polgármester az előterjesztés átdolgozását javasolja a januári képviselőtestületi ülésre. 1. Kórház-rendelőintézet liftvásárlásához fedezet biztosítása

Előadó: Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Bebes István polgármester bízik a környező önkormányzatok lakosságarányos hozzájárulásában. Javasolja 15 millió Ft bruttó keretösszeg meghatározását.


Vélemény:


Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva 15 millió Ft-ot javasol liftvásárlásra.


Bebes István polgármester javasolja a 15 millió Ft biztosítását a kórház részére.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


295/2002. számú határozat


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2003. évi költségvetésben a Kórház-Rendelőintézet részére liftvásárláshoz 15 millió Ft-ot biztosít.


Határidő: 2003. évi költségvetés készítésének ideje

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 1. Galambszaporulat gyérítése

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Vélemény:


Bán Miklós képviselőtestületi tag javasolja a Bartók lakótelepen a galambok gyérítését.


Szabadi István képviselőtestületi tag szerint ez a módszer korábban sem volt hatásos, javasolja a hasonló gondokkal küszködő városok vezetőivel felvenni a kapcsolatot a technológiai lehetőségek megvitatására.


Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, valamint Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a gyérítést 50 eFt fedezet biztosításával.

Bebes István polgármester javasolja a galambgyérítésre 50 eFt biztosítását.


A képviselőtestület a javaslatot 18 szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:


296/2002. számú határozat


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete galambszaporulat gyérítésére 50 eFt-ot biztosít a 2003-as évi költségvetés terhére.


Határidő: a tájékoztatásra azonnal

Felelős: Bebes István polgármester

Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője 1. Erdőgazdálkodói megbízásos szerződés megkötése

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke, valamint Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva elfogadják a határozati javaslatban foglaltakat.


Bebes István polgármester kéri az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


297/2002. számú határozat


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete az erdőgazdálkodói megbízásos szerződés megkötését jóváhagyja, a 2003. évi költségvetés terhére a 140 eFt+járulékait biztosítja.


Határidő: 2002. december 15.

Felelős: a szerződés megkötéséért Tóthné Dudás Mónika Műszaki és Városgazdálkodási Irodavezető

a fedezet biztosításáért Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 1. Belvárosi rehabilitáció management-stáb létrehozása

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Bebes István polgármester a management-stábon kívül további személyek bevonását is javasolja, mely által paritásos munkacsoport jönne létre.


Kozó József képviselőtestületi tag afelől érdeklődik, meddig szól a foghíj beépítésére korábban megbízott vállalkozói csoport megbízatása.


Dr. Stankovits György jegyző elmondja, bizonyos idő után, amennyiben nem kezdődik meg a beépítés, a telek egy hányada visszakerül az önkormányzat tulajdonába.


Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a stáb tagjainak javasolja Tóth Lászlót, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, Dr. Nagy Zoltánt a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnökét, valamint személyét. Szakértőnek javasolja Czeiner Gábor főépítészt és Tóthné Dudás Mónikát a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetőjét.


Bebes István polgármester Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tagot, Czvitkovics Gyulát, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnökét és személyét javasolja a management-stáb tagjainak. Egy tagot a vállalkozók teamje delegálna. Gazdasági szakértőnek Fitos Szilárdot javasolja.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

298/2002. számú határozat


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a belváros rehabilitációjára munkacsoport hoz létre. A munkacsoport 5 tagjából 3 tagot az önkormányzat, míg 2 tagot a foghíj tulajdonosa jelöl ki.

A munkacsoport tagjai az önkormányzat részéről:

 • Bebes István polgármester

 • Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke,

 • Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag,

Szakértő: Fitos Szilárd.


Felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdje meg a tárgyalásokat a foghíj tulajdonosával.


Határidő: a tájékoztatásra azonnal

Felelős: polgármester 1. Templomok megvilágítása

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Bebes István polgármester javasolja az 1 millió Ft-ot a templomok díszkivilágítására fordítani A felajánlott összeg az önkormányzat költségvetését nem terheli.


Vélemény:


Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke és Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva támogatják a határozati javaslatban foglaltakat.


Bebes István polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


299/2002. számú határozat


Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete a közvilágítási korszerűsítési pályázati ajánlat szerint 1.000 eFt-ot a körmendi templomok - beleértve a Batthyány templomot is - megvilágítására fordítja.


Határidő: a tájékoztatásra azonnal

Felelős: Tóthné Dudás Mónika Műszaki és Városgazdálkodási Irodavezető 1. Ingatlanvásárlási kérelmek

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Bebes István polgármester javasolja az ingatlanvásárlási kérelmek elnapolását az ingatlanértékesítési szempontok kidolgozásáig.


A képviselőtestület a javaslatot 15 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja. 1. Téli útüzemelés és hóeltakarítás

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a többszintű riasztási terv elfogadását támogatja.


Bebes István polgármester javasolja a téli útüzemelés és hóeltakarítás többszintű riasztási tervének elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:300/2002. számú határozat


Körmend Város Önkormányzati Képviselő-testülete a téli útüzemelés és hóeltakarítás többszintű riasztási tervét elfogadja, az ehhez szükséges fedezetet a 2003. évi költségvetésben biztosítja.


Határidő: az elrendelésre időjárás függvényében

Felelős: Bebes István polgármester 1. Somogyi Béla Általános Iskola könyvtár bővítése

Előadó: Bebes István polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Mosonyi András műszaki főtanácsos a kollégium átalakításának költségeit vázolja.


Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a 2. változatot javasolja elfogadásra, azzal a feltétellel, hogy a létrehozandó helyiség külső megjelenési formájában illeszkedjen a jelenlegi épülethez.


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva a 2. változatot támogatja, kéri kivizsgálni ki a felelős a kollégium bővítése kapcsán a költségek túllépéséért, valamint miért nem számoltak az átköltözés költségével.


Kozó József képviselőtestületi tag afelől érdeklődik, milyen időpontot kíván meghatározni a testület az új helyiség megépítésére.


Bebes István polgármester javasolja az előterjesztésben szereplő 2. változat megvalósítását. Javasolja továbbá a jövő évi költségvetés tárgyalásakor meghatározni az időpontot.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


301/2002. számú határozat


Körmend Város Önkormányzati Képviselő-testülete elhatározza a Somogyi Béla Általános Iskola Könyvtárának bővítését NY-i irányban, a könyvtár falának áthelyezésével a WC-blokk kiugrásának vonaláig.

A létrehozandó helyiségnek külső megjelenési formájában illeszkednie kell az eredeti épülethez.

Az átalakítás költségét - 3 millió Ft-ot a 2003. évi költségvetésben biztosítja.


Határidő: 2003. évi költségvetés készítésének ideje

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 1. Tájékoztató interpellációkkal kapcsolatban

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Dr. Stankovits György jegyző tájékoztatja a testületet, a november 28-i ülésen elhangzott interpellációkra adott válaszok írásban jutnak el a képviselőkhöz.Interpellációk


Nagy Gábor képviselőtestületi tag a Batthyányné C. Mária Óvoda épületének bejáratától az útig terjedő szakaszon a világítás megoldását kéri, elmondja, az intézményi konyha megközelítése életveszélyes.


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke bejelentéssel szeretne élni: minden hónap első szombatján 14.00-16.00 óra között fogadóórát tart a Casablanca Cukrászdában.


Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Rábán túli területre kábel televíziós hálózat kiépítését kéri.


Csák Tamás képviselőtestületi tag az ADA Bútorgyár előtti kamionok parkolása miatt szól, a közlekedés balesetveszélyes ezen útszakaszon, a kamionok továbbra is Felsőberkifaluban fordulnak meg, rongálva az autóbusz-fordulót.


Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke a 4-es számú választókerületben a villanyoszlopokon elhelyezett lámpák számát kevésnek ítéli. Kéri minden oszlopon lámpatest elhelyezését.

A szabadon kószáló ebek száma elszaporodott, nemcsak választókerületében, hanem a 8-as főút mentén is.

A növekvő számú betörések miatt a rendőrjárőrök gyakoribb jelenlétét kéri.


Pőcze István képviselőtestületi tag:

 1. a Vörösmarty utca lakóinak kérését tolmácsolva kéri a közvilágítás javítását;

 2. a Hunyadi u. 63. szám alatti - volt kisegítő iskola - ház lakói kérik a ház előtti parkolás problémájának megoldását.


Szabadi István képviselőtestületi tag a karácsonyi díszkivilágítással kapcsolatban kifogásolja, az égők időnként kigyulladnak, időnként nem.


Kozó József képviselőtestületi tag ismételten a vasúton túli terület közvilágításának javítását kéri. A Somogyi B. utca egyik oldalán balesetveszélyes a közlekedés a kátyúk miatt.


Bán Miklós képviselőtestületi tag a lakók kérését tolmácsolva Felsőberkifaluban, a Tilalmasi utca aszfaltozását kéri.


Egyed Gyula az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke a Rákóczi úton, az autóbusz megállónál az összetört padok javítását kéri.


Több hozzászólás nincs.


Bebes István polgármester a képviselőtestület ülését 20 óra 40 perckor bezárja.


K.m.f.Dr. Stankovits György

jegyző

Bebes István

polgármester