· jogtár · testületi ülés jegyzőkönyvek · 2002. évi
előző2002. január 24.    2002. november 06.következő
letölthető melléklet:

456 kbyte

2002. szeptember 26.

 


 


J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATI

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK2002. szeptember 26.-i ülésérőlHatározat:

200-232. számú

Rendelet:

16/2002. (X.01.) számúJ E G Y Z Ő K Ö N Y V


Készült:

Körmend város Önkormányzati Képviselőtestületének 2002. szeptember 26.-i üléséről


Jelen vannak:

Honfi József, Bakóczai-Ihrig Gusztáv, Bán Miklós, dr. Bárány Győző, Bebes István, Egyed Gyula, Geosics László, Horváth László, Kozó József, Mészáros Árpád, Nagy Gábor, dr. Nagy Zoltán, Németh Imre, Pataki Péter, Simon János, dr. Stipkovits Ferenc, Szabó Ferenc, Tóth Imre képviselőtestületi tagIgazoltan távolmaradt:Czafit Jenőné képviselőtestületi tag


Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Dr. Stankovits György jegyző

Paksa Balázsné aljegyző

Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Gombásné Nardai Ibolya a Jogi és Igazgatási Iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője

Szekeres Gábor művelődési főtanácsos

Mosonyi András műszaki főtanácsosHonfi József polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 19 képviselőtestületi tag közül 17 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Tájékoztatásul elmondja, Kozó József képviselőtestületi tag jelezte napirend előtti felszólalását.

Kéri a képviselőtestületet, egyperces néma felállással adózzanak az elhunyt Pataki András, a városi fúvószenekar karnagyának tiszteletére.

Honfi József polgármester javasolja a meghívóban szereplő napirend kiegészítését:

 • a Képúti liget lakóinak kérelmével kapcsolatos előterjesztés;

 • gázközmű hozzájárulás megfizetésével kapcsolatos kérelem;

 • a parkolóhelyek megváltási díjával kapcsolatos előterjesztés;

 • a faapríték-tüzelésű fűtőmű működtetésével kapcsolatos előterjesztés;

 • a 2007. hrsz-ú szervizút ügyével kapcsolatos előterjesztés, valamint

 • a folyékony hulladékkezelési pályázatokkal kapcsolatos előterjesztés megtárgyalásával.

Javasolja kiegészíteni a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság javaslatait a futballklub kérelméről szóló előterjesztés megvitatásával.


Honfi József polgármester javasolja az elhangzott módosításokkal a napirend elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő napirendet hagyja jóvá:

N A P I R E N D:


 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a Polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Beszámoló a Körmendi Zeneiskola oktató-nevelő munkájáról

Előadó: Sabáli László igazgató


 1. MARC Körmend Sportcsarnok bővítési kérelme

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke


 1. Tájékoztató a média közhasznú társasággal kapcsolatban

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző


 1. Folyó ügyek:


 1. Horvátnádalja posta épület fűtéskorszerűsítése

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Könyvtár környékének térburkolása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Rendőrség részére lakás biztosítása

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Pénzügyi előirányzatok átcsoportosítása


 • Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat részére fénymásoló beszerzéséhez fedezet biztosítása

Előadó: Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke


 • Egészségügyi és Szociális Intézmény számítógép vásárlási kérelme

Előadó: Honfi József polgármester


 • Közalkalmazottak illetményemeléséből eredő előirányzat módosítások

Előadó: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője


 • Kegyeleti kiadásokra fedezet biztosítása

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester


 • Rázsó Imre Szakközépiskola előirányzat módosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője


 • Intézmények előirányzat módosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője


 • Házkezelőség és Városgondnokság összevonása következtében előirányzat módosítások

Előadó: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője


 • Pedagógusok számítógép vásárlása kapcsán előirányzat módosítások

Előadó: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője


 1. Mozi vállalkozásba adása kapcsán egy fő közalkalmazott felmentésével kapcsolatos támogatás igénylése

Előadó: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője


 1. Köztéri játékok

Előadó: Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője


 1. Vida József utcai tervpályázat

Előadó: Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője


 1. Kerítés helyreállítása

Előadó: Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője


 1. Digitális fényképezőgép vásárlása

Előadó: Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője


 1. Kistraktor vásárlása

Előadó: Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője


 1. Hunyadi Utcai Általános Iskola sportudvara

Előadó: Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője


 1. Izraelita temetőben szükséges munkálatokra fedezet biztosítása

Előadó: Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője


 1. Utcanév tábla cseréhez többlet fedezet biztosítása

Előadó: Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője

 1. A Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság javaslatai


 • Tájékoztató a kiemelt és megkülönböztetett sportegyesületek gazdálkodásáról és tevékenységéről

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke

 • Az októberi, városi ünnepek előkészítése

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke


 • Az arrabó Szabadidősport Egyesület kérelme

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke


 • A Rábavidék Szerkesztőségének támogatási kérelme

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke


 • A Városi Fúvószenekar Egyesület támogatási kérelme

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke


 • Jelvény készíttetés a város címerével

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke


 • A Körmendi Football Club sporttelepén a vagyonvédelem megvalósítása

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke


 1. A Képúti liget lakóinak kérelme

Előadó: Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője


 1. Körmend, Juhar u. 18. sz. alatti ingatlan gázközmű hozzájárulásának rendezése

Előadó: Honfi József polgármester


 1. Parkolóhelyek megváltási díja

Előadó: Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője


 1. Faapríték-tüzelésű fűtőmű működtetése

Előadó: Honfi József polgármester


 1. A 2007. hrsz-ú szervizút ügye

Előadó: Honfi József polgármester 1. Folyékony hulladékkezelési pályázatok eredménytelensége

Előadó: Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője


 • Jelentés az előző képviselőtestületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előadó: Tóthné Dudás Mónika Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője


 • Interpellációk


Kozó József képviselőtestületi tag napirend előtti felszólalásában a legutóbbi közmeghallgatás kapcsán kért szót, melyre 2002. szeptember 24-én, 17.00 órakor került sor a Polgármesteri Hivatal nagytermében. Szavai szerint:

"Érdekes kérdés, de nem a jelen megszólalás témája, hogy miért nem volt jelen az esemény időpontját közlő városi televízió, miért nem volt érdeklődés a lakosság részéről. A megszólalás egyetlen oka azoknak az adatoknak, tényeknek és számoknak a felsorolása, amelyek elhangzottak a szerény létszámú hallgatóság előtt. Azon dolgok, történések számbavétele, amelyekről egy idő után megfeledkezik a városlakó és az őt képviselő 1-es, 2-es, 10-es stb. körzet, vagy bármelyik listán bejutott képviselője, nyilatkozata, kampánya során is. Mit is hallhattunk, mi derült ki az elmondottakból? Igaz-e, hogy ez a város az elmúlt időszakban - legyen az 4, 8, 12 év - a rendszerváltozás után "halott" várossá vált, nem történt semmi említésre méltó, ahol minden megnyilvánulásunk negatív. Erre válaszolva álljon itt mindaz, amelyet Honfi József polgármester említett: költségvetési tételeket, zárszámadási adatokat, további fejlesztési elképzeléseket, a megvalósítás közvetlen közelében lévő terveket, további városfejlesztési szándékot, és akaratot tükröző megnyilvánulást. Munkát, gondoskodást, törődést jelezve - nem kampányolva, - hanem a lehetőségeket kihasználva, a jó szándék, a segíteni akarás együttes megjelenítése révén egyre jobb eredmény váljon láthatóvá, érezhetővé a Rábán túli részen, a történelmi belvárosban, a Rákóczi út mindkét oldalán és a vasúton túli területeken, de a korábban csatolt két községben a város szerves részét képező Horvátnádalján és Felsőberkifaluban is."

A teljesség igénye nélkül idéz Honfi József polgármester által a közmeghallgatáson ismertetett 1999-2002. év történéseiről, fejlesztéseiről. Megjegyzi, mindezek után meglepő, hogy többen úgy nyilatkoznak, mintha az előző években - 4, 8 12 - nem is Körmend városában éltek volna, mindazt, amit felsorolt meg nem történt eseményként élték meg. Úgy gondolja, senki nem vitathatja a számok ismeretében, hogy lehetőségeikhez mérten egyre korszerűbb, egyre megfelelőbb körülményeket igyekeztek biztosítani az óvodába, iskolába járó gyermekeknek. Az egészségügyi beruházások, a lakásépítések a lakosság jobb ellátását szolgálták, és azt sem vitathatja senki, hogy minderről szólni kell, hogy a lakosság hiteles, korrekt tájékoztatást kapjon.

Honfi József polgármesternek egyrészt az adatok átadásáért, másrészt a megszólalás lehetőségéért köszönetét fejezi ki.


Honfi József polgármester sajnálatát fejezik ki, hogy a közmeghallgatást az érdektelenség jellemezte, egyúttal köszönetét fejezi ki a résztvevőknek.


Dr. Nagy Zoltán mint a Városi Televízió Kuratóriumának elnöke elismeri, a televízió hibát követett el, hogy nem vett részt a közmeghallgatáson, ugyanakkor hozzáteszi, a Képújság szeptember 18-24. között folyamatosan közölte a közmeghallgatás időpontját, melyet a Rábavidék újság is nyilvánosságra hozott. A Kozó József képviselőtestületi tag által elmondottakra reagálva elmondja, Honfi József polgármesternek lehetősége van 8,5 perc erejéig elmondani, összefoglalni a teljesítményeket, így aki nem vett részt a közmeghallgatáson, a televízió műsorában az összefoglalást megtekintheti.


Bebes István képviselőtestületi tag sajnálatosnak tartja, hogy a közmeghallgatás érdeklődő hiányában zajlott. Nem tartja jónak, hogy erről a kérdésről a felszólaló mint frakcióvezető szólt hozzá. A helyes az lett volna, ha ez a város polgármesterének szájából hangzik el.NAPIREND


 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a Polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről

Előadó: Honfi József polgármester


Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy 2002. augusztus 30-án a Fűtőmű építési munkáinak egyeztetése zajlott. Az építési munkákra megjelent a közbeszerzési kiírás, a technológiai elbírálást a PHARE végzi, melybe egy delegátusra van lehetőség, javasolja Németh Istvánt delegálni.

Szeptember 02-án a Vida József utcai foghíj beépítésével kapcsolatos egyeztetés folyt a befektetők képviselőivel. Délután Fodor Sándor, a Basketball Körmend Sport Kft. ügyvezető igazgatója kereste meg a Sportcsarnok bővítésével kapcsolatban, a téma előterjesztés tárgyát képezi. Ugyanezen nap egy osztrák betonelem gyártó cég képviselőivel tárgyalt Körmend és környékén lehetséges letelepedéssel kapcsolatban.

Szeptember 04-én a Kincstári Vagyonigazgatóság, valamint egy befektető társaság képviselői tettek látogatást a Batthyány Kastélyban. A befektetők felvázolták elképzeléseiket a Kastély, illetve vele együtt a Várkert hasznosításáról is.

Szeptember 05-én megkezdődött a számvevőszéki vizsgálat a Polgármesteri Hivatalban, mely elhúzódik a jövő hónap közepéig. Ugyanezen napon találkozott Kovács Jenővel, a Közútkezelő Kht. igazgatójával a pinkamindszenti határátkelőhely ügyében.

Honfi József polgármester szeptember 06-13-ig szabadságát töltötte.

Szeptember 18-án a leendő ipartelepen terület-vásárlással kapcsolatban folytatott tárgyalást a legkisebb területtel rendelkező társtulajdonossal, melyről előterjesztés készült.

Szeptember 20-án a Vida József utcai foghíjbeépítés, valamint a belváros rehabilitáció indító program tárgyalásán vett részt Bebes István, Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tagok, a Műszaki, valamint a Pénzügyi irodavezető asszony jelenlétében. A tárgyaláson részt vett továbbá Győrfi Gábor a Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatója, valamint Hankó Faragó Miklós államtitkár úr. Mindennek apropója a jövő év tavaszán az EU által kiírandó ORPHEUS pályázati lehetőség, amely városok központjainak rehabilitációját teszi lehetővé.

Szeptember 24-én Markó Péter a Megyei Területfejlesztési Tanács elnöke kistérségi értekezletet tartott a Hivatalban, melyen kistérségi képviselők, polgármesterek vettek részt. Ugyanezen nap délutánján került sor a közmeghallgatásra, valamint a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság javaslatai alapján három körmendi volt, illetve jelenlegi futballvezető részére ezüstgyűrű került átadásra.

Honfi József polgármester zárt ülés keretében szeretné tájékoztatni a képviselőtestületet két ingatlanértékesítés helyzetéről.

Tájékoztatja továbbá a képviselőtestületet, hogy a kistérség területfejlesztési programja elkészült, melyet a kistérségi társulási ülés megtárgyalt, kiegészítéssel javasolja a Megyei Területfejlesztési Tanácsnak elfogadásra.


Szabó Ferenc alpolgármester elmondja, szeptember 06-án részt vett a mozi újraindításán.

Szeptember 07-én az Oktatási Minisztérium politikai államtitkárát, Dr. Hiller István urat fogadta a Polgármesteri Hivatalban, aki az oktatásról tartott előadást.

Szeptember 08-án a Körmendre érkező Ludovikások több helyen megemlékezést tartottak. A délutánt a Korona Étteremben beszélgetéssel töltötték.

Szeptember 09-én a finn evangélikus kórus és a város vegyeskarának hangversenyén vett részt az evangélikus templomban.

Szeptember 12-én Pataki András temetésén, majd este a Városi Televízió kuratóriumának ülésén vett részt.

Szeptember 13-án a fehringi kiállítás megnyitójára került sor, melyen négy körmendi festőművész - Balogh István Péter, Sodics László, Szendi Ferenc és Tahin Zsolt - alkotásai kerültek bemutatásra. Közreműködött továbbá Sabáli László és Porpáczyné Tóth Cecília énekkel. A kiállítás két helyszínen - egy bankban és egy idősek otthonában - tekinthető meg.

Szeptember 14-én Pinkamindszentre utazott, ahol a pinkamindszenti-mosendorfi lakók életvitelének vizsgálatáról született német, illetve angol nyelvű tanulmány ismertetésére került sor.

Honfi József polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet a Tűzoltóparancsnoktól érkezett kérelemről, melyben a képviselőtestület elvi hozzájárulását kéri a jövő évben indítandó és három éves időtartamra vonatkozó pályázat beadásának lehetőségével kapcsolatban.


Honfi József polgármester javasolja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között tett intézkedésekről, eseményekről, szóló beszámoló elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


200/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete elviekben hozzájárul Körmend város Tűzoltósága által a hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság szerállományának, technikai eszközeinek amortizációs cseréjére, korszerűsítésére történő pályázat benyújtásával.


Határidő: azonnal

Felelős: Honfi József polgármester a kiértesítésért 1. Beszámoló a Körmendi Zeneiskola oktató-nevelő munkájáról

Előadó: Sabáli László igazgató

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester kérdezi a Zeneiskola igazgatóját, kíván-e az írásos beszámoló mellé szóbeli kiegészítést tenni.


Sabáli László igazgató elmondja, időközben az üres tanári állás betöltésre került. Problémát jelent a hangversenyterem hiánya, az iskola esetleges bővítése esetén nemcsak hangversenyteremre, hanem két oktatóteremre is szükség lenne. A terület iránti igény változatlan, félő, hogy az iskola akkreditációja során - melyre várhatóan január-február hónapban kerül sor - a termek négyzetmétere, légköbmétere problémát okozhat.


Mészáros Árpád az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva jónak tartja az intézményen belüli szakmai munkát.

Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke részéről kérdésként merül fel, várható-e az elkövetkezendő időszakban a 250 fő körüli tanuló létszám jelentős növekedése, illetve csökkenése.

A Bizottság a beszámolót egyhangúlag elfogadja, egyben megköszöni a Zeneiskola tanárainak áldozatos munkáját.


Sabáli László igazgató a kérdésre válaszolva elmondja, a létszám beállt, a növekedés "hígulással" járna.


Honfi József polgármester megköszöni az igazgató, valamint a tanárok munkáját, aktív részvételüket a város kulturális, zenei életében. Az igazgató úr részéről köszöni a koncerteket, fellépéseket, amelyeken személyesen gyönyörködtette zenéjével a város közönségét. Javasolja a képviselőtestületnek, ismerje el, köszönje meg a Zeneiskolának azt a munkát, amit a város kulturális életében kifejtett.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


201/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a zeneoktatás helyzetéről szóló intézményvezetői beszámolót elfogadja.

Köszönetét fejezi ki az intézmény vezetőjének és tanárainak a városi zenei életben való részvételért, sok sikert kíván a jövő zeneoktatásának és zenei életének a maihoz hasonló szinten történő működéséhez. 1. MARC Körmend Sportcsarnok bővítési kérelme

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke szóbeli kiegészítésként elmondja, a részletes fejlesztési terv formailag természetesen nem előterjesztésként kezelendő, hiszen a bizottságnak van joga a testület elé előterjesztést tárni. A Bizottság 3 igen, 1 tartózkodással támogatja a megvalósítást. Javasolja a képviselőtestületnek, az önkormányzat tűzze napirendre, miként tudja támogatni a Sportcsarnok átépítését és a központi pénzeszközök pályázaton történő elnyerését.


Fodor Sándor a Basketball Körmend Sport Kft. ügyvezető igazgatója elmondja, a Sportcsarnok jelenlegi állapotában hosszú távon alkalmatlan minőségi kosárlabdázásra. A vezetést évek óta foglalkoztatja, milyen megoldást lehetne találni. Véleménye szerint a Sportcsarnok bővítésével kapcsolatos jelenlegi elképzelés reális célként megfogalmazható. Felhívja a figyelmet, amennyiben elodázódik a döntés, elszalasztanak egy olyan lehetőséget, amely hosszú távon kedvező lenne mind a klubnak, mind a városnak, az intézményt használó iskolának és a város lakosságának egyaránt. Az esély megragadására hívja fel a figyelmet.


Kérdés, vélemény:


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elviekben egyetért a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság javaslatával.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, az utolsó testületi ülésen nehéz pro és kontra állást foglalni, hiszen a következő testület az ellenkezőjét is megfogalmazhatja. Az elmúlt években többször próbálkoztak a jelenlegi tornaterem felújításával, átalakításával. Véleménye szerint nemzetközi szabványnak megfelelő állapotokat lenne célszerű kialakítani. Ismerve a Magyar Kosárlabda Szövetség állásfoglalását, mely szerint Körmendet utánpótlás centrumként jelölték meg, a GYISM novemberben megjelenő pályázati felhívására a kérelem tárgyalása az új képviselőtestület ülésén, a költségvetési koncepció tárgyalásakor válik esedékessé. Javasolja, az 1,5 millió Ft-os önkormányzati támogatásról történő döntés halasztódjon el a következő testületre, jelen testület egyfajta segítő elvi állásfoglalást hozhat.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag szerint új helyzet teremtődött azáltal, hogy Körmenden az iskolai testnevelés oktatásának szükséglete, valamint az egyesület szándéka közelebb került egymáshoz. Mivel a pályázati lehetőségek novemberben látnak napvilágot, a döntés a következő testületre hárul, a jelenlegi testület gesztus értékű döntést hozhat.


Bebes István képviselőtestületi tag elmondása szerint a Sportcsarnok fejlesztésén kívül számos feladat vár a képviselőtestületre az elkövetkező években. Ezek közé tartozik a Fő tér rekonstrukció kérdése, az ipari park kérdése, stb. Véleménye szerint a Kulturális Bizottság javaslata támogatható. Fenntartása van azonban a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének közlésével: "Terveink szerint a nyugati régióban a hagyományosan jó utánpótlással rendelkező körmendi kosárlabdára is szeretnénk támaszkodni, ezért amennyiben az utánpótlás központok létrejönnek, javasoljuk egyik bázisként Körmendet." A kosárlabda szövetségben zűrzavaros állapotok uralkodnak, konkrétabb megfogalmazásra lenne szükség, amire támaszkodni lehet. Koncepcionális alapon kérdések merülnek fel: a következő évi országos költségvetés megtárgyalása után mely programokat kívánja beindítani a minisztérium. Várhatóan koncepció születik, azonban a pályázat kiírására költségvetési forrás hiányában nem kerül sor.


Fodor Sándor ügyvezető igazgató elmondja, értesülésük szerint a pályázat novemberben kerül kiírásra. Mivel a pályázati anyag elkészítése időt vesz igénybe, a határidők betartása végett a döntésre most lenne szükség. Mészáros Lajos, az MKOSZ szakmai alelnöke, valamint Bodrogváry Iván főtitkár úr konkrét ígéretet tett arra, ha a közös program a minisztériummal megvalósul, Körmend bázisként szerepel. A halogatás "elúsztathatja" a beruházást, ezért kérik a képviselőtestület elvi támogatását.


Honfi József polgármester javasolja a kosárlabda klub kérésének támogatását, a hivatal részéről megkezdeni azon munkálatok előkészítését, amely a pályázathoz az önkormányzat részéről szükséges (területbiztosítás, épület biztosítása stb.)


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


202/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete elviekben hozzájárul a városi Sportcsarnok bővítéséhez, valamint a regionális utánpótlás központ kialakításához. Ennek érdekében a Basketball Körmend Sport Kft. által készített "A körmendi Sportcsarnok fejlesztési tervé"-ben megfogalmazott - az önkormányzatra háruló - előkészítő lépéseket megteszi.


Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester
Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője 1. Tájékoztató a média közhasznú társasággal kapcsolatban

Előadó: Dr. Stankovits György jegyző

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


Vélemény:


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva az Alapító Okirat ismerete nélkül nem tud állást foglalni.


Dr. Stankovits György jegyző elmondja, a Körmendi Televízióért Alapítvány kinyilvánította, hogy lehetőség szerint többségi tulajdont szeretne a Kht-ban. Kéri a testület állásfoglalását, ezt elfogadhatónak tartja-e vagy sem, ennek megfelelően készül el az Alapító Okirat.

Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, valamint Kozó József képviselőtestületi tag az önkormányzat többségi tulajdonát szeretné.


Honfi József polgármester kérdezi, e testületnek kell-e a kérdésben dönteni. A kérdésre Dr. Stankovits György jegyző elmondja, december végéig kell döntésnek születnie.


Honfi József polgármester javasolja - az Alapító Okirat ismeretében - a következő képviselőtestület tárgyalja konkrétan az ügyet.

A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja és a tájékoztatót tudomásul veszi. 1. Folyó ügyek:


 1. Horvátnádalja posta épület fűtéskorszerűsítése

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag nem vesz részt a szavazáson.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


203/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a horvátnádaljai posta épület fűtéskorszerűsítésének költségét, 211.569 Ft-ot Körmend város Gondnoksága részére pótelőirányzatként biztosítja a céltartalék terhére.


Határidő: 2002. október 15.

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 1. Könyvtár környékének térburkolása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, a kivitelezési munkák költségeit nem sikerült csökkenteni, ezért a környék térburkolási munkáihoz a könyvtár felújítási előirányzatát 228.100 Ft-tal szükséges megemelni.


Vélemény:


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke javasolja a felsőberki autóbusz forduló kiépítése kapcsán nyert pályázati összegből átcsoportosítani.


Mosonyi András műszaki főtanácsos elmondása szerint annak tudatában, hogy az autóbusz fordulóra beadott pályázat elfogadásra került, a szükséges parkosítást, illetve helyreállítást ebből az összegből kell fedezni, nem javasolja átcsoportosítani.


Honfi József polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


204/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Faludi Ferenc Városi Könyvár környékének térburkolási munkáihoz - a kivitelezési szerződés megkötéséhez - a könyvtár felújítási előirányzatát 228.100 Ft-tal megemeli az útfelújítás terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 1. Rendőrség részére lakás biztosítása

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, korábban már tárgyalt a képviselőtestület a rendőrség részére lakás biztosításáról. Esetlegesen szóba jöhet a szociális bérlakások egyikének biztosítása a rendőrség részére.


Vélemény:


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva nem javasolja a szociális bérlakásokból a rendőrség részére lakás biztosítását. Meg kell vizsgálni, milyen lehetősége van az önkormányzatnak - a BM-et, illetve a Megyei Rendőrkapitányságot bevonva - bérlőkijelölési jog biztosítására.


Dr. Bárány Győző az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke közli, az önkormányzat szociális rendelete szerint a lakások odaítélésénél a szociális helyzetet kell vizsgálni.


Honfi József polgármester javasolja megvizsgálni annak a lehetőségét, az önkormányzat milyen módon tudja segíteni a rendőrséget az elkövetkezendő időben lakás biztosításával. A Szociális Bizottság szociális alapon vizsgálja meg a kérelmet, majd adja át a következő testületnek.


Dr. Bárány Győző az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke elmondja, esetleges lakáscsere alapján az önkormányzatnak meg kell határozni, mely lakás nem lesz szociális bérlakás. Ezt az Egészségügyi Bizottság nem tudja felvállalni.


Bebes István képviselőtestületi tag a csere lehetőségét nem javasolja, hiszen a felszabaduló lakásokba is halmozottan rászorultak jelentkeznek. Más lehetőség keresését javasolja.


Honfi József polgármester javasolja, az önkormányzat keresse meg a lehetőséget annak, hogy a közeljövőben milyen módon tud lakást biztosítani a Rendőrkapitányság részére.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


205/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete áttekinti annak lehetőségét, hogy milyen módon tud a körmendi Rendőrkapitányság részére lakást biztosítani.


Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester 1. Pénzügyi előirányzatok átcsoportosítása


 • Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat részére fénymásoló beszerzéséhez fedezet biztosítása

Előadó: Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a kérelmet.


Honfi József polgármester javasolja a 200 eFt biztosítást.


A képviselőtestület a javaslatot 12 szavazattal, 5 ellenszavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:206/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat részére 1 db fénymásoló beszerzéséhez 200 eFt fedezetet biztosít a céltartalék terhére, melyből az intézmény felhalmozási kiadási előirányzatot képez.


Határidő: 2002. október 10.

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője az átutalásért • Egészségügyi és Szociális Intézmény számítógép vásárlási kérelme

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)Geosics László képviselőtestületi tag az ülésre megérkezik, így a képviselőtestület 18 fővel folytatja a tanácskozást.


Vélemény:


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva 250 eFt-ot javasol biztosítani, a 2003. évi költségvetés terhére.


Bebes István képviselőtestületi tag véleménye szerint az előző döntéshez hasonlóan most is korrekt döntést kellene hozni.

Dr. Bárány Győző az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke elmondja, a tavalyi évben is igényelték a számítógépet.
Honfi József polgármester javasolja 250 eFt biztosítását számítógép vásárlásához.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


207/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az Egészségügyi és Szociális Intézmény Körmend, Kossuth L. u. 26. részére 1 db számítógép beszerzéséhez, a hozzá tartozó informatikai infrastruktúrával együtt 250 eFt fedezetet biztosít a céltartalék terhére.


Határidő: 2002. október 10.

Felelős: Polgármester • Közalkalmazottak illetményemeléséből eredő előirányzat módosítások

Előadó: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


Vélemény:


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondja, a számszaki adatok is bizonyítják, hogy az önkormányzatra plusz teher hárul, pl. a 13. havi illetmény finanszírozása 83 millió Ft terhet ró az önkormányzatra.


Bebes István képviselőtestületi tag azzal a kérdéssel fordul a Pénzügyi Irodavezető asszonyhoz, hogy a 13. havi illetmény plusz kiadást jelent-e.


Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetőjének szavai szerint a 13. havi illetmény kifizetése hátrányosan fogja érinteni az önkormányzat költségvetését.


Honfi József polgármester kéri a határozat javaslat elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


208/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul, hogy az intézmények személyi juttatás előirányzata és járulék előirányzata az alábbiak szerint növekedjen, egyben a központosított előirányzat 77.051.395 Ft-tal, az OEP-től átvett pénzeszköz 2.534.427 Ft-tal nő.Személyi jutt.

Személyi jutt.

Munkaadót

1 havi

3 havi

terh.jár.

Kistérségi T.

31200

93 600

29 952

Háziorvosi Szolgálat

16500

476400

152448

Fogorvosi Szolgálat

28400

85200

27264

Védőnői Szolgálat

53425

1653396

529086

ÖNO

789300

2367900

757728

Bölcsőde

376 425

1 129 275

361 368

I. Óvoda

656 200

1 968 600

629 952

II. Óvoda

1 202 250

3 606 750

1 154 160

BCM Ovi

893 300

2 679 900

857 568

Kölcsey utcai Általános Iskola

2 659 644

7 978 932

2 553 258

Olcsai-Kiss Z. Ált. Isk.

1 930 800

5 792 400

1 853 568

Somogyi Általános Isk.

2 707 300

8 121 900

2 599 008

Hunyadi Általános Isk.

544 400

1 633 200

522 624

Zeneiskola

472 224

1 416 672

453 335

Nevelési. Tanácsadó

296 400

889 200

284 544

Családsegítő

351 100

1 053 300

337 056

Könyvtár

655 100

1 965 300

628 896

Pü. GAMESZ

249 050

747 150

239 088

Rázsó I. Szakközépiskola

2 744 200

8 232 600

2 634 432

Kölcsey F. Gimnázium

1 283 450

3 850 350

1 232 112

MIK

413 605

1 240 815

397 061

Városgondnokság

1 032 600

3 097 800

991 296

Tűzoltóság

70 550

211 650

67 728

Összesen:

19 457 423

60292290

19293532


Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője • Kegyeleti kiadásokra fedezet biztosítása

Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


209/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete néhai Pataki András kegyeleti kiadásainak fedezetére 150 eFt-ot biztosít a gazdálkodási tartalék terhére, egyben a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a dologi kiadások előirányzatát megemeli.


Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője • Rázsó Imre Szakközépiskola előirányzat módosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


210/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul a Rázsó Imre Szakközépiskola 2002. évi költségvetésének módosításához és utasítja a Pénzügyi Irodát az előirányzat változások átvezetésére az önkormányzat rendeletében az alábbiak szerint:


Tárgyi eszköz értékesítéséből származó felhalmozási bevétel
emelkedik 950 eFt-tal

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel emelkedik 18933 eFt-tal

Gépek, berendezések vásárlása emelkedik 19883 eFt-tal

Felújítási kiadások előirányzata csökken 5400 eFt-tal

Beruházási kiadások előirányzata emelkedik 5400 eFt-tal

Dologi kiadások előirányzata csökken 33 eFt-tal

Működési célú pénzeszközátadás emelkedik 33 eFt-tal


Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

 • Intézmények előirányzat módosítása

Előadó: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


211/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul, hogy

 1. Kölcsey Utcai Általános Iskola

- működésre átvett pénzeszköz előirányzata 149 eFt-tal

- működési bevétel előirányzata 3286 eFt-tal

- személyi juttatás előirányzata 47 eFt-tal

- munkaadót terhelő járulék előirányzata 13 eFt-tal

- dologi kiadás előirányzata 3375 eFt-tal növekedjen.

 1. Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola

- működésre átvett pénzeszköz előirányzata 149 eFt-tal

- működési bevétel előirányzata 506 eFt-tal

- dologi kiadás előirányzata 655 eFt-tal növekedjen.

 1. Somogyi Béla Általános Iskola

- működésre átvett pénzeszköz előirányzata 902 eFt-tal

- működési bevétel előirányzata 1091 eFt-tal

- dologi kiadás előirányzata 1993 eFt-tal növekedjen.

 1. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

- működési bevétel előirányzata 167 eFt-tal

- dologi kiadás előirányzata 167 eFt-tal növekedjen.


Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • Házkezelőség és Városgondnokság összevonása következtében előirányzat módosítások

Előadó: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester javasolja az előterjesztés elfogadását.

A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

212/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete elhatározza az alábbi előirányzat módosításokat:


 1. Körmend város Gondnoksága:

- személyi juttatás előirányzata 13074 eFt-tal

- munkaadót terhelő járulékok előirányzata 4710 eFt-tal

- dologi kiadások előirányzata 17819 eFt-tal

- a működési bevétel előirányzata 13727 eFt-tal

- a finanszírozás előirányzata 21876 eFt-tal nő.


 1. A GAMESZ keretein belül a Városgondnokság

- személyi juttatás előirányzata 12794 eFt-tal

- munkaadót terhelő járulékok előirányzata 4577 eFt-tal

- dologi kiadás előirányzata 16987 eFt-tal

- a működési bevétel előirányzata 5647 eFt-tal

- a finanszírozás előirányzata 28711 eFt-tal csökken.


 1. A Polgármesteri Hivatal város és községgazdálkodási szakfeladatának

- személyi juttatás előirányzata 139 eFt-tal

- munkaadót terhelő járulékok előirányzata 49 eFt-tal

- dologi kiadások előirányzata 806 eFt-tal

- a működési bevétel előirányzata 8075 eFt-tal csökken.

A települési hulladékkezelés szakfeladat

- személyi juttatás előirányzata 141 eFt-tal

- munkaadót terhelő járulékok előirányzata 84 eFt-tal

- dologi kiadások előirányzata 26 eFt-tal

- a működési bevétel előirányzata 5 eFt-tal csökken.


Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője • Pedagógusok számítógép vásárlása kapcsán előirányzat módosítások

Előadó: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szóbeli kiegészítés nincs.

Honfi József polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


213/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul, hogy az alábbi intézmények felhalmozási előirányzata, felhalmozásra átvett pénzeszköz előirányzata és felhalmozási kiadás előirányzata növekedjen az alábbiak szerint:


Intézmény

Felhalmozási kiadás előirányzata

Felhalmozásra

átvett pénzeszköz

Saját erő finanszírozása

II. sz. Óvoda

500 eFt

375 eFt

125 eFt

Kölcsey Utcai Általános Iskola

250 eFt


250 eFt

Olcsai-Kiss Zoltán Ált. Iskola

750 eFt

562 eFt

188 eFt

Somogyi Béla Általános Iskola

500 eFt

375 eFt

125 eFt

Hunyadi Utcai Ált. Isk.

250 eFt

188 eFt

62 eFt

Nevelési Tanácsadó

250 eFt

188 eFt

62 eFt

Rázsó Imre Szakközépiskola

688 eFt


688 eFt

Kölcsey Ferenc Gimnázium

188 eFt


188 eFt

Összesen:

3376 eFt

1688 eFt

1688 eFt

Saját erőt a céltartalék terhére finanszírozásként juttatja az intézményeknek, ezáltal a céltartalék 1688 eFt-tal csökken.


Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és pénzügyi iroda vezetője 1. Mozi vállalkozásba adása kapcsán egy fő közalkalmazott felmentésével kapcsolatos támogatás igénylése

Előadó: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője kiegészítésként elmondja, a Városgondnokság létszámfejlesztésénél elszámolás történt, ezért a korábbi határozat módosítása szükséges.


Honfi József polgármester kéri az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 2 ellenszavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:

214/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete kinyilvánítja, hogy:

 • Az önkormányzat költségvetési szerveinél meglévő üres álláshelyeken, az előre látható megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett munkavállaló - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli - foglalkoztatására nincs lehetőség.

A létszám-racionalizálással érintett intézmények esetében a létszám a következők szerint változik:Költségvetési létszám 2002. évi eredeti

Csökkenés

Költségvetési létszám 2002. évi módosított

Családsegítő és Gyermek-

jóléti Szolgálat

8 fő

2 fő

6 fő

Művelődési és Ifjúsági Központ

16 fő

2 fő

14 fő


Határidő: 2002. október 10. a pályázat benyújtására

Felelős: Némethné Simon Mária a gazdasági és pénzügyi iroda vezetője


215/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 173/2002. számú határozatát módosítja, ennek értelmében Körmend város Gondnokságának létszáma 2002. szeptember 1-től 28 főre változik.


Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 1. Köztéri játékok

Előadó: Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


Vélemény:


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva kéri, hogy az idei évben megvásárolt játékok a II-III. számú óvodákba kerüljenek, az ott lévőket pedig felújítás után köztereken helyezzék el.

Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elsősorban a Batthyányné Coreth Mária Óvodába javasolja kihelyezni a játékokat, hiszen létezik egy munkavédelmi felügyeleti jegyzőkönyv, mely az ott lévő játékokat balesetveszélyesnek minősíti.


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke a II. sz. óvodába javasolja a játékok elhelyezését.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag javasolja a jubileumát ünneplő Batthyányné C. M. óvoda részére átcsoportosítani az összeget, melyet lehetne csökkenteni, a mennyiben körmendi fafaragó vállalkozó készítené el a játékokat.


Mészáros Árpád az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke javasolja, csak EU szabványnak megfelelő játékok kerüljenek az óvodákba. Javasolja továbbá, foglaljon állást a képviselőtestület, hogy a jövő évi költségvetésben a többi óvoda is kapjon hasonló támogatást.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondja, a Batthyányné Coreth Mária Óvoda korábban elnyert egy 800 eFt-os pályázatot, melyen szintén gyermekjátékokat vásárol.


Dr. Bárány Győző az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke szerint az intézményrendszer várható átalakulása után lenne célszerű a kérdéssel foglalkozni.


Honfi József polgármester javasolja az összeget átcsoportosítani és megosztani a II., illetve III. számú óvoda között. Javasolja továbbá, a Műszaki Iroda vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a helyi fafaragó készít-e EU szabvány szerinti játékokat.


A képviselőtestület a javaslatot 10 szavazattal, 8 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


216/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2002. évi költségvetésben "köztéri játékok, bútorok" címen szereplő 3.000 eFt-ot a II. számú Óvoda, valamint a Batthyányné Coreth Mária Óvoda részére átcsoportosítja.

Szükségesnek tartja megvizsgálni annak lehetőségét, hogy a körmendi illetőségű fafaragó az EU szabványnak megfelelő játékok készítését meg tudja-e valósítani.


Határidő: 2002. október 30.

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője


 1. Vida József utcai tervpályázat

Előadó: Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


Kérdés, vélemény:


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a Fő tér rekonstrukciója kapcsán az 1992-ben készült tervrajz felhasználását javasolja. Elmondása szerint ez ügyben a Műszaki Iroda felvette a tervezőkkel a kapcsolatot. Tájékoztatásuk szerint 1 millió Ft-ért aktualizálják a korábbi tervet, és mintegy 500 eFt-ért elkészítik a Vida J. utca tervezését.


Honfi József polgármester elmondja, Bebes István és Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tagokkal közösen vett részt a Vida J. utcai rekonstrukcióval kapcsolatos tárgyaláson, melyen az ORPHEUS program is szóba került. Ennek eredményeképpen felmerült, hogy a korábbi terv illeszthető a Vida J. utcai foghíj beépítés és rehabilitáció terveihez.

Javasolja a korábban megszavazott 500 eFt keretén belül a Vida J. utcai programterv elkészítését, valamint 1.000 eFt-ot javasol a Fő tér korábbi terveinek felülvizsgálatához.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


217/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Fő tér rekonstrukciója kapcsán az 1992-ben készített tervrajz felülvizsgálatára és aktualizálására 1.000 eFt-ot biztosít a céltartalék terhére. A 143/2002. sz. határozattal elfogadott 500 eFt erejéig a Vida József utca rekonstrukciós programtervének elkészítésével Solyóm Miklós építészt bízza meg korábbi ajánlata elfogadásával.


Határidő: 2002. november 15.

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője

 1. Kerítés helyreállítása

Előadó: Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester a korábbi döntés értelmében kéri a fedezet biztosítását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


218/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a tulajdonában lévő 340/1. hrsz-ú ingatlan É-i oldalán álló kerítés újra-építéséhez 176.200 Ft-ot biztosít a céltartalék terhére.


Határidő: 2002. szeptember 30. a fedezet biztosítása

2002. november 30. a kivitelezésre

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője 1. Digitális fényképezőgép vásárlása

Előadó: Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


Honfi József polgármester elmondja, a hatósági ügyek intézéséhez, valamint szabálysértés tényének bizonyításához a dátumrögzítős digitális fényképezőgép elengedhetetlen, kéri az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


219/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal részére dátumrögzítős digitális fényképezőgép vásárlásárhoz 120 eFt-ot biztosít a céltartalék terhére, ezáltal a beruházási előirányzat nő.


Határidő: 2002. október 10.

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője


 1. Kistraktor vásárlása

Előadó: Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Horváth Péter Körmend város Gondnokságának vezetője elmondja, az alapfeladat ellátásához szükséges gép beszerzéséről van szó. Az 1984-ben vásárolt kistraktor alkatrészeire több 100 ezer forintot költöttek. E gép hiányában a járdák, közintézmények környékének takarítása szenved csorbát.


Vélemény:


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a 2003. évi költségvetésbe javasolja betervezni a kért összeget.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva egyetért a Pénzügyi Bizottság elnökének véleményével.


Pataki Péter képviselőtestületi tag ez évben javasolja a fedezet biztosítását a kistraktor megvásárlásához.


Horváth László képviselőtestületi tag a kért összeget túlzottnak találja egy kistraktor megvásárlásához.


Honfi József polgármester javasolja a kistraktor megvásárlását az idei évben.


A képviselőtestület a javaslatot 9 szavazattal, 9 tartózkodás mellett elutasítja.


Honfi József polgármester javasolja a 2003. évi költségvetés terhére biztosítani az összeget.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


220/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Városgondnokság részére multifunkciós kistraktor vásárlásához 5.635.375 Ft-ot biztosít az intézmény 2003. évi költségvetésében.


Határidő: 2003. évi költségvetés készítésének ideje

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 1. Hunyadi Utcai Általános Iskola sportudvara

Előadó: Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


Vélemény:


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a kérelmet.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva - mivel előrehozott beruházásról van szó - támogatja a kérelmet.


Honfi József polgármester kéri az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:


221/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Hunyadi Utcai Általános Iskola sportudvarának rendezésére, pályák kialakítására 800 eFt-ot biztosít a céltartalék terhére, amellyel a felújítási előirányzat nő.


Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 1. Izraelita temetőben szükséges munkálatokra fedezet biztosítása

Előadó: Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


Vélemény:


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a 800 eFt-ot biztosítását. Elmondása szerint ebből a költségvetésbe már 500 eFt tervezve volt, tehát 300 eFt-ot kell pótolni.


Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője közli, bevételi oldalon 800 eFt, kiadási oldalon 742 eFt áll rendelkezésre temetők, kegyeleti parkok felújítása címen.


Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője szerint a 800 eFt az izraelita temetőre vonatkozik, ugyanakkor a Központi temetőben is fontos teendők vannak.


Honfi József polgármester javasolja a 800 eFt megszavazását az izraelita temetőben szükséges munkálatok elvégzésére.


A képviselőtestület a javaslatot 10 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:

222/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete az izraelita temetőben szükséges munkálatok elvégzésére - sírkő stabilizálás, ravatalozó és kapu javítás, temetőrész lehatárolás - 1.600 eFt-ot biztosít, amellyel a Polgármesteri Hivatal felújítási előirányzata nő. A fenti feladathoz felhalmozási céllal átvett pénzeszköz előirányzata 300 eF-tal nő, a céltartalék 1.300 eFt-tal csökken.


Határidő: 2002. október 30.

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője 1. Utcanév tábla cseréhez többlet fedezet biztosítása

Előadó: Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, valamint Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke a Bizottságok véleményét tolmácsolva javasolják a fedezet biztosítását.


Honfi József polgármester kéri az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:223/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete utcanév táblák beszerzéséhez 69.826 Ft pótfedezetet biztosít a gazdálkodási tartalék terhére, amellyel a Polgármesteri Hivatal dologi kiadási előirányzata nő.


Határidő: 2002. október 30.

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi iroda vezetője

Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője 1. A Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság javaslatai


 • Tájékoztató a kiemelt és megkülönböztetett sportegyesületek gazdálkodásáról és tevékenységéről

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság

elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Kozó József, mint a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság tagja tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Körmendi Football Club épületében szabálytalan átalakítások folytak.


Nagy Gábor képviselőtestületi tag elmondja, a kondicionáló terem létesítése, a három öltöző, valamint a víz- és villanyvezeték felújítása 5,5 millió Ft-ba került. A klub átvételekor arra törekedett, ne csupán önkormányzati támogatásokból tartsák fenn magukat.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szerint vannak olyan klubok, amelyek az önkormányzat által nyújtott támogatás mellett profit orientáltan gazdálkodnak, ugyanakkor vannak olyanok, amelyek megelégszenek az önkormányzat által nyújtott támogatással.


A képviselőtestület a tájékoztatót tudomásul veszi.


 • Az októberi, városi ünnepek előkészítése

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester kéri az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

224/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete megbízza a város Polgármesterét, hogy a várossá nyilvánítás évfordulójára szervezett városi ünnepség szónokának Németh Zsolt, országgyűlési képviselő urat kérje fel.

Az ünnepség ideje és helye: 2002. október 28. de.11.00 óra, IV. Béla király szobránál

Határidő: azonnal

Felelős: Honfi József polgármester • Az arrabó Szabadidősport Egyesület kérelme

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke elmondja, időközben tudomására jutott, hogy további érdeklődők jelentkeztek a terület iránt, kéri az előterjesztés levételét a napirendről.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság részéről, valamint Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke nem támogatja a kabinetsor felújítását, lebontásukat javasolják. • A Rábavidék Szerkesztőségének támogatási kérelme

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke sajnálatosnak tartja, hogy a képviselőtestület elvetette a KASZT civil szervezet támogatását, ellenben 600 eFt-tal támogat egy Bt-t.

Vélemény:


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva javasolja a támogatást.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke helyesnek tartaná, ha a Rábavidék szerkesztősége olcsóbb előállítási költségű nyomdával végeztetné a munkát.


Honfi József polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 13 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


225/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Rábavidék című újság előállításához 600 eFt támogatást biztosít a céltartalék terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi iroda vezetője • A Városi Fúvószenekar Egyesület támogatási kérelme

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a kérelmet.


Vélemény:


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke szintén a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a kérelmet azzal a feltétellel, hogy Pataki András elhunytával a hatásköröket 2002. december 31-ig rendezni kell.


Honfi József polgármester a fenti kiegészítéssel javasolja a határozat elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


226/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Városi Fúvószenekar Egyesület számára a próbaterem fenntartási költségeinek fedezetére az év hátralévő időszakára 90 eFt-ot biztosít a gazdálkodási tartalék terhére, valamint a 2003. évi kulturális támogatás terhére 200 eFt előtámogatást biztosít. Javasolja ez év végéig az Egyesület élén a vezető-váltással kapcsolatos kérdések tisztázását.


Határidő: 2002. október 30.

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi iroda vezetője az átutalásért


 • Jelvény készíttetés a város címerével

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke elmondja, a címeres jelvényt a Pénzverő Rt. technikailag nem tudja kivitelezni, így más szállítót kell felkérni.


Vélemény:


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Körmendre utaló, felismerhető jelvény készítését tartja elfogadhatónak.


Honfi József polgármester javasolja további lehetőségek keresését.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.


 • A Körmendi Football Club sporttelepén a vagyonvédelem megvaló-sítása

Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva támogatja a javaslatot.


Honfi József polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:


227/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Körmendi Football Club Sport utcai sporttelepének vagyonvédelmi berendezéssel történő ellátásához 250 eFt-ot biztosít a sport tartalék terhére.


Határidő: 2002. október 30.

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője az átutalásért

 1. A Képúti liget lakóinak kérelme

Előadó: Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Szóbeli kiegészítés nincs.


Vélemény:


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva - mivel nem önkormányzati területről van szó - nem támogatja a kérelmet.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke egyetért a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökének véleményével.


Honfi József polgármester javasolja a kérelem újratárgyalását a terület tulajdonjogának rendezését követően.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


228/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a Képúti liget lakóinak kérelmét a közvilágítási lámpatestek felszerelésével kapcsolatban a terület tulajdonjogának tisztázása után ismételten napirendre tűzi.


Határidő: 2002. december 15.

Felelős: Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője 1. Körmend, Juhar u. 18. sz. alatti ingatlan gázközmű hozzájárulásának rendezése

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

229/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a korábban tulajdonában lévő, majd Horváth Péter részére értékesített Körmend, Juhar u. 18. szám alatti ingatlan gázközmű-fejlesztési hozzájárulását, 110 eFt-ot - mely értékesítéskor a vételárba beszámításra került - az ÉGÁZ Rt. Szombathely részére átadja felhalmozási célú pénzeszközként, a céltartalék terhére.


Határidő: szerződéskötés ideje

Felelős: Némethné Simon Mária a Gazdasági és Pénzügyi iroda vezetője 1. Parkolóhelyek megváltási díja

Előadó: Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke a közterületen önkormányzat által kialakított parkolóhely megváltási díjának 400 eFt+ÁFÁ-t, a közterületen építtető által kialakított parkolóhely megváltási díjának 100 eFt+ÁFA összeget javasol.


Honfi József polgármester kéri a javaslat elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 16 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:


16/2002. (X.01.) számú rendelet:


Az építési engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely-szükséglet biztosításának feltételeiről

(A rendelet teljes és hiteles szövegét a jegyzőkönyvhöz mellékeljük.) 1. Faapríték-tüzelésű fűtőmű működtetése

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester kéri az előterjesztés elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:230/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2003. évben elkészülő faapríték tüzelésű fűtőművet a körmendi távhőszolgáltatást végző RÉGIÓHŐ Kft-vel kötendő szerződés keretében bérbeadással kívánja működtetni.

A bérbeadási szerződés feltételeit a költségek ismeretében határozza meg Körmend város Önkormányzata.


Határidő: 2003. november 30.

Felelős: Jegyző (a szerződés előkészítéséért) 1. A 2007. hrsz-ú szervizút ügye

Előadó: Honfi József polgármester

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva a szervizút eladását javasolja.


Honfi József polgármester kéri a Pénzügyi Bizottság javaslatának elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 10 szavazattal, 8 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot hozza:


231/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a tulajdonában lévő Körmend, 2007. hrsz-ú, közút megnevezésű ingatlant a vételár megállapítása után - melyre a következő képviselőtestületi ülésen kerül sor - értékesítésre kijelöli. Ezzel egyidőben dönt a művelésből való kivonásból, majd a telekmegosztásról.


Határidő: a tájékoztatásra azonnal

Felelős: Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője 1. Folyékony hulladékkezelési pályázatok eredménytelensége

Előadó: Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Honfi József polgármester javasolja a pályázat újbóli kiírását.


A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

232/2002. számú határozat:


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényben előírtaknak megfelelően a folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezésére a korábban elfogadott pályázati kiírás tartalmával egyezően ismételten pályázatot ír ki.


Határidő: 2002. október 10. a pályázat kiírására

Felelős: Dr. Stankovits György jegyző a pályázati felhívás közzétételéért és a pályázati dokumentáció elkészítéséért • Jelentés az előző képviselőtestületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről

Előadó: Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője

(Az előterjesztés írásos anyagát a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.)


Nagy Gábor képviselőtestületi tag elfogadja a választ.


Mészáros Árpád az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke célszerűnek tartaná a régi Távhő talapzatán kialakított pályát feltörni, az eredeti állapotot visszaállítani és füves területté kialakítani. Javasolja a Piac déli oldalán, a Várkertben, vagy a Sportpályán kialakítani a pályákat.


Pataki Péter képviselőtestületi tag elmondása szerint a terület kaszálását a lakók végzik.


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke elfogadja a választ.


Tóth Imre képviselőtestületi tag szintén elfogadja a választ.


Kozó József képviselőtestületi tag elmondja, a Somogyi B. utcában is vannak aszfalt felgyűrődések.


Dr. Bárány Győző az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke elfogadja a választ.


Horváth László képviselőtestületi tag a kátyúzással, illetve a gödör eltűntetésével kapcsolatos választ nem fogadja el. A sírhelyek rendbetételére adott választ elfogadja.


Geosics László képviselőtestületi tag elfogadja az interpellációra adott választ.

Dr. Stipkovits Ferenc képviselőtestületi tag elfogadja a választ.


Simon János képviselőtestületi tag afelől érdeklődik, mikor kerül sor a kaszálásra.


Bán Miklós a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elfogadja a választ.


Bebes István képviselőtestületi tag bízik abban, hogy a parkolás megoldása érdekében folytatott tárgyalás eredményes lesz. A zöldterület fejlesztéssel kapcsolatos pályázatra adott választ tudomásul veszi, a lakótelkek kialakításával kapcsolatos engedélyeztetés ügyében a VASIVÍZ Rt-vel szemben határozottabb fellépést javasol.


Honfi József polgármester javasolja az interpellációkra adott válaszok elfogadását.


A képviselőtestület a javaslatot 14 szavazattal, 4 ellenszavazattal elfogadja.


Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője Kozó József képviselőtestületi tag korábbi ülésen elhangzott interpellációjára ad választ a járdák, illetve a zöld területek rendben tartására vonatkozóan.


 • Interpellációk


Bebes István képviselőtestületi tag zárt ülés keretében kér választ a Korona helyzetével kapcsolatban.


Pataki Péter képviselőtestületi tag a Molnár Lajos utcai lakosok kérését tolmácsolva az ott épített kosárpálya és játszótér területének feltöltését kéri. Hozzáteszi, a föld elmunkálását a lakók saját maguk elvégzik.

A Vida J. utcában, az Olcsai tér sarkán lévő gödör megszűntetését kéri.


Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság elnöke a 217/1999. számú határozatban foglaltak megvalósulása felől érdeklődik.


Horváth László képviselőtestületi tag az Orgona utcába tervezett 1 db lámpatest felszerelésének idejéről érdeklődik.


Geosics László képviselőtestületi tag a horvátnádaljai Sportöltöző és Vajda Györgyné házához vezető ivóvíz hálózat tervei felől érdeklődik. Tóthné Dudás Mónika a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda vezetője közli, a tervek elkészültek.


Egyed Gyula képviselőtestületi tag elmondása szerint:

 • a Batthyány kastélyban a kollégium kiköltözésével 2 millió Ft értékű bútorzat maradt. Ígéret hangzott el a Felügyelőség részéről, miszerint Rákóczi Péter elnök úr el fogja bírálni, védetté nyilváníthatók-e. Amennyiben védetté nyilvánítják, kéri a polgármestert a költségvetés készítésénél járjon el. Kérdezi, amennyiben nem, akkor az önkormányzat vagy az iskola tulajdonában marad-e.

 • A Rákóczi utcai orvosi rendelő területén a kerékpárok tárolására 24 állásos tároló elkészíttetését szolid munkadíj felszámításával 44 eFt-ért vállalná a szakközépiskola.


Bakóczai-Ihrig Gusztáv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke a Rákóczi utcai orvosi rendelők mögötti parkolóban az orvosok gépkocsija számára négy parkolóhely biztosítását javasolja.
Több hozzászólás nincs.Honfi József polgármester a képviselőtestület ülését 18 óra 50 perckor bezárja.

K.m.f.

Dr. Stankovits György

jegyző

Honfi József

polgármester