felhívások
vissza1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 előre
· Változik a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje

2016. március 01. 20:00:17  

HIRDETMÉNY

Értesítem a Tisztelt lakosságot, hogy a Körmendi Közös
Önkormányzati Hivatalban az ügyfélfogadás az alábbiak szerint változik:

2016. március 4- én (pénteken)
08.00- 12.00. és 13.00- 16.00. ügyfélfogadás,

2016. március 5- én (szombaton)
08.00- 12.00. ügyfélfogadás,

2016. március 14- én (hétfõn)
az ügyfélfogadás SZÜNETEL.


Kérem szíves megértésüket.Körmend, 2016. március 1.

Tisztelettel: dr. Stepics Anita sk.

jegyzõ
· Változik a Járási Hivatal ügyfélfogadási rendje

2016. március 01. 18:08:53  

HIRDETMÉNY

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy
2016. március 4. (péntek) és március 5. (szombat)
munkanapokon a Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Hivatalának szervezeti egységeiben az ügyfélfogadási rend az alábbiak szerint alakul:

Körmendi és az Õriszentpéteri Kormányablakügyfélfogadási ideje egységesen:
2016. március 4. (péntek): 8.00 -16.00 óráig
2016. március 5. (szombat): 8.00 - 12.00 óráig
A Járási Hivatal
tovább >>  
· Ülésezik az önkormányzat

2016. február 19. 22:38:10  

KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL
M E G H Í V Ó

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 24-én (szerdán) 13.30 órai kezdettel a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D
Nyilvános ülés keretében:

1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés
tovább >>  
· Partnerségi egyeztetési eljárás

2016. február 18. 23:03:30  

Tisztelt Partnerek!

Körmend Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban TR Rendelet) 41. §. szerint véleményezési eljárását kívánja önkormányzat lefolytatni az alábbiak tárgyában.

Az önkormányzat az eljárás megindítása előtt a 24/2013 (III.27.) határozatában döntött a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési Szabályzatáról, melyeket jelen eljárásban is

tovább >>  
· Ülésezett az önkormányzat

2016. február 15. 10:59:42  

Tájékoztató Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-ei üléséről. 

Elfogadták a város idei büdzséjét

Bebes István polgármester a költségvetés ismertetésekor elmondta, hogy az Önkormányzat előző évi gazdálkodása reális alapokon került tervezésre, és a végrehajtása is fegyelmezetten folyt, az önkormányzat és az intézmények is takarékosan gazdálkodtak. A fejlesztések pályázati támogatásokkal történtek, melyek sok esetben 100 %-os támogatással történtek.

tovább >>  
· Ülésezett az önkormányzat

2016. február 12. 11:00:53  

Tájékoztató Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i üléséről

Döntöttek a szennyvízközmű hozzájárulásról

A 2015-ös év végén elkészült a Rábán aluli részek, valamint a Vasaljai utca szennyvízcsatornázása. Bebes István polgármester hozzászólásában kiemelte, hogy viszonylag kevés idő állt rendelkezésre a munkálatok elvégzésére. Ennek ellenére sikerült a közmű létesítményeket határidőre, 2015. decemberének közepére átadni. A szolgáltató Vasvíz Zrt. üzemeltetésre átvette

tovább >>  
· Tájékoztatás Kéményseprőipari közszolgáltatásról

2016. február 10. 11:05:02  

Tájékoztatás Kéményseprőipari- Közszolgáltató Vas megyei 2016. évi február havi ütemtervéről


Tájékoztatom, hogy a Kéményseprő ipari Közszolgáltató elkészítette a Vas megyei 2016. február havi ütemtervét, melyet mellékelten megküldök. Kérem a helyi szokásos módon a település lakosságát értesíteni szíveskedjen a kémények ellenőrzésének időpontjáról. Amennyiben a településükön a
tovább >>  
· Ülésezik az önkormányzat

2016. február 05. 11:10:22  

KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL

M E G H Í V Ó

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. február 11-én (csütörtök) 08.00 órai kezdettel
a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D

Nyilvános ülés keretében:

1. Adósságot keletkeztető ügyletek kapcsán határozathozatal
   
tovább >>  
· Ülésezik az önkormányzat

2016. január 22. 17:16:11  

KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTÕL

M E G H Í V Ó

Körmend Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2016. január 28-án (csütörtök) 14.00 órai kezdettel
a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D

Nyilvános ülés keretében:

1. Beszámoló a polgármesternek a két
tovább >>  
· Ülésezett az önkormányzat

2015. december 23. 19:37:22  

Tájékoztató Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 15-ei üléséről.

Belterületbe kerül a Rábán aluli városrész

A Képviselő-testület októberben döntött a Rábán aluli településrész belterületbe vonásáról, melyet követően a szükséges előkészítő dokumentációk elkészítésre kerültek a Helyi Építési Szabályzat módosítása érdekében. Mindez elengedhetetlen a városrészben időközben megvalósult csatornahálózat fejlesztéséhez, különösen pedig
tovább >>