felhívások
vissza1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 előre
· Tájékoztató Körmend Város Önkormányzatának november 30-ai üléséről.

2006. december 13. 11:48:10  

Rendeletmódosítások

Az önkormányzat törvényi változások, saját szervezeti változásai, valamint a költségvetési fejezetek pontosításának következtében több rendeletét módosította.

A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló rendelet módosítását a törvényi változások átvezetése, a közgyógyellátás rendszerének átalakulása, valamint a rendszeres szociális segélyezettek körének bõvülése tett indokolttá. A rendeletváltozás következtében a jövõben a lakásfenntartási
tovább >>  
· Ülésezik az önkormányzat

2006. december 11. 22:48:01  

  KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTÕL
MEGHÍVÓ

Körmend város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2006. december 14-én (csütörtökön) 14.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében RENDKÍVÜLI ÜLÉST tart, amelyre tisztelettel meghívom.

NAPIREND

Nyilvános ülés keretében:

1. A 2006. évi költségvetés háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámoló és a 2007. évi költségvetési koncepció megtárgyalása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

2. A víz- és csatornaszolgáltatási
tovább >>  
· Ülésezik az önkormányzat

2006. november 24. 12:44:54  

KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTÕL
M E G H Í V Ó

Körmend város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2006. november 30-án (csütörtökön) 13.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D

Nyilvános ülés keretében javaslom tárgyalni:

1.Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseirõl,
tovább >>  
· Ülésezett az önkormányzat

2006. november 08. 19:03:58  

Tájékoztató Körmend Város Önkormányzatának október 26-ai ülésérõl.

Takarékosabb mûködés
Körmend város képviselõtestülete az önkormányzati bizottságok számának és létszámának csökkentése, valamint a képviselõi és bizottsági tiszteletdíjak kb.7 %-os csökkentése után a hivatali szerkezet átalakítását is napirendjére tûzte. A cél a költségek további csökkentése oly módon, hogy a hivatali munka hatékonysága ne
tovább >>  
· A polgármester és a jegyző közös nyilatkozata

2006. november 03. 14:48:27  

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Bebes István polgármester és dr. Stankovits György jegyzõ az alábbi közös nyilatkozatot teszi:

Körmend Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 2006. október 26-i ülésén dr. Stankovits György jegyzõ jegyzõi megbízását a jegyzõvel kötött közös megállapodás alapján visszavonta.

A központi költségvetés megszorító intézkedései a települési önkormányzatokat is érinti, ezért az önkormányzati választásokat
tovább >>  
· Ülésezik az önkormányzat

2006. október 20. 17:28:29  

  KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTÕL
M E G H Í V Ó

Körmend város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2006. október 26-án (csütörtökön) 14.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.
 
N A P I R E N D

1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseirõl, eseményekrõl
Elõterjesztõ: Bebes
tovább >>  
· Alakuló testületi ülés

2006. október 17. 17:06:41  

A körmendi képviselõ-testület alakuló ülésén a polgármester és a képviselõk eskütételét követõen meghatározták a polgármester illetményét, amelyet 496.800 Ft/hó összegben határoztak meg. A polgármester külön költségátalányra nem tartott igényt. A testületi ülésen két alpolgármester választásáról döntöttek. A polgármester elõterjesztését a testület jóváhagyta. Így Czvitkovics Gyulát és Szabó Ferencet alpolgármesternek
tovább >>  
· A közgyógyellátási igazolványról

2006. október 10. 22:43:36  

Körmend Város Jegyzõje a 193/2006. (IX. 25.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a közgyógyellátási igazolványok felhasználhatósági határideje az alábbiak szerint módosult:

A 2006. október 1-jén még érvényes közgyógyellátási igazolványok az igazolványon feltüntetett érvényességi idõpontot követõ második hónap utolsó napjáig, de legfeljebb 2007.
tovább >>  
· Alakuló ülés

2006. október 06. 16:56:41  

 KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTÕL

 
M E G H Í V Ó
Körmend város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2006. október 11-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal I. emeleti nagytermében

A l a k u l ó ü l é s -t

tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E
tovább >>  
· Ülésezett az önkormányzat

2006. október 04. 12:33:25  

Körmend Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 2006. szeptember 21-i ülésérõl

1.Beszámoló a Tûzoltóság munkájáról

A Tûzoltóság munkájáról Király Lajos tûzoltó alezredes, tûzoltóparancsnok számolt be Körmend Város Önkormányzata Képviselõ-testülete elõtt.
Király Lajos mindenekelõtt azt hangsúlyozta, hogy munkájukat a beszámolási idõszakban (2002-2006) a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság évente 2 alkalommal ellenõrizte, és megállapította, hogy a Tûzoltóság
tovább >>