felhívások
vissza1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 előre
· Felhívás

2007. március 14. 14:16:14  

A Vas megyei 18-153210-1-4-1 számú vadászterület,
Körmend és Vidéke Földtulajdonosainak Vadászati Közössége közgyûlést tart 2007. április 16-án 09.00 órakor

Regisztráció a közgyûlés elõtt 1 órával kezdõdik, 08.00 órakor
A közgyûlés helye: Körmend Polgármesteri Hivatal tanácsterme
(Körmend, Szabadság tér 7.)

Az errõl szóló hirdetmény Körmend Város Önkormányzatának hirdetõtábláján megtekinthetõ.

Körmend, 2007. március 14.


Dr. Stepics Anita sk.
jegyzõ
· Bírósági ülnökök választása

2007. március 09. 09:30:14  

FELHÍVÁS

BÍRÓSÁGI ÜLNÖKÖK VÁLASZTÁSÁRÓL

A Magyar Köztársaság Alkotmányának 46. §. (2) bekezdése értelmében a törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek az ítélkezésben.
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény (továbbiakban: Bjt.) 125. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy az ülnökök megbízása 4
tovább >>  
· Körmend város önkormányzati programja 2007-2010.

2007. március 08. 23:13:09  

Körmend város önkormányzati programja
2007-2010.


1. A programalkotás célja és háttere
A ciklusprogram Körmend Város Önkormányzata számára a következendõ négy évben érvényesíteni kívánt célokat és feladatokat foglalja össze a települési adottságok, a tervezési és fejlesztési elõzmények, a várospolitikával kapcsolatos választási ígéretek, a városmûködtetési és -fejlesztési feltételrendszer, illetve a megvalósíthatóság realitásainak
tovább >>  
· Változik az ügyfélfogadás

2007. március 08. 23:11:59  

Ügyfélfogadás a Városházán

A 2007. évi. munkaszüneti napok körüli munkarendrõl szóló szociális és munkaügyi miniszter 4/2006. (IV.28.) SZMM. rendelet alapján a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása a következõk szerint alakul:


2007. március 9. / péntek / Ügyfélfogadás: 7.30 órától -16.00 óráig.

2007. március 10. / szombat / Munkaszüneti nap.

2007. március 16. / péntek / Munkaszüneti
tovább >>  
· Ülésezett az önkormányzat

2007. március 08. 23:10:47  

Tájékoztató Körmend Város Önkormányzatának 2007. február 22-ei ülésérõl, valamint február 26-ai rendkívüli ülésérõl.

Napirend elõtt

Az ülés megkezdése elõtt Szabó Ferenc alpolgármester tájékoztatta a képviselõ-testületet, hogy lemondott igazgató-helyettesi pozíciójáról a Somogyi Béla Általános Iskolában, így a személyével kapcsolatos összeférhetetlenséget ez által megszüntette.

Ezt követõen a napirend elfogadásával és megtárgyalásával
tovább >>  
· Közmeghallgatás

2007. március 08. 10:53:52  

KÖZLEMÉNY
Körmend város Jegyzõje értesíti a tisztelt lakosságot, hogy a Nemzeti Autópálya Zrt. megbízásából az UNITEF '83. Mûszaki Tervezõ és Fejlesztõ Zrt. által készített
M8 autópályává fejleszthetõ autóút osztrák határ - Körmend (M8-86. sz fõút csomópont) közötti szakaszának elõzetes vizsgálati dokumentációját
2007. március 8-tól közszemlére teszi.

A tervdokumentációba és az ügy irataiba az
tovább >>  
· Módosul az ügyfélfogadás

2007. február 25. 20:44:16  

A 2007. évi munkaszüneti napok körüli munkarendrõl szóló szociális és munkaügyi miniszter 4/2006. (IV.28.) SZMM. rendelet alapján a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása a következõk szerint alakul:

2007. március 9 (péntek)
ügyfélfogadás 7.30 - 16.00 óráig

2007 március 10. (szombat)
munkaszüneti nap

2007. március 16. (péntek)
munkaszüneti nap
· Ülésezik az önkormányzat

2007. február 24. 20:44:45  

KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTÕL

M E G H Í V Ó

Körmend város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2007. február 26-án (hétfõn) reggel 7.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében RENDKÍVÜLI ÜLÉST tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D

Nyilvános ülés keretében:

1. A Képviselõ-testület Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 36/2006. (XII.31.) ÖK
tovább >>  
· Ülésezik az önkormányzat

2007. február 19. 17:23:01  

KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTÕL

M E G H Í V Ó

Körmend város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2007. február 22-én (csütörtökön) 14.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D

Nyilvános ülés keretében javaslom tárgyalni:

1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett
tovább >>  
· Ülésezett az önkormányzat

2007. február 02. 17:29:38  

Tájékoztató Körmend Város Önkormányzatának 2007. január 25-ei ülésérõl.Költségvetés elfogadását elõkészítõ döntések

A 2007-es év az elõzõnél is nehezebb feladat elé állítja az önkormányzatokat, sok esetben a talpon maradás és a csõdhelyzet elkerülése a tét. Természetesen a forrásmegvonások Körmendet sem kerülték el, így az éves költségvetési rendelet megalkotása kemény próba

tovább >>