felhívások
vissza1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 előre
· Ülésezett az önkormányzat

2009. február 27. 16:30:30  

Tájékoztató Körmend Város Önkormányzatának 2009. február 26-ai ülésérõl.

A 2008. évi költségvetés módosítása
A mûködési bevételek növekedése, átvett pénzeszközök, ill. intézményi költségvetésen belüli átcsoportosítások miatt módosították a képviselõk az elmúlt évi költségvetést. Ennek alapján a bevételek és kiadások fõösszegét 4.441.065 eFt-ban, az önkormányzat általános tartalékát 25.557 eFt-ban, céltartalékát 868.537 eFt-ban
tovább >>  
· Ülésezik az önkormányzat

2009. február 20. 11:38:46  

KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTÕL

M E G H Í V Ó

Körmend város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2009. február 26-án (csütörtökön) 14.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D


Zárt ülés keretében:

1. Kuratóriumi tagok választása
Elõterjesztõ: Dr. Stepics Anita jegyzõ


Nyilvános ülés keretében:
tovább >>  
· Ülésezett az önkormányzat

2009. február 13. 14:02:37  

Tájékoztató Körmend Város Önkormányzatának 2009. február 12-ei rendkívüli üléséről.

 

· Fakivágások

2009. február 13. 14:01:46  

Körmend Város Polgármesteri Hivatala értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy

2009. február 16. - 2009. március 1. között

az Õrségi Nemzeti Park megbízásából a Várkert területén, a
balesetveszélyessé vált fák kivágását végzik.

Kérjük, hogy a tevékenység ideje alatt a Várkertben és a Sport utcában fokozott figyelemmel tartózkodjanak.


Együttmûködésüket köszönjük.

Dr. Stepics Anita
jegyzõ
tovább >>  
· Ülésezett az önkormányzat

2009. január 30. 22:37:05  

Tájékoztató Körmend Város Önkormányzatának 2009. január 28-ai ülésérõl.

A költségvetés elsõ körös megtárgyalása
A város 2009. évi költségvetésének tervezésekor az elmúlt esztendõhöz hasonló feladatellátással számoltak, szem elõtt tartva a költségvetés mûködési és felhalmozási területén is a kiadások és bevételek egyensúlyát, törekedve a korábban biztosított juttatások megtartására.
Az óvodák 9-9 csoporttal fognak mûködni egész
tovább >>  
· Ülésezik az önkormányzat

2009. január 22. 16:25:50  

KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTÕL

M E G H Í V Ó

Körmend város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2009. január 28-án (szerdán) 14.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D

Nyilvános ülés keretében:

1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseirõl,
tovább >>  
· Helyi iparűzési adóbevallás 2008-ról

2009. január 19. 17:15:57  

2008. adóévrõl Körmend önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegû iparûzési tevékenység utáni adókötelezettségrõl szóló helyi iparûzési adóbevalláshoz és a kommunális adóhoz kapcsolódó frissített nyomtatványok, kiegészítõ lapok letölthetõk itt


Iparûzési tevékenység utáni adókötelezettség nyomtatványai 2008-ról


BEJELENTKEZÉS a helyi iparûzési adókötelezettségrõl az 1990. évi C. törvény
tovább >>  
· Ülésezett az önkormányzat

2008. december 20. 08:47:56  

Tájékoztató Körmend Város Önkormányzatának 2008. december 18-ei ülésérõl.A Napirendet Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulással kötött társulási megállapodás módosításának programpontjával bõvítették a képviselõk, majd megkezdõdött a Képviselõ-testület 2008. évi utolsó ülése.

Költségvetés módosítása
A lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, valamint a polgármester két ülés között végzett tevékenységérõl szóló beszámoló elfogadása után ismételten
tovább >>  
· Tájékoztató a szén energiaadójáról

2008. december 17. 11:41:09  

Tájékoztató a szén energiaadójáról
TÜZÉP-ek, szénkereskedõk, szénfelhasználók figyelmébe !

Tisztelt Olvasó!


Magyarországnak az Európai Unióhoz történt csatlakozásakor a szén adóztatására -, amelyet az uniós tagállamok számára egyébként az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezésérõl szóló 2003/96/EK Tanácsi irányelv ír elõ - átmenetileg, 2008. december 31-éig felmentést kapott. A derogáció
tovább >>  
· Kihelyezett ügyfélfogadás

2008. december 16. 11:40:41  
A Vas Megyei Igazságügyi Hivatal (Szombathely, Széll K. u. 54. tel.: 94/512-620) rendszeres jelleggel minden hónap elsõ kedden kihelyezett ügyfélfogadást tart Körmenden.


Az ügyfélfogadás helye: Körmend, Szabadság tér 7.
Városi Polgármesteri Hivatal
Az ügyfélfogadás ideje:

2009. január 6. kedd 10.00-12.00


jogi segítségnyújtó szolgálat

jogi jellegû problémák megoldásában tájokoztatás és felvilágosítás, a szociálisan rászorulók
tovább >>