pályázatok
vissza1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 előre
· Pályázati felhívás jogi előadói munkakör betöltésére

2007. április 02. 15:35:10  

Körmend Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet jogi elõadói munkakör betöltésére. Pályázati feltételek: -jogi egyetemi végzettség és közbeszerzési ügyek intézésében való gyakorlat. Közbeszerzési referensi szakképesítés elõnyt jelent.

Az ellátandó munkakör: Körmend Város Önkormányzata közbeszerzéseinek elõkészítése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés, és önkormányzat által kötendõ szerzõdések (pl. adásvételi szerzõdés, vállalkozási szerzõdés) elõkészítése.

A javadalmazás
tovább >>  
· Pályázati felhívás

2007. április 02. 13:36:08  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Körmend Város Önkormányzata pályázatot ír ki az alábbiakban részletezett feladat ellátására:

1. A vállalkozás keretében elvégzendõ munka leírása:

A pályázó feladata a Körmend Város Önkormányzata közigazgatási területén elhelyezkedõ -lent bemutatott - köztemetõk fenntartása és üzemeltetése a vállalkozási szerzõdésben leírtak szerint, Körmend Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 26/2000. (XII.21.) önkormányzati rendeletében meghatározott
tovább >>  
· Pályázati felhívás

2007. február 02. 18:25:41  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A CSÓNAKKIKÖTÕ ÉS A VÍZI TÚRA TÁBORHELY HASZNOSÍTÁSÁRA


Körmend város Önkormányzata Képviselõ-testülete a Körmend, a Rába-parton fekvõ, 4672 hrsz-ú ingatlanon lévõ csónakkikötõ és vízi túra táborhely hasznosítására pályázatot ír ki.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- Az ingatlan hasznosítására vonatkozó, szakmailag és pénzügyileg is alátámasztott, a döntéshozatalhoz szükséges mértékben részletezett
tovább >>  
· Boldog Batthyány-Strattmann László ösztöndíjpályázat

2007. január 29. 18:09:56  

Kattintson a képere !
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Körmend Város Önkormányzata ezennel kiírja a

Boldog Batthyány- Strattmann László ösztöndíjpályázatot

FELSÕOKTATÁSI HALLGATÓK SZÁMÁRA

Pályázati feltételek:
A pályázatra azok a Körmend város területén állandó lakóhellyel rendelkezõ felsõfokú (egyetemi, fõiskolai) tanulmányokat folytató hallgatók jelentkezhetnek, akik megfelelnek a következõ együttes feltételeknek:

1. a
tovább >>  
· Pályázati felhívás

2007. január 02. 22:56:55  

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Körmend Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2007. évi elkülönített pénzalapjára

Képviselõtestület Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló többször módosított 20/2002. (XII. 31.) számú rendeletében meghatározottak szerint a rendelkezésre álló keret erejéig
pályázhatnak

"helyi civil közösségek, továbbá a kulturális javak védelmérõl és a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és
tovább >>  
·  Pályázati kiírás GAMESZ vezetői munkakörre

2006. december 22. 19:10:10  

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Körmend város Önkormányzata Képviselõ-testülete pályázatot ír ki a GAMESZ vezetõi teendõinek ellátására az alábbi feltételekkel:

- felsõfokú szakirányú iskolai végzettség, vagy
- felsõfokú iskolai végzettség és legalább mérlegképes könyvelõi képesítés.
- a költségvetési területen eltöltött legalább hároméves gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
- az iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványokat,
tovább >>  
· Pályázati felhívás

2006. október 01. 10:08:39  

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Körmend város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttmûködve a 2007. évre
ezennel kiírja a
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

FELSÕOKTATÁSI HALLGATÓK ("A" típusú pályázat) SZÁMÁRA a 2006/2007. tanév II. és a 2007/2008. tanév I. félévére

(A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek,
tovább >>  
· Boldog Batthyány-Strattmann László ösztöndíjpályázat

2006. augusztus 01. 17:25:48  

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Körmend Város Önkormányzata ezennel kiírja a

Boldog Batthyány-Strattmann László ösztöndíjpályázatot

FELSÕOKTATÁSI HALLGATÓK SZÁMÁRA

Pályázati feltételek:
A pályázatra azok a Körmend város területén állandó lakóhellyel rendelkezõ felsõfokú (egyetemi, fõiskolai) tanulmányokat folytató hallgatók jelentkezhetnek, akik megfelelnek a következõ együttes feltételeknek:

1. a Felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvényben meghatározott képzési idõn
tovább >>  
· pályázat

2006. június 13. 15:38:44  

Körmend Város Önkormányzata
nyilvános és titkos
építészeti ötletpályázatot

hirdet a Körmend, Kölcsey u. 4. szám alatti mozi épületének és környezetének rekonstrukciója tárgyában.

A pályázati dokumentáció 20.000 Ft befizetésével megvásárolható a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Irodáján ügyfélfogadási idõben,
Körmend, Szabadság tér 7. szám alatt.

· Panel pályázat

2006. május 17. 11:00:51  

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY


Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerûsítésének, felújításának és a lakóépületek környezete felújításának támogatására


Körmend Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Kormány 12/2001. (I. 31.) Kormányrendelet 35.§. (2) bekezdése alapján meghirdetett LKFT-2006-LA-2 pályázathoz kapcsolódva pályázatot hirdet az iparosított technológiával (panel, blokk, alagútzsalu, öntött, vasbeton vázas és egyéb elõregyártott) technológiával épült, legalább
tovább >>