pályázatok
vissza1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 előre
· Pályázati kiírás - ingatlan értékesítés

2009. február 03. 12:21:05  

PÁLYÁZATI KIÍRÁS


Körmend Város Önkormányzata az önkormányzati vagyontárgyak értékesítésrõl, hasznosításáról szóló 14/2003. (IV. 1.) számú rendelete alapján a következõ pályázati felhívást teszi közzé:

1.) A pályázatot kiíró neve, székhelye:
Körmend Város Önkormányzata
9900 Körmend, Szabadság tér 7.

2.) A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

3.) A pályázat jellege: a pályázat nyilvános

4.) A pályázat
tovább >>  
· Pályázat közterület-felügyelői munkakör betöltésére

2009. február 03. 12:20:28  

Körmend város jegyzõje pályázatot ír ki
Körmend Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda KÖZTERÜLET-FELÜGYELÕI munkakör betöltésére


Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Büntetlen elõélet,
- Egészségügyi, fizikai és pszichikai alkalmasság a 78/1999. (XII.29.) EüM-BM együttes rendelet szerint.
- Középiskolai végzettség (ebben az esetben közterület-felügyelõi vizsga letétele),
vagy
* Rendészeti szakközépiskolai
tovább >>  
· Pályázati felhívás

2009. január 29. 23:28:23  

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Körmend Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2009. évi elkülönített pénzalapjára


A Képviselõtestület Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló többször módosított 20/2002. (XII. 31.) számú rendeletében meghatározottak szerint a rendelkezésre álló keret erejéig
pályázhatnak

"helyi civil közösségek, továbbá a kulturális javak védelmérõl és a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl
tovább >>  
· Boldog Batthyány-Strattmann László ösztöndíjpályázat

2009. január 29. 23:00:19  

Kattintson a képere !
PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Körmend Város Önkormányzata ezennel kiírja a

Boldog Batthyány-Strattmann László ösztöndíjpályázatot

FELSÕOKTATÁSI HALLGATÓK SZÁMÁRA


Pályázati feltételek:

A pályázatra azok a Körmend város területén állandó lakóhellyel rendelkezõ felsõfokú (egyetemi, fõiskolai) tanulmányokat folytató hallgatók jelentkezhetnek, akik megfelelnek a következõ együttes feltételeknek:

1. a felsõoktatásról szóló 2005.
tovább >>  
· Ingatlanok értékesítése

2008. december 08. 17:10:19  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Körmend Város Önkormányzata az önkormányzati vagyontárgyak értékesítésrõl, hasznosításáról szóló 14/2003. (IV. 1.) számú rendelete alapján a következõ pályázati felhívást teszi közzé:

1.) A pályázatot kiíró neve, székhelye: Körmend Város Önkormányzata
9900 Körmend, Szabadság tér 7.

2.) A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése

3.) A pályázat jellege: a pályázat nyilvános

4.) A
tovább >>  
· Pályázati kiírás - ingatlan értékesítés

2008. december 08. 17:09:52  

PÁLYÁZATI KIÍRÁS


Körmend Város Önkormányzata az önkormányzati vagyontárgyak értékesítésrõl, hasznosításáról szóló 14/2003. (IV. 1.) számú rendelete alapján a következõ pályázati felhívást teszi közzé:

1.) A pályázatot kiíró neve, székhelye:
Körmend Város Önkormányzata
9900 Körmend, Szabadság tér 7.

2.) A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

3.) A pályázat jellege: a pályázat nyilvános

4.) A pályázat
tovább >>  
· Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálásáról

2008. december 05. 19:39:34  

Összesítés
a Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázat keretében nyújtott támogatásokról

Körmend Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttmûködve
kiírta és elbírálta 2009. évre


1. A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók számára a 2008/2009. tanév második és a 2009/2010. tanév elsõ félévére vonatkozóan az "A" típusú pályázat keretében

A pályázatra azok az
tovább >>  
· Pályázati kiírás

2008. november 04. 22:46:53  

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Körmend város központjában

TÖMBREHABILITÁCIÓ ÉS INGATLANHASZNOSÍTÁS CÉLJÁBÓL


Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. székhelyû helyi önkormányzat nyilvános pályázatot ír ki

a Körmend, "Fényes-Korona tömb" elnevezésû,
Körmend Thököly utca - Hunyadi utca- Rákóczi út által határolt 323, 324, 325/1, 325/2, 375, 376, 377/1, 377/2, 378, 380, 381, 382, 383, 406/1,
tovább >>  
· Pályázati felhívás

2008. október 06. 19:15:25  

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS


Körmend Város Önkormányzata az önkormányzati vagyontárgyak értékesítésről, hasznosításáról szóló 14/2003. (IV. 1.) számú rendelete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

1.) A pályázatot kiíró neve, székhelye: Körmend Város Önkormányzata

9900 Körmend, Szabadság tér 7.

tovább >>  
· Pályázat ifelhívás

2008. október 06. 19:10:47  

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Körmend Város Önkormányzata az önkormányzati vagyontárgyak értékesítésről, hasznosításáról szóló 14/2003. (IV. 1.) számú rendelete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

1.) A pályázatot kiíró neve, székhelye: Körmend Város Önkormányzata

9900 Körmend, Szabadság tér 7.

tovább >>