pályázatok
vissza1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 előre
· 

2009. május 13. 19:13:02  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Körmend Város Önkormányzata (9900 Körmend, Szabadság tér 7.) pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonban álló ingatlan értékesítése céljából:

A pályázat tárgya: a körmendi ingatlan nyilvántartásban 433 helyrajzi szám alatt felvett, 267 m2 nagyságú, kisvárosias lakóterület építési övezetbe sorolt, természetben Körmend, Arany János utca 19. szám alatt található
tovább >>  
· Pályázati felhívás

2009. május 04. 12:47:24  

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az

Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola Körmend általános iskola igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre,

tovább >>  
· Pályázati felhívás

2009. március 31. 16:59:26  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
PIACI ALAPON BÉRBE ADANDÓ, HALASZTOTT ÉRTÉKESÍTÉSÛ LAKÁSOK BÉRLÕKIJELÖLÉSÉRE VONATKOZÓANKörmend Város Önkormányzata Képviselõ-testülete az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

Körmend Város Önkormányzata és a Körmend-Bérlakás Ingatlanfejlesztési és Beruházási Kft. (továbbiakban Kft.) között Körmenden, 2006. szeptember 18-án megkötött együttmûködési megállapodás alapján a Kft. saját beruházásában 24 + 8 lakásos társasházat épített
tovább >>  
· Pályázati kiírás - ingatlan bérbeadása

2009. február 20. 22:44:30  

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Körmendi Vagyongazdálkodási Kft. az önkormányzati vagyontárgyak értékesítésérõl, hasznosításáról szóló többször módosított 14/2003. (IV.1.) számú önkormányzati rendelet, valamint a lakások és helyiségek bérletérõl és annak egyes szabályairól szóló többször módosított 38/2003. (XII. 31.) számú önkormányzati rendelet alapján a következõ pályázati felhívást teszi közzé:

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:
tovább >>  
· Pályázati kiírás

2009. február 16. 22:30:56  

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Körmend város központjában

TÖMBREHABILITÁCIÓ ÉS INGATLANHASZNOSÍTÁS CÉLJÁBÓL


Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. székhelyû helyi önkormányzat nyilvános pályázatot ír ki

a Körmend, "Fényes-Korona tömb" elnevezésû,
Körmend Thököly utca - Hunyadi utca- Rákóczi út által határolt 323, 324, 325/1, 325/2, 375, 376, 377/1, 377/2, 378, 380, 381, 382, 383, 406/1,
tovább >>  
· Pályázati felhívás

2009. február 11. 17:08:19  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
PIACI ALAPON BÉRBE ADANDÓ, HALASZTOTT ÉRTÉKESÍTÉSÛ LAKÁSOK BÉRLÕKIJELÖLÉSÉRE VONATKOZÓAN

Körmend Város Önkormányzata Képviselõ-testülete az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

Körmend Város Önkormányzata és a Körmend-Bérlakás Ingatlanfejlesztési és Beruházási Kft. (továbbiakban Kft.) között Körmenden, 2006. szeptember 18-án megkötött együttmûködési megállapodás alapján a Kft. saját beruházásában 24 + 8 lakásos társasházat épített
tovább >>  
· Pályázati felhívás

2009. február 03. 12:40:47  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Körmend Város Önkormányzata az önkormányzati vagyontárgyak értékesítésrõl, hasznosításáról szóló 14/2003. (IV. 1.) számú rendelete alapján a következõ pályázati felhívást teszi közzé:

1.) A pályázatot kiíró neve, székhelye:
Körmend Város Önkormányzata
9900 Körmend, Szabadság tér 7.


2.) A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú lakás értékesítése

3.) A pályázat jellege: a pályázat nyilvános

4.) A
tovább >>  
· Pályázati kiírás - ingatlan értékesítés

2009. február 03. 12:21:05  

PÁLYÁZATI KIÍRÁS


Körmend Város Önkormányzata az önkormányzati vagyontárgyak értékesítésrõl, hasznosításáról szóló 14/2003. (IV. 1.) számú rendelete alapján a következõ pályázati felhívást teszi közzé:

1.) A pályázatot kiíró neve, székhelye:
Körmend Város Önkormányzata
9900 Körmend, Szabadság tér 7.

2.) A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

3.) A pályázat jellege: a pályázat nyilvános

4.) A pályázat
tovább >>  
· Pályázat közterület-felügyelői munkakör betöltésére

2009. február 03. 12:20:28  

Körmend város jegyzõje pályázatot ír ki
Körmend Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda KÖZTERÜLET-FELÜGYELÕI munkakör betöltésére


Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Büntetlen elõélet,
- Egészségügyi, fizikai és pszichikai alkalmasság a 78/1999. (XII.29.) EüM-BM együttes rendelet szerint.
- Középiskolai végzettség (ebben az esetben közterület-felügyelõi vizsga letétele),
vagy
* Rendészeti szakközépiskolai
tovább >>  
· Pályázati felhívás

2009. január 29. 23:28:23  

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Körmend Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2009. évi elkülönített pénzalapjára


A Képviselõtestület Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló többször módosított 20/2002. (XII. 31.) számú rendeletében meghatározottak szerint a rendelkezésre álló keret erejéig
pályázhatnak

"helyi civil közösségek, továbbá a kulturális javak védelmérõl és a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl
tovább >>