pályázatok
vissza1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 előre
· Pályázati felhívás

2009. december 29. 13:35:07  

Kattintson a képere !
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Körmend Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2010. évi elkülönített pénzalapjára

A Képviselõtestület Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló többször módosított 20/2002. (XII. 31.) számú rendeletében meghatározottak szerint a rendelkezésre álló keret erejéig
pályázhatnak
"helyi civil közösségek, továbbá
a kulturális javak védelmérõl és

tovább >>  
· Pályázati felhívás

2009. december 11. 16:58:24  

Körmend város Jegyzõje
a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

környezetvédelmi és településüzemeltetési ügyintézõ

munkakör betöltéséreA munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
Környezetvédelmi ügyek; temetõk fenntartásával kapcsolatos feladatok; szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos ügyek; közterületek tisztántartásához kötõdõ feladatok; közterület-foglalási engedélyek; szõlõ és gyümölcsös telepítésével, fakivágással, erdõüzemeltetéssel
tovább >>  
· Összesítés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat keretében nyújtott támogatásokról

2009. december 02. 22:49:35  

 

Összesítés

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat keretében nyújtott támogatásokról

Körmend Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve kiírta és elbírálta 2010. évre


1. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2009/2010. tanév második és a 2010/2011. tanév első félévére vonatkozóan az "A" típusú

tovább >>  
· Pályázati felhívás általános ügyintéző-jegyzőkönyvvezető állás betöltésére

2009. október 12. 18:07:47  

Körmend város Polgármesteri Hivatala
a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

általános ügyintézõ-jegyzõkönyvvezetõ

munkakör betöltésére


A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
Képviselõ-testületi ülések elõkészítése, jegyzõkönyvvezetés, bizottsági ülések jegyzõkönyveinek vezetése, döntések nyilvántartása, ügyiratkezelési feladatok.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvõképesség,
- Büntetlen elõélet,
- Közgazdasági szakközépiskola, vagy
tovább >>  
· Pályázati felhívás

2009. október 09. 11:52:01  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
PIACI ALAPON BÉRBE ADANDÓ, HALASZTOTT ÉRTÉKESÍTÉSÛ LAKÁSOK BÉRLÕKIJELÖLÉSÉRE VONATKOZÓANKörmend Város Önkormányzata Képviselõ-testülete az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

Körmend Város Önkormányzata és a Körmend-Bérlakás Ingatlanfejlesztési és Beruházási Kft. (továbbiakban Kft.) között Körmenden, 2006. szeptember 18-án megkötött együttmûködési megállapodás alapján a Kft. saját beruházásában 24 + 8 lakásos társasházat épített
tovább >>  
· Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

2009. október 01. 17:45:25  

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Körmend Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttmûködve
ezennel kiírja a 2010. évre
a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsõoktatási hallgatók számára
a 2009/2010. tanév második és a 2010/2011. tanév elsõ félévére vonatkozóanA pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek,
tovább >>  
· Boldog Batthyány-Strattmann László ösztöndíjpályázat

2009. augusztus 31. 22:08:07  

 
PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Körmend Város Önkormányzata ezennel kiírja a

Boldog Batthyány-Strattmann László ösztöndíjpályázatot

FELSÕOKTATÁSI HALLGATÓK SZÁMÁRA


Pályázati feltételek:

A pályázatra azok a Körmend város területén állandó lakóhellyel rendelkezõ felsõfokú (egyetemi, fõiskolai) tanulmányokat folytató hallgatók jelentkezhetnek, akik megfelelnek a következõ együttes feltételeknek:

1. a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben meghatározott képzési idõn belül
tovább >>  
· Pályázati kiírás

2009. július 30. 11:30:22  

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Körmendi Vagyongazdálkodási Kft. Az önkormányzati vagyontárgyak értékesítésérõl, hasznosításáról szóló többször módosított 14/2003. (IV.1.) számú önkormányzati rendelete, valamint a A lakások és helyiségek bérletérõl és annak egyes szabályairól szóló többször módosított 38/2003. (XII.31.) számú önkormányzati rendelet alapján a következõ pályázati felhívást teszi közzé:

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:
tovább >>  
· Boldog Batthyány-Strattmann László Ösztöndíjpályázat eredmények

2009. július 29. 22:43:33  

· Pályázati kiírás

2009. július 07. 18:39:35  

Kattintson a képere !
PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Körmend város központjában

TÖMBREHABILITÁCIÓ ÉS INGATLANHASZNOSÍTÁS CÉLJÁBÓL


Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. székhelyû helyi önkormányzat nyilvános pályázatot ír ki

a Körmend, "Fényes-Korona tömb" elnevezésû,
Körmend Thököly utca - Hunyadi utca- Rákóczi út által határolt 323, 324, 325/1, 325/2, 375, 376,
tovább >>