pályázatok
vissza1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 előre
· Pályázati felhívás

2009. október 09. 11:52:01  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
PIACI ALAPON BÉRBE ADANDÓ, HALASZTOTT ÉRTÉKESÍTÉSÛ LAKÁSOK BÉRLÕKIJELÖLÉSÉRE VONATKOZÓAN



Körmend Város Önkormányzata Képviselõ-testülete az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

Körmend Város Önkormányzata és a Körmend-Bérlakás Ingatlanfejlesztési és Beruházási Kft. (továbbiakban Kft.) között Körmenden, 2006. szeptember 18-án megkötött együttmûködési megállapodás alapján a Kft. saját beruházásában 24 + 8 lakásos társasházat épített
tovább >>  
· Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

2009. október 01. 17:45:25  

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Körmend Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttmûködve
ezennel kiírja a 2010. évre
a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsõoktatási hallgatók számára
a 2009/2010. tanév második és a 2010/2011. tanév elsõ félévére vonatkozóan



A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek,
tovább >>  
· Boldog Batthyány-Strattmann László ösztöndíjpályázat

2009. augusztus 31. 22:08:07  

 
PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Körmend Város Önkormányzata ezennel kiírja a

Boldog Batthyány-Strattmann László ösztöndíjpályázatot

FELSÕOKTATÁSI HALLGATÓK SZÁMÁRA


Pályázati feltételek:

A pályázatra azok a Körmend város területén állandó lakóhellyel rendelkezõ felsõfokú (egyetemi, fõiskolai) tanulmányokat folytató hallgatók jelentkezhetnek, akik megfelelnek a következõ együttes feltételeknek:

1. a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben meghatározott képzési idõn belül
tovább >>  
· Pályázati kiírás

2009. július 30. 11:30:22  

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Körmendi Vagyongazdálkodási Kft. Az önkormányzati vagyontárgyak értékesítésérõl, hasznosításáról szóló többször módosított 14/2003. (IV.1.) számú önkormányzati rendelete, valamint a A lakások és helyiségek bérletérõl és annak egyes szabályairól szóló többször módosított 38/2003. (XII.31.) számú önkormányzati rendelet alapján a következõ pályázati felhívást teszi közzé:

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:
tovább >>  
· Boldog Batthyány-Strattmann László Ösztöndíjpályázat eredmények

2009. július 29. 22:43:33  

· Pályázati kiírás

2009. július 07. 18:39:35  

Kattintson a képere !
PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Körmend város központjában

TÖMBREHABILITÁCIÓ ÉS INGATLANHASZNOSÍTÁS CÉLJÁBÓL


Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. székhelyû helyi önkormányzat nyilvános pályázatot ír ki

a Körmend, "Fényes-Korona tömb" elnevezésû,
Körmend Thököly utca - Hunyadi utca- Rákóczi út által határolt 323, 324, 325/1, 325/2, 375, 376,
tovább >>  
· 

2009. május 13. 19:13:02  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Körmend Város Önkormányzata (9900 Körmend, Szabadság tér 7.) pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonban álló ingatlan értékesítése céljából:

A pályázat tárgya: a körmendi ingatlan nyilvántartásban 433 helyrajzi szám alatt felvett, 267 m2 nagyságú, kisvárosias lakóterület építési övezetbe sorolt, természetben Körmend, Arany János utca 19. szám alatt található
tovább >>  
· Pályázati felhívás

2009. május 04. 12:47:24  

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az

Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola Körmend általános iskola igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre,

tovább >>  
· Pályázati felhívás

2009. március 31. 16:59:26  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
PIACI ALAPON BÉRBE ADANDÓ, HALASZTOTT ÉRTÉKESÍTÉSÛ LAKÁSOK BÉRLÕKIJELÖLÉSÉRE VONATKOZÓAN



Körmend Város Önkormányzata Képviselõ-testülete az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

Körmend Város Önkormányzata és a Körmend-Bérlakás Ingatlanfejlesztési és Beruházási Kft. (továbbiakban Kft.) között Körmenden, 2006. szeptember 18-án megkötött együttmûködési megállapodás alapján a Kft. saját beruházásában 24 + 8 lakásos társasházat épített
tovább >>  
· Pályázati kiírás - ingatlan bérbeadása

2009. február 20. 22:44:30  

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Körmendi Vagyongazdálkodási Kft. az önkormányzati vagyontárgyak értékesítésérõl, hasznosításáról szóló többször módosított 14/2003. (IV.1.) számú önkormányzati rendelet, valamint a lakások és helyiségek bérletérõl és annak egyes szabályairól szóló többször módosított 38/2003. (XII. 31.) számú önkormányzati rendelet alapján a következõ pályázati felhívást teszi közzé:

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:
tovább >>