pályázatok
vissza1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 előre
· Pályázati kiírás

2011. április 04. 11:06:31  

Körmend Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
a közalkalmazottak jogállásásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az
Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Körmend
általános iskola igazgató (magasabb vezetõ)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ

A vezetõi megbízás idõtartama: A vezetõi megbízás határozott idõre, 2011. 08.
tovább >>  
· Pályázati felhívás

2011. február 15. 18:47:35  

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Körmend Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2011. évi elkülönített pénzalapjára
A Képviselõtestület Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló többször módosított 20/2002. (XII. 31.) számú rendeletében meghatározottak szerint a rendelkezésre álló keret erejéig

pályázhatnak"helyi civil közösségek, egyesületek továbbá a kulturális javak védelmérõl és a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári
tovább >>  
· Pályázati kiírás

2011. február 15. 07:34:49  

 

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"1992. évi XXXIII. Törvény 20/A. §. alapján pályázatot hirdet

Szociális Szolgáltató és Információs Központ (9900 Körmend, Thököly u. 46.) intézményvezetői (magyasabb vezető)

munkakörének betöltésére.A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony


A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő


A

tovább >>  
· Pályázati kiírás

2011. február 15. 07:34:48  

 

Körmend város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §. alapján pályázatot hirdet


Körmend Város Gondnoksága
Intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.


A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő


A vezetői megbízás időtartama: Határozott időre, 5 évig szól.

A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:

Az

tovább >>  
· Pályázati kiírás

2011. február 15. 07:34:30  

 

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a közalkalmazottak jogállásásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet azKörmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár Körmend

igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2011. 04. 01-től

tovább >>  
· Pályázati felhívás

2010. november 15. 11:04:26  

 

Körmend város Jegyzője
a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

ügykezelői

munkakör betöltéséreA munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
Ügyiratkezelés teendőinek ellátása, iratvédelmi , irattárolási, iratselejtezési  munka operatív ellátásának biztosítása. Ügyiratok irattárból történő  kikeresésével és visszaadásával kapcsolatos szabályok megtartása. Előadóívek kitöltésének szabályszerűsége, zavartalan ügyiratkezelés,

tovább >>  
· Pályázati felhívás

2010. szeptember 09. 22:45:33  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
PIACI ALAPON BÉRBE ADANDÓ, HALASZTOTT ÉRTÉKESÍTÉSÛ LAKÁS BÉRLÕKIJELÖLÉSÉRE VONATKOZÓAN

Körmend Város Önkormányzata Képviselõ-testülete az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

Körmend Város Önkormányzata és a Körmend-Bérlakás Ingatlanfejlesztési és Beruházási Kft. (továbbiakban Kft.) között Körmenden, 2006. szeptember 18-án megkötött együttmûködési megállapodás alapján a Kft. saját beruházásában 24 + 8 lakásos társasházat épített
tovább >>  
· Pályázati felhívás - ingatlan értékesítés

2010. augusztus 23. 23:15:02  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Körmend Város Önkormányzata (9900 Körmend, Szabadság tér 7.) pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonban álló ingatlan értékesítése céljából:

A pályázat tárgya: a körmendi ingatlan nyilvántartásban 433 helyrajzi szám alatt felvett, 267 m2 nagyságú, beépítetlen terület megjelölésû, kisvárosias lakóterület építési övezetbe sorolt, természetben Körmend, Arany János utca 19. szám alatt
tovább >>  
· Pályázat ifelhívás

2010. április 06. 22:39:34  

 

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a közalkalmazottak jogállásásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az


Mátyás Király Utcai Óvoda és Bölcsőde Körmend

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010. 08. 01-től 2015.

tovább >>  
· Pályázati kiírás - ingatlan értékesítés

2010. március 08. 22:44:41  

PÁLYÁZATI KIÍRÁS


A Körmendi Vagyongazdálkodási Kft az Önkormányzati vagyontárgyak értékesítésérõl, hasznosításáról szóló 39/2003.(XII.31.) számú önkormányzati rendelet alapján a következõ pályázati felhívást teszi közzé:

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye: Körmendi Vagyongazdálkodási Kft
9900 Körmend, Rákóczi u. 35.

2. Pályázat célja: önkormányzati ingatlan értékesítése

3. A pályázat jellege: nyilvános

4. Pályáztatásra kerülõ ingatlan:

Körmendi ingatlannyilvántartás szerinti:

221/7/A/2 Hrsz.
tovább >>