Ülésezik Körmend Város Önkormányzatának Kéviselő-testülete

  nyomtatási kép
  KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL
 
 
M E G H Í V Ó
 
Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. április 25-én (csütörtökön) 8.00. órai kezdettel a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.
 
N A P I R E N D
 
Nyílt ülés keretében:
 
 1. Beszámoló a polgármester két ülés közötti munkájáról
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
   
 2. Önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
   
 3. Temetőbeszámoló
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
   
 4. A „nemzeti értékek és hungarikumok népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatása” című pályázati felhívással kapcsolatos döntés meghozatala
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
   
 5. Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelem Kollégiuma által kiírt pályázatra támogatási kérelem benyújtása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
   
 6. Magyar Telekom Nyrt-vel egyezségkötés
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
   
 7. Ingatlanértékesítés megtárgyalása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
   
 8. Ingatlanértékesítés megtárgyalása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
   
 9. Víziközmű vagyon átvétele – ipari park
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
   
 10. Csapadék közmű vagyon átvétele – Gysev Zrt.
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
   
 11. Civil szervezetek 2024. évi támogatása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
   
 12. Magyar-Finn Baráti Kör Körmend egyesület kiemelt civil szervezetté minősítése/rendeletmódosítás
  Előterjesztő: Bebes István polgármester, dr. Hadnagy Ádám Bizottsági Elnök
   
 13. Mozi elnevezése
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
   
 14. A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium alapító okirat módosításának véleményezése
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
   
 15. Tájékoztató a 2024. február 1- i Képviselő- testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről.
 
 
Zárt ülés keretében:
 1. Ökocentrum ingatlan bérlete – pályázatok véleményezése
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
   
 
 
 
Körmend, 2024. április 18.
 
 
 
 
Bebes István
polgármesterAz előterjeztéseket letöltheti a Hivatal honlapjáról >>>itt