Ülésezik Körmend Város Önkormányzatának Képviselő testülete

  nyomtatási kép
   KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL

 
M E G H Í V Ó


Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. február 1-én (csütörtökön) 8.00. órai kezdettel a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.
 
N A P I R E N D


Nyílt ülés keretében:
 
 1. Beszámoló a polgármester két ülés közötti munkájáról
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
   
 2. 2023. évi költségvetési rendelet módosítása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
   
 3. Adósságot keletkeztető ügylet
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
   
 4. Körmend Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
   
 5. Folyószámlahitel felvétele
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
   
 6. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
   
 7. A településkép védelméről szóló rendelet módosítása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. Körmend, 490/1 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos döntési javaslat
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. Körmendi Híradó című újság kiadása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. Tájékoztatás a betöltetlen háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek kapcsán, pályázati felhívás feltételeinek elfogadása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester, Tóth Gábor bizottsági elnök
 
 1. Tájékoztató a 2023. december 14- i Képviselő- testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről.

Kérdések, Interpellációk

Zárt ülés keretében:

 
 1. 1897/2 hrsz.-ú ingatlan értékesítése
  Előterjesztő: Bebes István polgármester


Körmend, 2024. január 26. 
Bebes István
polgármester
 


Az előterjesztéseket letöltheti a Hivatal honlapjáról >>>itt