Ülésezik Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

  nyomtatási kép
KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL 
 
M E G H Í V Ó
 
Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. május 31-én (szerdán) 8.00. órai kezdettel a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.
  

N A P I R E N D
 
 
Nyílt ülés keretében:
 
 1. Beszámoló a polgármester két ülés közötti munkájáról
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. Körmendi Rendőrkapitányság beszámolója a 2022. évi tevékenységéről
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
  Előadó: Dr. Koncz Gabriella rendőrkapitány
 
 1. Alapítványi beszámolók megtárgyalása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. 2022. évi gazdálkodásról szóló beszámoló
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. 2023. évi költségvetési rendelet módosítása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. Pályázat támogatás igénylésére
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. Belső ellenőrzési jelentések
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről.
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. Tagi kölcsön, kölcsön kapcsán döntéshozatal
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. A közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról szóló rendelet megalkotása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. A „Nemzeti értékek és hungarikumok népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatása” című pályázati felhívással kapcsolatos döntés meghozatala
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 
 1. Körmend Város Helyi Építési Szabályzatának módosításának kezdeményezése
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. Döntés Körmend Város településrendezési eszközei 12. számú módosításának véleményezi szakaszáról
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. Körmend Város településrendezési eszközei 11. számú módosításának végső elfogadása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. Körmend, 2832/10, 2832/11 hrsz.-ú, valamint a 0321/3, 0263/10, 0286/64, 3088 ingatlanok ingyenes tulajdonba adása – megkeresés miatti döntéshozatal
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. Mozifelújítás kapcsán döntéshozatal
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ szakmai beszámolója
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról szóló beszámoló
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár szakmai beszámolója
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
   
 2. Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde szakmai beszámolója
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
   
 3. Elismerő oklevél átadása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. Jutalom megállapítása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. Nyilatkozat elfogadása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. Tájékoztató a 2023. április 26-i Képviselő- testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről.
 
 
Interpellációk
Zárt ülés keretében:
        1. Vármegyei díszpolgári javaslatok megtétele
            Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 
Körmend, 2023. május 24.
 
 
 
                                                                                                                 Bebes István
                                                                                                                 polgármester


Az előterjesztésekt letöltheti itt >>>