Lakossági tájékoztató

2021. augusztus 26. 13:19:33  nyomtatási kép
Lakossági tájékoztató

Az engedély nélkül létesített ásott vagy fúrt kutak tulajdonosainak 2023. december 31-ig kell kérelmezni a tulajdonukban álló kút fennmaradási, avagy megszüntetési engedélyezési eljárását.
Amennyiben a tulajdonos fenti határidőig nem kérelmezi az eljárást, úgy vízgazdálkodási bírságot kell fizetnie.

Az engedélyezés alá vont kútnak milyen feltételeknek kell megfelelni?
A települési önkormányzat jegyzőjének  fennmaradási engedélye szükséges az olyan ásott és fúrt kúthoz, amely kút együttesen teljesíti az alábbi feltételeket:
  • a kút helye nem érinthet vízbázisvédelmi védőterületet
  • a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet
  • 500 m3/év vízigénybevétel alatti
  • a kút épülettel rendelkező ingatlanon van
  • magánszemély a kérelmező
  • a vízkivétel házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja és
  • a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.
Amennyiben a fent felsorolt feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor a területileg  illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság , mint vízügyi hatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása.

Mi az Ön teendője?
Ha Önnek az ingatlanán a fentiekben foglalt feltételekkel bíró ásott vagy fúrt kút van,  és szeretné engedélyeztetni, a mellékelt tájékoztatóban leírtak alapján kitöltött, csatolt kérelmet az ott leírt címre juttassa el!

Az engedélyezési eljárás mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól.

Letölthető (PDF) dokumentumok:

Lakossági tájékoztató
Kérelem