Pályázati felhívás

2021. január 07. 13:45:29  nyomtatási kép
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

műszaki ügyintéző

 
A Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet műszaki ügyintézői munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidős

A munkavégzés helye:
Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal (9900 Körmend, Szabadság tér 7.)

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
A rendelet 1. melléklet 26. pontja szerinti környezetvédelmi és vízügyi, valamint a 32. pontja szerinti település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör (I. besorolási osztály).

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Közreműködés az Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodájának feladatkörébe tartozó tevékenységekben. Ennek keretében földművelésügyi, kommunális igazgatási, környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági és igazgatási, vízügyi igazgatási, valamint településrendezéssel és városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása. Továbbá közreműködés az önkormányzati magas- és/vagy mélyépítési beruházások előkészítésében, lebonyolításában.

Jogállás, illetmény, juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
  • magyar állampolgárság;
  • cselekvőképesség;
  • büntetlen előélet;
  • felsőfokú képesítés (a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 26. pont I. besorolási osztályba vagy 32. pont I. besorolási osztályba tartozó képesítés, végzettség);
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Közigazgatási szervnél szerzett szakmai tapasztalat, közigazgatási szakvizsga.
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  • 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz;
  • végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai;
  • egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
  • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Kttv. 84-85.§-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn;
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással kapcsolatban szükséges kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2021. január 27.
A munkakörrel kapcsolatban Forró Szilvia irodavezető (telefon: 94/592-922, e-mail: forro.szilvia@kormend.hu), a pályázati kiírással kapcsolatban dr. Fábián Ágnes aljegyző (telefon: 94/592-924 vagy 94/592-929; e-mail: fabian.agnes@kormend.hu) nyújt további információt.

Pályázat benyújtásának módja:
A pályázat benyújtható személyesen vagy postai úton a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal címére (9900 Körmend, Szabadság tér 7.).
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat műszaki ügyintéző munkakörre”

A pályázat elbírálásának módja:
A beérkezett pályázatok formai és tartalmi megvizsgálását követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
 
Körmend, 2021. január 6.