Pályázati felhívás

2021. január 07. 14:20:16  nyomtatási kép
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

építésügyi igazgatási ügyintéző
 
A Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet építésügyi igazgatási ügyintézői munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidős

A munkavégzés helye:
Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal (9900 Körmend, Szabadság tér 7.)

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
A rendelet 1. melléklet 14. pontja szerinti hatósági feladatkör (építésügyi igazgatási munkaterület).

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Közreműködés az Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodájának feladatkörébe tartozó tevékenységekben. Ennek keretében különösen építésügyi hatósági bizonyítványokkal, szakhatósági hozzájárulásokkal kapcsolatos ügyintézés, területrendezési eljárásokban való közreműködés, településkép védelmi feladatok ellátása. Továbbá közreműködés az önkormányzati magasépítési beruházások előkészítésében, lebonyolításában.

Jogállás, illetmény, juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
 • szakirányú felsőfokú képesítés (építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen) szakképzettség, vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség).
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • közigazgatási szervnél szerzett szakmai tapasztalat;
 • közigazgatási szakvizsga;
 • építésügyi vizsga és/vagy műszaki ellenőri jogosultság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz;
 • végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai;
 • egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Kttv. 84-85.§-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással kapcsolatban szükséges kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2021. január 27.
A munkakörrel kapcsolatban Forró Szilvia irodavezető (telefon: 94/592-922, e-mail: forro.szilvia@kormend.hu), a pályázati kiírással kapcsolatban dr. Fábián Ágnes aljegyző (telefon: 94/592-924 vagy 94/592-929; e-mail: fabian.agnes@kormend.hu) nyújt további információt.

Pályázat benyújtásának módja:
A pályázat benyújtható személyesen vagy postai úton a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal címére (9900 Körmend, Szabadság tér 7.).
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat építésügyi igazgatási munkakörre”

A pályázat elbírálásának módja:
A beérkezett pályázatok formai és tartalmi megvizsgálását követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
 
Körmend, 2021. január 6.