Ülésezik az önkormányzat

2020. október 22. 17:50:13  nyomtatási kép
KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL

M E G H Í V Ó

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 28-án (szerdán) 14.00. órai kezdettel a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D


Nyílt ülés keretében:

 1. Beszámoló a polgármester két ülés közötti munkájáról
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

 2. 2020. évi költségvetési rendelet módosításáról
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. Gyermekintézmények étkezési térítési díjának megállapításáról szóló 33/2006.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. Hitelszerződés meghosszabbításának kezdeményezése
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. A helyi közművelődésről szóló rendelet felülvizsgálata
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. Szociális rendelet módosítása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. Autóbusszal végzett helyi személyszállításra irányuló pályázat kiírása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. Hulladékszállítási közszolgáltatási pályázati kiírás megtárgyalása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. Fedezet biztosítása önkormányzati tulajdonú utak felújításához
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. Caminus program – Bérleti jogviszony megszűnése miatti döntéshozatal eszközök megvásárlásáról
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. 3112 hrsz-ú ingatlan értékesítése
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. Körmendi 1926/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. Telekhatárrendezés jóváhagyása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. Ingatlanvásárlási kérelem megtárgyalása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. Pályázat kiírása a Körmend, Deák Ferenc utca 6. fsz 6. szám alatti ingatlan értékesítésére
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. Térítésmentesen igényelhető tűzifa igénylése – új határozat hozatala
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 1. Tájékoztató a 2020. július 9- i Képviselő- testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről.
  Előterjesztő: Forró Szilvia irodavezető

- Kérdések, interpellációk


Körmend, 2020. október 21.

Bebes István
polgármester