Tájékoztató

2020. március 16. 17:35:00  nyomtatási kép
 Tisztelt Körmendiek!A Magyar Kormány által elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatban a mai napon hosszas egyeztetéseket és tárgyalásokat folytattunk. Ezek eredményeként a következő szükséges és arányos intézkedéseket léptetem életbe, ma éjféltől:


Miután az iskolák a kormány döntése értelmében távoktatásra állnak át, ezért az óvodák és bölcsődék tekintetében Körmend Város Önkormányzata minden nevelési intézményében csak és kizárólag kis csoportokban (5-6 fő) történő ügyeleti ellátást fog fenntartani a következő két hétben, mely szükség szerint meghosszabbítható lesz majd. Az ellátás helyszínéül a Mátyás király utcai Óvodát és Bölcsödét jelöltük ki.
Fontos, hogy mind az iskolák mind pedig az óvodák tekintetében igény esetén biztosítani tudjuk az intézményi étkeztetést!

A Szociális szférát érintően a következő ellátási formák szünetelni fognak, csak és kizárólag ügyeleti munkarendben lesznek elérhetőek a következő két hétben, mely szükség esetén szintén meghosszabbítható:
  • Családsegítő szolgálat
  • Gyermekjóléti szolgálat
  • Fogyatékkal élők nappali ellátása
  • Szenvedélybetegek ellátása
Az ezekről a területekről felszabaduló dolgozókat átirányítjuk az idősgondozást érintő területekre, hiszen ez az a korosztály, mely a vírus által leginkább veszélyeztetett.

Telefonközpontot állítunk fel a Szociális Szolgáltató és Információs Központban, ami folyamatosan diszpécseri szolgálatot lát majd el reggel 6:00 és este 18:00 óra között.
A városban élő idős emberek mozgásának korlátozása érdekében, minden körmendi időskorú vagy hozzátartozó jelentkezhet a telefonközponton keresztül, ahol leadhatják beszerzési igényeiket a kollégáknak. Legyen szó akár élelmiszer bevásárlásról, ételkiszállításról, vagy éppen a gyógyszerek kiváltásról.
Kérünk minden idős embert, hogy mozgásukat korlátozzák, lehetőleg maradjanak otthon! Hívják bizalommal a Szociális Szolgáltató és Információs Központ munkatársait, akik segíteni fognak a mindennapi életükben és ügyeik intézésében!

Változik a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási módja is. Arra kérjük az állampolgárokat, hogy Március 17-től lehetőség szerint e-mailben, telefonon és levélben intézzék hivatali ügyeiket az elkövetkezendő két hétben. Illetve a hivatal bejáratánál kihelyezésre került egy postaláda is, ahová az állampolgárok bedobhatják leveleiket.

Kivételt képez ez alól a halotti anyakönyvi kivonat kiállítása, hiszen ez csak és kizárólag személyesen intézhető.
A most említett intézkedésekről az elkövetkezendő időszakban részletes tájékoztatásokat fogunk megjelentetni a városi médiában. Kérjük, figyeljék a város honlapját, közösségi oldalait, valamint a Körmend FM hírműsorait!

Tisztelettel kérek mindenkit, hogy az életbe lépő kormányzati és önkormányzati szabályozásokat, javaslatokat maradéktalanul tartsák be! Ezen intézkedések ugyanis mindannyiunk érdekét és egészségének megóvását szolgálják! Lehetőség szerint minimalizálják a személyes kontaktusok számát! Ha betegnek érzik magukat maradjanak otthon, és hívják fel háziorvosaikat, vagy az ingyenesen hívható kormányzati zöldszámok egyikét!

Csak közös összefogással és kellő fegyelemmel szabhatunk gátat a koronavírus terjedésének! Biztos vagyok abban, hogy ezzel a nehézséggel is meg fogunk birkózni. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak embertársaikra! Jó egészséget mindannyiuknak!


Körmend, 2020. március 16.

 
Bebes István
Körmend Város Polgármestere