Pályázati felhívás

2020. január 30. 06:00:24  nyomtatási kép
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

osztályvezető

A Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet osztályvezető munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidős

A munkavégzés helye:
Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal (9900 Körmend, Szabadság tér 7.)

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Városfejlesztési és -üzemeltetési Osztály működésének irányítása, koordinálása. Ennek keretében egyrészt figyelemmel kíséri az Önkormányzat számára releváns hazai és nemzetközi pályázati lehetőségeket, koordinálja a projektek előkészítését és lebonyolítását, nyomon követi a végrehajtást. Másrészt irányítja az Osztály földművelésügyi, kommunális igazgatási, környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági és igazgatási, vízügyi igazgatási, valamint településrendezéssel és városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatainak ellátását, az Önkormányzat magas- és/vagy mélyépítési beruházásainak előkészítését, lebonyolítását, továbbá közreműködik a közbeszerzési eljárások műszaki-szakmai előkészítésében.

Jogállás, illetmény, juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
 • főiskolai vagy egyetemi végzettség.
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • felsőoktatásban szerzett építész-, építőmérnök szakmacsoportokba tartozó szakképzettség vagy településfejlesztési, vidékfejlesztési felsőfokú szakképesítés;
 • közigazgatási szervnél szerzett szakmai tapasztalat;
 • közigazgatási szakvizsga;
 • Európai Uniós projektek megvalósításában szerzett tapasztalat;
 • vezetői tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz;
 • motivációs levél;
 • végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai;
 • egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Kttv. 84-85.§-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással kapcsolatban szükséges kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2020. február 20.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt dr. Fábián Ágnes aljegyző nyújt. (telefon: 94/592-924 vagy 94/592-929; e-mail: fabian.agnes@kormend.hu)

Pályázat benyújtásának módja:
A pályázat benyújtható személyesen vagy postai úton a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal címére (9900 Körmend, Szabadság tér 7.).
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat osztályvezetői munkakörre”

A pályázat elbírálásának módja:
A beérkezett pályázatok formai és tartalmi megvizsgálását követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
 
Körmend, 2020. január 29.