Ülésezik az önkormányzat

2018. április 20. 19:55:32  nyomtatási kép

KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL 

M E G H Í V Ó

 
Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. április 26-án (csütörtökön) 14.00 órai kezdettel a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.
 

N A P I R E N D

 
Nyílt ülés keretében:
 
 1. Beszámoló a polgármester két ülés közötti munkájáról.
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
   
 2. Körmendi Rendőrkapitányság beszámolója
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
   
 3. Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői beszámoló
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
   
 4. Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár szakmai beszámolója
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
   
 5. Autóbusszal végzett helyi személyszállítási tevékenységről szóló beszámoló megtárgyalása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
   
 6. Sportrendelet módosítás
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
   
 7. Döntés a „2018. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” című pályázat benyújtásáról
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
   
 8. Döntés pályázat beadásáról „Járásszékhely múzeumon szakmai támogatására”
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
   
 9. Döntés pályázat beadásáról Kubinyi Ágoston Program keretében
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
   
 10. Pályázat benyújtása közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
   
 11. Javaslat civil szervezetek működésének, programjainak 2018. évi támogatására
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
   
 12. Ülnök választás
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
   
 13. Hősök napja
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
   
 14. Nemzetközi Összetartozás Napja – A Trianoni Békediktátum Emléknapja
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 -   Jelentés az előző ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről.
      Előterjesztő: Forró Szilvia irodavezető
  
-   Interpellációk
 
 
Körmend, 2018. április 20.
 
 
 
Bebes István
polgármester