Ülésezik az önkormányzat

2018. január 26. 18:55:36  nyomtatási kép

KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL

M E G H Í V Ó

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. január 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.


N A P I R E N D


Nyílt ülés keretében:

 1. Beszámoló a polgármester két ülés közötti munkájáról.
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

 1. Adósságot keletkeztető ügylet
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

 1. 2018. évi költségvetési rendelet megalkotása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

 1. 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

 1. Szervezési és működési szabályzat módosítása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

 1. Közterületek használatáról és rendjéről szóló rendelet módosítása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

 1. TOP turisztikai projekt kapcsán Őriszentpéter Önkormányzatával kötendő megállapodás jóváhagyása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

 1. Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködési megállapodás felülvizsgálata
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

 1. OEVB tagok megválasztása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester


- Jelentés az előző ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről.
  Előterjesztő: Forró Szilvia irodavezető

- Interpellációk


Zárt ülés keretében:

 1. M8 nyomvonal kapcsán vételi ajánlat megtárgyalása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

 1. TAO fejlesztési lehetőségek megtárgyalása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

 1. Kitüntetési javaslatok megtétele
  Előterjesztő: Bebes István polgármester


Körmend, 2018. január 26.


Bebes István
polgármester


Az előterjesztéseket megtekintheti >>>itt