Ülésezik az önkormányzat

2017. december 15. 16:07:50  nyomtatási kép
  KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL
   
M E G H Í V Ó

 Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. december 19-én (kedden) 14.00 órai kezdettel a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

 

 N A P I R E N D

 Nyílt ülés keretében:

 1. Beszámoló a polgármester két ülés közötti munkájáról.
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Új temető rendelet megalkotása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Döntés Körmend város településrendezési eszközeinek módosításáról
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Helyi népszavazásról szóló rendelet módosítása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Elektronikus adóügy-intézés rendelet alkotás
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Belső ellenőri jelentés megtárgyalása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Belső ellenőri terv elfogadása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. A Települési Arculati Kézikönyv elfogadása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Kameraállomány bővítés – forráskiegészítés
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás működése és újabb fejlesztési szándéka
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Hulladékszolgáltató megbízása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Pályázat benyújtása emlékmű felújítására
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Körmendi Kosárlabdáért Közhasznú Egyesület kérelme
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Január 22. városi ünnepnappá nyilvánítása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Alpolgármesteri beszámoló
  Előterjesztő: Czvitkovics Gyula alpolgármester
 1. Beszámoló a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság munkájáról.
  Előterjesztő: Czvitkovics Gyula alpolgármester
 1. Beszámoló a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről.
  Előterjesztő: Dr. Stepics Anita jegyző
 1. Beszámoló a Társadalmi és Ifjúsági Ügyek Bizottságára és a polgármesterre átruházott    hatáskörök gyakorlásáról.  
  Előterjesztő: Bebes István polgármester, Csák Tamás bizottsági elnök
 1. Beszámoló a 2017. évi adóztatási tevékenységről.
  Előterjesztő: Dr. Stepics Anita jegyző
 1. Beszámoló a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 2016. évi tevékenységéről.
  Előterjesztő: Faragó Gábor bizottsági elnök
 1. Beszámoló a Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 2017. évi tevékenységéről.
  Előterjesztő: Bebes István elnök
 1. Beszámoló a Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről.
  Előterjesztő: Bebes István elnök
 1.  Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása
  Előterjesztő: Bebes István elnök
 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2017. II. félév 
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. 2018. évtől kezdődően köztisztviselői illetményalap módosítása 
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Előterjesztés címzetes főorvosi cím használatára jogosult háziorvosok és fogorvosok részére adományozandó díszoklevélről 
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

-   Jelentés az előző ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről.   
     Előterjesztő: Forró Szilvia irodavezető

-   Interpellációk

 

Zárt ülés keretében:

 1. Vételi ajánlat megtárgyalása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Beszámoló a 2017. II. félévében hozott önkormányzati döntések végrehajtásáról 
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

Körmend, 2017. december 14.

 

Bebes István
polgármester

Az előterjesztéseket letöltheti >>>itt

A Települési Arculati Kézikönyv  (27 Mbyte)