Ülésezik az Önkormányzat

2017. október 20. 10:10:37  nyomtatási kép
KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL

M E G H Í V Ó


Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. október 26-án (csütörtökön) 14.00 órai kezdettel a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D


Nyílt ülés keretében:

 1. Beszámoló a polgármester két ülés közötti munkájáról.
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

 2. Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az iparűzési adó mértékének megállapítása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

 3. Részvényértékesítés megtárgyalása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

 4. NIF ZRt. kisajátítást megelőző vételi ajánlatainak megtárgyalása – M8
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

 5. Közművesítési hozzájárulás megállapítása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

 6. Közvilágítás korszerűsítésére ajánlatkérés lebonyolítása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

 7. A TOP-3.2.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívással kapcsolatos döntések meghozatala
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

 8. A KÖZOP-3.5.-09-11 kódszámú pályázatok kapcsán érintett ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásának indítványozása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

 9. Távhő kapacitás bővítésére irányuló pályázat beadása, közszolgáltatási szerződés megkötése
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

 10. Szombathelyi Tankerületi Központ fejlesztési tervének véleményezése 2017-2022
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
- Jelentés az előző ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről.
   Előterjesztő: Forró Szilvia irodavezető

- Interpellációk

Zárt ülés keretében:

 1. Eladási ajánlat megtárgyalása.
  Előterjesztő: Bebes István polgármester


Körmend, 2017. október 20.

Bebes István
polgármesterElőterjesztések a HIvatal honlapján tekinthetők meg >>>itt