Pályázati felhívás műszaki-technikai alkalmazott munkakör betöltésére

2017. június 12. 19:22:53  nyomtatási kép

Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár


a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár

Művelődési Ház

műszaki-technikai alkalmazott

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 18 hónap –ig tartó közalkalmazotti jogviszony


Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő


A munkavégzés helye:

Vas megye, 9900 Körmend, Berzsenyi utca 11.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tulajdonában lévő műszaki-technikai berendezések kezelése, esetenként karbantartása. Rendezvények technikai kiszolgálása a közreműködők elvárásai szerint. Feladata az intézmény épületeiben elhelyezett elektromos és gépészeti berendezések, technikai eszközök ellenőrzése, esetleges karbantartása. Az IT eszközök felügyelete, karbantartása, az interaktív és tájékoztató felületek naprakész adatfeltöltése, karbantartása


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Középiskola/gimnázium,

• Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

• Informatikai rendszerek karbantartása - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

• ECDL

• B kategóriás jogosítvány,

• magyar állampolgárság, büntetlen előélet


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Felsőfokú képesítés, Műszaki, technikai, informatikai,

• Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

• Informatikai, műszaki - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
Elvárt kompetenciák:

• Kiváló szintű kulturális érzékenység és igényesség,

• Kiváló szintű Műszaki érzék,

• Kiváló szintű Műszaki-technikai készség,

• Kiváló szintű kreativitás,

• Kiváló szintű együttműködési készség,

• Jó szintű helyismeret,

• Jó szintű humor,


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• bizonyítványmásolat(ok), erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, motivációs levél, hozzájáruló nyilatkozat személyes adatainak a pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár László nyújt, a 06-94/410132 -os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár címére történő megküldésével (9900 Körmend, Berzsenyi utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 31/2017. , valamint a munkakör megnevezését: műszaki-technikai alkalmazott.


A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jogszabályban rögzítettek szerint, a pályázat benyújtását követő 21 napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója, a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár igazgatója, mint munkáltató dönt az elbírálásról.


A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 21.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kozigallas.hu - 2017. június 12.