2017. június 12. 18:56:24  nyomtatási kép

Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár

Művelődési Ház


közművelődési szakember

munkakör betöltésére


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018. augusztus 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő


A munkavégzés helye:

Vas megye, 9900 Körmend, Berzsenyi utca 11.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

GYED-en, GYES-en lévő munkatárs helyettesítése. Az intézmény közművelődési szakterületének munkájában való aktív részvétel, programok, rendezvények, művészeti események szervezése, lebonyolítása, gyermek-, ifjúsági és felnőtt szabadidős tevékenységek koordinálása, közösségfejlesztés, szakmai adminisztráció.


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Középiskola/gimnázium,

• Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

• rendezvényszervezés - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• B kategóriás jogosítvány,

• magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Főiskola, művelődésszervező, kulturális menedzser, kulturális mediátor, andragógus, közösségfejlesztő,

• Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

• közösségi hálók használata


Előnyt jelentő kompetenciák:

• Kiváló szintű kulturális érzékenység és igényesség

• Kiváló szintű Kommunikációs készség

• Jó szintű helyismeret

• Kiváló szintű kreativitás

• Kiváló szintű kezdeményező készség

• Kiváló szintű együttműködési készség

• Kiváló szintű empátia és tolerancia

• Kiváló szintű megbízhatóság, becsületesség

• Jó szintű humor


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• bizonyítványmásolat(ok), erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, motivációs levél, hozzájáruló nyilatkozat személyes adatainak a pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.


A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pálóczi Zsuzsanna nyújt, a 06-94/594-227 -os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár címére történő megküldésével (9900 Körmend, Berzsenyi utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 30/2017 , valamint a munkakör megnevezését: közművelődési szakember.


A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jogszabályban rögzítettek szerint, a pályázat benyújtását követő 21 napon elül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója, a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár igazgatója, mint munkáltató dönt az elbírálásról.


A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kozigallas.hu - 2017. június 12.