Ülésezik az önkormányzat

2017. május 21. 11:25:25  nyomtatási kép

   KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL

M E G H Í V Ó

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. május 24- én (szerdán) 13.00. órai kezdettel a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D

Nyílt ülés keretében:

  1. Beszámoló a polgármester két ülés közötti munkájáról.
      Előterjesztő: Bebes István polgármester

 1. 2017. évi költségvetési rendelet módosítása.
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

 1. 2016. évi költségvetési beszámoló.
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

 1. Házasságkötések rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása.
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

 1. Települési támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása.
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

 1. Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár szakmai beszámolója.
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

 1. Gyermekjóléti beszámoló.
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

 1. Körmendi Idősekért Nonprofit Kft. mérlegbeszámolója.
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

 1. Batthyány Örökségközpont Nonprofit Kft. mérlegbeszámolója.
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

 1. Média Centrum Kft. mérlegbeszámolója.
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

 1. Rádió 8 Körmend Kft. mérlegbeszámolója.
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

 1. A Körmend Bartók B. lakótelepen parkolóhely céljára történő közterület bérlet feltételeinek meghatározása.
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

 1. Döntés Körmend város településrendezési eszközeinek felülvizsgálata során.
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

 1. Körmend ivóvíz- ellátási rendszer egybefoglalt bérleti- üzemeltetési szerződés feltételeinek megtárgyalása.
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

 1. Pályázat ismételt benyújtása Nemzetközi Visegrádi Alaphoz.
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

 1. Az EFOP- 1.8.19-kódszámú „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése- népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése” című pályázati felhívással kapcsolatos döntések meghozatala.
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

 1. Az EFOP- 1.8.2-17 kódszámú „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése- alapellátás fejelsztése” című pályázati felhívással kapcsolatos döntések meghozatala.
  Előterjesztő: Bebes István polgármester


- Jelentés az előző ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről.
  Előterjesztő: Forró Szilvia irodavezető

- Interpellációk

Zárt ülés keretében:

 1. VasiVíz Zrt. kérelme.
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

 1. Ügyvezető megbízása.
  Előterjesztő: Bebes István polgármester


Körmend, 2017. május 19.


Bebes István
polgármester


A testületi ülésen tárgyalt előterjesztéseket letöltheti >>>ittBebes István Facebook oldala magyarorszag.hu