Ülésezik az önkormányzat

2017. március 27. 10:32:50  nyomtatási kép
KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL
  

M E G H Í V Ó

 Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. március 29-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

 N A P I R E N D

 Nyílt ülés keretében:

 1. Beszámoló a polgármester két ülés közötti munkájáról
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Szociális térítési díjak megtárgyalása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Pályázat támogatás igénylése
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Terembérleti díjak megállapítása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Ingatlanvagyon önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Elvi hozzájárulás megtárgyalása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Döntéshozatal a Körmend, Lenkei u. 18. sz. alatti épület helyi védelmének megszüntetéséről
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Településrendezési eszközök partnerségi egyeztetésének, annak rendjének szabályozása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Az EFOP-1.5.3-16 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című pályázati felhívással kapcsolatos döntések meghozatal
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Pályázat benyújtása Norvég Alaphoz
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Testvérvárosi együttműködés létrehozása a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázata
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Javaslat a polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Tájékoztató hulladékszállítási közszolgáltatásról.
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

 -   Jelentés az előző ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről.
      Előterjesztő: Forró Szilvia irodavezető

 -   Interpellációk

 

Körmend, 2017. március 24.

Bebes István
polgármester

Az előterjesztéseket letöltheti >>>itt