Ülésezik az önkormányzat

2016. november 19. 15:22:54  nyomtatási kép
KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL

M E G H Í V Ó

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. november 24-én (csütörtök) 14.00 órai kezdettel a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D

Nyilvános ülés keretében:

1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

2. 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

3. A lakbérek megállapításáról szóló 11/1994. (VI.30.) rendelet módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

4. Piaci helypénzdíjak megállapítáa 2017. évre
Előterjesztő: Bebes István polgármester

5. A közterületek használatáról szóló 21/2003. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

6. Étkezási nyersanyagnormák és térítési díjak meghatározása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

7. Batthyany-Strattmann László Ösztöndíjról szóló rendlet módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

8. 2017. évi belső ellenőrzési terv
Előterjesztő: Bebes István polgármester

9. Döntés alapítványi kezességvállalásról
Előterjesztő: Bebes István polgármester

10. Ingatlanvásárlási kérelem megtárgyalása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

11. Városi kamerarendszer bővításe
Előterjesztő: Bebes István polgármester

12. Döntéshozatal a Körmend, Templom utca 7. szám alaltti épület helyi védelmének megszüntetéséről
Előterjesztő: Bebes István polgármester

13. Intézményvezetői megbízás véleményezése
Előterjesztő: Bebes István polgármester

14. A Körmendi Idősekért Nonprofit Kft. ügyvezetői részére jutalom megállapítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester


- Jelentés az előző ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről.
Előterjesztő: Forró Szilvia irodavezető

- Interpellációk


Zárt ülés keretében:

1. Körmendi kastély főépületének felújítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

Körmend, 2016. november 18.

Bebes István
polgármester