Ülésezett az önkormányzat

2016. február 12. 11:00:53  nyomtatási kép
Tájékoztató Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i üléséről

Döntöttek a szennyvízközmű hozzájárulásról

A 2015-ös év végén elkészült a Rábán aluli részek, valamint a Vasaljai utca szennyvízcsatornázása. Bebes István polgármester hozzászólásában kiemelte, hogy viszonylag kevés idő állt rendelkezésre a munkálatok elvégzésére. Ennek ellenére sikerült a közmű létesítményeket határidőre, 2015. decemberének közepére átadni. A szolgáltató Vasvíz Zrt. üzemeltetésre átvette az újonnan kiépített hálózatot, így megkezdődhetnek a rákötések az érintett területen. Polgármester Úr jelezte, hogy miként a nádaljai és berki városrészeket érintő fejlesztéseknél, úgy a jelenlegi beruházásnál sem lehet párhuzamot vonni a korábbi szennyvízfejlesztésekkel. Amennyiben ugyanis a jelenlegi beruházásokhoz nem érkezett volna központi pályázati támogatás, abban az esetben a munkálatok csak szakaszosan, évek alatt készültek volna el, másrészt pedig a kivetendő közművesítési hozzájárulás mértéke is jóval nagyobb lett volna, megközelítőleg 2 millió forint. A kormányzati támogatás azonban lehetővé tette, hogy egy beruházásban valósuljon meg a fejlesztés, a 2015-ös esztendő végére, mindezt úgy, hogy a lakossági terhek is jelentősen mérséklődtek. Így a Képviselő-testület 100 ezer forintos hozzájárulási költség kivetését szavazta meg, lehetőséget biztosítva a négy részletben történő megfizetésre. Azok az ingatlantulajdonosok ugyanakkor, akik egy összegben kívánják megfizetni a hozzájárulást, bruttó 10 százaléknyi kedvezményben részesülnek.

Pályázat benyújtása a Nemzeti Kulturális Alap felhívására

A Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma „Műemléképületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatása” címmel hirdetett meg pályázatot. A határozati javaslat ismertetésekor Bebes István polgármester elmondta, hogy sikeres pályázat esetében lehetőség lenne a Batthyány kastély főépületének keleti, valamint nyugati oldalán található lóistálló és kocsiszín felújítására. A jelenleg kiállítótermekként funkcionáló épületrészek így olyan külső és belső felújításon esnének át, amelyek egy újabb komoly lépést jelentenének a város legjelentősebb épített örökségének teljes megújításához. A pályázati költségvetés ismertetőjéből kiderült, hogy a város bruttó 13 millió forint támogatási összeget igényelhet, amihez 33 millió forint önerőt kell biztosítania. A város polgármestere kiemelte, hogy habár relatíve magasnak tűnik az önrész mértéke, ugyanakkor a későbbiekben lehetőség lesz arra, hogy az összeget teljes egészében visszaigényeljék a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőtől.

Véleménynyilvánítás a migrációs kérdésről

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta azt a határozati javaslatot, amely véleménynyilvánításként foglal állást az Európai Unió által bevezetendő kötelező beléptetési kvótáról. A határozati javaslat ismertetőjéből kiderül, hogy a 2015-ös esztendőben körülbelül másfél millió bevándorló lépett be az Európai Unióba. Számuk azonban napról-napra növekszik. Az ellenőrizetlen bevándorlás így komoly biztonsági kockázatot jelent az egyes tagországokra nézve. Szükséges a határozott kiállás az ellen a kötelező kvóta ellen, amely csaknem ötvenezer bevándorló Magyarországra történő áttelepítését írná elő. Közel kétmillió magyar állampolgár már aláírásával tiltakozott az értelmetlen intézkedés ellen, most pedig a magyar települések önkormányzatain volt a sor, hogy kinyilvánítsák véleményüket a kötelező kvótáról. A képviselő-testület jelen lévő tagjai egyhangúlag fogadták el a kötelező beléptetési kvóta elutasításáról szóló határozati javaslatot.

Módosult a Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodása

A Képviselő-testület előző testületi ülésén tárgyalta meg az orvosi ügyeleti feladatok új formában történő ellátását. A döntésnek megfelelően felmondásra került az Országos Mentő Szolgálattal meglévő szerződés. A jelenlegi határozati javaslat elfogadásával a testület jóváhagyta a társulási megállapodás módosítását, az újonnan bevezetésre kerülő, ellátandó feladat kapcsán. Eszerint a Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás látja el a háziorvosi ügyelet megszervezését és biztosítását valamennyi társult tag, illetve további hét, társuláson kívüli település részére. A társulási megállapodás módosítása 2016. április 1-én lép hatályba.

Intézményvezetői pályázatok kiírása

A Képviselő-testület mind a Körmendi Kulturális Központnál, mind pedig Körmend Város Gondnoksága tekintetében pályázatot írt ki intézményvezetői feladatok ellátására, miután mindkét intézmény esetében lejár a jelenlegi vezetők 5 éves megbízatása. A Pályázatokat 2016. március 9-ig lehet benyújtani. További információk a www.kormend.hu, valamint a www.kozigallas.gov.hu honlapokon találhatók.Bebes István Facebook oldala magyarorszag.hu