Ülésezik az önkormányzat

2015. október 23. 10:15:25  nyomtatási kép
KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL

M E G H Í V Ó

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. október 29-én (csütörtök) 14.00 órai kezdettel
a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.


N A P I R E N D
Nyilvános ülés keretében:

1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

2. Családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálása, a család- gyermekjóléti központ létrehozása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

3. Helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására közbeszerzési eljárás megindítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

4. Döntés a „Körmend Város csatornázottságának fejlesztése Alsóberkifalu, Felsőberkifalu és Horvátnádalja településrészek bevonásával” KEOP–1.2.0/09-11-2011-0030 azonosítószámú projekt többlettámogatásáról
Előterjesztő: Bebes István polgármester

5. Önkormányzati tankönyvtámogatás bevezetése
Előterjesztő: Bebes István polgármester


- Jelentés az előző ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről.
Előterjesztő: Forró Szilvia irodavezető

- Interpellációk


Körmend, 2015. október 21.


Bebes István
polgármesterElőterjesztések