Ülésezik az önkormányzat

2014. december 09. 10:16:15  nyomtatási kép
KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTÕL
M E G H Í V Ó


Körmend Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete

2014. december 12-én (pénteken) 08.00 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.
 
N A P I R E N D

Nyilvános ülés keretében:

1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseirõl, eseményekrõl.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

2. 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

3. A 10/2014.(VI.26.) és 11/2014.(VI.26.) rendeletek módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

Folyó ügyek:

4. 2015. évi étkezési nyersanyagnormák és térítési díjak megállapítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

5. Árvíz okozta károk helyreállítására benyújtott pályázat kapcsán hiánypótlás teljesítése
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

6. Fedezet biztosítása a Liszt F., és Akác utcák csapadékvíz elvezetõ rendszereinek felújításához
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

7. Társulási megállapodás módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

8. Beszámoló a 2014. évi adóztatási tevékenységrõl
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

9. Beszámoló a Bûnmegelõzési és Közbiztonsági Bizottság munkájáról
Elõterjesztõ: Szabó Ferenc, Bûnmegelõzési és Közbiztonsági Bizottság elnöke

10. Beszámoló a Társadalmi Ügyek Bizottságára és a Polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Elõterjesztõ: Csák Tamás, Társadalmi és Ifjúsági Ügyek Bizottságának elnöke

11. Beszámoló a Közbeszerzési Bizottság 2014. évi tevékenységérõl
Elõterjesztõ: Faragó Gábor, Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság elnöke

12. Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

- Jelentés az elõzõ ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekrõl.
Elõterjesztõ: Forró Szilvia irodavezetõ

- Interpellációk

Zárt ülés keretében:

1. Beszámoló a lejárt határidejû, zárt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester


Körmend, 2014. december 8.

Bebes István
polgármester


 

A testületi ülés elõterjesztéseit letöltheti >>>itt