Ülésezik az önkormányzat

2014. november 21. 19:20:13  nyomtatási kép
KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTÕL

M E G H Í V Ó

Körmend Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 
2014. november 27-én (csütörtökön) 15.00 órai
kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.


N A P I R E N D
Nyilvános ülés keretében:

1. A választáson induló jelölõ szervezet választást értékelõ összegzése röviden 1 percben
Elõadó: Tompa László Pro Körmend Városszépítõ Egyesület képviseletében

2. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseirõl, eseményekrõl.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

3. 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
Elõterjesztő: Bebes István polgármester

4. A közterületek használatáról és rendjérõl szóló 21/2003.(VI.1.) önkormányzati rendelet módosítása
Elõterjesztő: Bebes István polgármester

5. A lakbérek megállapításáról szóló 11/1994.(VI.30.) rendelet módosítása
Elõterjesztő: Bebes István polgármester

6. A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 26/2000.(XIII.21.) önkormányzati rendelet módosítása
Elõterjesztő: Bebes István polgármester

7. Piaci helypénzdíjak meghatározása 2015. évre 
Elõterjesztő: Bebes István polgármester

8. Boldog Batthyany-Strattmann László ösztöndíj alapításáról szóló rendelet módosítása
Elõterjesztő: Bebes István polgármester

Folyó ügyek:

9. Vis maior I. támogatásra benyújtott pályázat kapcsán hiánypótlás teljesítése
Elõterjesztő: Bebes István polgármester

10. Fõ téren Wi-Fi kiépítése kapcsán forrás biztosítása
Elõterjesztő: Bebes István polgármester

11. Pályázat benyújtása a Nemzeti Kulturális Alap Építõmûvészeti Kollégiuma által kiírt pályázati felhívásra
Elõterjesztő: Bebes István polgármester

12. Pályázatra kiírt ingatlanok értékesítése kapcsán döntéshozatal
Elõterjesztő: Bebes István polgármester

13. 81/4/A/1 hrsz-ú ingatlant érintõen döntéshozatal
Elõterjesztő: Bebes István polgármester

14. Mátyás Király Utcai Óvoda és Bölcsõde alapító okiratának módosítása
Elõterjesztő: Bebes István polgármester

15. Roma nemzetiségi Önkormányzattal együttmûködési megállapodás felülvizsgálata
Elõterjesztő: Bebes István polgármester

16. Polgármester helyettesítése végett döntéshozatal
Elõterjesztő: Bebes István polgármester

17. Hulladékgazdálkodási tevékenységrõl tájékoztató
Elõterjesztő: Bebes István polgármester

18. Szakmai beszámoló a Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás Tanácsában végzett 2014. évi tevékenységről
Elõterjesztő: Bebes István polgármester

- Jelentés az elõzõ ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekrõl.
Elõterjesztõ: Forró Szilvia irodavezetõ

- InterpellációkKörmend, 2014. november 21.

Bebes István 
polgármesterA tárgyalt napirendek elõterjesztéseit letöltheti a Városháza honlapjáról >>>itt