Ülésezik az önkormányzat

2014. szeptember 19. 10:51:48  nyomtatási kép
KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTÕL

M E G H Í V Ó

Körmend Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2014. szeptember 25-én (csütörtökön) 14.00 órai kezdettel

a Polgármesteri Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D

Nyilvános ülés keretében:

1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseirõl, eseményekrõl.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

2. 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

3. Körmend Város Településrendezési eszközeinek módosítása kismértékû módosítása a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 32. § szerinti összevont telepítési eljárás keretében
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

4. Körmend Város Településrendezési eszközeinek módosítása - Rába-part szabályozása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

Folyó ügyek:

5. Októberi ünnepek elõkészítése
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

- Jelentés az elõzõ ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekrõl.
Elõterjesztõ: Forró Szilvia irodavezetõ

- Interpellációk

Zárt ülés keretében:

1. Városi kitüntetések adományozása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester


Körmend, 2014. szeptember 16.

Bebes István
polgármester


A testületi ülés elõterjesztéseit letöltheti a hivatal honlapjáról >>>itt