Ülésezett az önkormányzat

2014. augusztus 22. 09:35:34  nyomtatási kép
 
Tájékoztató Körmend Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
2014. augusztus 14-ei rendkívüli ülésérõl.

A helyi választási bizottság tagjainak megválasztása:
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény értelmében a helyi választási bizottság 3 tagját és legalább 2 póttagot a Képviselõ-testület a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásának kitûzését követõen, legkésõbb a szavazás napja elõtti 42. napon választja meg. A helyi választási bizottság választott tagjainak megbízása a következõ általános önkormányzati választásokra választott helyi választási bizottság alakuló üléséig tart. A helyi választási bizottságba a jelölõ szervezetek, független jelöltek egy-egy fõt delegálhatnak.

A helyi választási bizottság tagjainak a Képviselõ-testület a következõ személyeket választotta meg:
Mosonyi Antal
Erõs Klára Anna
Koncz Sándor


Póttagok:
Szigeti Imre
Csima Árpád


Nemzetiségi szavazókörben mûködõ szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása:
Körmenden roma nemzetiségi önkormányzati választásra kerülhet sor a népszámlálás során tett nyilatkozatok alapján. A nemzetiségi szavazókör a körmendi 08. sz. szavazókör (Körmend, Szent Imre herceg u., Alsóberki sportöltözõ épülete). A Képviselõ-testületnek megválasztotta a nemzetiségi szavazókörben mûködõ 3 tagú szavazatszámláló bizottság tagjait és szükséges számú póttagokat.
Az eddig lezajlott választások tapasztalatai alapján a Képviselõ-testület, a póttagok sorát kiegészítette, mivel több esetben fordult elõ tag, póttag részérõl akadályoztatás.
A nemzetiségi választások lebonyolításában közremûködõ szavazatszámláló bizottság tagjainak a Képviselõ-testület a következõ személyeket választotta meg:

Andorka Tivadar István
Bokor Sándor Németh Józsefné


Póttagok:
Czeglédi János
Tóth Imréné

A Képviselõ-testület a szavazatszámláló bizottság tagjainak sorát a fentebb említett okokra hivatkozva kiegészítette az alábbi személyekkel:
Targuba Lajos
Varga Rita
Nagyné Németh Rita
Busicsné Varga Katalin
Esztergályos Anita

Új kiadó a Körmendi Híradónál
A lap szerkesztését, kiadását Mayer Judit látta el több mint 10 éve a városban. Az újság havi megjelenésével, színes elõ és hátlapjával, több oldalas, színes tartalmával közel került az itt élõ emberekhez. A körmendieknek a várost érintõ információkról, eseményekrõl hiteles tájékoztatást nyújt a lap, és minden háztartásba eljut.
Az újság felelõs szerkesztõje megnövekedett feladataira tekintettel lemondta az újság további szerkesztésének és kiadásának feladatait. Az Önkormányzat költségvetésében a lapkiadásra a fedezet egész évre biztosított, ugyanakkor gyors döntésre volt szükség a kiadó személyét illetõen, ezért tárgyalta a testület a rendkívüli ülésen a napirendet. A döntést megelõzõen Bán Miklós képviselõ az ellenzék megjelenésének lehetõségét, Auer Miklós a lap információinak frissességét kifogásolta. Szabadi István képviselõ szerint, aki megkereste a lapot híreivel, információival, annak meg is jelentek az anyagai, legalábbis ez volt a tapasztalata az elmúlt évek alatt. Bebes István polgármester megköszönte Mayer Judit szerkesztõ munkáját, és elmondta, hogy a lap ma már fontos szerepet tölt be a város lakóinak életében. Ugyanakkor a havonta megjelenõ újság esetében óhatatlanul elõfordul, hogy nem minden információ a legfrissebb. Természetesen kéthetente is megjelenhetett volna a kiadvány, ám ennek többletköltsége nem volt tervezve a város büdzséjében. Az év hátralévõ részében a költségvetési keretek átcsoportosításával megoldható lesz, hogy - az elhangzott igénynek megfelelõen - sûrûbben kapják kézhez a város lakói a lapot, a következõ évben pedig ennek megfelelõen kell tervezni.
Körmend város Önkormányzata Képviselõ-testülete 9 igen és 1 tartózkodó szavazat mellett úgy határozott, hogy az év végéig tartó átmeneti idõszakra a SHOW PLUS Lapkiadó és Marketing-kommunikációs Kft-t bízza meg a lap kiadásának feladatával. Hosszabb távú megállapodást csak közbeszerzési eljárást követõen lehet megkötni az eljárás nyertesével.