Ülésezik az önkormányzat

2014. augusztus 22. 15:32:07  nyomtatási kép
KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTÕL
M E G H Í V Ó

Körmend Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2014. augusztus 28-án (csütörtökön) 14.00 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D


Nyilvános ülés keretében:

1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseirõl, eseményekrõl.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

2. Beszámoló az önkormányzat 2014. I. féléves gazdálkodásáról
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

3. 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

4. Pályázat költségvetési támogatás igénylésére
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

5. A közterületek elnevezését és a házszám-megállapítás szabályait tartalmazó önkormányzati rendelet megalkotása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

6. Közterület használat rendjérõl szóló önkormányzati rendelet módosítása
Elõterjesztõ: Dr. Stepics Anita jegyzõ

Folyó ügyek:

7. Körmendi várkert önkormányzati vagyonkezelésbe adása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

8. Batthyány-kastély vagyonvédelme, biztonságtechnikai rendszer kiépítése
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

9. 307/1/B/4,5,6 hrsz.-ú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázati eljárás során döntéshozatal
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

10. KEOP pályázat végrehajtása miatt közszolgáltatási szerzõdés megkötése Régióhõ Kft-vel
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

11. Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Színház, valamint Körmend város Gondnoksága alapító okiratának módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

12. Közbeszerzési Bírálóbizottság összetétele
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

13. A Körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola Zenemûvészeti Tagiskolája tagintézmény-vezetõi munkakörének ellátása-véleményezés
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

- Jelentés az elõzõ ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekrõl.
Elõterjesztõ: Forró Szilvia irodavezetõ

- InterpellációkKörmend, 2014. augusztus 22.Bebes István
polgármester


Az elõterjesztéseket letöltheti >>>>itt