Ülésezik az önkormányzat

2014. június 23. 10:55:47  nyomtatási kép
KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTÕL
M E G H Í V Ó

Körmend Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2014. június 25-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D

Nyilvános ülés keretében:

1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseirõl, eseményekrõl.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

2. Beszámoló a Körmendi Hivatásos Tûzoltó Parancsnokság 2013. évben elvégzett feladatairól
Elõadó: Kovács Balázs Zsolt tûzoltóparancsnok, Király Lajos katasztrófavédelmi kirendeltség vezetõ

3. Beszámoló a Szociális Szolgáltató és Információs Központ munkájáról
Elõadó: Dr. Boros Barna intézményvezetõ

Folyó ügyek:

4. Müllex - Körmend Kft. éves beszámolójának megtárgyalása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

5. Körmend Város Településrendezési eszközeinek módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

6. Körmend Város Településrendezési eszközeinek kismértékû módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

7. Testvérvárosi szerzõdés Juzsnij várossal
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

8. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökségtõl kapott tájékoztatás ismertetése
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

8. Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

9. 2014. II. félév munkatervének jóváhagyása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

- Jelentés az elõzõ ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekrõl.
Elõterjesztõ: Forró Szilvia irodavezetõ

- Interpellációk

Zárt ülés keretében:

1. Beszámoló a lejárt határidejû, zárt ülésen született határozatok végrehajtásáról
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester


Körmend, 2014. június 19.

Bebes István
Polgármester


Az elõterjesztéseket letöltheti >>>itt