Pályázati felhívás közművelődési szakember munkakör betöltésére

2014. június 07. 09:58:21  nyomtatási kép
A Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár igazgatója
a közalkalmazottak jogállásásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár
Közmûvelõdési Szakterületére

közmûvelõdési szakember


munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidõvel

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ

A munkakör betöltésenek kezdete:
A pályázat elbírálását követõen azonnal.

A munkavégzés helye:
Vas megye, 9900 Körmend, Berzsenyi u. 11.

A munkakörébe tartozó lényeges feladatok:
A Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár Közmûvelõdési szakterületén belül a helyi közmûvelõdési életet szervezi, fejleszti a település helyi kulturális hagyományaival, örökségével együtt. Mûvelõdõ közösségeket szervez, az állami és helyi ünnepek programjait szervezi, koordinálja, kapcsolatot tart a közmûvelõdési feladatokat ellátó civil szervezetekkel, kiemelten gondoskodik a hátrányos helyzetûek közmûvelõdési programjairól. Részt vesz a település közmûvelõdési rendeletének és kulturális stratégiájának érvényesülésében, a közmûvelõdési intézmény minõségfejlesztési rendszerének kidolgozásában, az országos elvárásokhoz való igazodás betartásában. Segíti az intézmény szabadidõs és szakmai tevékenységeinek koordinálását, kommunikációs és szakmai adminisztrációs feladatokat lát el.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény és juttatások megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
■ Felsõfokú képesítés felnõttképzési szervezõ, társadalmi tanulmányok
■ Angol nyelvbõl középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintû nyelvtudás
■ A fentiekben meghatározott végzettségnek megfelelõ - 1 év alatti szakmai tapasztalat
■ Gyakorlott szintû MS Office (irodai alkalmazások)
■ B kategóriás jogosítvány
■ magyar állampolgárság, büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
■ Középfokú informatikai képesítés
■ Kiemelkedõ kulturális érzékenység és igényesség
■ Jó szintû kommunikációs készség
■ Kiváló szintû helyismeret
■ Kreativitás
■ Jó szintû irodatechnikai ismeretek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
■ bizonyítványmásolat(ok), erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, motivációs levél, hozzájáruló nyilatkozat személyes adatainak a pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez

A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kõrös Lászlóné nyújt, a 06-94-594-227-es telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:
■ Postai úton, a pályázatnak a Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár címére történõ megküldésével (9900 Körmend, Berzsenyi u. 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 49/2014. valamint a munkakör megnevezését: közmûvelõdési szakember

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A jogszabályban rögzítettek szerint, a pályázat benyújtását követõ 21 napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója, a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár igazgatója, mint munkáltató dönt az elbírálásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán, 2014. június 10-én

Körmend, 2014. június 6.H. Vörös Márta
igazgató, sk.