Óvodai beíratás

2013. március 25. 14:46:48  nyomtatási kép
Hirdetmény

Értesítjük a Tisztelt Szülõket, hogy városunkban a 2013/2014-es nevelési évben óvodába lépõ gyermekek beíratásának rendje a következõ:

A beíratás idõpontja:
2013. április 24.-25.(szerda-csütörtök) 8-17 óráig;
2012. április 26. (péntek): 8-12 óráig;

A beíratás helye: .
Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda
Körmend, Bartók B. u. 9


Mátyás Király Utcai Óvoda
Körmend, Mátyás Kir. u. 18.

Az óvodába történõ beiratkozáskor be kell mutatni:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
- a gyermek „oltási kiskönyv”-ét
- lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
- a szülõ (gondviselõ) személyi igazolványát
- a gyermek balesetbiztosítási díját (igény szerint)

Az óvoda – beleértve a kijelölt óvodát is – köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki óvodai nevelés keretében folyó, iskolai életmódra felkészítõ foglalkozáson vesz részt, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található (kötelezõ felvételt biztosító óvoda).

Elsõbbséget kell biztosítania az állandó körmendi lakhellyel rendelkezõ szülõk gyermekeinek!

Körmend, 2013.03.25.


                                         dr. Stepics Anita              Bebes István
                                                jegyző                      polgármesterdr. Stepics Anita Bebes István
jegyzõ polgármester