Ülésezik az önkormányzat

2011. november 24. 20:28:46  nyomtatási kép
 KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTÕL

M E G H Í V Ó

Körmend Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2011. november 30-án (szerda) 13.00 órai kezdettel
a Faludi Ferenc Könyvtár olvasótermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D

Nyilvános ülés keretében:

1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseirõl, eseményekrõl Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

2. Körmend Város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

3. Önkormányzat 2011. évi III. negyedéves gazdálkodásáról beszámoló és a 2012. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

4. Helyi személyszállítás díjának meghatározása.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

5. Víz- és csatornadíjak megállapításáról szóló 4/1994.(II.10.) önkormányzati rendelet módosítása.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

6. Közterületek használatáról és rendjérõl szóló 21/2003.(VI.01.) önkormányzati rendelet módosítása.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

7. Lakbérek megállapításáról szóló 11/1994.(VI.30.) rendelet módosítása.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

8. Vásárokról és piacokról szóló 4/1999.(III.20.) önkormányzati rendelet módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

9. Körmend Város Helyi Építési szabályzatáról és a város szabályozási tervérõl szóló 36/2003.(XII.01.) önkormányzati rendeletének módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

Folyó ügyek:
10. Beszámoló a Társadalmi Ügyek Bizottságára és a polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

11. Alpolgármesteri beszámoló
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

12. Körmend kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulása Intézményfenntartói társulási megállapodásának módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

13. Szakmai beszámoló a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsában végzett 2011. II. félévi tevékenységekrõl
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

14. Tájékoztató Körmend város környezeti állapotának 2011. évi alakulásáról
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

15. Alapító okirat módosítás
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

16. Elõterjesztés korengedményes nyugdíjazásokról
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

17. Körmend Város Településrendezési Tervének a hulladékudvar megvalósításához szükséges módosításáról szóló településpolitikai döntés meghozatala
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

18. Településpolitikai döntés meghozatala Körmend Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosításáról
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

19. Körmend Város Építési Szabályzata és Szabályozási terve módosításának döntés elõkészítése az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 9/A§ egyszerûsített eljárásrendje alapján
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

20. Ingatlanvásárlási kérelem
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester


InterpellációkKörmend, 2011. november 22.
Bebes István
polgármester