Ülésezett az önkormányzat

2011. október 27. 21:12:53  nyomtatási kép
Tájékoztató Körmend Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
2011. október 27-i ülésérõl.

Módosul az ebrendelet

Sok problémát okoz az utóbbi idõben a közterületen történõ ebtartással kapcsolatos szabályok figyelmen kívül hagyása a kutyatulajdonosok részérõl. A rendelet szabályozza az ebtartó kötelességeit az ebnek közterületen, magánterületen illetve tömegközlekedési eszközön történõ tartózkodására, szállítására vonatkozóan. Legnagyobb gondot jelentette az elmúlt hónapokban a Szabadság téren - Vida József utcában - Olcsai téren - mint közterületen a rendelet 10. §. (6) bekezdésében meghatározott ebek által elkövetett közterület szennyezések ügye, ugyanis az ebet közterületen sétáltatók a keletkezett szennyezõdést nem távolítják el. Ugyan e rendeleti szabályozás esetén szabálysértési eljárás lefolytatásának van helye, azonban ezt csak tettenérés- kellõ bizonyítottság esetén lehet foganatosítani. A nyári idõszakban több esetben alkalmazott a közterület-felügyelet figyelmeztetéseket, történt figyelemfelhívás is, de mindezek eredménytelennek bizonyultak. A szabálysértés elkövetõi 50.000 Ft pénzbüntetéssel sújthatók szabálysértési eljárás keretében, illetve 3.000 Ft-tól 20.000 Ft-ig terjedõ helyszíni bírsággal is sújthatók. A cél azonban nem a bírságolás - bár szükség esetén ezt is alkalmazni kell - hanem a környezetünk megóvása. Ezért a felújított Szabadság tér, Vida József utca és Olcsai Kiss Zoltán tér esetében - mint közterületre ebet bevinni, sétáltatni a rendelet módosítása szerint november 1-tõl tilos. A kutyák futtatására továbbra is két helyen van szabályosan lehetõség: a Rábán aluli állatvásártértõl nyugatra esõ területen a szeszfõzdéig, és a Legény utca nyugati oldala a garázsvárostól délre.


Változik az avarégetés rendje

A lakossági panaszokra tekintettel indokolttá vált az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok felülvizsgálata, melyet a helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelet tartalmaz.
A rendelet jelenleg a tûzgyújtást és égetést az ingatlanon belül heti két alkalommal engedélyezi, szerdai és szombati napokon - kivéve, ha ezek a napok munkaszüneti napra esnek - reggel 8.00 órától délután 18.00 óráig. Az égetés maximum 30 percig tarthat, tartós füstölés nem megengedett. Ez a rendeleti szabályozás tulajdonképpen a hét két napján - a nappali órákban megengedte az avar és kerti hulladék égetését, és mivel az ingatlan illetve kert tulajdonosok ezen idõhatárokon belül bármikor megkezdhették ezt a tevékenységet, így gyakorlatilag egész nap füsttel telített volt a levegõ. Ugyan a rendelet 7. §. (1) bekezdése azt mondja ki, hogy avar és kerti hulladék megsemmisítése elsõsorban komposztálással történhet, mégis nagyon sokan az égetéssel semmisítik meg az ebbe a körbe tartozó zöld hulladékot. Annak érdekében, hogy az égetésre is legyen lehetõség, de az adott területen élõk nyugodt lakhatása, pihenése is biztosított legyen a képviselõk szûkítették az égetésre rendelkezésre álló idõszakokat. November 1-tõl szerdán 11.00 óra és 17.00 óra között, míg szombaton 10.00 és 14.00 óra között lesz lehetõség erre a tevékenységre, természetesen a korábbi szabályok (égetés idõtartama, füstölés tilalma, stb.) érvényben tartásával. A rendelet megszegõi 30.000 Ft pénzbírság megfizetésére kötelezhetõk. A legfontosabb azonban, hogy a kiskert övezetben lakók nyugodt környezete, és a kert tulajdonosok tevékenysége egyaránt biztosított legyen. A szabályozás ezt lehetõvé teszi, ezért fontos, hogy a szabályokat be is tartsák az érintettek.


Röviden

Beszámolt a dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat munkájáról Rózsás Ágota intézményvezetõ, melyet egyhangúlag fogadott el a Képviselõ-testület.

Elfogadta a Képviselõ-testület a közoktatási intézményekben és a kórházban történõ közétkeztetési feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását.

Módosította a Képviselõ-testület a dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratát, mely már ugyan tartalmazta a hátrányos helyzetû gyermekek integrációs nevelését és a sajátos nevelési igényû gyermekek ellátását, de a törvényi szövegnek megfelelõ pontosítására van szükség a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében a "Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztését célzó" program megvalósítása miatt.

Körmend Város Önkormányzata Társadalmi Ügyek Bizottsága a "Boldog Batthyány-Strattmann László ösztöndíj" -ra érkezett 9 pályázatból 2011. második félévében a rendeletben meghatározott 25.000 Ft/hó ösztöndíjat nyújt szociális indokok alapján Baksa Júlia, Ötvös Viktória és Horváth Alexandra, tanulmányi eredménye alapján László Balázs egyetemi hallgatóknak.

A képviselõk egyhangúlag fogadták el a Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2011. évi I. féléves beszámolóját.